Radim Fiala: Hnutí SPD podpoří kandidáty do Rady ČT, kteří budou podporovat kontrolu a transparentnost České televize.

05/3 2020
Poslanecká sněmovna bude na nadcházející březnové schůzi volit šest členů patnáctičlenné Rady České televize a dva členy devítičlenné Rady Českého rozhlasu. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje hospodaření a činnost ČT, které byly obsahem rozsáhlých diskusí v rámci Výročních zpráv ČT za uplynulé tři roky. Patnáct vrcholných manažerů České televize si v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na více než 46 miliónů korun z koncesionářských poplatků. V průměru tak na jednoho manažera veřejnoprávní televize vychází částka přesahující 3,10 milionu korun. Kdo přesně kolik vydělal, však ČT odmítá zveřejnit. To je zcela skandální! Zastáváme také názor, že hospodaření veřejnoprávní ČT by mělo podléhat kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kritizujeme také vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Proto budou poslanci SPD podporovat ve volbě ty kandidáty, kteří budou zárukou důkladné veřejné kontroly hospodaření, a také objektivity a vyváženosti vysílání ČT. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu.