Radim Fiala: Hnutí SPD je proti zákazům spolků zabývající se brannou činností. Hnutí SPD v žádném případě nepodpoří žádný návrh zákona, který by omezoval právo občanů legálně držet a nakládat se zbraněmi.

14/1 2020
Toto rozhodnutí se týká i návrhu zákona o nakládání se zbraněmi (tzv. kauza zákona domobrany) v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Při projednávání zákona bude hnutí SPD důsledně dbát, aby konečná verze odpovídala znění důvodové zprávy, kde se uvádí, že návrh zákona se „V žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, brannou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí apod.“ (citace z důvodové zprávy z návrhu zákona). Tento zákon, který není návrhem hnutí SPD, ještě nebyl projednáván v Poslanecké sněmovně. Žádné hlasování o tomto návrhu zákona ještě neproběhlo. Na návrhu zákona se nepodílel ani předseda hnutí SPD, ani nebyl konzultován s poslaneckým klubem hnutí SPD. Hnutí SPD v případě, že při schvalování zákona nebude zajištěno dodržení zásad z výše uvedené citace důvodové zprávy, poslanci hnutí SPD zákon nepodpoří.