Radek Rozvoral: Podporujeme protiimigrační politiku Viktora Orbána a odmítáme sankce EU!

01/8 2019

Lídrům Evropské unie se delší dobu nelíbí přístup maďarského premiéra Viktora Orbána k nelegální imigraci a hledají všechny možné prostředky, aby Maďarsko nemohlo realizovat svou politiku vůči imigrantům. Za zákon, který kriminalizuje aktivity na podporu běženců, poslala Evropská komise Maďarsko k unijnímu soudu.

Hnutí SPD má stejný názor na nelegální imigraci do Evropy jako maďarský premiér Viktor Orbán a oceňuje všechna jeho opatření, která mají zabránit tomu, aby se do Maďarska doslaly závadové osoby, které by byly pro tuto zemi bezpečnostním rizikem. Viktor Orbán, stejně jako italský ministr vnitra Matteo Salvini, svou uplatňovanou politikou vůči imigrantům značně omezili nelegální přesun převážně muslimských imigrantů z Afriky do Evropy, což se ale nelíbí lídrům Evropské unie. I v rámci visegrádské skupiny V4 chceme společně prosazovat všechna opatření, vedoucí k tomu, aby se imigranti do zemí V4 nedostali.

Evropská unie stupňuje své sankce proti Maďarsku, a to z důvodu, že tamní vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána prosazuje tvrdou protiimigrační politiku. EU prostřednictvím Evropské komise (EK) má už od roku 2015 výhrady proti opatřením, která přijalo Maďarsko v rámci zamezení nelegální imigrace. V poslední době EK kritizuje schválený balíček protiimigračních zákonů, které zavádějí sankce za podporu nelegální imigrace. Tato právní úprava, známá pod názvem „Stop Sorosovi“, označuje všechny aktivity pomáhající imigrantům za nezákonné. Tento zákon řeší mimo jiné i trestní odpovědnost pro organizace, které jakoukoli formou pomáhají imigrantům. Dále také pro tyto organizace zavádí zvláštní 25 procentní daň na jejich přijaté zahraniční dary a tamní ministerstvo vnitra má pravomoc z důvodu národního bezpečnostního rizika zakázat jejich činnost. Právě tyto nevládní organizace, které finančně podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros, viní Viktor Orbán z politického vměšování a z aktivní podpory masové imigrace do Evropy. Orbán tvrdí, že cílem těchto organizací je multikulturní Evropa podporující imigraci a že jejich stoupenci chtějí dostat k moci v Maďarsku novou vládu, která by byla nakloněná imigraci a Bruselu.

Nová právní úprava též definuje nelegální imigraci v Maďarsku jako organizovanou činnost, která osobám, jež nečelí nebezpečí pronásledování, neoprávněně pomáhá požádat o azyl nebo získat povolení k pobytu v Maďarsku. Zákon také znemožňuje žádat o azyl těm, kteří do Maďarska přišli ze třetích, bezpečných zemí. Premiér Viktor Orbán má plnou podporu vládní strany Fidesz, která má v maďarském parlamentu dvoutřetinovou většinu a tak se Orbánovi bez problému podařilo přijmout změny ústavy. Nově v ní bude zakotvena povinnost chránit křesťanskou kulturu. Dle vyjádření poslanců vládní strany Fidesz je maďarský parlament jako hlavní zastupitelský orgán v zemi povinen plnit vůli lidu a chránit zemi proti milionům lidí, kteří plánují imigrovat z Afriky či z Blízkého východu do Evropy.  

Hnutí SPD vítá tato opatření Maďarska, směřující k zabránění vstupu imigrantů do jejich země. Maďarsko, stejně tak jako Česká republika, ctí národní kulturu a hodnoty, vycházející z historických základů a podporující u občanů vlastenectví.