Radek Rozvoral: Program vlády ANO a ČSSD aneb Referendum jen na oko a nesplnitelné vize!

17/5 2018

Veřejnosti byl představen návrh programového prohlášení vlády České republiky, na kterém se dohodlo hnutí ANO a ČSSD.

Naše hnutí SPD má výhrady k tomuto prohlášení a nevěří, že by takto vzniklá menšinová koaliční vláda s podporou KSČM pracovala pro blaho našich občanů.

Na začátek si neodpustím zmínit strategické cíle uvedené v tomto dokumentu v kapitole: „Právo a spravedlnost“. Je zde řešena zásadní otázka obecného referenda, viz z textu: „Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě, a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.“ Z toho tedy plyne, že bude zákon o referendu osekán tak, aby se, jak se říká lidově „vlk nažral a koza zůstala celá.“ S nadsázkou se tedy dá říci, že se takovýmto referendem bude moci hlasovat tak akorát o barvách kravat pánů ministrů.

V programovém prohlášení vlády České republiky z dílny představitelů hnutí ANO a ČSSD, které by mělo upravovat postup vlády v rámci jejího funkčního období je prioritně vytýčeno šest strategických směrů, které jsou dále uvedeny v jednotlivých kapitolách. Kdo si dokument prostuduje, musí dát za pravdu tvrzení, že má povahu nesplnitelné vize. V dotyčných kapitolách totiž chybí zhodnocení reálného stavu a návrh realizace konkrétních kroků k jejich naplnění. Není zde zmíněno, jakými zdroji budou tyto kapitoly pokryty.

Dále pro názornost ještě uvedu některé kapitoly, v rámci kterých příslušná ministerstva v minulém volebním období spravovala ČSSD a za celý chod vlády zodpovídal premiér Sobotka.

„Kapitola vnitřní bezpečnost a veřejná správa“. Dříve spadalo do gesce ministra vnitra (Chovanec), a jeho nechvalně proslulá reorganizace policie – vedená s cílem zamezení prošetřování významných kauz, např. OKD. Nárůst byrokracie ve veřejné správě.

„Kapitola sociální politika a zaměstnanost“. V minulé vládě spadalo do gesce ministryně práce a sociálních věcí (Marksová) – slibovaná důchodová reforma vedená s cílem zvýšení nejnižších důchodů, podpora mladých rodin – nic se nerealizovalo. 

„Kapitola vzdělávání, věda a výzkum, sport“. Spadalo v minulé vládě pod ministryni školství, mládeže a tělovýchovy (Valachová) – kauzy ohledně financování vrcholového sportu. Kam se dostalo vysokoškolské vzdělávání – kvalita absolventů soukromých vysokých škol. Úplný zánik učňovských škol, připravující mládež na výkon profese. Minimální podpora sportu na té nejnižší regionální úrovni.

Těmito příklady je vidět, že politická strana ČSSD v rámci minulé vlády nic pozitivního pro naše občany nepřinesla. Jenom neznalý občan může uvěřit, že se to v budoucnu zlepší a že nové vedení ČSSD a jejich zástupci ve vládě budou takto vytyčené vize umět naplňovat.