Radim Fiala: Europoslanec SPD Ivan David, který je členem zemědělského výboru europarlamentu, upozornil, že Evropská komise chce povolit další dovozy geneticky modifikované sóji, která je zamořená jedovatými látkami.

14/2 2020
Podle Nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných organismech je zakázáno uvádět na trh EU potraviny a krmiva vyrobená z geneticky modifikovaných organismů, pokud nebyla spolehlivě prokázána jejich bezpečnost. Nařízení však Komisi dává možnost udělit výjimku k dovozům. Hnutí SPD se staví proti dovozu zdraví nebezpečných potravin s jedovatými látkami. Je šílené, že Evropská unie něco takového prosazuje. „Tento prokorupční mechanismus Komise bohatě využívá. Od začátku mého působení v europarlamentu jsme na každém zasedání Zemědělského výboru projednávali nejméně jeden návrh prováděcího opatření, kterým Komise chtěla povolit dovozy nebezpečných GMO potravin a krmiv. Téměř ve všech případech zemědělský výbor navrhl plénu zamítnutí povolení k těmto dovozům. Ve většině případů se nám podařilo dosáhnout toho, že celý Evropský parlament návrh Komise odmítl,“ uvedl David. Evropská komise předložila návrh na povolení dovozu geneticky modifikované sóji do Výboru pro životní prostředí. „Komise je dokonce tak drzá, že požádala o zrychlené projednávání…Vzhledem k tomu, že jsem ve Výboru pro životní prostřední náhradníkem, tak sice nemohu v tomto výboru hlasovat, ale mohu předkládat návrhy. Jako stínový zpravodaj frakce Identita a Demokracie (ID), v niž působí i poslanci za SPD, jsem podal návrh na zamítnutí povolení dovozů geneticky modifikované sóji,“ uvedl David. Jde o produkt nadnárodní korporace Bayer – Montsano, který je geneticky upraven tak, aby přežil vysoké dávky herbicidu Roundap. „U tohoto postřiku bylo v USA před soudem prokázáno, že je vysoce toxický a rakovinotvorný. Po zásahu tímto postřikem umírají všechny rostliny, kromě těch, které jsou geneticky modifikované k tomu, aby postřik přežily. Zásadní problém s takovými rostlinami je v tom, že fungují jako přenašeče vysoce toxických jedů do těl lidí a zvířat, která jsou takovou sójou krmena. Roundap se z těla obtížně vylučuje. I zvířata krmená GMO sójou jsou pak Roundapem zamořena. Tento karcinogenní jed se skrze mléko a maso zvířat přenáší do těl lidí, kde páchá další škody. Dohodl jsem se s předsedou naší frakce ID Marcem Zannim, aby na jednání Konference předsedů, která sestavuje program schůze, vetoval zařazení tohoto návrhu Komise na plénum ve zrychleném řízení,“ informoval Ivan David. Hnutí SPD se staví proti dovozu zdraví nebezpečných potravin s jedovatými látkami. Je šílené, že Evropská unie něco takového prosazuje.