Radim Fiala: Česká televize se svým pořadem 168 se pěkně ztrapnila a šíří dezinformace.

06/1 2020
Chtěla být rádoby-vtipná a dala na facebook betlém bez lidí s tím, že prý na něm nejsou Židé, Arabové, Afričané a svobodné matky – což je totálně mimo a je to šíření fake news. Maria nebyla svobodná matka, ale právoplatná manželka Josefa. Josef, Maria a Ježíš nebyli na útěku, ale byli v Betlémě de facto na „sčítání lidu“. Mudrci z východu (Tři králové) nebyli černoši ani Arabové. Jak upozornil katolický publicista David Petrla, dnes se má za to, že první arabské kmeny se v kraji, kde se nachází Betlém, objevily kolem třetího století po Kristu a byly na nižší sociální úrovni než tehdejší Židé, takže není pravděpodobné, že by mudrci z východu pocházeli z jejich řad. Mudrcové by mohli být těžko z Afriky, protože Afrika není na východ od Betléma. Pokud jde o tři krále, tak Petrla uvádí, že „tradice kladla jejich původ do Persie. Lidová slovesnost z nich časem udělala tři mudrce, pak krále a někdy ve 12. století začal být Balthazar - který není biblickou postavou - zobrazován jako Afričan“. V den Kristova narození nebyli Maria a Josef uprchlíci. Podle nařízení císaře Augusta se vydali do města, odkud pocházel Josef, ke sčítání lidu. Josef tedy podle této logiky "uprchl" domů. Po Ježíšově narození vydal šílený král Herodes příkaz k zavraždění Krista a Svatá rodina se skutečně stala uprchlíky. Uprchli do Egypta - před touto velmi konkrétní hrozbou. Egypt byl součástí Římské říše, stejně jako Judea a Galilea. Josef tam pracoval a živil rodinu. Po Herodově smrti se ihned vrátili do Nazareta. Dnes bývá módní mezi sluníčkáři a některými křesťanskými modernisty přirovnávat nelegální imigranty právě ke Svaté rodině. Je zde ale zásadní rozdíl. Ježíš, Josef a Maria nešířili nenávistné náboženství a nešířili teror. Nevraždili, nekradli, neznásilňovali a nebrali sociální dávky a nebyli příživníky. A hned když nebezpečí pominulo, vrátili se domů. Takže Česká televize bude někoho obviňovat ze šíření dezinformací a hoaxů? :-) Přejeme Vám, ať se Tři králové zastaví i u Vašich dveří a přinesou Vám Radostnou zvěst bez hoaxů České televize.