Radek Rozvoral: Referendem z pera ČSSD by šlo hlasovat pouze o barvách kravat pánů ministrů!

11/6 2018

V Poslanecké sněmovně leží předložený návrh zákona o obecném referendu z pera ČSSD, který je osekán tak, aby se, jak se říká lidově „vlk nažral a koza zůstala celá“.

S nadsázkou se tedy dá říci, že by se takovýmto referendem mohlo hlasovat tak akorát o barvách kravat pánů ministrů.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie má ve svém programu jasně a pevně stanovené, že bude prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země.

Návrh poslanců ČSSD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu je však pro naše hnutí SPD zcela nepřijatelný. Každý rozumný občan, kdo se s takto definovaným zákonem seznámí, musí konstatovat a dojít k závěru, že navrhovatelé přistupovali k jeho tvorbě s cílem, aby se nikdy o ničem nehlasovalo. Zájmy a práva občanů, kterým máme především sloužit a realizovat politiku, která do popředí staví občana, nejsou tímto návrhem akceptovaná a spíše jde o další důkaz toho, jak si představitelé této politické strany občanů České republiky váží.

Jenom pro upřesnění uvedu pár z mého pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

Návrh petice podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let.

Časová proveditelnost do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici.

Rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně.

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů.

Toto všechno jsou podmínky, které jsou z mého pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Je koncipováno tak, že když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o obecném referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný.

V navrženém referendu od ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Toto všechno jsou zcela opodstatněné argumenty, které jasně ukazují, jak si ČSSD váží vůle občanů České republiky!