Radim Fiala: Výsledek klimatického summitu EU je začátkem ekonomické katastrofy zemí EU.

30/12 2019
Klimatičtí ideologové jsou nástrojem dokončení likvidace národních ekonomik a jejich plného podřízení regulacím EU. Dopad na českou ekonomiku je jasný. Končí energetická nezávislost naší země. Žádná moderní jaderná energetika zajišťující energetickou bezpečnost, jak si vysnil premiér Babiš, zde nebude. Bude zde drahá "zelená" dotovaná energie. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. Podobné náklady předpokládají i tuzemské instituce. Naše hnutí požaduje udržení energetické bezpečnosti země založené na kombinaci zdrojů a využití moderních technologií na bázi úspor a akumulace energie. Je tragédie, že se Babišova vláda nedokázala vzepřít jako Polsko, které v oblasti energetiky hájí tvrdě své zájmy.