Úvodní stránkaStanoviskaPolitické usnesení SPD

Ustanovení - 10. 5. 2022

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup vládního demobloku je zcela asociální a ostudný. Hnutí SPD předkládá zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. Víme, jak ukončit předražování energií. Současná vláda neřeší drakonicky rostoucí ceny potravin. Hnutí SPD proto požaduje snížení daní či zastropování jejich cen po vzoru Polska a Maďarska. Hnutí SPD také opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Podpořili jsme konec pandemické pohotovosti a prosazujeme zrušení totalitního protiústavního pandemického zákona. Brusel připravil další krok k vytvoření unijního superstátu a konci naší suverenity. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU. V těchto dnech si připomínáme 77. výročí konce druhé světové války, kdy Němci chtěli zlikvidovat český národ. Požadujeme, aby Německo zaplatilo naší zemi reparace za druhou světovou válku.

1. Vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup demobloku je zcela asociální a ostudný.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN odmítli minulý týden na mimořádné schůzi Sněmovny opět projednat návrhy opozice na snížení cen energií a pohonných hmot pro občany. Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by zazněly konkrétní návrhy a argumenty hnutí SPD k této věci. Na této schůzi se mělo jednat mj. o snížení daně z přidané hodnoty u elektřiny, plynu, benzínu a nafty, o omezení podpory tzv. solárních baronů z veřejných peněz a o využití části výnosu z prodeje emisních povolenek na pomoc domácnostem. Kvůli postoji poslanců Fialovy vládní pětikoalice tak bude mít Česká republika i nadále jedny z nejvyšších cen energií a pohonných hmot v celé Evropě. Přitom většina evropských vlád svým občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných hmot snížily, anebo ceny těchto komodit tzv. „zastropovalo”. Jedná se např. o Francii, Německo, Chorvatsko, Belgii, Španělsko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Itálii, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr, Estonsko či Irsko. Vláda Petra Fialy (ODS) pro české občany nedělá absolutně nic. Její přístup je i ve srovnání se zbytkem Evropy zcela asociální a ostudný. Tímto svým jednáním současná vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by podat demisi.

2. Hnutí SPD předkládá zákon, který zaručí český občanům a firmám levnější elektřinu. Víme, jak ukončit předražování energií.

Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a nečinnost vlády tím, že vypracovalo návrh zákona, který v nejbližších dnech předloží do legislativního procesu. Cílem tohoto zákona je, aby dodavatelé elektřiny měli povinnost dodávat elektřinu spotřebitelům (fyzickým i právnickým osobám) výhradně za cenu odpovídající jejím výrobním nákladům v rámci tzv. „sociálního tarifu”, případně za cenu stanovenou nařízením vlády. Návrh zákona pevně definuje povinnosti osob zastupujících stát v orgánech energetických společností se státní majetkovou účastí hájit zájmy státu, včetně hlavních cílů energetické politiky státu a v souladu s péčí řádného hospodáře. Zákon dále stanoví nástroje státní energetické politiky, kterými jsou v první řadě povinnost dodavatelů elektřiny s majetkovou účastí státu dodávat elektřinu přednostně a přímo jejím distributorům na území České republiky alespoň v množství předpokládaném pro spotřebitele, a to za cenu, která neobsahuje nepřiměřený zisk korporace. Tímto způsobem se vynechá její přeprodej na zahraniční trh a zpětný prodej do České republiky za vyšší cenu či tvorba ceny podle komoditní burzy v zahraničí. Podle našeho názoru by se měly do zahraničí vyvážet pouze přebytky energie. Hnutí SPD má, na rozdíl od současné nekompetentní a nečinné vlády, konkrétní řešení na pomoc občanům ohroženým vysokými cenami energií.

3. Současná vláda neřeší drakonicky rostoucí ceny potravin. Hnutí SPD požaduje snížení daní či zastropování jejich cen po vzoru Polska a Maďarska.

Sněmovna by se měla tento týden na své mimořádné schůzi svolané opozicí i díky podpisům poslanců hnutí SPD zabývat řešením růstu cen potravin, jelikož vláda Petra Fialy tuto situaci odmítá řešit. Přitom raketový růst cen potravin a jeho souběh s růstem cen energií, nákladů na bydlení a cen pohonných hmot tvoří ve svém celku extrémní riziko pro snížení životní úrovně a kvalitu života milionů českých občanů, z nichž mnoha z nich kvůli tomu reálně hrozí pád do dluhové či existenční pasti. Tento stav je zejména důsledkem ztráty potravinové soběstačnosti České republiky a rovněž tak i důsledkem katastrofální – a pro Českou republiku nevýhodné – společné zemědělské politiky EU. Vláda Petra Fialy opět tuto kritickou situaci ignoruje a neřeší. Na rozdíl od mnoha okolních evropských států, které již před časem snížily daň z přidané hodnoty u potravin na nulu, resp. zastropovaly ceny některých základních potravin. Je to třeba případ Polska a Maďarska. SPD na tato rizika upozorňuje již dlouhé roky, např. jsme podali návrh zákona na povinný podíl potravin z domácí produkce v obchodních řetězcích. Vyzýváme proto současnou vládu, aby přijímala po vzoru Polska a Maďarska systémová řešení ke snížení cen potravin pro naše občany.

4. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny.

Sněmovna by měla na stávající schůzi na základě tlaku opozice mj. projednat vládní informaci o zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny. Již před více než měsícem jsme ji po vládě Petra Fialy (ODS) požadovali předložit, a do dnešní doby se tak nestalo. Vše je tak řešeno nahodile, bez konkrétních čísel, dat a termínů. Hnutí SPD jasně říká, že pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům musí být přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a nesmí probíhat na úkor občanů České republiky. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Ukrajinští migranti by se podle našeho názoru měli po uklidnění situace následně vrátit zpět do své vlasti budovat svoji zemi, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě!

5. Podpořili jsme konec pandemické pohotovosti a prosazujeme zrušení totalitního protiústavního pandemického zákona.

Sněmovna na své mimořádné schůzi minulý týden, i díky hlasům poslanců hnutí SPD, zrušila tzv. pandemickou pohotovost. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt opakovaně navrhovalo zrušit tuto pandemickou pohotovost již dříve a současně jsme, opět jako jediní, nikdy nepodpořili pandemický zákon. Zrušení pandemické pohotovosti je v situaci, kdy veškerá data ukazují pokles incidence onemocnění covid-19, logickým krokem, byť přichází velmi pozdě. Zároveň by měla být podle hnutí SPD urychleně ukončena i účinnost pandemického zákona, což je fakticky pouze jinak pojmenovaná náhražka nouzového stavu, která vládě umožňuje svévolně a bezdůvodně omezovat základní lidská a občanská práva a svobody. Pandemický zákon je navíc norma, která byla schválena z hlediska Ústavy ČR velmi pochybným způsobem ve stavu legislativní nouze, ačkoli k tomu nebyly zákonné důvody. Tato norma rovněž bezdůvodně posiluje postavení vládní moci vůči moci zákonodárné i soudní a vede k nesmyslné a škodlivé šikaně občanů a omezování podnikání. To hnutí SPD rozhodně odmítá!

6. Brusel připravil další krok k vytvoření unijního superstátu a konci naší suverenity. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU.

Evropský parlament minulý týden schválil návrh reformy voleb do Evropského parlamentu, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech a zavést jeden celoevropský volební obvod. Posílily by se tak celoevropské strany a upozadily strany na národních úrovních. Smyslem této iniciativy je nastolit jednotná volební pravidla ve členských státech a určit jednotné datum konání evropských voleb. Občané unijních států by pak mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně. Na kandidátních listinách by také, dle rezoluce Evropského parlamentu, museli být na základě genderové ideologie rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. Návrh nyní bude posuzovat Rada EU, což je orgán reprezentující vlády členských zemí. Pro hnutí SPD jde o naprosto nepřijatelnou iniciativu a o další snahu připravit postupně členské státy EU, zejména ty menší, o vlastní národní reprezentaci v Evropském parlamentu a o právo rozhodovat o záležitostech svých státních zájmů. Je to další krok k federalizaci Evropské unie, což by ve svých důsledcích fakticky znamenalo konec zbytků suverenity a samostatnosti České republiky. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, což nám ale současná pětikoalice odmítá zařadit na program schůze, abychom ho mohli projednat a schválit.

7. Němci chtěli zlikvidovat český národ. Požadujeme, aby Německo zaplatilo naší zemi reparace za druhou světovou válku.

Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná 77. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo definitivní porážku nacistického Německa a konec okupace českých zemí Německem. Okupace, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž cílem byla úplná likvidace českého národa. Je třeba, bez ohledu na současnou mezinárodní politickou situaci, připomínat si oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské Rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli zcela rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády, amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky. Čest jejich památce! V této souvislosti je také nutno vzpomenout, že Německo nám dosud zaplatilo jen velmi malou část válečných reparací a současná vláda ČR se je nebude snažit vymáhat. Hnutí SPD jako jediný český politický subjekt nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požaduje zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin i výsledků druhé světové války i jakoukoli relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů!

2022-05-10T13:55:49+02:00

Aktuality

Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana

Neděle 19.05.2024|

19.5.2024 18:49 Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana. Překvapivé výroky Zemana na semináři o bezpečnosti – Stačilo dodržet Minské dohody či nezpronevěřovat se otcům zakladatelům ...

Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky

Úterý 14.05.2024|

14.5.2024 12:55Radek Rozvoral: Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky!Minulý čtvrtek hodinu před polednem začala v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána z podnětu koaličních poslanců, a to s jediným cílem, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0