Radim Fiala: Dne 1. září jsme si připomněli smutné 80. výročí vypuknutí druhé světové války, kdy v roce 1939 začal útok Německa na Polsko.

02/9 2019
Tímto útokem na Polsko se dostal do nové fáze konflikt, který se připravoval a vlastně i probíhal delší dobu. Británie a Francie sice vypověděly Německu válku, ale fakticky zůstaly ,,sedět“ na hranicích a pro Polsko nehnuly prstem. Druhá světová válka nakonec skončila porážkou Hitlera a jeho plánu vybudovat Tisíciletou říši a evropský superstát. Stalo se tak za nesmírných obětí vlastenců a národovců bránících svobodu, národní suverenitu a přežití svých národů. Bohužel myšlenka a zájem ovládat národy a kořistit z jejich práce není mrtvá. Idea globalismu je stejně nebezpečná jako dříve včetně snahy o přepisování dějin. Je zcela nepřijatelné, že na výročí oslav do Polska nebyli pozváni zástupci Ruské federace a Běloruska. Přínos těchto ruských národů k porážce třetí říše je nesmírný. Je to jasná snaha o překrucování dějin. Obdobně se postupuje v Praze v souvislosti se zakrýváním sochy maršála Koněva ze strany vedení Prahy 6 (TOP 09), anebo nevrácení na Staroměstskou radnici pamětní desky k osvobození Prahy maršálem Koněvem (Piráti). Z pohledu SPD je to falešné a sprosté překrucování skutečnosti. Právě vedení Prahy svými výroky, ve kterých záměrně překrucují historii a uráží památku vítězů nad fašismem, vytvořilo situaci, která povzbuzuje vandaly. Doslova fašizující sluníčkáři v zájmu vytváření obrazu Ruska jako nepřítele likvidují připomínky toho, že záchrana před likvidací našeho národa v globálním hitlerovském impériu přišla zásadní měrou z východu za neskutečných obětí ruského národa. To jsou pro SPD nezpochybnitelná fakta!