Tomio Okamura: Tomio, Marine Le pen a Geert Wilders

17/12 2017
Hlavní vystoupení na naší konferenci s Marine Le Pen a Geertem Wildersem, podívejte se na video na úžasnou atmosféru - je nás opravdu hodně, posilujeme, jsme plní energie prosazovat náš program a nejsme v Evropě sami! Prosím SDÍLEJTE. Drazí přátelé, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás z celého srdce přivítal v České republice, v Praze. Praha bývala po jistou dobu hlavním městem svaté říše římské, české země byly následně součástí rakouskouherské říše, německé třetí říše a po té sovětského bloku. Mohlo by to skoro vypadat, že je v naší tradici být součástí nějakého velkého evropského celku, že je to naše druhá přirozenost, a proto se asi musíme cítit být přirozenou součástí Evropské unie - nejnovější evropské říše. Opak je ovšem pravdou. Všechna tato kdysi mocná impéria už dávno neexistují. Přežil jen český stát s národem a v hranicích jako před tisíci lety. Ukazuje se stále znovu a znovu, že nejpřirozenějším a nejodolnějším státním útvarem je národní stát. Nikdo totiž nemá chuť bojovat a umírat za nějaký nadnárodní cizí útvar. Každý zcela přirozeně chrání svou rodinu, svůj národ. Není to až tak dlouho co se naše bývalé Československo rozdělilo na dvě suverénní země - Českou a Slovenskou republiku. Vím, že mnozí z nás v Čechách odchodu Slováků tehdy hořce a upřímně litovali. Výsledkem rozdělení je však to, že nám rovnocenné přátelské soužití dvou suverénních národů přineslo nejlepší vzájemné vztahy v historii. Budoucnost Evropy není a nikdy nebude v centralizaci - v potlačování suverenity národů, v centralizaci byrokracie a moci. Trend, který pánové Juncker, Schultz a paní Merkel nastolují je předem mrtvý. My v Čechách takovým lidem říkáme objevitelé slepých uliček. Jsou to lidé, kteří urputně a ze svého pohledu neomylně hledají a nabízí cesty, kudy opravdu cesta nevede. Budoucnost Evropy je v naopak v decentralizaci politické i ekonomické. Globální firmy stejně jako globální moc sebou přináší globální krize v jakémkoliv odvětví. Naopak decentralizace jakýkoliv systém stabilizuje. Drazí přátelé, vážené Dámy a pánové, Vím, že to co říkám znáte lépe než já a my všichni také víme, že tématem dneška není jen Evropa národů, ale mělo by jím být i Evropa evropských národů - otázka jejich přežití. Lybijský vůdce Muammar Kaddafi a později také turecký prezident prohlašovali, že muslimové Evropu dobydou klíny svých žen. Jejich prorocká slova se naplnila. Po tisíciletí bojovali Evropané o uchování svého pojetí evropské civilizace proti muslimským nájezdníkům. Dnes jsou mnohé velké evropské země v situaci, kdy je otázkou několika let, kdy u nich začnou mít převahu muslimové. Zatím z evropských měst mizí vánoční stromky, ve školách se vaří halal, obchodní řetězec Lidl vymazává na svých prospektech kostelům kříže a v Británii se už nepoužívá slovo vánoce, ale zimní svátky, aby muslimové nebyli pohoršeni. Ale naopak, zcela veřejně se konají modlitby k Alláhovy a slaví se ramadán. I tohle víte lépe než my tady v Čechách. Tady naopak ještě mnozí lidé upřímně namítají - proč nechceme muslimské migranty? Vždyť nám nic neudělají, protože tu žádného nemáme a žádné nebezpečí nám nehrozí… Neuvědomují si bohužel vážnost situace. Ano, země bývalého východní bloku jsou zřejmě poslední země Evropy, kde nejsou problémy s muslimy. Nemám tu muslimská ghetta, no go zóny, nemáme tu teroristické útoky. I když i tady u nás již máme nově instalované protiteroristické bariéry a na veřejných místech začali kvůli hrozbě terorizmu chodit policisté se samopaly. Stále ale můžeme srovnávat – klid, mír a bezpečí tady v Praze například v porovnání s krásnou Francií, zemí krásné Marine, která žije už několikátý rok ve válečném, výjimečném stavu. A to nejsmutnější je, že žádný výjimečný stav ani samopaly na ulicích nakonec prosté občany před barbarskými útoky muslimských fanatiků neochrání. Tady v Praze jasně vidíme, že nejlepší ochrana před islamistickým terorem je nemít ve své zemi muslimy. Moji židovští přátelé mi říkají, že zvát muslimy do Evropy je jako kdyby si židé do domu nastěhovali fanatické nacisty. Říkají, otevři mu dveře a za dveřmi je pogrom. Tak jako nejlepší život přinesl Čechům a Slovákům život ve vlastní suverénní zemi, stejně tak to platí o Evropanech a muslimech. Nejpokojnější život budeme mít pouze tehdy, když každý bude žít ve své vlastní zemi, podle svých tradic a ve své vlastní kultuře. Muslimové v muslimské zemi a my Evropané v Evropě. Drazí přátelé, vážené dámy a pánové, Tisíce let se Evropané dopouštěli mnoha dobrých věcí, ale také mnoha zlých omylů. Přes tisíc let se také evropská civilizace úspěšně vyvíjela a dospěla ke společnosti, která respektuje přirozená lidská práva a z toho vzešlý politický systém demokracie a tyto hodnoty postupně přijaly další kontinenty. Lidská práva, demokracie, etické a morální hodnoty, které vychází z antických, židovských a křesťanských principů jsou tím, co musíme dnes veřejně hájit. Nechceme nic než to, co je přirozené a na co máme my a naši občané přirozené právo. Chceme Evropu, která respektuje národní individualitu, národní identitu a svobodu. Chceme reformu spolupráce evropských zemí bez diktátu občany nevolených elit EU. Chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti, které spolupracují jako rovnocenní partneři, a odmítáme diktát současné nadnárodní struktury, která na spojení evropských národů dnes parazituje. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb a právo na bezpečnost. Chceme, aby měli občané jednotlivých zemí právo rozhodnout v referendu, jaká bude forma evropské integrace. Nechceme zánik naší národní suverenity a národní identity v totalitním superstátě EU. Nikdo nesmí popírat výsostné právo každého státu rozhodovat, koho do své země pustí. Žádáme demokracii nejen v našich zemích, ale také v současné Evropské unii. Děkuji Vám všem, že jste přišli a přeji Vám krásné Vánoční svátky a ať se Vám i vašim blízkým ve všem daří! --------------- Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím SDÍLEJTE, ať se necenzurované názory dozví co nejvíce lidí. Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám daří.