Radim Fiala: Je zde další důkaz toho, že migrační hrozba není vůbec zažehnána a máme se ještě na co „těšit“.

26/7 2019
Polovina mladých Arabů uvažuje o emigraci a nejraději by odešli do Evropy. O emigraci uvažuje celkem pětina obyvatel arabských zemí Blízkého východu a severní Afriky. Ve věkovém rozmezí 18 až 29 let je to dokonce v průměru 52 procent. Nejčastěji zmiňovanou cílovou destinací je Evropa… Musíme bránit naši zemi proti imigraci a islamizaci, abychom nedopadli stejně jako islamizované státy západní Evropy. Kamkoli se totiž muslimové nastěhují, stupňují své požadavky a místní se musí přizpůsobovat jim. Svým přistěhovalectvím a vysokou natalitou postupně islamizují hostitelské země s tím, že je jednou ovládnou a podřídí nadvládě islámu. Islám je v rozporu s hodnotami naší křesťansko-židovské civilizace, demokracií, občanskými svobodami a ústavním pořádkem naší země. Nenávistná islámská ideologie považuje nevěřící (kufar) za podřadné bytosti, které je možné libovolně zabít či zotročit. Podřadnými bytostmi jsou dle islámu i ženy. Homosexualita a odpadnutí od islámské víry jsou dle této nenávistné ideologie trestány smrtí. To všechno jsou věci, které v naší společnosti nemají co dělat. SPD udělá vše, co bude v jejích silách, aby ubránila naši krásnou zemi před islámskou imigrací. https://www.idnes.cz/…/blizky-vychod-severni-afrika-arabove…