Radek Rozvoral: Podpořili jsme zmírnění protikuřáckého zákona směrem ke svobodě podnikání!

24/5 2018

Včera jsme ve Sněmovně podpořili zmírnění protikuřáckého zákona, kterého jsme spolupředkladateli. Projednávání tohoto bodu bylo za velkého zájmu poslanců v prvním čtení z časových důvodů již podruhé přerušeno a bude s největší pravděpodobností pokračovat dnes.

Zde je můj projev k tomuto návrhu zákona:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Naše hnutí SPD vyjadřuje plnou podporu projednávané právní úpravě změny zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterou společně předkládá početná skupina poslanců zařazených napříč politickým spektrem a se kterým vyjádřila souhlas.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie ve svém programu podporuje svobodné podnikání, a proto chceme, aby si každý občan, který podniká v předmětu pohostinství a ubytování sám svobodně zvolil a rozhodl se, zda ve své provozně, restauraci a obdobných zařízeních umožní svým klientům kouřit. Jeho rozhodnutí bude podloženo minulou zkušeností a znalostí prostředí a určitě bude vycházet z důkladné analýzy všech pro a proti. Z tohoto důvodu jsme zastánci toho, ať si oni sami zvolí, jaké zaujmou stanovisko.

Dalším argumentem pro podporu tohoto návrhu zákona jsou oprávněné stížnosti občanů bydlících v sousedství restaurací a hospod na velký hluk v pozdních večerních hodinách a obrovský nepořádek před restauracemi, což je obojí zapříčiněno tím, že hosté těchto restaurací a hospod chodí kouřit ven před tyto provozovny.

Zároveň ale dodáváme, že v případě umožnění kouření v navrhovaných prostorech, se musí striktně dodržovat ostatní omezení zákazu kouření, které mu ukládá projednávaný zákon. Stojíme si za tvrzením, že ochrana zdraví ostatních občanů a převážně osob mladších 18 let je v takto navrhované právní úpravě více jak dostatečně ošetřena.

Z tohoto důvodu jme pro podporu navrhované změny zákona.