Radek Rozvoral: Navrhli jsme finanční kompenzace pouze pro podniky, které odvádí daně v ČR!

30/4 2020

Náš poslanec SPD Jan Hrnčíř navrhl minulý týden ve Sněmovně, aby podmínkou pro získání finanční kompenzace od státu z důvodu pandemie koronaviru bylo vlastnění podniků osobami, které jsou daňovými rezidenty v České republice. Jednalo by se tedy o fyzické či právnické osoby, které ze své činnosti platí daně u nás. Firmy registrované v zahraničí a v daňových rájích by na finanční kompenzace od státu nárok neměly.

Hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců aktivně pracuje ve Sněmovně pro naše občany i v této mimořádné době ovlivněné koronavirovou pandemií. Podali jsme další nové návrhy na podporu živnostníků a malých a středních firem postižených stavem nouze a také návrh na podporu dobrovolných hasičů pracujících v první linii. Např. poslanec Jan Hrnčíř podal návrh na finanční kompenzace určené pro pomoc firmám postiženým nouzovým stavem pouze pro české daňové poplatníky.

Na 45. schůzi Poslanecké sněmovny dne 22. dubna 2020 byl ve zkráceném jednání projednáván (mimo celé řady dalších) i vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, sněmovní tisk č. 830. V rámci projednávání tohoto vládního návrhu zákona vystoupil s pozměňovacím návrhem poslanec SPD Jan Hrnčíř, který k tomu mimo jiné řekl: „Jedná se o pozměňovací návrh, který v podstatě přiznává daňový bonus nejen osobám samostatně výdělečně činným, ale i malým a středním podnikům a družstvům, akorát s tou podmínkou, že vlastně na to mají nárok jenom ty podniky, jejichž skutečným majitelem je daňový rezident České republiky, to znamená, že nechceme, aby peníze českých daňových poplatníků končily v zahraničí. Děkuji za podporu.“ Naneštěstí vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM tento návrh nepodpořila, takže přijat nebyl.

U dalšího návrhu zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMZRB si vládní poslanci svojí většinou prohlasovali, aby státem garantované miliardové úvěry pro firmy v rámci současné krize kolem koronaviru mohly čerpat i nadnárodní korporace registrované v daňových rájích a s nejasnými vlastníky. Takže se české peníze daňových poplatníků dostanou do kdejakých a jakýchkoli rukou. Poslanci hnutí SPD hlasovali tak, aby daňové ráje a nejasní vlastníci firem byly z tohoto návrhu zákona vyjmuti. Hnutí SPD bude i nadále prosazovat zdanění nadnárodních korporací a to i navzdory vládě a EU.

Hnutí SPD svou prací ve Sněmovně dokazuje, že prioritně myslí na naše občany. V této těžké době ovlivněné nemocí covid-19 podává návrhy pozměňovacích zákonů, ze kterých by měli užitek především naši občané a dále ti, kteří zde pracují a odvádí z této činnosti daně do státního rozpočtu. Žádáme proto vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM o podporu našich návrhů. Náš občan a naše republika jsou pro hnutí SPD na prvním místě.