Politické usnesení SPD

27/8 2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD odmítá vládní politiku prodloužení věku odchodu do důchodu. Je to politický podvod a porušení volebních slibů. Navrhujeme konkrétní kroky proti šíření islámu, které vláda blokuje. Vládní koncepce naší armády je špatná. Budujeme za naše peníze armádu pro cizí zájmy. Raketový test střely s plochou dráhou letu středního doletu provedený USA znovu znamená faktické riziko jaderné války s těžištěm konfliktu ve východní Evropě.

1. Hnutí SPD vystoupí ve Sněmovně rozhodně proti záměrům vlády prodlužovat dobu odchodu do důchodu

Záměr oznámený ministryní financí vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM je lumpárnou na lidi, kteří řádně pracují a podnikají. Hnutí SPD odmítá argumenty, že je to nezbytné opatření. Důchody lze dlouhodobě stabilizovat podporou pracujících rodin s dětmi. Je třeba obnovit populační růst. Na důchody se nespoří, ale na důchody rodičů platí odvody jejich děti. Stabilita důchodového systému a podpora pracujících rodin s dětmi jsou jeden spojitý problém. Hnutí SPD dlouhodobě a programově prosazuje u pracujících rodin s dětmi návrat k systému novomanželských půjček a až úplné osvobození od daně z příjmu fyzických osob v případě, že mají tyto rodiny více dětí. Jde o jediné koncepčně správné řešení stabilizace důchodového systému, důstojného života seniorů a také zajištění budoucnosti národa. Krátkodobě lze stabilizovat důchodový systém lepším hospodařením vlády. Nekupujme zbraně na zahraniční expedice armády, neplaťme politické neziskovky, zastavme růst nákladů na státní správu a získáme desítky miliard korun. 

2. Hnutí SPD navrhuje konkrétní kroky proti šíření islámu, které vláda blokuje

Vláda ustupuje islamizaci a zcela záměrně blokuje projednávání zákona připraveného hnutím SPD, který zakazuje islámské zahalování na veřejnosti. Podobný zákon již přijalo Rakousko a Dánsko. Jde o snahu hnutí SPD znemožnit pronikání islámských rituálů na území naší země. Zahalování žen dnes řeší zákazy v řadě evropských zemí a řeší to v situaci, kdy islám se už naplno projevuje jako náboženství, ve jménu kterého se páchá násilí. Nemáme na co čekat, pokud nechceme skončit jako Francie nebo další země. České ministerstvo vnitra ale postupuje zcela opačně. Probíhá kriminalizace vlastenců a lidí upozorňujících na nebezpečí imigrace islámských fanatiků, probíhá faktická cenzura a ministr vnitra svými výroky obhajuje islám. Islám ve svých zásadních částech je neslučitelný s naší představou demokracie a svobody. Přímo ohrožuje naši kulturu a zkušenosti mluví jasně o faktu, že imigrace ohrožuje bezpečnost občanů.

3. Koncepce armády je špatná a drahá

Hnutí SPD odmítá drahé nákupy expedičních zbraní v zahraničí pro českou armádu. 12 vrtulníků z USA bude stát 14,5 miliardy korun. Nákup zahraničních bojových vozidel pěchoty 50 miliard korun. Specifikace této výzbroje mluví jasně o tom, že není určena k obraně země, ale k nasazení v zahraničí. Tento fakt je pro nás jedním ze zásadních. Hnutí SPD netrpí naivním pacifismem a naopak jsme přesvědčeni o nutnosti zvýšit obranou kapacitu České republiky. Dosáhnout toho lze změnou koncepce armády, modernizací stávající výzbroje českým průmyslem a rozvojem schopností složek armády zajistit obranu teritoria země. Bohužel současná koncepce slouží expedičním válkám a zisku nadnárodních zbrojařských korporací.

4. Zvyšuje se riziko jaderné války v Evropě

USA provedly test střely s plochou dráhou letu odpálenou ze země. Jde o test zbraně, která porušuje dohodu o likvidaci zbraní středního doletu, kterou USA vypověděly a jejíž platnost tedy nedávno skončila. Test také ukázal, že tyto střely je možné odpálit z odpalovacích zařízení, která již byla vybudována v Rumunsku a Polsku v rámci programu protiraketové obrany. Technicky tak došlo k rozmístění střel pro bleskový jaderný úder proti Rusku na teritoriu východní Evropy. Je jasné, že reakce Ruska bude symetrická, dojde k nárůstu napětí a zvýší se riziko konfrontace v Evropě. Znovu se vrací koncept jaderné války na teritoriu Evropy s tím, že tentokrát bude pod odvetný úder vystaven především prostor východní Evropy. Vzhledem ke koncepci naší armády jako malého a drahého expedičního sboru dnes nemá naše země funkční obranu proti střelám s plochou dráhou letu a především neexistuje funkční civilní obrana. Hnutí SPD požaduje po vládě ČR zásadní revizi dokumentů "Bezpečnostní strategie ČR", „Obranná strategie ČR“ a tzv. „KVAČR“ (Koncepce výstavby AČR do roku 2025). Tyto dokumenty neodrážejí stávající změny bezpečnostní situace ve světě a ve státech Evropy a ani nedefinují nové úkoly pro armádu v rámci obrany území našeho státu. Jsme tak plně v rukou globalistů EU a USA.