Radim Fiala: Bezpečnostní informační služba dle mého názoru de facto označuje lidi s jiným názorem – lidi, kteří si nemyslí, že bychom měli být s Evropskou unií, Německem či Spojenými státy na věčné časy – za „nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR“.

26/11 2019
To jsou opravdu slova jak z doby minulého režimu: „kdo má jiný názor, podrývá socialistické zřízení a mezinárodní socialistický tábor míru“. To je fakt směšné, hloupé, trapné. A nebezpečné pro demokracii. Ano, pokud cizí agenti působí na našem území, mají být odhalováni. Ale pokud má někdo jiný názor na zahraniční politiku než vláda, ministerstvo vnitra nebo BIS, tak přece není ohrožením pro ústavnost v naší zemi! Musíme bránit svobodu a demokracii, proti těm, kteří chtějí státní orgány zneužívat pro potírání opozice a jiných názorů! „Nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo v roce 2018 působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací,“ píše se ve výroční zprávě BIS za rok 2018. Takže, kdo je proti členství v NATO či EU, podrývá naši ústavnost? Imaginární problémy a dezinformace? Imigrace a islamizace jsou „imaginární problémy“? To, že USA rozvrátily Blízký východ (Sýrie, Irák, Libye, Egypt…), je imaginární? Že člen NATO Turecko vyhrožuje evropským státům imigrací a převáží džihádisty Islámského státu do Evropy, je imaginární? A je hezké, že BIS především zajímají „zájmy spojenců“... Podle BIS „proruští aktivisté v posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání v ČR a členství v EU a NATO. Při svém působení se podílejí na nastolování témat konstruovaných nebo podporovaných cizí mocí.“ V rámci toho prý často dochází ke „zveličování významu existujících hrozeb a vytváření imaginárních problémů“. „Nezřídka rovněž obsahují podněty k jednání proti zájmům spojenců. Za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení proruští aktivisté působí na veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti, což přispívá k její polarizaci a radikalizaci a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu,“ píše se ve zprávě BIS. Ano, pokud cizí agenti působí na našem území, mají být odhalováni. Ale pokud má někdo jiný názor na zahraniční politiku než vláda, ministerstvo vnitra nebo BIS, tak přece není ohrožením pro ústavnost v naší zemi! Musíme bránit svobodu a demokracii, proti těm, kteří chtějí státní orgány zneužívat pro potírání opozice a jiných názorů!