Radim Fiala: 27. ledna je Mezinárodní den památky obětí holocaustu, kdy si připomínáme zrůdnou genocidu Židů, za kterou jsou zodpovědní nacističtí Němci.

27/1 2020
I dnes zaznamenáváme v Evropě vzestup antisemitismu. Tentokrát však nejsou za antisemitské útoky a projevy většinou zodpovědní neonacisté, ale ortodoxní muslimové, kteří naplňují učení proroka Mohameda o nenávisti k Židům. Český vlastenec židovského vyznání, spisovatel Benjamin Kuras, již před nějakým časem upozornil, že „v evropských městech se šíří útoky na židovské instituce včetně škol, ale Evropská unie cenzuruje zveřejnění studie, podle níž pachateli antisemitských útoků jsou z velké části muslimové – ´aby muslimy neurazila´.“ Jen připomeňme, že se Ben Kuras účastnil i zasedání naší vlastenecké frakce MENF v Praze. Hlavní tažnou silou antisemitismu v Evropě jsou muslimové. Průzkumy v Belgii, Francii, Holandsku a Německu ukazují, že mezi školáky už 50 % muslimů má otevřeně antižidovské cítění, na rozdíl od 10 % dětí křesťanských. Pokládat islám za hlavní zdroj současného antisemitismu je tedy podle Kurase legitimní pohled, který také otevřeně vyslovují konzervativní židovští myslitelé jako francouzský novinář Eric Zemmour. Odborník na islám Bill Warner dokonce spočítal, že Korán obsahuje víc protižidovských výroků než Hitlerův Mein Kampf. Kuras zdůraznil, že oficiální média a politici se snaží nálepku antisemitismu nasazovat i parlamentním antiimigračním stranám jako Národní sdružení ve Francii nebo AfD v Německu,ačkoli tyto strany vedou politiku jasně proizraelskou a prožidovskou, s narůstajícím procentem židovských členů. Výrazně upozorňují na nárůst antisemitismu muslimského, jehož násilné činy tvoří největší procento protižidovských útoků. Ben Kuras se vyjádřil i k tomu, že vlastenečtí politici v Evropě typu Hofera, Wilderse či Le Penové jsou obviňováni z extremismu. „Kdy se tito politici dopustili něčeho nebo jen řekli něco nacistického? Zaútočili už na synagogu nebo kostel? Vynadali někomu do zvrhlých židáků, snovatelů všeho zla, jako to dělají dnešní imámové citující vybrané verše z Koránu? Naopak, Wilders, Le Penová a Hofer upozorňují na to, že islám – nebo politicky korektněji jeho ´radikalizovaná část´ – do Evropy přináší agresivní antisemitismus od dob německého nacismu nevídaný…Ostatně stojí za zmínku, že všichni výše zmínění politici mnohokrát vyslovili podporu Izraeli coby těžce zkoušené pevnůstce západní civilizace uprostřed pouště zaostalosti a barbarství,“ řekl Kuras o našich spojencích z MENF. I hnutí SPD říká, že naše civilizace stojí na židovských i křesťanských pilířích. Židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství poukázal na to, že Židé utíkají z Francie před muslimy a mnozí Židé volí Marine Le Penovou. Ostatně víme o tom, že nacisté a muslimové si navzájem projevovali sympatie. Existovaly muslimské jednotky SS, Hitler i Himmler islám velice oceňovali a spolupracovali i s velkým muftím jeruzalémským Amínem al-Husajním. „Strom volá, skrývá se za mnou Žid, jdi a zabij ho. Kámen volá, skrývá se za mnou Žid, jdi a zabij ho,“ píše se v Sunně, což je tradice výroků a života prorok Mohameda. Takže obranou proti antisemitismu a proti „reálnému holokaustu“, který slibují muslimové Židům, jsou v Evropě vlastenci, kteří hájí křesťansko-židovskou civilizaci proti agresivnímu a antisemitskému islámu. Z historie víme, že existovali appeaseři, kteří ustupovali nacismu. I dnes máme sluníčkářské appeasery, kteří ustupují agresivnímu antisemitskému islámu. De facto antisemitskou politiku dnes dělají sluníčkáři a multikulturalisté, kteří otevírají Evropu agresivnímu islámu. Hnutí SPD naopak stojí na pozicích obrany naší křesťansko-židovské civilizace a odmítá naprosto jasně antisemitismus. Musíme zabránit novému holokaustu, který si přejí někteří muslimové. Ostatně již v minulosti muslimové bojovali za vítěství nacistické Třetí říše.