Radek Rozvoral: Můj projev na včerejší 4. Celostátní konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), kterou navštívil prezident republiky Miloš Zeman.

10/12 2017

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté!

Před dvěma lety, tedy krátce po založení našeho hnutí jsem na tomto místě apeloval na všechny, kteří tu seděli, abychom se semkli do jednoho šiku kolem osobností Tomia Okamury, Radima Fiala a Jaroslava Holíka, kteří nás v té době zastupovali v Parlamentu, abychom byly stále jako jeden muž nebo jedna žena a abychom pracovali na tom, aby naše názory a politická práce hájily v prvé řadě zájmy České republiky a českých občanů. Říkal jsem také, že jen tak může být naše hnutí v budoucnu úspěšné a že náš vlastenecký program pro přímou demokracii, vymahatelnou odpovědnost politiků a národní zájmy je koncipován tak, aby měl vždy poslední slovo občan a aby se zde nastolila opravdová demokracie, která tu v současné době chybí.

Minulý rok jsem na to konstatoval, že se nám to po roce tvrdé práce celkem dařilo, čehož výsledkem byl úspěch v krajských volbách, který katapultoval 18 zástupců SPD do funkcí krajských zastupitelů. Přímo jsem zde řekl, že výsledek krajských voleb s celkovým počtem 18 zastupitelů v deseti krajích nás musí motivovat ještě k intenzivnější práci při propagaci hnutí a musíme se od něj pořádně odrazit, abychom ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dosáhli ještě lepšího výsledku. A k tomu jsem dodal, že pokud chceme měnit politiku naší země, tak je 5 nebo 6 procent velice málo.

Uběhl další rok, po kterém musím s radostí konstatovat, že jsme společně dokázali těch procent 10,64, čímž jsme naším vlasteneckým programem oslovili celkem 538.574 voličů, a proto zde mezi námi sedí dohromady 22 poslanců, kterým ještě jednou gratuluji ke zvolení. Tím vším jsme se stali třetím nejsilnějším poslaneckým klubem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Patříme pouze mezi tři politické subjekty, které mají poslance ve všech krajích ČR, a v pěti krajích republiky jsme obsadili druhé místo. Jsou to kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Ústecký a Karlovarský. Máme silný poslanecký klub, který bude mít za úkol v jednom šiku táhnout za jeden provaz a nekompromisně prosazovat vlastenecký program hnutí, který v prvé řadě hájí zájmy České republiky a českých občanů ve svobodné a suverénní zemi bez diktátu Evropské unie se zákazem umisťování nelegálních imigrantů a propagace islámské ideologie. Velký důraz také klade na spravedlnost, nezvyšování daní, podporu podnikatelů a živnostníků, přímou demokracii s odvolatelností politiků, referendum a vymahatelnou odpovědnost politiků, soudců a exekutivy. Důležitá bude také podpora důchodců, tělesně postižených osob a mladých, pracovitých, tradičních rodin s dětmi, jelikož rodina je základ státu a jen pokud budeme produkovat děti, ochráníme naší kulturu, zvyky, tradice a tím pádem národ jako takový.

Volební úspěch je prací nás všech tady v sále v čele s předsednictvem hnutí, s předsedy a místopředsedy všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí. Všem Vám za mou osobu a celé předsednictvo děkuji za odvedenou práci ve volební kampani a nemohu jinak, než za všechny z nás co tady sedíme, hluboce poděkovat také našemu předsedovi Tomio Okamurovi, který svou nezdolnou prací a argumentací dokázal oslovit velké množství voličů, až jsem si v některých chvílích myslel, že je snad naklonovaný, kolik akcí po celé republice dokázal navštívit. Všichni musíme mít na paměti, že bez Tomia bychom takový výsledek zcela jistě nedokázali. Takže pane předsedo patří Ti za nás všechny obrovský dík.

Vážené dámy, vážení pánové, 20. listopadu jsme měli díky voličům SPD tu čest poprvé zasednout do poslaneckých lavic v jednacím sále Poslanecké sněmovny, kde jsme hned od začátku byli svědky „žlutého“ lidoveckého divadélka v podání pánů Bělobrádka, Jurečky a hlavně Bartoška, jímž ještě vzorně sekundovali pánové Kalousek z Top 09 a Stanjura z ODS. Tito poslanci ve svých vystoupeních na mikrofon u řečnického pultíku kvičeli jak podsvinčátka. Z toho kvičení byl cítit vztek, arogance, samozvané elitářství a neskutečná nenávist ke všemu, co nebylo podle jejích zájmů.

Výše uvedení pánové chrlí nenávistný oheň hlavně do řad našeho vlasteneckého hnutí SPD a budou ještě asi dlouho vydýchávat úspěch, který nám přinesl 22 poslaneckých mandátů.

Lidovci se nám snaží ve Sněmovně nenávistně vysvětlovat, jak podle nich vypadá demokracie a řádně jim v tom vypomáhají starostové a již zmínění pánové Kalousek se Stanjurou, tedy nově založený Demokratický blok neboli DEBL. Všichni při tom kvičí jako podsvinčata a jsem přesvědčen o tom, že až začneme projednávat návrhy zákonů ohledně přímé demokracie, která je nejspravedlivějším politickým systémem a tou pravou demokracií, začnou kvičet ještě více, jelikož až zas takovou demokracii tito pseudodemokraté nemusí.

Musíme mít na paměti, že jejich výpady s přispěním i některých médií proti nám budou neustále pokračovat a je velice potřeba se tím nenechat rozhodit a v klidu prosazovat to, co jsme slíbili voličům. Dehonestace našeho hnutí je patrná na každém kroku a proto je na Vás, kteří zde sedíte, jako zástupci regionálních klubů, abyste o tom neustálém osočování informovali své členy, čekatele a sympatizanty a vysvětlovali jim, že je to pokus o rozvrácení naší členské základny. Je velice potřeba, abychom drželi za jeden provaz, jelikož jen tak budeme moci býti v budoucnu ještě úspěšnější.

Jsou před námi komunální a senátní volby, které se konají na podzim příštího roku a vzhledem k našemu volebnímu výsledku ve sněmovních volbách budeme muset udělat maximum proto, abychom postavili kandidátní listiny hlavně ve všech bývalých okresních městech. Na to se musíme zaměřit v prvé řadě, i když to bude asi velice těžké. Našlápnuto z parlamentních voleb máme dobře, tak tohoto dobrého výsledku musíme využít, aby většina z Vás zasedla příští rok v obecních a městských zastupitelstvech a mohla dělat reálnou politiku pro své občany na komunální úrovni. Měli bychom také najít vhodné osobnosti do voleb senátních a ve všech obvodech kandidáty postavit.         

Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poblahopřál všem našim novým poslancům ke zvolení, dále nám všem přeji, abychom měli pevné zdraví, radovali se z každé minuty svého života, byli silní a hýřili optimismem. Zároveň Vám všem přeji, abyste zbytek adventního času, celé vánoční svátky a vstup do roku 2018 prožili v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví.

Ať žije svoboda, ať žije demokracie, ať žije vlastenectví!