Politické usnesení SPD

05/5 2020

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že podle hnutí SPD další prodloužení nouzového stavu není nutné a kroky k ochraně veřejného zdraví lze uplatnit na základě drobných změn stávající legislativy. Připomínáme, že sovětská armáda zachránila český národ před vyhlazením a přinesla největší oběti při našem osvobození. V souvislosti s výročím vstupu ČR do EU 1. května říkáme, že Evropská unie je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti – řešením je referendum o vystoupení z EU. Navrhujeme zákon ukončující škodlivou inkluzi, který ušetří zhruba šest miliard korun, i zákon snižující daně pro podnikatele s obratem do tří milionů korun. Hnutí SPD odmítá agresivní kroky Turecka a prosazuje vyhlášení sankcí proti němu.

1. Podle hnutí SPD další prodloužení nouzového stavu není nutné.

Poslanecká sněmovna odsouhlasila 28. dubna prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové krizi do 17. května. Zamítla tak návrh vlády, které chtěla prodloužení nouzového stavu do 25. května.  Nouzový stav dává vládě zcela mimořádné pravomoci, například nákupy bez výběrových řízení, a proto by měla být tato doba co nejkratší. Podle hnutí SPD další prodlužování nouzového stavu s ohledem na nákazovou situaci není nutné. Od samého začátku vyhlášení nouzového stavu zastáváme názor, že ve stavu legislativní nouze lze provést schválení příslušných drobných změn příslušných krizových zákonů, například Zákona o ochraně veřejného zdraví, a řešit situaci na základě této legislativy. Vláda původně ohlásila záměr tento zákon doplnit a využít při řešení situace, kdy je nutné zachovat potřebná opatření a zároveň obnovit ekonomický a společenský život země. Ministři za ČSSD tuto snahu zablokovali. Vláda opět ukazuje nejednotnost a koncepční chaos. Je jasné, že ČSSD chce zbytečně dále prodlužovat nouzový stav. Zde již nejde o ochranu zdraví lidí. To lze řešit podle Zákona o ochraně  veřejného zdraví. ČSSD jde o politickou moc plynoucí z nouzového stavu. Kromě jiného tento stav brání účinnému prošetření nákupů realizovaných ministerstvem vnitra v nouzovém stavu. Hnutí SPD rozhodně vystoupí proti jeho zbytečnému prodloužení. Požadujeme plné předání řízení ochrany zdraví lidí do rukou odborníků. Jsme připraveni podat příslušné pozměňovací návrhy k Zákonu o ochraně veřejného zdraví. Naše návrhy budou bránit zbytečnému omezení svobody na základě opatření podle tohoto zákona a také zavazovat ministerstvo zdravotnictví řešit náhrady tam, kde to bude nutné.

2. Sovětská armáda zachránila český národ před vyhlazením a přinesla největší oběti při našem osvobození.

Hnutí SPD si připomíná výročí květnových událostí v roce 1945 a 75. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo konečnou porážku nacistického Německa. Je třeba připomenout opomíjené oběti 132 000 vojáků tehdejší sovětské armády a 33 000 vojáků rumunské armády, kteří padli v letech 1944 a 1945 na území Československé republiky. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Zachránila nás před konečným řešením české otázky, kdy Německo plánovalo likvidaci našeho národa. Německo dosud zaplatilo jen mizivý díl válečných reparací. Hnutí SPD jako jediná politická strana nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a žádá zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží. Hnutí SPD v této souvislosti také zásadně odmítá překrucování historie a zhoršování mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací, prováděné v současné době některými pražskými politiky, jmenovitě primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem (TOP 09) a starostou Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS). Kauza s „ruskými ricinovými agenty" je tragikomické představení s cílem psychologicky připravovat občany ČR na konflikt s Ruskem. Hnutí SPD prosazuje korektní a vzájemně vyvážené vztahy se všemi mocnostmi. SPD není proruské, pouze se drží zdravého rozumu a historických zkušeností našeho národa. Proto vzdáváme čest a úctu těm, kteří nás zachránili před zánikem pod diktátem německé Třetí říše a stejně tak vystupujeme za svobodu naší země proti každému, kdo chce v Evropě vybudovat Čtvrtou říši.

3. EU je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti – řešením je referendum o vystoupení z EU.

V tichosti strany tzv. demobloku oslavily 1. května jako výročí vstupu ČR do EU. Hnutí SPD zastává názor, že  není co slavit. EU je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti. Členství v EU nám nepomáhá, ale naopak nás ohrožuje. Důsledkem globalizace je masová migrace a ztráta potravinové soběstačnosti i soběstačnosti v jiných oblastech. Ze strany EU jsme zaznamenali prakticky nulovou pomoc a naopak kritiku Bruselu za to, že národní státy přijaly opatření proti šíření koronaviru. Brusel dále podporuje šílený Green Deal, který prostřednictvím islamizace, neomarxismu, genderu a multikulturalismu zničí evropské ekonomiky. To jsou pouze některé příklady diktátu a zvůle EU. Hnutí SPD je přesvědčeno, že řešením je pouze referendum o vystoupení z EU. 

4. Navrhujeme zákon ukončující škodlivou inkluzi, který ušetří zhruba šest miliard, i zákon snižující daně pro podnikatele s obratem do tří milionů.

Hnutí SPD podalo další návrhy změn zákonů, které v konkrétní podobě naplňují náš program. Navrhujeme změnu školského zákona, která ruší takzvanou inkluzi. Výsledkem bude výrazné zkvalitnění vzdělání a podmínek práce pro učitele. V neposlední řadě to umožní úsporu zhruba až šesti miliard korun, které se v rámci inkluze vynakládají neefektivně na takzvaná podpůrná opatření. Dalším návrhem je snížení daně z příjmu pro firmy a podnikatele s ročním obratem do tří milionů korun z 19% na 15%. To je konkrétní podpora "českého malého podnikání". Je nutné také stále připomínat návrh zákona z pera SPD, který zavádí výpočet a platbu DPH až ze skutečné zaplacených faktur.

5. Hnutí SPD odmítá agresivní kroky Turecka a prosazuje vyhlášení sankcí.

Hnutí SPD odmítá agresivní kroky Turecka. Členský stát NATO – Turecko a jeho armáda opakovaně již několik let útočí na Řecko a okupují Kypr. Turecká armáda také beztrestně okupuje syrský Afrín, kde provádí i etnické čistky. Turecká armáda podporuje džihádisty a poražené bojovníky Islámského státu v syrském Idlíbu v boji proti legitimní vládě a vojskům prezidenta Bašára Asada, pašuje zbraně v rozporu s embargem OSN do Západem rozvrácené Libye, kde také podporuje islámské radikály bojující proti polnímu maršálovi Chalífu Haftarovi. Turecko obkličuje soustavně Evropu a na hranicích soustřeďuje desetitisíce islámských nájezdníků převlečených za údajné uprchlíky. NATO, EU a naše vláda mlčí. Europoslanec za SPD MUDr. Ivan David, CSc. v Evropském parlamentu dvakrát navrhoval sankce proti Turecku. V případě turecké agrese do kurdské oblasti Rojava na severu Sýrie a při turecké námořní blokádě Kypru. Probruselská většina oba tyto jeho návrhy ale odmítla. Proti návrhům ekonomických sankcí hlasovali všichni němečtí europoslanci kromě zástupců AfD. Pro SPD je nepřijatelné, aby agresivní politika členského státu NATO byla tolerována ze strany NATO, EU i ze strany naší vlády. SPD zastává názor, že Turecko by mělo být vyloučeno z NATO.