Radim Fiala: Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu. Milion chvilek zpochybňováním jeho volby popírá demokracii.

19/2 2020
Zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem podpořili poslanci hnutí SPD, protože měl ze všech kandidátů nejbližší názory programu našeho hnutí. Stanislav Křeček v minulosti již byl zástupcem ombudsmana, a má tak zkušenosti s vedením této instituce. Úřad ombudsmana, pakliže bude fungovat tak jak má, je potřebný a je jednou z posledních šancí zejména pro nízkopříjmové občany, kteří se chtějí domoci svých práv a přitom si nemohou ze svých příjmů dovolit právní zastoupení. Spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje v souvislosti se zvolením Stanislava Křečka ombudsmanem svolat na 1. března demonstraci v Praze. Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem demokraticky a jeho zvolení je nezpochybnitelné. Milion chvilek je dle našeho názoru mocenská totalitní organizace. Je součástí globální sítě vytvářené k boji s vlastenci a zaměřené na mocenskou manipulaci. Hnutí SPD podalo návrh zákona zavádějící povinnost transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí.