Tomio Okamura: S mými přáteli a poslanci Marine Le Pen a Geertem Wildersem

17/12 2017
S mými přáteli a poslanci Marine Le Pen a Geertem Wildersem a jeho manželkou jsme na závěr naší mezinárodní konference v Praze zašli na večeři. Konference předtím odpoledne proběhla ve zcela zaplněném sále ve skvělé atmosféře za obrovské pozornosti světových médií a účastnilo se více než třicet poslanců vlasteneckých parlamentních stran z deseti zemí Evropy, které jsou včetně naší SPD členy společné frakce Evropa národů a svobody (ENF). Prosazujeme nový model evropské spolupráce založeném na co nejužší spolupráci suverénních zemí na základě vzájemné výhodnosti a bez diktátu Bruselu. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Chceme bezpečnou Evropu bez islámské ideologie a bez nezákonných migrantů. Evropská unie je nereformovatelná. Prosazujeme změny směrem k přímé demokracii, chceme hájit bezpečnou Evropu, sociálně spravedlivý stát a národní zájmy. Tisíce let se Evropané dopouštěli mnoha dobrých věcí, ale také mnoha zlých omylů. Přes tisíc let se také evropská civilizace úspěšně vyvíjela a dospěla ke společnosti, která respektuje přirozená lidská práva a z toho vzešlý politický systém demokracie a tyto hodnoty postupně přijaly další kontinenty. Lidská práva, demokracie, etické a morální hodnoty, které vychází z antických, židovských a křesťanských principů jsou tím, co musíme dnes veřejně hájit. Nechceme nic než to co je přirozené a na co máme my a naši občané přirozené právo. Chceme Evropu, která respektuje národní individualitu, národní identitu a svobodu. Chceme reformu spolupráce evropských zemí bez diktátu občany nevolených elit EU. Chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti, které spolupracují jako rovnocenní partneři, a odmítáme diktát současné nadnárodní struktury, která na spojení evropských národů dnes parazituje. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb a právo na bezpečnost. Chceme, aby měli občané jednotlivých zemí právo rozhodnout v referendu, jaká bude forma evropské integrace. Nechceme zánik naší národní suverenity a národní identity v totalitním superstátě EU. Nikdo nesmí popírat výsostné právo každého státu rozhodovat, koho do své země pustí. Žádáme demokracii nejen v našich zemích, ale také v současné Evropské unii. Díky skvělé práci policie se levicovím extremistům, neofašistům a anarchistům nepodařilo zabránit tomu, aby jsme se my, zvolení zástupci 13 milionů evropanů, mohli demokraticky sejít a diskutovat. My se nenecháme zastrašit - Geertovi Wildersovi vyhrožují muslimové již od roku 2010 zavražděním, jen za uplynulý rok se na něj chystalo od muslimů 18 atentátů. Děkuji moc všem za naši podporu, budeme nadále a stále silněji prosazovat náš politický program i na celoevropské úrovni a přeji hezký večer