Radim Fiala: Předseda Sudetoněmeckých Němců odmítl nacionalismus a chválil zlepšování vztahů s Čechy.

21/5 2018
Radim Fiala - SPD: “Předseda Sudetoněmeckých Němců odmítl nacionalismus a chválil zlepšování vztahů s Čechy. Mám pro toho pána několik jasných vzkazů. Vaši předkové se dopustili masové velezrady na Československu. Připravili a začali realizovat plán konečné likvidace českého národa. Likvidace, která zahrnovala deportace, poněmčení a masové vraždění. Chtěl bych za SPD říct jednoduše, že žádné Sudety neexistují a žádný problém s minulostí necítíme. SPD není kolaborantská strana. Věc je vyřešena a ukončena.”