Radek Rozvoral: Ministři za ČSSD se na MPSV nechovají jako řádní hospodáři!

20/12 2019

Ministři za ČSSD se na Ministerstvu práce a sociálních věcí v žádném případě nechovají jako řádní hospodáři. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě poukazuje na nehospodárné nakládání se státními finančními prostředky při realizaci IT projektů. Případy prošetřuje Policie České republiky.

Hnutí SPD souhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nezajistilo hospodárné a účelné vynakládání peněžních prostředků na pořízení, provoz a rozvoj ICT souvisejících s agendou výplat dávek. V době, kdy v jeho čele stála ministryně za ČSSD Michaela Marksová, obešlo MPSV v oblasti IT zakázek zákon o veřejných zakázkách, čímž vznikly nesrovnalosti v řádech stovek milionů korun. Nyní případ prošetřují vyšetřovatelé policie a pevně věříme, že budou ke kauze přistupovat profesionálně, apoliticky a po řádné dokumentaci předají spisový materiál na příslušné státní zastupitelství.

MPSV má nejvyšší rozpočtovou kapitolu ze všech ministerstev. Jeho celkový rozpočet na rok 2020 činí 688,2 mld. Kč. Zhruba 94 % této částky tvoří tzv. mandatorní výdaje, které jsou určeny například na důchody, rodičovský příspěvek a další nepojistné sociální dávky. Na ostatních výdajích ministerstvo (tzv. nemandatorní výdaje) může čerpat téměř 42 mld. Kč. V čele resortu stojí od července 2018 Jana Maláčová (ČSSD), před ní tam jako ministryně působila téměř čtyři roky (2014 – 2017) Michaela Marksová (ČSSD). Tyto ministryně jsou zcela zodpovědné za to, že se na ministerstvu za jejich působení nepracovalo a ani nyní nepracuje koncepčně a hospodárně. Toto tvrzení lze odůvodnit mnoha případy, pro názornost uvedu závěry z kontrolní akce č. 17/22 – Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí, které provedl NKÚ a následně ho schválilo kolegium NKÚ usnesením č. 9/VIII/2018. Cílem kontroly bylo prověřit, zda MPSV vynaložilo hospodárně a účelně prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních technologií zajišťujících zejména agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti. Kontrolované období bylo od ledna 2013 do února 2018.

Ze zprávy lze vyčíst mnoho pochybení vztahujících se k IT zakázkám, což se ministerstvu nepodařilo do současné doby vyřešit (v této věci jsou podána trestní oznámení). Uvedu pouze dva z celé řady příkladů, ve kterých ministerstvo nepostupuje jako řádný hospodář, což stojí státní pokladnu nemalé finanční prostředky:

  1. Nové agendové systémy měly být v provozu od roku 2016, následně od roku 2017. Dle zjištění NKÚ k jejich spuštění do ukončení kontroly nedošlo, u informačního systému (IS) Zaměstnanost byl termín spuštění stanoven na 2.7.2018 a IS Sociální dávky by měl být připraven ke dni 1.1.2021. Přitom smluvní ceny za provoz stávajících systémů jsou až o 30,2 mil. Kč měsíčně vyšší než smluvní ceny u nově vysoutěžených, ale doposud nespuštěných systémů.
  2. K zajištění činností v informačních komunikačních technologiích (ICT) mělo MPSV v roce 2017 vyhrazeno v sekci ICT 80 služebních míst. Ve skutečnosti jich bylo obsazeno pouze 52, tj. 65 %. MPSV nedostatek pracovníků řešilo nákupem externích ICT služeb (systémová integrace, projektové řízení apod.), za které např. v roce 2017 uhradilo 149 mil. Kč.

Zcela paradoxní je i to, že si ministryně Maláčová prosadila do rozpočtu na rok 2020 navíc 800 mil. Kč na transformaci IT systémů a tyto prostředky bude možné využít již v tomto roce. V příštím roce může MPSV navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč.

Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost politiků. V posledním listopadovém týdnu tohoto roku prošel v Poslanecké sněmovně závěrečným třetím čtením náš návrh zákona o majetku České republiky, což je zákon o hmotné odpovědnosti všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi a majetkem. Nyní postupuje zákon do Senátu a následně k podpisu prezidentovi. Jedná se o obrovský úspěch hnutí SPD. Jedině tak bude docíleno toho, aby se s penězi patřící nám všem hospodařilo co nejlépe a ne tak, jak to činí ministři z ČSSD na MPSV.