Tomio Okamura: Tisková konference Okamury, Le Pen, Wilders

17/12 2017

Marine Le Pen, Geert Wilders, Tomio Okamura - za velkého zájmu světových médií proběhla v Praze tisková konference vedení naší evropské frakce parlamentních stran. Zde je moje necenzurované vystoupení. Prosím SDÍLEJTE. Vážené dámy a pánové, vítám Vám na naší tiskové konferenci a vítám také zástupce mezinárodních médií a děkuji, že si udělali čas a přišli mezi nás. Česká média nás někdy označují za protievropské strany. Rád bych tady před Vámi deklaroval primární poslání naší spolupráce. Všichni jak nás tady vidíte, jsme přesvědčenými Evropany a to, že tu společně budeme diskutovat a tom, že společně spolupracujeme na společné vizi Evropy svobodných a suverénních národů je dáno tím, že chceme žít ve společné Evropě a v duchu evropských tradic. Každý z nás hájíme národní zájmy, ale to nejen, že nevylučuje, ale naopak posilujeme naši vzájemnou evropskou spolupráci. Od skutečných antievropanů v Bruselu se lišíme tím, že si nemyslíme, že Evropa má být odnárodněný centralizovaný stát řízený byrokraty z Bruselu, ale Evropa je pro nás tím s čím po tisíciletí byla a je - tedy společenstvím vzájemně spolupracujících suverénních států. Právě ta mnohostranná pestrost učinila z Evropy lídra, který celému světu dal civilizaci a lidská práva založená na anticko-židovsko-křesťanských tradicích. Vážení přátelé, dámy a pánové, vážení hosté, ještě jednou vám všem děkuji za milou účast a dovolte mi pár slov k tomu, co dnes budeme projednávat. Bude to jednak spolupráce našich stran a národů bez Bruselské byrokracie, a když už jsme v Praze, tak nám může být inspirací současná spolupráce středo a východoevropanů na bázi V4. Já bych samozřejmě rád přidal i další témata, protože naše vzájemná spolupráce je v prvé řadě cesta k cíli, kterým je zachování a prosperita našich národů, zachování našich evropských tradic a hodnot. Jak jsem zmínil na úvod - mnohostranná pestrost evropských národů učinila z Evropy lídra, který celému světu dal civilizaci a lidská práva založená na anticko-židovsko-křesťanských tradicích. Demokracie a lidská práva a současně evropské kulturní a civilizační tradice a hodnoty jsou to, co dnes nejvíc ohrožuje elity a z čeho mají elity strach. Jednak tím, co někteří nazývají multikulturním liberalismem - a co já bych nazval spíš totálním nihilismem. Evropu a Evropany dnes na maximum ohrožuje degradace našich tradičních evropských hodnot. Velká část elit ve jménu evropanství, svobody nebo demokracie potlačuje Evropanství a vlastenectví jako něco údajně zlého. Diskriminuje tradiční křesťansko-židovské rodinné a společenské hodnoty jako údajně zpátečnické a neliberální a naopak tu máme trend pozitivní diskriminace ve jménu boje proti diskriminaci. Ve jménu demokracie elity potlačují demokracii. Dám příklad - v mé zemi už 28 let bojujeme o právo občanů hlasovat v referendu, tak jak předpokládá i česká Ústava. Dámy a pánové, asi mi to neuvěříte, ale ani po 28 letech se nám na údajných demokratických hodnotách nepodařilo to samozřejmé, přirozené občanské právo vybojovat. Dodnes nemáme v české republice zákon o referendu. Hlavní silou proti demokracii je strach elit z občanů. Bojí se, že v referendu například odhlasujeme odchod z Evropské unie. Historie nás ale učí, že potlačování práv občanů a držení se moci jen potlačováním demokracie stejně nakonec končí prohrou elit a vítězstvím demokracie. I ta demokracie je ovšem jen cesta k jinému cíli - a tím pro nás je uchování Evropy a Evropské civilizace. Krom multikulturního pseudoliberalismu nás přímo fyzicky ohrožuje muslimská kolonizace Evropy. Česká republika je šestá nejbezpečnější země světa. Je to mimo jiné díky tomu, že tu nemáme žádná přistěhovalecká ghetta, nemáme tady no-go zóny, nemáme tady větší muslimkou komunitu. V české republice žijeme v pestré společnosti, ale cizinci, kteří tu žijí, patří v drtivé většině ke stejnému civilizačnímu a hodnotovému okruhu. Islám je zcela neslučitelný s demokracií a evropskými hodnotami. Je to diskriminační ideologie, která je neslučitelná s demokracií. Rádi uvítáme každého slušného hosta, ale odmítáme, aby nám kdokoli cizí diktoval, jak máme žít. Odmítáme se stydět za to, že jsme křesťané, židé, ateisté nebo vlastenci. I v naší zemi už nadnárodní firmy vymazávají na prospektech kříže z kostelů. I v naší zemi už máme města, kde na vánoce ze strachu z muslimů nestál na náměstí vánoční strom, jsou protiteroristické bariéry a chodí policisté se samopaly. Tohle tvrdě odmítáme. V těchto dnech do českého parlamentu předkládáme návrh trestního zákona, který trestá propagaci jakékoliv ideologie, která popírá demokracii a lidská práva. Za takovou ideologii považujeme například hitlerovský nacismus a nebo Islám. Ve své zemi nechť si každý činí a dělá na co je zvyklý. V Evropě a v naší zemi nechť se každý host chová jako Evropan nebo ať odejde. Drazí přátelé, vážené dámy a pánové, Tisíce let se Evropané dopouštěli mnoha dobrých věcí, ale také mnoha zlých omylů. Přes tisíc let se také evropská civilizace úspěšně vyvíjela a dospěla ke společnosti, která respektuje přirozená lidská práva a z toho vzešlý politický systém demokracie a tyto hodnoty postupně přijaly další kontinenty. Lidská práva, demokracie, etické a morální hodnoty, které vychází z antických, židovských a křesťanských principů jsou tím, co musíme dnes veřejně hájit. Nechceme nic než to co je přirozené a na co máme my a naši občané přirozené právo. Chceme Evropu, která respektuje národní individualitu, národní identitu a svobodu. Chceme reformu spolupráce evropských zemí bez diktátu občany nevolených elit EU. Chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti, které spolupracují jako rovnocenní partneři, a odmítáme diktát současné nadnárodní struktury, která dnes na spojení evropských národů parazituje. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb a právo na bezpečnost. Chceme, aby měli občané jednotlivých zemí právo rozhodnout v referendu, jaká bude forma evropské integrace. Nechceme zánik naší národní suverenity a národní identity v totalitním superstátu EU. Nikdo nesmí popírat výsostné právo každého státu rozhodovat, koho do své země pustí. Žádáme demokracii nejen v našich zemích, ale také v současné Evropské unii. Děkuji Vám všem, že jste přišli a přeji Vám krásné Vánoční svátky a ať se Vám i vašim blízkým ve všem daří! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím SDÍLEJTE, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dozví co nejvíce lidí. Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám daří.