Radim Fiala: Projev Radima Fialy na schůzi PS - návrh zákona o obecném referendu;

28/2 2018
Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený místopředsedo, dovolte mi, abych uvedl zákon o obecném referendu. Zákon o všeobecném referendu je nepochybně přirozenou součástí našeho ústavního pořádku. Není to žádný strašák, na základě kterého by se Česká republika měla zřítit do ekonomické a politické katastrofy na základě nerozumné volby svých občanů. Referendum je naopak přirozený nástroj, jak nechat lidi rozhodnout v demokratické zemi o zásadních věcech, které se jich týkají. Nezbývá mi než překvapeně komentovat názory o tom, že existují témata, o kterých by tzv. obyčejní lidé neměli mít právo rozhodnout. Obecné referendum jako nástroj využívá řada vyspělých zemí a využívá ho účelně. Využívá ho v situaci, kdy je třeba, aby rozhodnutí mělo silný demokratický mandát. Jediný důvod, proč systémově obecné referendum odmítat, je obava, že lidé mohou v některých případech hlasovat jinak, než je k tomu manipulují politické elity a média. To je ale přece naprosto v pořádku. Je to legitimní obrana demokracie proti politickým elitám, které se odtrhly od občanů a provádí falešnou politiku, kde se snaží občanům vnutit nepřirozené hodnoty a řešení, která nevychází z vůle občanů. Děkuji. Taková situace není ale důkazem hlouposti občanů, ale pouze důkazem, že vedoucí pozici ve společnosti si chtějí uchvátit falešné elity a jsou připraveny zneužívat demokracii. Zneužívat demokracii, okrádat lidi o jejich daně a krátit jejich svobody. Vážené dámy, vážení pánové, naše hnutí SPD v žádném případě nechce prosazovat zákon o obecném referendu v podobě, která by umožnila jeho zneužití k potlačování práv nebo paralyzování společnosti. Jsme připraveni trpělivě jednat o jeho podobě a parametrech. Jsme připraveni konstruktivně pracovat na jeho podobě, která by byla skutečně funkční a hlavně plně demokratická. Takový postup nemůže děsit nikoho jiného než politické lobbisty, kteří si kupují stranické sekretariáty anebo manipulátory nadnárodního řízení, kteří si myslí, že si s národy mohou dělat, co chtějí. Lidé si zákon o obecném referendu zaslouží. Zaslouží si totiž důvěru ve svou odpovědnost. Protože lidé jsou přece podstatou demokracie, kterou naplňují svými právy a povinnostmi. Děkuji vám za pozornost.