Radek Rozvoral: Maminky si respekt, úctu a lásku bezesporu zaslouží!

11/5 2020

Včera jsme společně s našimi maminkami oslavili jejich svátek – Den matek, a malou pozorností v podobě kytičky nebo nějaké sladkosti jsme jim dali najevo, že k nim chováme respekt, úctu a lásku, kterou si bezesporu zaslouží. 

Hnutí SPD si je vědomo, že základ našeho státu je pracující prosperující rodina, kterou tvoří muž a žena, jež společně vychovávají děti. V tomto rodinném svazku mají nezastupitelnou roli ženy, matky, neboť oni mají dar rodit děti. V naší křesťanské kultuře ženy ctíme a tak to chceme zachovat i pro příští generace.

Na Den matek se vzdává pocta matkám a mateřství. Tradičně připadá na druhou květnovou neděli, ale v některých zemích se slaví i jindy během jara. V České republice se Den matek začal slavit za první republiky, po po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí, ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. Je to spolu s Mezinárodním dnem žen, slaveným 8. března, druhý oficiální svátek, který je ženám věnován.   

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento den v roce 1923. V naší republice měl Den matek pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, která svátek v prvorepublikovém Československu společně s charitativními organizacemi prosadila, ale s příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen. Svobodně jsme se k oslavování Dne matek vrátili až po roce 1989, kdy byl opět oficiálně zaveden.

Všechny maminky si zaslouží ke Dni matek nějakou pozornost, čímž jim vyjadřujeme své city k nim. O tom, že maminky si svůj svátek zaslouží, není třeba diskutovat. Spíše jde o to přeměnit krásná a vznešená slova o úctě, podpoře, uznání a lásce v činy, které se nebudou omezovat na jediný den v roce. Pokud se však právě tento den stane skutečnou oslavou mateřství, neokázalou, prostou a o to důležitější, bude to jedině dobře.

Hnutí SPD ke všem ženám chová přirozenou úctu, a právě proto nepřestaneme usilovat, aby se k nám nedostali žádní imigranti, hlásící se k islámské ideologii, kterým Evropská unie velkoryse otevřela své dveře a které chtějí bruselští úředníci různými formami infiltrovat do naší republiky. Pro tyto imigranty vyznávající islámskou ideologii, která ženám upírá základní lidská práva, neznamenají práva žen vůbec nic. To v naší republice v žádném případě nechceme a nedopustíme žádnou diskriminaci žen ve všech oblastech naší společnosti. Naopak budeme i nadále předkládat projekty a navrhovat takové zákony, které by měly přispět k tomu, aby naše rodiny, do kterých patří naše ženy a matky, mohly prožívat plnohodnotný život.