Radim Fiala: Včerejší vystoupení Radim Fiala - SPD v Poslanecké sněmovně na téma Fiskálního paktu.

02/6 2018
Včerejší vystoupení Radim Fiala - SPD v Poslanecké sněmovně na téma Fiskálního paktu. Celý přepis projevu je k dispozici zde - Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, dovolte mi vyjádřit se k fiskálnímu paktu. O hnutí SPD je známo, že jsme proti přijetí eura v současné situaci, v současné ekonomické situaci Evropy a z toho důvodu si myslím, že je také velmi důležité říci naše stanovisko, co si o fiskálním paktu komplexně v hnutí myslíme a jak se budeme chovat v rámci hlasování. Jedním z klíčových programových bodů hnutí Svoboda a přímá demokracie je snaha o vyrovnaný státní rozpočet a vyrovnané hospodaření státu. My programově odmítáme zadluženou budoucnost této země a programově odmítáme, abychom žili na úkor dalších generací. Vyrovnaného rozpočtu chceme dosahovat podporou malého a středního podnikání a především vysokou mírou efektivity a hospodárností státní správy. Současná ekonomická politika Evropské unie vede však k přesnému opaku. Ekonomický ráj mají u nás nadnárodní korporace, státní aparát tloustne a státní byrokracie narůstá šílenými tempy, aby mohla administrovat neustálé regulace přicházející z Bruselu a aby mohla administrovat neefektivní dotační podporu ekonomiky. Brusel zde fakticky zavádí dotační socialismus. Jak už jsem řekl, podporujeme vyrovnaný státní rozpočet. Proč tedy nebudeme hlasovat pro fiskální pakt, který nám Brusel předkládá. Fiskální pakt žádá vyrovnaný státní rozpočet, ale chce to za velmi významnou a důležitou věc - chce nás zbavit suverenity nad státním rozpočtem. Chce jeho totální kontrolu. K tomu, aby Česká republika dobře hospodařila, nepotřebujeme dohled a kontrolu Evropské unie. Je důležité si také položit otázku, co je skutečným smyslem přijetí fiskálního paktu. Dnes je to evidentně první krok, jak vnutit České republice přijetí eura. Je to salámová metoda, která nás má pomalými krůčky přivést k přijetí eura. A já mohu říci, že jen naivní člověk by to neviděl. Přijetím fiskálního paktu tento krok děláme, proto my v hnutí SPD pro něj nemůžeme hlasovat. Přijetí eura bude znamenat převzetí odpovědnosti za závazky všech předlužených zemí v eurozóně a Česká republika ztratí jeden z posledních znaků suverenity. Obě věci spolu naprosto jasně souvisí. Fiskální pakt se rovná přijímání eura. I když to v něm není explicitně napsáno. Nehlasujeme zde o ničem jiném než o faktické ztrátě suverenity České republiky. Pokud chceme vyrovnané hospodářství, udělejme si vlastní pravidla, například podle vzoru švýcarské ústavy. Pokud někdo chce nabídnout našim občanům euro místo české koruny, schvalme nejdřív ústavní zákon o všeobecném referendu a vyhlašme k této otázce celostátní referendum. Pokud by měl někdo rozhodovat o přijetí eura v této zemi, tak by to měli být pouze občané v celostátním referendu. Děkuji vám za pozornost.