Radim Fiala: Ze strany arogantní Evropské unie a hlavně Francie a Německa je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů.

19/7 2019
Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera budou debaty o německo-francouzském plánu přerozdělování migrantů pokračovat! Seehofer již před čtvrtečním jednáním Rady ministrů vnitra EU řekl, že státy, které se dosud zdráhaly podílet se na společném evropském mechanismu řešení migrace, je třeba přesvědčit argumenty, aby přijímaly imigranty „dobrovolně“. „Povinné kvóty“ podle něj v plánu nejsou – přijímání migrantů má být prý „dobrovolné“. Považujeme to za nebezpečí, protože za snahou o „dobrovolné“ přijímání migrantů můžou být "argumenty" prostřednictvím negativní či pozitivní motivace buď ve formě pokut za nepřijaté imigranty, nebo naopak ve formě dotací za migranty přijaté. Hnutí SPD jakkoli odmítá přijímání nelegálních imigrantů, a to „dobrovolné“ i nedobrovolné, a podporuje jejich deportaci zpět do země jejich původu. Varující také je, že Seehofer ve středu kritizoval Česko, že jeho ochota podílet se na evropském řešení migrace je podle něj téměř nulová. Podle hnutí SPD je možné, aby ČR pomohla v řešení migrace například tím, že vypomůže příslušníky českých bezpečnostních složek na ostrahu hranic členských států EU (při jejich žádosti) či tím, že bude střežit své vlastní hranice. Též je možné, abychom pomáhali v uprchlíkům v místě války – u nich doma. Pomoci zrekonstruovat jejich země. Ale nelegální migranty je potřeba nekompromisně deportovat a do Evropy je nevpouštět! Navíc je šílené, jak arogantně a povýšenecky se o nás vyjadřují politici ze „západu“. Lucemburský ministr vnitra Jean Asselborn řekl, že je Evropa rozdělena na dva kontinenty. „Nejprve je tu civilizovaná Evropa, kterou se Francie, Německo a další pokoušejí efektivně vytvořit. A dále je tu další Evropa – lidská země nikoho. A to je strašně špatně,“ uvedl pro německou Deutsche Welle. Ministry vnitra varoval, že bez solidarity by se mohlo uskupení států rozpadnout. Naopak – Evropská unie se rozpadne proto, že arogantní sluníčkářští politici EU a západních zemí nás lidi z východu považují za méněcenné bytosti. A pokud jde o tu civilizovanost, je to přesně naopak. My, státy středo-východní Evropy a Visegrádu, civilizaci bráníme před barbarstvím a invazí hord nepřátel, kteří chtějí naši křesťanskou civilizaci podobně jako již několikrát v historii zničit. Cožpak příkladem „civilizovanosti“ jsou no-go zóny v západní Evropě a vraždění a znásilňování původních Evropanů imigranty? Pěkně děkuji, ale takovouto sluníčkářskou „civilizovanost“ nechci. Podle našeho názoru mají být nelegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Lodě pašující nelegálními imigranty by měly být zabavovány či v krajním případě (bez posádky) potápěny. Je totiž evidentní, že jde o migranty, kteří jsou motivováni lepší ekonomickou situací. Určitě jsou v Africe státy, kde válka neprobíhá a které jsou bezpečné. Migranti ale rovnou směřují do Evropy. Také připomeňme, že premiér Andrej Babiš se sice chlubí tím, jak se mu podařilo zastavit unijní kvóty na imigranty, ale Evropská komise žaluje naši zemi a žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby potvrdil, že Česká republika, Polsko a Maďarsko nesplnily v souvislosti s jednorázovým programem přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót své povinnosti plynoucí z unijního práva. To potvrzuje, že Evropská unie od své snahy prosadit kvóty neustoupila! Hnutí SPD jakékoli kvóty na imigranty odmítá a odmítá i diktát Bruselu. Hnutí SPD odmítá přijímání imigrantů „dobrovolné“ i nedobrovolné. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. https://www.seznamzpravy.cz/…/bez-solidarity-se-muze-eu-roz…