Radim Fiala: Evropská unie buduje další nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států EU, kterým chce rovněž naprosto pošlapat jejich suverenitu.

20/7 2019
Jedná se o Úřad evropského veřejného žalobce známý pod zkratkou EPPO (European Public Prosecutor´s Office), který se zaměří na trestnou činnost poškozující finanční zájmy EU, což je v podstatě instituce federálního systému. My ale odmítáme, aby EU byla superstátem a centralistickou federací. Není možné dávat další mocenský nástroj do rukou Bruselu Zřízení EPPO mimo jiné znamená, že tento evropský nadnárodní orgán bude mít vůbec poprvé vyšetřovací pravomoc na území jednotlivých národních států. To je jasné porušení národní suverenity. Nelze připustit, aby o nás rozhodovaly nadnárodní orgány. Doposud se k k tomuto úřadu připojilo 22 zemí, bohužel včetně České republiky či Slovenska. Je signifikantní, že Maďarsko a Polsko, které hájí svou suverenitu, se tohoto neúčastní. Je to totiž také další nástroj, jak trestat a vydírat neposlušné státy například za odmítání imigrace. Oficiálně to totiž nikdo nepřizná, ale eurodotace jsou nástrojem pro korupci, vydírání a trestání členských států a jejich politiků. V této logice je i to, že původně se uvažovalo o tom, že nepřipojení se k EPPO bude znamenat snížení dotační podpory pro daný stát. Pokud jde o přeshraniční finanční kriminalitu a daňové úniky, samozřejmě podporujeme spolupráci a výměnu informací s evropskými partnery, ale není možné dávat další mocenský nástroj do rukou Bruselu. Celé to je jen mezikrok k vytvoření federálního vyšetřovacího, policejního i soudního systému, což jsou věci, které si evropští centralisté přejí. Nejlepší cestou samozřejmě je evropské dotace zrušit, protože ty jen pokřivují trh, dávají výhody jedněm na úkor druhých, motivují ke korupci, jsou neefektivní a jsou vydávány na neefektivní a mnohdy i na škodlivé projekty. My samozřejmě podporujeme boj proti korupci a boj proti zneužívání veřejných peněz, ale kvůli tomu máme vlastní zákony a vlastní instituce. Odmítáme, aby EU byla superstátem a centralistickou federací. Není možné dávat další mocenský nástroj do rukou Bruselu https://euractiv.cz/…/boj-proti-dotacnim-podvodum-visegrad…/