Radim Fiala: Hnutí SPD bojuje proti dovozu amerického hovězího postřikovaného chlórem.

17/10 2019
Český europoslanec za SPD Ivan David v úterý v zemědělském výboru Evropského parlamentu předložil písemný návrh na zamítnutí dohody mezi EU a USA o zvýšení dovozu amerického hovězího o 20 tisíc tun ročně. V USA je povoleno používání chlóru na „ošetřování“ masa před dlouhou cestou proti bakteriím. V Evropě je jeho použití v tak vysokých koncentracích zakázáno podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní. Přesto Evropská komise podepsala s USA dohodu, která by umožnila do EU dovážet takto „zchemizované“ maso z USA. Zvýšení dovozů hovězího masa, stejně jakýchkoli potravin a zemědělských komodit, které lze v EU vyrobit, jde proti zájmům evropských zemědělců. Zvýšení dovozů hovězího masa z USA je i proti zájmům evropských spotřebitelů. Ivan David upozornil, že v USA totiž pro potravinářský průmysl neplatí stejně přísné normy pro bezpečnost potravin jako v EU. Komise nám v předloženém dokumentu zatajuje, že v USA je povoleno ke konzervaci masa určeného na export přes oceán používání chloru, což evropské potravinářské právo zakazuje. Chlór je v malých koncentracích používán jako desinfekce. Ve vyšších koncentracích však jde o bojovou otravnou látku, kterou jejíž užívání zakazuje Smlouva o zákazu chemických zbraní. Koncentrace chlorových prostředků používaných k ošetření masa pro export přes oceán v USA nejsou v EU považovány za bezpečné z hlediska ochrany zdraví konzumentů. Ivan David upozornil, že EU a její předchůdci Evropská společenství (ES) a Evropské hospodářské společenství (EHS) vedou s USA na půdě Světové obchodní organizace již 30 let spor o dovozy hovězího masa do Evropy. V EU jsou mnohem přísnější předpisy pro užívání dopingu při chovu zvířat. Tyto předpisy byly přijaty v zájmu ochrany zdraví konzumentů masa. Bylo opakovaně vědecky prokázáno, že použití růstového hormonu a anabolických steroidů pro stimulaci přírůstků masa u hospodářských zvířat ohrožuje zdraví konzumentů masa z těchto zvířat. Na základě těchto vědeckých důkazů bylo Tělesem pro rozhodování obchodních sporů při WTO povoleno, aby EU uplatňovala zakáz dovozu masa z dopovaných zvířat. Pro usnadnění vyřešení tohoto sporu mezi EU a USA sjednaly obě strany dohodu o dovozu hovězího masa, které bylo vyrobeno bez použití dopingu. K dohodě se na půdě WTO připojily i další země jako Austrálie, Nový Zéland, Uruguay a Argentina. USA bylo původně povoleno dovážet do EU 16,5 tisíce tun nedopovaného hovězího masa. Zbytek dovozní kvóty byl přidělen ostatním zemím účastnícím se této dohody. Komise nyní navrhuje zvýšit kvótu na dovoz nedopovaného hovězího z USA na 35 tisíc tun. „Komise navrhuje umožnit zvýšení dovozů hovězího z USA v situaci, kdy USA zatížily dovozy oceli a hliníku z EU vysokými dovozními cly. V současné době navíc vláda USA připravuje zavedení dalších dovozních cel proti průmyslovým výrobkům z EU jako jsou automobily a další zboží. Vláda USA poškozuje evropské exportéry a my jí na to máme odpovědět pomocí jejich exportérům dovážet maso do EU? To je naprosto nesmyslné,“ řekl k tomu Ivan David. Tvrzení, že přerozdělení kvóty pro dovoz hovězího ve prospěch USA nebude mít vliv na celkové dovozy, je nepravdivé. V současné době probíhá proces ratifikace Obchodní dohody mezi EU a zeměmi sdružení MERCOSUR. Mezi ně patří mimo jiné Argentina a Uruguay, kterým Komise nyní navrhuje odebrat část dovozní kvóty ve prospěch USA v této kauze. EU chce současně v návrhu dohody s MERCOSUREM těmto zemím umožnit jako kompenzaci dovážet stovky tisíc tun hovězího do EU.