Radek Rozvoral: Svoboda slova je jednou ze základních práv každého občana!

13/3 2020

V úterý začal Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny jednat o vydání k trestnímu stíhání poslankyně hnutí SPD Karly Maříkové a to z důvodu žádosti Policie České republiky k jejím výrokům o imigrantech na Facebooku.

Kolegyně Maříková napsala doslovně toto: „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“

Hnutí SPD považuje tento krok ze strany policie za politickou kriminalizaci poslankyně i celého hnutí SPD, řízenou ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), a za snahu potírat svobodu slova. Hnutí SPD stojí pevně za naší poslankyní. Jedná se o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru a její výroky jsou v této souvislosti v souladu s Listinou základních práv a svobod.

O tom, že se jedná o politickou kauzu se snahou pošpinit hnutí SPD, máme několik poznatků. Podnět proti poslankyni Maříkové podal politik. Jméno poslankyně Maříkové se ve spojitosti s touto kauzou objevilo také ve Zprávě Ministerstva vnitra ČR o extremismu a to i přes to, že se jedná o živý spis (ze kterého se nesmí vynášet informace) a aniž by jí byla prokázána nějaká trestná činnost. Z tohoto důvodu bylo také podáno a to jak na Policii České republiky, tak také na Ministerstvo vnitra ČR trestní oznámení, kterými by se mělo prošetřit, zda nebyl těmito institucemi porušen zákon. Dalším poznatkem jo to, že se podobná vyjádření se stejným tématem ve veřejném prostoru objevila daleko dříve, než ho publikovala má kolegyně a nikdo za ně trestně stíhán nebyl. Jako příklad uvedu článek Jiřího X. Doležala na webu Reflex.cz ze dne 26.9.2016 s názvem „Invazivní druhy hubíme, invazivní národy vítáme“, nebo článek Jaroslava Šestáka (vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky a čestný občan Prahy 5) s názvem „Migrace: Invazivní druhy“, který byl zveřejněn dne 11.8.2017 na webu Neviditelný pes.cz. Oba články jsou dohledatelné. 

Mandátový a imunitní výbor, jehož jsem místopředsedou, toto jednání prozatím přerušil s tím, že si nejprve vyžádá celý spisový materiál od Policie České republiky, abychom si ho mohli prostudovat. Následně budou na jednání Mandátového a imunitního výboru pozváni jak poslankyně Karla Maříková, tak také policejní vyšetřovatelka a dozorový státní zástupce. Po prostudování spisu a výslechu všech pozvaných zaujme výbor své stanovisko, které navrhne plénu Poslanecké sněmovny, jež následně rozhodne, zda naší poslankyni k trestnímu stíhání vydá nebo nevydá.

Jsem přesvědčen o tom, že se Karla Maříková žádného trestného činu nedopustila a že je celá kauza pouze nekorektním a zbabělým politickým bojem se snahou dehonestovat hnutí SPD a samotnou poslankyni.  Mé rozhodnutí je v této věci jasné a budu hlasovat proti vydání kolegyně Maříkové k trestnímu stíhání a to jak na Mandátovém a imunitním výboru, tak také na plénu Poslanecké sněmovny.