Radim Fiala: Máme tady další obrovský problém pro budoucnost.

27/6 2019
S nadváhou či obezitou bojuje v České republice každé páté dítě ve věku mezi jedenácti a patnácti lety, meziročně navíc dětí s nadměrnou hmotností přibývá. Děti se navíc málo pohybují. Podle hnutí SPD je řešením mnohem větší podpora mládežnického sportu a více tělocviku ve školách. Základy branně-bezpečnostní výchovy ve škole by také nebyly na škodu. Ve zdravém těle zdravý duch platí i nadále. Byla by škoda, kdyby národ sokolů a skautů začal uvadat. Uvědomí si to vláda, nebo se bude zabývat žabo-myšími spory o koryta? Se svou hmotností má problémy pětina dětí ve věku mezi jedenácti a patnácti lety. Téměř každé sedmé (15 procent) má nadváhu, šest procent je obézních. Oproti roku 2002 se přitom situace zhoršila. Zatímco v roce 2002 mělo problémy s váhou 16 procent patnáctiletých chlapců a 6,6 procent děvčat, v roce 2018 už se svou váhou zápolil každý čtvrtý (25,1 procent) patnáctiletý mladík a 13,3 procent dívek. Řešením podle nás je, aby se z veřejných peněz financoval především sport pro mládež. Vůbec nevím, proč by měly být z veřejných peněz dotovány profesionální kluby, pokud peníze nejdou na mládež. Určitě by bylo potřeba zvýšit počet hodin tělocviku na školách. Dvě hodiny týdně jsou žalostně málo a chtělo by to aspoň zdvojnásobit. Též zavedení branné výchovy by pomohlo zlepšit kondici, zdravotní stav, morálku i připravenost obyvatelstva. Jednak je to důležité pro obranu země, jednak je dobré, aby žáci, tedy budoucí občané, byli připraveni na možné krizové situaci, kterými mohu být například povodně, požáry, teroristické útoky, chemické havárie a podobně. Mimochodem kvůli tomu, že britská vláda během búrské vlády zjistila, že branci jsou na tom fyzicky dost špatně, byla založen skaut, který měl mladé Brity vychovávat k vlastenectví, tradičním hodnotám, posilovat jejich disciplinu, morálku, pokoru, obětavost i fyzickou a psychickou sílu. Sokolové a skauti se během prvního i druhého odboje projevili jako skvělí vojáci, kteří plnili svou vlasteneckou povinnost vůči českému národu. Ve zdravém těle zdravý duch platí i nadále. Je škoda, aby národ sokolů a skautů začal uvadat. Uvědomí si to vláda, nebo se bude zabývat žabo-myšími spory o koryta? https://www.idnes.cz/…/nadvaha-obezita-deti-zdravotnictvi-h…