Radim Fiala: Přečtěte si můj rozhovor pro Parlamentní listy o tom, jak bojuji proti tomu, aby našemu státu nebyly ukradeny strategické suroviny a aby strategická odvětví byla pod kontrolou státu.

20/2 2020

ROZHOVOR Místopředseda hnutí SPD a předseda hospodářského výboru Sněmovny Radim Fiala předkládá pozměňovací návrh k novele horního zákona, který má zabránit vyvádění zisku lithia i dalších surovin do zahraničí. Podle něho je ale také potřeba, aby pod kontrolou státu byla i síťová odvětví jako plynovody či vodovody. Je nutné podle něj zajistit i potravinovou bezpečnost a soběstačnost českého národa. Předložil jste pozměňovací návrh k novele horního zákona. Můžete přiblížit, o co jde? V článku 7 Ústavy ČR se mluví o tom, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Surovinové bohatství patří státu a stát musí mít plnou kontrolu nad jeho těžbou a využitím. Dobře, a jak tomu chcete zabránit, aby nebyly strategické suroviny našemu státu „ukradeny“? V rámci novely horního zákona chci stanovení dvou podmínek, které musejí být splněny současně. Podle návrhu musí mít subjekt, který provozuje činnost podle horního zákona, sídlo na území České republiky. Druhá věc je, že je třeba jasně nastavit, kdo může investičně vstupovat do těžařských společností se sídlem v České republice a za jakých podmínek. Jde o zabránění jejich ovládnutí zahraniční společností. V jakém směru? Jde o povinný předchozí souhlas příslušného ministerstva, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, před uskutečněním transakce. Souhlasu by měly podléhat všechny transakce, při nichž investor, který nemá sídlo mimo ČR, nabude alespoň desetiprocentní podíl ve společnosti, respektive desetiprocentní podíl na hlasovacích právech. Společnosti, které by nesplňovaly podmínku sídla na území České republiky, mají podle přechodných ustanovení lhůtu dvanácti měsíců na převod sídla do České republiky. Takové opatření se ovšem netýká pouze surovin. Jak to myslíte? Musíme chránit i strategické sítě. Síťová odvětví, jako jsou ropovody, plynovody, vodní zdroje, elektrická síť, železnice, silnice a podobně, na nichž závisí celý národ, musejí být pod kontrolou státu nebo obcí. Stát musí garantovat potravinovou bezpečnost země, energetickou bezpečnost a musí garantovat, že české podnikatelské prostředí nebude ničeno v zájmu nadnárodních společností. Vlastnictví strategických sítí je v podstatě monopolní záležitost a stát musí bránit svůj zájem. Nemohou se ocitnout v rukách zahraničních firem. Hnutí SPD v této oblasti je jediné, které programově navrhuje v případě například zdrojů pitné vody deprivatizaci z rukou zahraničních firem. Chcete vyvlastňovat? To zní trošku komunisticky… Nezní to komunisticky. Je to otázka základní ochrany zájmů země a jejích občanů. Energetika, suroviny, strategické sítě, ale i zemědělství by měly být budovány koncepčně v zájmu státu a také se zachováním významného vlivu státu na jejich fungování. Tím nezestátňuji zemědělství! Pouze tvrdím, že zemědělskou nebo energetickou politiku by měla dělat naše vláda, a nikoliv elity EU nebo lidé hájící zájmy nadnárodních společností. Naše energetika musí být pod kontrolou vlády naší země, a ne EU, USA, Německa nebo Ruska. Myslíte, že to prosadíte? Určitě to nebude jednoduché, ale znovu říkám, že jde o otázku existence národa. To máte podobně jako v případě potravinové bezpečnosti. Potravinová soběstačnost je minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 procent, jestli vůbec. Brambor a ovoce dovážíme ročně kolem 25 procent, zeleniny 65 procent. Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek v květnu řekl, že soběstačnost země ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent. Co když přijde ekonomická, politická, energetická krize? Co když přijdou epidemie a hranice budou zavřeny? Jak uživíme české občany? Jak uživíme naše občany, když bude válka? Neříkám, že musíme být autarkní úplně ve všem, ale v klíčových komoditách nezbytných pro výživu obyvatel musíme zajistit soběstačnost. Tato věc navíc souvisí s otázkou klimatu a boje proti suchu. V energetice se podvolujeme klimatickému diktátu EU, který zdraží energii a vytvoří její nedostatek. Stát musí dbát o životní prostředí pro české občany. Dochází k oteplování a je problém se suchem. Zodpovědnost ale nenese CO2, ale to, jak hospodaříme s krajinou, půdou a vodou. Šílený Zelený úděl Evropské unie, který je ve skutečnosti Velkým skokem po vzoru Mao Ce-tunga, může v Evropě způsobit energetický a potravinový krach s dopadem na celou ekonomiku a společnost. Pořád mi to zní, že chcete socialisticky plánovat... Plánování budoucnosti není nic socialistického, a je to odpovědné a nezbytné. Musíme se vyhnout extrémům socialistického nadnárodního plánování i extrémům nadnárodního neoliberálního globalistického kapitalismu. Odmítáme tržní ekonomiku ovládanou nadnárodními společnostmi. Nebojíme se říct, že v této zemi by měla být tržní ekonomika národní a měla by sloužit občanům této země. Musíme se vrátit k tvrdé ochraně ekonomických zájmů země. Musíme chránit důležité hodnoty. Všechny zásadní hodnoty pro tento národ a tuto zemi si musíme chránit, protože nejsou samozřejmostí a můžeme o ně přijít. Když trochu upravím známý verš Viktora Dyka, tak pokud tyto hodnoty neuchráníme a opustíme, tak dříve či později zahyneme. To je vlastenecká politika. Abychom ji plně prosadili, musíme se zbavit diktátu EU. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Zemedelskou-nebo-energeti…