Tomio Okamura: „Vlastenec musí mít tedy prospěch a slávu svého národu, své dědiny, své obce, svých přátel, svého bližního na mysli; co jim prospívá, co jim ke cti slouží, musí vyhledávati; co jim škodí, co je hanobí, musí zamezovati; z radosti jejich se musí radovati, při bolesti jejich truchliti; slovem vlastenec musí býti řádný občan, spravedlivý člověk, milující bližní, pravý křesťan,“ napsal obrozenec Josef Kajetán Tyl, autor slov naší národní hymny.

22/3 2020