Radek Rozvoral: SPD a většina občanů České republiky euro nechce!

04/6 2018

V současné době projednáváme v Poslanecké sněmovně vládní návrh k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, takzvaný fiskální pakt, kterým by se Česká republika velice přiblížila ke vstupu do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie. Tento návrh předpřipravuje půdu směrem k zavedení eura v ČR, což musíme zásadně odmítnout a hnutí SPD bude hlasovat proti této smlouvě!

Zde je můj projev k této problematice:

Vážené dámy a pánové,

smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, kterou přezdíváme jako fiskální pakt, a kterou tady předkládá vláda v demisi, je další krok v přibližování České republiky do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie. To, co v praxi přináší, je ztráta suverénních států nad svými rozpočty. Naše hnutí SPD proto bude hlasovat proti této smlouvě. Obávám se však, že jiné parlamentní strany tuto smlouvu přehlasují.

V debatě o paktu bychom tedy neměli hovořit o tom, jakou prý přináší rozpočtovou kázeň a jak by se nám to asi hodilo.

Ano, to aby naše vlády hospodařily hospodárně, chceme, věřím všichni, a tak to pojďme společně prosazovat. Jenže k tomu není třeba fiskální pakt z Evropské unie. Všichni víme, že jakékoli úmluvy či pakty přece nepomohly Řecku, Itálii ani Španělsku či Portugalsku. Jen je dotlačily k falšování hospodářských výsledků.

K tomu, abychom hospodařili správně, potřebujeme slušnost, rozum a vymahatelnou odpovědnost těch, co s veřejnými penězi hospodaří. Tedy zavést v prvé řadě principy přímé demokracie, včetně přímé hmotné odpovědnosti.

Pokud jde o principiální řešení státních rozpočtů, po léta navrhujeme švýcarský model - dlouhodobě vyrovnaný rozpočet – kdy je samozřejmě možné, pružně reagovat např. na hospodářské cykly dočasnými deficity, ale s povinností je vyrovnávat v čase prosperity. 

Tato vláda je v demisi, ale i když v demisi nebude, tak se vládní strana, tedy hnutí ANO zavázalo, že nás nebude tlačit do eura (€). Nyní tady ale vláda předkládá návrh ve zcela opačném trendu, tedy předpřipravuje půdu směrem k zavedení eura (€).

A já za SPD říkám, než přijmeme jakékoliv dohody, které vedou k euru (€), vyjasněme si, zda ho chceme. My a většina občanů České republiky ho nechce.

Vážené kolegyně a kolegové,

než přijmete fiskální pakt, přijměte zákon o referendu a v něm nechte rozhodnout občany, zda se chtějí pustit do tragédie zvané euro (€). Vy, ale takové referendum odmítáte. A pokud Vám občané dají k přijetí eura (€) mandát v referendu, tak klidně pokračujte fiskálním paktem. Jsem však přesvědčen o opaku. A do té doby nemá smysl o tomto tématu ve sněmovně jednat.

Znovu tedy zopakuji, že hnutí SPD bude hlasovat proti tomuto vládnímu návrhu a připojíme se k návrhu na zamítnutí této smlouvy v prvním čtení.