Radim Fiala: Hnutí SPD jednoznačně podporuje právo občanů držet zbraň a právo občanů na sebeobranu.

18/12 2019
Právo na sebeobranu a právo držet zbraň jsou podle nás základní lidská práva! Některá mainstreamová média uvedla, že hnutí SPD podporuje zákaz domobran. To není vůbec pravda! SPD naopak podporuje zákon, který postavení členů domobran de facto zlepšuje a zlepšuje i stav ohledně legálního držení zbraní v České republice. ;-) Návrh zákona má i plnou podporu střeleckých svazů a asociací, jako jsou například LEX a LigaLibe. Zákon o nakládání se zbraněmi (sněmovní tisk 669 - http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw) se takzvaných domobran přímo a explicitně netýká, termín „domobrana“ ani neobsahuje. Tento zákon byl předložen skupinou poslanců napříč politickým spektrem v reakci na Směrnici EU, která diskriminačním způsobem omezuje držení zbraní občanů členských států unie, a v reakci na rozhodnutí Soudního dvora EU, který zamítl žalobu České republiky na tuto směrnici. I z tohoto hlediska je přijetí zákona nesmírně důležité, zvláště, je-li jeho text vyvážený a kvalitní. A to z našeho pohledu je. Naopak, z hlediska oficiálně registrovaných spolků, které používají ve svém názvu termín „domobrana“ a které respektují právní řád ČR, je tento zákon krokem vpřed. Umožní totiž členům těchto spolků ve formě rezervních záloh ozbrojených bezpečnostních sborů ČR, připravených jim v případě nutnosti pomáhat, jednodušší přístup k držení zbraní, než je tomu nyní. Návrh také nově a celkově definuje a vytváří kvalitní právní rámec i pro držení zbraní, střeleckou přípravu a sportovní střelecké aktivity všech občanů České republiky. My v SPD považujeme přijetí tohoto zákona za podstatné a důležité i proto, že s jeho aplikací a realizací vzroste bezpečnost České republiky a jejích občanů. V návrhu zákona je též zakotven zákaz vytváření ozbrojených paramilitárních skupin, které by s pomocí zbraní chtěly prosazovat své politické, náboženské nebo obdobně motivované cíle směřující proti demokratickému zřízení České republiky a právům a svobodám jejích obyvatel. Je totiž nepředstavitelné a nepřípustné, aby toto někdo v naší zemi praktikoval – ať už by šlo o islamistické milice, buňky Islámského státu, šáríatské hlídky, o ozbrojené anarchopirátské skupiny typu sdružení ANTIFA, anebo o jiné nepokrytě teroristické skupiny. Podstatná je i skutečnost, že tento zákon umožní příslušníkům našich bezpečnostních sborů nosit u sebe služební zbraň – a použít ji – i mimo službu. Což se například po tragédii v ostravské nemocnici v minulém týdnu ukazuje jako velmi prozíravé. Čili znovu opakuji, hnutí SPD jednoznačně podporuje právo občanů držet zbraň a právo občanů na sebeobranu. ;-) V této věci jsme již mimochodem předložili také zákon zakotvující princip "můj dům-můj hrad".