Radim Fiala: Ministryně práce ČSSD Maláčová chce peníze na důchody tahat z kapes živnostníků. Některé z nich tím může ale zlikvidovat!

19/2 2020
Komise pro spravedlivé důchody, kterou ustavila ministryně Maláčová, tvrdí, že živnostníci platí příliš nízké důchodové pojistné, a proto v dokumentu „Architektura nového systému“ navrhuje zvýšení odvodů OSVČ. Výpočtový základ by již nebyl vypočítán jako polovina rozdílu mezi příjmy a výdaji, ale rovnou 75 procent. Minimální vyměřovací základ by se u hlavní činnosti zvýšil z 25 procent průměrné mzdy na 40 procent. „Ve výsledku tak například OSVČ, která utrží měsíčně průměrně 30 tisíc korun a uplatňuje šedesátiprocentní výdajový paušál, zaplatí na měsíčním odvodu skokově o 60 procent více. Místo 2544 korun hned 4069 korun. Takové navýšení může být pro některé z živnostníků likvidační,“ upozornil ekonom Lukáš Kovanda. Podle ekonoma by takováto úprava by navíc dopadla nejtíživěji na ty nejmenší z živnostníků. Lépe vydělávající živnostníci by totiž nečelili tak výraznému procentuálnímu navýšení odvodů, i když i pro ně by úprava znamenala výrazné ztížení podmínek pro podnikání. Zvýšení odvodů sociálního pojištění je jen další způsob, jak reálně zvyšovat daně. Vláda ANO, ČSSD a KSČM vede tažení proti živnostníkům a chce je snad vyhubit jako společenskou vrstvu. Až tito lidé ukončí živnost, půjdou na úřad práce a budou další zátěží pro sociální systém. Peníze na vyplácení a navyšování důchodů by byly. Babišova vláda by ale nesměla vyhazovat peníze za předražené zakázky na ministerstvu obrany, dopravy i jinde. Paní Maláčová by měla vysvětlit, proč zakázka na informační systém je předražena o miliardu. Peníze na důchody by byly, kdyby vláda nevyplácela sociální dávky nepřizpůsobivým, kteří pracovat nechtějí. Kdyby se neplatily desítky miliard na podporu solárních baronů, miliardy na politické neziskovky, miliardy na zahraniční mise a desítky či stovky miliard na nesmyslný boj proti CO2.