Radim Fiala: Při volbě nových osob do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT.

06/2 2020
Vysílání ČT je ideologicky a politicky jednostranně vedené v zájmu elit EU. Česká televize hospodaří podle našeho názoru bez důkladné kontroly a špatně. Hnutí SPD je trvale poškozováno vysíláním České televize. Prosazujeme přeměnu České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a v tomto smyslu jsme již podali do Sněmovny příslušný návrh zákona.