Úvodní stránkaNovinky hlavní stranaOdmítáme mocenské ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládní pětikoalicí

Aktualita

Odmítáme mocenské ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládní pětikoalicí

24.2.2023 20:56

Radek Rozvoral: Odmítáme mocenské ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládní pětikoalicí!

Ve středu 22. února projednávala Sněmovna na mimořádné schůzi třetí čtení vládního návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, kterým se pětikoaliční vláda snaží o ovládnutí těchto médií veřejné služby.

Zde je můj projev k uvedenému návrhu zákona:

Děkuji za slovo paní předsedající,

vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

vládní návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu je naprosto nesystémový, nelogický a politicky účelový krok.

A navíc, v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil propouštění a finanční škrty, také krok nesmyslně a neodůvodněně nákladný. A návrh a krok vrcholně nezodpovědný.

Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů.

Například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných patnácti na vládou navrhovaných osmnáct, není ničím jiným, než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která letošní rok rozhodne o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto média veřejné služby.

V této souvislosti si ještě připomeňme, že původně, na jaře minulého roku, vláda a její ministr kultury plánovali, že Radu České televize novelou zákona rovnou rozpustí, schválí si nová pravidla volby radních, a podle nich pak poslanci – a nově i senátoři – zvolí kompletní novou Radu České televize dle politických představ Fialovy vlády. Nešlo by o nic jiného než o protiústavní převrat.

Po velkém tlaku a negativních stanoviscích mnoha právníků z tohoto nehorázného plánu sešlo a máme zde lehce odlišnou alternativu, jejíž cíl je ovšem totožný a to:

Ovládnutí rad veřejnoprávních médiích sobě loajálními lidmi – tedy politické ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Tedy cíl, z jehož prosazování léta křivě obviňovali své politické oponenty a nyní jej v praxi uskutečňují sami. Je to klasická ukázka pokrytectví této vlády a stran této vládní koalice!

Dovolím si ocitovat vyjádření člena Volebního výboru Poslanecké sněmovny, který má mediální problematiku ve své gesci, Jana Laciny z hnutí STAN, pro server Mediář z 21. června minulého roku:

Cituji: „Hned po platnosti novely si senátoři zvolí v televizní radě své tři zástupce, potom si při nejbližším konci současných radních zvolí druhou trojici. Už to bude dvanáct ku šesti a každé dva roky si pak senátoři volí svoje dva reprezentanty a sněmovna čtyři.“ Konec citátu.

Důležitá je tedy i časová osa: Vládní novela zákona by mohla vejít v účinnost dle pětikoaličních plánů na začátku tohoto roku, vzápětí by si pětikoaliční vládní  senátoři mohli zvolit své tři televizní radní, jejichž celkový počet vzroste na osmnáct. Mohlo by se to stát někdy na jaře tohoto roku.

Což bude stačit k tomu, aby se tito noví vládní radní zapojili do volby generálního ředitele České televize, protože tomu stávajícímu končí mandát v září roku 2023.

A už je dáno, že někdy na počátku léta tohoto roku, proběhne volba nového generálního ředitele České televize.

A to je také ten hlavní důvod toho, proč vláda, namísto navýšení počtu televizních radních, nenavrhne například to, že část radních by zvolil Senát až poté, kdy skončí mandát třeba tří stávajících televizních radních.

To by mělo určitou logiku – i když i to by pro nás jako pro SPD bylo nepřijatelné, ale nenaplnilo by to hlavní záměr této vlády – dosáhnout v Radě České televize dostatečnou většinu na to, aby si pohlídala volbu nového generálního ředitele.

Což má být ještě účelově pojištěno tím, že ke zvolení generálního ředitele České televize má napříště postačit prostá většina členů televizní kontrolní rady, zatímco nyní je k tomu třeba většiny kvalifikované, dvoutřetinové.

Zatímco stávající zákon počítá s tím, že generální ředitel ČT musí být zvolen deseti hlasy z patnácti (tj. dvoutřetinovou většinou), jeho novelizovaná verze pracuje s tím, že ke zvolení generálního ředitele bude napříště stačit prostá většina hlasů, tedy opět deset hlasů, avšak z celkových osmnácti – tedy významně nižší podíl.

Podobně tomu má být i u Českého rozhlasu, kdy by se měl snížit celkový počet potřebných hlasů ke zvolení i odvolání jeho generálního ředitele. Původní návrh počítal pro tyto případy s navýšením speciálního kvora ze stávajících šesti hlasů na sedm, podle nové předlohy už k tomu má najednou stačit většina všech rozhlasových radních, tedy pět hlasů.

Je to zcela evidentní: vládní koalici nejde o žádnou nezávislost České televize, o její transparentnost a finanční stabilitu, jak o tom často vládní představitelé falešně hovoří, ale jen a jen o sebe, o vlastní politický prospěch a o to, aby ovládala veřejnoprávní média, hlavně Českou televizi, další dlouhá léta – a aby to byli pouze vládní, či vládě  poplatní a zavázaní, televizní radní, kteří rozhodnou o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Vláda chce tedy bezdůvodnou a účelovou změnou pravidel volby kontrolních orgánů veřejnoprávních médií ovládnout především vrcholový management veřejnoprávní televize, a to na déle než jedno volební období.

A pojistit si tak privilegované postavení ve zpravodajství a publicistice veřejnoprávních médií. A dělá tedy přesně to, z čehož neprávem léta obviňovala jiné.

Původní návrh novely, který ministerstvo kultury představilo vloni v březnu, počítal se zachováním 15 členů kontrolní rady České televize, z nichž by poslanci volili 10 členů a senátoři pět.

Stávající návrh tak tedy, kromě jiného, výrazně zatíží rozpočet České televize tím, že bude muset hradit ze svého platy dalších tří radních a příslušné náklady na ně. To se jaksi neshoduje s – nejspíše předstíranou – starostí vlády o hospodaření České televize.

Dámy a pánové,

účelem překládané vládní novely není – na základě podrobného vyhodnocení jejího obsahu a načasování –  nic jiného, než  zachování České televize, a rovněž i Českého rozhlasu, coby mocenského nástroje v rukou politických stran, kteří tvoří současnou vládu a vládní koalici.

Politických stran, kterým jde o ovládnutí těchto veřejnoprávních médií a jejich kontrolních rad tak moc, že se při volbě jejich členů nerozpakují pošlapat ani jeden z hlavních atributů svobodného a demokratického politického režimu, tajnost volby v personálních záležitostech. Byli jsme toho zde ve Sněmovně při této příležitosti svědky.

A je nanejvýš důvodné se domnívat, že kdo takto zásadním způsobem opakovaně porušuje základní demokratické principy ve snaze posílit a zakonzervovat svoji politickou moc nad veřejnoprávními médii,  nebude se rozpakovat porušit tyto principy, včetně principů a hodnot svobodné politické soutěže, svobody projevu či politické plurality, znovu a opakovaně.

Třeba právě tehdy, když bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a skrze jejich vedení rozhodovat a ovlivňovat politcké situace v naší zemi.

A to už nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného. Naopak, byl by to návrat zpět, k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický.

Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie.

Děkuji za pozornost.

 

2023-03-01T17:52:43+02:00

Aktuality

Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku

Čtvrtek 28.03.2024|

28.3.2024 14:53 Radek Rozvoral: Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku!  Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa, kdy pro křesťany jsou spojovány se vzkříšením Ježíše ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0