Politické usnesení SPD

22/10 2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že SPD nepodpoří státní rozpočet předložený Babišovou vládou, který zadlužuje další generace. Dění kolem brexitu podle nás ukazuje, že současná podoba Evropské unie je neudržitelná a pokus přeměnit ji na multikulturní jednotný stát povede nutně ke konci EU. Odmítáme návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD, že stát by měl platit zálohované výživné místo neplatičů. Řešením je dle nás zrychlit exekuce a tresty u neplatičů výživného. Dění v Katalánsku ukazuje, že Evropská unie stojí na straně španělské vlády, která popírá demokracii a právo Katalánců na sebeurčení.

1. SPD nepodpoří státní rozpočet, který zadlužuje další generace.

Tento týden je na pořadu schůze Poslanecké sněmovny 1. čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Poslanci za SPD tento návrh nepodpoří. Přestože je uvedený návrh oproti letošnímu roku vyšší o 113 miliard korun, počítá s deficitem ve výši 40 miliard korun, to navíc v době hospodářského růstu. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nehospodaří s péčí řádného hospodáře. Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný anebo přebytkový. Pro SPD je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády. Návrh sice počítá s rušením počtů tabulkových míst státních zaměstnanců, ale pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Hnutí SPD jasně říká, že by se mělo ve výše uvedených oblastech šetřit, a další zadlužování je tak zbytečným zatížením budoucí generace. Navíc pak chybí peníze na razantnější zvýšení invalidních a starobních důchodů a podporu pracujících rodin s dětmi.

2. Dění kolem brexitu ukazuje, že současná podoba EU je neudržitelná a pokus přeměnit ji na multikulturní jednotný stát povede nutně k jejímu konci.

Brexit jako naplnění vůle britských občanů je předmětem pokračujícího urputného politického boje. Jde o střet mezi globalisty, kteří nerespektují právo národů rozhodovat o svém osudu, a zastánců demokracie a národních zájmů. Současná podoba EU je neudržitelná a pokus přeměnit ji na multikulturní jednotný stát povede nutně k jejímu konci. Součástí tohoto multikulturního impéria jsou i nesmyslné ekonomické a ideologické regulace, které vychází z neomarxistické ideologie. Nutně povedou k ekonomické a společenské krizi. EU musí být nahrazena spoluprací národních států. Hnutí SPD prosazuje právo na referendum o vystoupení z EU. Multikulturní impérium by bylo hrobem naší státnosti a svobody.

3. Návrh ministryně Maláčové povede k nárůstu neplatičů výživného.

Podle návrhu ministryně Jany Maláčové (ČSSD) by měl po rozvodu výživné matkám platit stát a od neplatičů je následně zkoušet vymáhat. Fakticky jde o přenesení odpovědnosti a nákladů na výživu dětí od neodpovědných plátců na odpovědné plátce. Povede to v důsledku k nárůstu neplatičů a rozpadu odpovědnosti v partnerských vztazích. Hnutí SPD podporuje rodiče samoživitele, ale navrhujeme jiný model. Pokud by měl stát proplácet zálohované výživné za neplatiče, tak ve zcela mimořádných a ojedinělých případech a pouze po nezbytnou dobu. Řešením situace je zpřesnění stanovené výše výživného a zrychlení řízení v případě neplatičů. U neplatičů hnutí SPD navrhne efektivní systém alternativních trestů a maximální zrychlení exekučního řízení. Prosazujeme také změnu systému, abychom minimalizovali vznik neplacení výživného tím, že pokud to je možné, aby místo placení pečovali o dítě oba rodiče ve střídavé péči, jak je standardem na západ od nás.

4. Evropská unie stojí na straně španělské vlády, která popírá demokracii a právo Katalánců na sebeurčení.

Na půl milionu lidí protestovalo minulý pátek v Katalánsku v rámci generální stávky proti odsouzení devíti katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jenom za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa a za pokus o odtržení této země. V Barceloně demonstranty násilně potlačila policie za použití brutálních prostředků včetně střelby gumovými projektily. Hnutí SPD toto jednoznačně odmítá a zastává názor, že je potřeba stát na straně práva každého národa na sebeurčení a na demokracii a svobodu ve vlastní zemi. Právo národa se rozhodnout, zda chce či nechce žít ve vlastním suverénním státě, je právo, které garantují mnohé dokumenty OSN a je to i přirozené právo každého národa. Vedení Evropské unie v tomto případě stojí na straně Španělska a popírá demokracii a právo katalánského lidu rozhodovat o svém vlastním osudu ve vlastní zemi. V praxi tak ukazuje selektivní přístup k demokracii, která je v jejím podání taková, že neplatí pro všechny, ale jen pro vyvolené. To je pro SPD zcela nepřijatelné!