Radim Fiala: „Vlastenec musí mít tedy prospěch a slávu svého národu,

20/3 2020
své dědiny, své obce, svých přátel, svého bližního na mysli; co jim prospívá, co jim ke cti slouží, musí vyhledávati; co jim škodí, co je hanobí, musí zamezovati; z radosti jejich se musí radovati, při bolesti jejich truchliti; slovem vlastenec musí býti řádný občan, spravedlivý člověk, milující bližní, pravý křesťan,“ napsal obrozenec Josef Kajetán Tyl, autor slov naší národní hymny. Tato slova o to víc platí v době celonárodní tísně kvůli pandemii koronaviru. Držme spolu jako jeden národ! Co myslíte?