Úvodní stránkaNovinky hlavní stranaProgramové body hnutí SPD k překonání následků krize

Aktualita

Programové body hnutí SPD k překonání následků krize

1. Podpora a protekce pro české firmy a podnikatele.

Musíme zajistit, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Z naší země se vyvádí na 300 miliard korun zisků nadnárodních korporací ročně. Chceme, aby tyto peníze zůstaly v naší zemi. Potřebujeme je reinvestovat do našich  škol, vědy a modernizace ekonomiky. Je nutné  nahradit ekonomiku výroby komponentů a levné práce za ekonomiku hotových výrobku s vysokou přidanou hodnotou. Musíme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně  zaplacených faktur. Naše návrhy jsou jediná  účinná a koncepční cesta ke zvýšení mezd a zabránění nezaměstnanosti.

2. Z krize se musíme proinvestovat.

Hnutí SPD podporuje investice do dopravní, energetické infrastruktury a investiční podporu pro kraje města a obce. Zároveň je nutné škrtnout zbytečné výdaje státního rozpočtu. Stát musí pečlivě hospodařit a chránit stabilitu veřejných financí. Nesmíme ohrozit vyplácení důchodů a stabilitu zdravotního systému.

3. Musíme změnit sociální politiku.

Hnutí SPD žádá ukončení podpory a pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých občanů. Novou koncepcí sociální politiky musí být podpora pracujících rodin s dětmi. Pouze tak se vytvoří perspektiva pro udržení stability penzijního systému a podpory seniorů. Sociální podpora musí směřovat potřebným, a těm, kteří jsou zdravotně postiženi, nebo se ocitli bez vlastní viny v tíživé situaci. Hnutí SPD zde podalo zásadní návrhy změn zákonů a připravilo program Rodina na 1.místě. V sociální oblasti musí skončit teror exekutorů. Prosazujeme jejich zestátnění.

4. Potřebujeme strategickou soběstačnost a bezpečnost.

Česká republika musí obnovit potravinovou soběstačnost, budovat energetickou a lékovou bezpečnost státu. Zdravotní krize může pokračovat potravinovou a energetickou krizí. Znamená to kromě jiného úplnou změnu zemědělské politiky a odmítnutí klimatické politiky EU. Nesmíme připustit zdražování a nedostatek potravin v naší zemi nebo nedostatek a zdražování energie a léků. Žádáme plnou kontrolu státu a obcí nad hromadnými zdroji pitné vody, nerostným bohatstvím, strategickými sítěmi a posílení vlivu nad energetikou. Česká republika musí zachovat koncepci veřejného a dostupného zdravotnictví. Tam, kde zdravotnictví slouží jen zisku, tam v pandemické krizi umírali zbytečně lidé.

5. Požadujeme změnu bezpečnostní koncepce České republiky.

Hnutí SPD vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství o zvýšeném riziku konfrontace ve světě. Bezpečnost naší země zajistí jasné odmítnutí migrační politiky EU a zabránění pronikání islámu do České republiky. Navrhneme změnu strategických dokumentů k rozvoji armády. Nepotřebujeme drahý a malý expediční sbor vybavený drahou zahraniční technikou. Potřebujeme armádu k obraně země. Musíme zvýšit její mobilizační kapacitu a využít především účelné modernizace stávající techniky, které by prováděli naše firmy.

6. Chraňme svobodu a demokracii.

Trvale prosazujeme systémové prvky přímé demokracie a širší zapojení občanů do správy země. Nesmíme připustit okleštění práv lidí a omezování svobody projevu pod záminkou takzvaně korektní politiky. Odmítáme Istanbulskou smlouvu a odmítáme posilování vlivu politických neziskových organizací. Tyto neziskové organizace pod záminkou občanské společnosti vlivově ovlivňují státní správu a média. Za peníze našich občanů provádí politiku v zájmu elit EU.

7. Hnutí SPD prosazuje odchod České republiky z EU.

Žádáme referendum o odchodu z EU. Náš odchod chceme koordinovat s vlasteneckými stranami v ostatních státech. Musí k němu dojít, pokud má být zachována naše státnost a náš národ. Není jiná alternativa! Současnou EU musíme nahradit novou formou spolupráce států Evropy. Spoluprací, která bude vzájemně výhodná a nebude usilovat o diktát nad zájmy jednotlivých zemí.

2020-06-30T11:37:45+02:00

Aktuality

O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel

Úterý 22.06.2021|

22.6.2021 11:56 Tomio Okamura: O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel. Evropský parlament minulý týden většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého ...

Místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 16:26 Tomio Okamura: Místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista. Holodňák dle serveru Expres na svém Facebooku pořádá ...

Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, aby fotbalisté museli klečet na podporu takzvaného antirasistického hnutí Black lives matter

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 16:10 Tomio Okamura: Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, aby fotbalisté museli klečet na podporu takzvaného antirasistického hnutí Black lives matter, které je podle mě ve skutečnosti rasisticky zaměřené ...

Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou demokracii a referendum o vystoupení z EU

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 15:34 Tomio Okamura: Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou demokracii a referendum o vystoupení z ...

Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti bělochům

Sobota 19.06.2021|

19.6.2021 9:52 Tomio Okamura: Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zaslat finanční podporu
0
0
0