Radim Fiala: Není pravda, že hnutí SPD podpořilo zákaz domobran, hnutí SPD je naopak podporuje! Některá mainstreamová média uvedla, že hnutí SPD podporuje zákaz domobran.

07/1 2020
To není vůbec pravda! SPD naopak podporuje zákon, který postavení členů domobran de facto zlepšuje a zlepšuje i stav ohledně legálního držení zbraní v České republice. ;-) Návrh zákona má i plnou podporu střeleckých svazů a asociací, jako jsou například LEX a LigaLibe. Hnutí SPD jednoznačně podporuje právo občanů držet zbraň a právo občanů na sebeobranu. Právo na sebeobranu a právo držet zbraň jsou podle nás základní lidská práva! Zákon o nakládání se zbraněmi (sněmovní tisk 669 - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=669&CT1=0) se takzvaných domobran přímo a explicitně netýká, termín „domobrana“ ani neobsahuje. Tento zákon byl předložen skupinou poslanců napříč politickým spektrem v reakci na Směrnici EU, která diskriminačním způsobem omezuje držení zbraní občanů členských států unie, a v reakci na rozhodnutí Soudního dvora EU, který zamítl žalobu České republiky na tuto směrnici. I z tohoto hlediska je přijetí zákona nesmírně důležité, zvláště, je-li jeho text vyvážený a kvalitní. A to z našeho pohledu je. Naopak, z hlediska oficiálně registrovaných spolků, které používají ve svém názvu termín „domobrana“ a které respektují právní řád ČR, je tento zákon krokem vpřed. Umožní totiž členům těchto spolků ve formě rezervních záloh ozbrojených bezpečnostních sborů ČR, připravených jim v případě nutnosti pomáhat, jednodušší přístup k držení zbraní, než je tomu nyní. Ozbrojenou skupinou, kterou zákon zakazuje, není totiž např. branný spolek, který organizuje výuku a výcvik ve střelbě fakticky ve formě vojenského výcviku, pokud jeho cílem je toliko zvyšovat znalosti a dovednosti svých členů, a nikoli ozbrojenými prostředky prosazovat svou na určité ideologii založenou společenskou agendu. Návrh také nově a celkově definuje a vytváří kvalitní právní rámec i pro držení zbraní, střeleckou přípravu a sportovní střelecké aktivity všech občanů České republiky. My v SPD považujeme přijetí tohoto zákona za podstatné a důležité i proto, že s jeho aplikací a realizací vzroste bezpečnost České republiky a jejích občanů. V návrhu zákona je též zakotven zákaz vytváření ozbrojených paramilitárních skupin, které by s pomocí zbraní chtěly prosazovat své politické, náboženské nebo obdobně motivované cíle směřující proti demokratickému zřízení České republiky a právům a svobodám jejích obyvatel. Je totiž nepředstavitelné a nepřípustné, aby toto někdo v naší zemi praktikoval – ať už by šlo o islamistické milice, buňky Islámského státu, šáríatské hlídky, o ozbrojené anarchopirátské skupiny typu sdružení ANTIFA, anebo o jiné nepokrytě teroristické skupiny. Podstatná je i skutečnost, že tento zákon umožní příslušníkům našich bezpečnostních sborů nosit u sebe služební zbraň – a použít ji – i mimo službu. Což se například po tragédii v ostravské nemocnici v minulém týdnu ukazuje jako velmi prozíravé. Čili znovu opakuji, hnutí SPD jednoznačně podporuje právo občanů držet zbraň a právo občanů na sebeobranu.