Politické usnesení SPD

12/4 2016
Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
 
Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf
 
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
 
1.) Hnutí SPD považuje návrh Evropské komise na zřízení Evropské kanceláře na podporu azylu v každé členské zemi za zcela odkrytou snahu o přeměnu evropských národních států v administrativní jednotky a protektorátní území EU. Jde o otevřené převzetí řízení národních států Bruselem a jednoznačnou politickou agresi proti České republice, kdy naše země již nebude moct rozhodovat o tom, kdo na našem území může žít. Odpovědnost za politickou agresi EU vůči ČR nesou vládní i tak zvané opoziční strany, které v minulých létech nehájily suverenitu České republiky. Falešné nářky těchto politiků jsou dnes vyvolány strachem z volebního výsledku a nikoliv skutečnou změnou jejích politiky. Hnutí Svoboda a přímá demokracie bude v Poslanecké sněmovně opakovat své návrhy na vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU a také navrhne Poslanecké sněmovně hlasování o odstoupení od Lisabonské smlouvy. 2.) Hnutí SPD odmítá spekulace a návrhy vládní koalice o možném zvýšení věku odchodu do důchodu. Jde o snahu de facto omezit nebo zrušit vyplácení starobních důchodů lidem. Tak zvané analýzy „odborníků“, které lživá média propagují, považujeme za manipulaci, která neodpovídá realitě. Problémy spojené s penzijním pojištěním jsou dány špatným hospodařením státu, který penzijní spoření občanů používá k průběžnému financování státních výdajů a nehospodaří se spořenými prostředky budoucích důchodců jako s dlouhodobými vklady. Hnutí SPD prosazuje zachování současné doby odchodu do důchodu. Hnutí SPD představí do sněmovních voleb 2017 sociální plán, který zajistí dobré hospodaření s úsporami budoucích penzistů. 3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie vyzývá své členy a příznivce k politické aktivitě před krajskými volbami v roce 2016. Na základě usnesení z konference v prosinci 2015 se hnutí SPD aktivně zúčastní krajských voleb a v souladu s usnesením předsednictva z února 2016 sestaví ve většině krajů společnou kandidátku se Stranou práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident republiky pan Miloš Zeman. 4.) Předsednictvo hnutí SPD považuje výsledek referenda o asociační smlouvě EU a Ukrajiny v Nizozemí za jednoznačné odmítnutí politiky EU občany. Přes obrovskou mediální masáž, nátlak ze strany Bruselu a USA, se zúčastnilo referenda 32% občanů, z nichž 61% odmítlo přiblížení Ukrajiny k Evropské unii. Jde o jasný projev vůle občanů Nizozemí, kteří odmítli politiku evropské integrace, ukrajinský fašismus a korupci a bezpečnostní rizika spojená s prohlubováním nepřátelstvím k Rusku. 5.) Předsednictvo hnutí SPD upozorňuje občany na změnu stanoviska ministra financí Andreje Babiše k zadlužování českého státu. Před volbami byl slibován vyrovnaný státní rozpočet do tří let, dnes nás pan ministr informuje, že v roce 2019 bude schodek rozpočtu za předpokladu pokračujícího hospodářského růstu 30 miliard korun. Ke schodkovému hospodaření není v podmínkách hospodářského růstu žádný důvod. Jedinou příčinou této situace může být pokračování špatného hospodaření státu. Hnutí ANO i v tomto případě stejně jako v případě elektronických pokladen (EET) mění svá stanoviska tak, jak potřebuje. 6.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura podpoří svým hlasováním v Poslanecké sněmovně případný návrh na zdanění církevních restitucí. Rozsah církevních restitucí považujeme za bezprecedentní porušení zájmů občanů České republiky. Zdanění církevních restitucí je spravedlivým krokem a v případě úspěchu ve sněmovních volbách 2017 ho bude hnutí SPD prosazovat jako nástroj revize celkové výše církevních restitucí. Takto získané prostředky použijeme na podporu rodin s dětmi, seniorů, zdravotně hendikepovaných a investice do rozvoje školství a vědy.