Radek Rozvoral: Poslanecká sněmovna na své dnešní schůzi vydala poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

19/1 2018

Všichni poslanci SPD hlasovali pro vydání, jelikož dlouhodobě prosazujeme řádné a objektivní prošetření kauzy Čapí hnízdo.

Zde je můj projev a stanovisko poslaneckého klubu SPD:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi vyjádřit se k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývající se touto problematikou.

Na úvod je třeba říci, že hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) od začátku propuknutí kauzy Čapí hnízdo prosazuje její řádné a objektivní prošetření. Důkazem toho bylo i hlasování o vydání v minulém volebním období na podzim minulého roku všech tří našich poslanců, při kterém hlasovali na doporučení tehdejšího mandátového a imunitního výboru, tedy ze zprostředkovaných informací pro vydání. Jsem moc rád, že se zprostředkované informace díky voličům SPD změnily v tomto volebním období v informace přímé a to prostřednictvím dvou zástupců SPD v mandátovém a imunitním výboru současné Sněmovny. Díky tomuto zastoupení jsme se mohli seznámit s žádostí o vydání a prostudovat si podrobně celý spis. Bylo pro nás také velice důležité to, že jsme si mohli poslechnout policejního vyšetřovatele, státního zástupce a oba poslance.

Vím, že mandátový a imunitní výbor není v pozici vyšetřovatelského orgánu a že je v jeho gesci prozkoumat pouze to, zda se při jakémkoli vydávání nejedná o zpolitizovanou kauzu. V případě kauzy Čapí hnízdo však existuje velké podezření o jejím zpolitizování a to hlavně její načasování na dobu těsně před volbami a vyjádřeními některých osob nejen v mediálním prostoru. Na základě těchto vyjádření jsem také minulý týden ve středu inicioval pozvání bývalého protimafiánského policisty Jiřího Komárka na poslední schůzi mandátového a imunitního výboru a to i přes obrovský odpor některých jeho členů. Pan Komárek mluvil v médiích a u soudu, který projednával jinou kauzu o spoustě zajímavých informací, které naznačují, že je podezření o zpolitizované kauze na místě a že načasování žádosti o vydání obou poslanců těsně před volbami mohlo být na politickou objednávku. Pan Komárek však nebyl zbaven ministrem vnitra mlčenlivosti, takže jsme si ho poslechnout nemohli, což je velká škoda.

Co mě na projednávání této žádosti o vydání překvapilo a co považuji za skandální je to, že nám do současné doby nebyla poskytnuta zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF v úředním překladu do českého jazyka. Je součástí spisu a nechápu, proč to policii trvá tak dlouhou dobu.

Chtěl bych tady také dementovat vyjádření některých kolegů na půdě Sněmovny a v médiích, kteří prohlašovali nepravdu, když komentovali hlasování ve výboru ohledně termínu poslední schůze mandátového a imunitního výboru, o kterém jsme hlasovali minulý týden v úterý. Pan Michálek a paní Němcová několikrát řekli, že termín poslední schůze výboru prohlasovali poslanci ANO společně s poslanci SPD. Není to pravda, jelikož já osobně jsem hlasoval pro návrh jednoho z kolegů, který minulý týden navrhoval termín schůze mandátového a imunitního výboru do šesti dní od úředního překladu zprávy OLAF do českého jazyka. K ostatním termínům jsem se zdržel. Takže to jen na upřesněnou ke lžím již zmiňovaných kolegů směrem k SPD.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Z důvodu velkých nesrovnalostí v žádosti o dotaci a její částečné netransparentnosti je potřeba, aby se celá kauza řádně a objektivně prošetřila, což mohou provést pouze orgány činné v trestním řízení a popřípadě nezávislý soud. Proto jsme s kolegou Roznerem doporučili poslaneckému klubu SPD hlasovat pro vydání obou poslanců a stejně jsme oba hlasovali i na mandátovém a imunitním výboru.