Úvodní stránkaNovinky hlavní stranaProgramové body hnutí SPD k překonání následků krize

Aktualita

Programové body hnutí SPD k překonání následků krize

1. Podpora a protekce pro české firmy a podnikatele.

Musíme zajistit, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Z naší země se vyvádí na 300 miliard korun zisků nadnárodních korporací ročně. Chceme, aby tyto peníze zůstaly v naší zemi. Potřebujeme je reinvestovat do našich  škol, vědy a modernizace ekonomiky. Je nutné  nahradit ekonomiku výroby komponentů a levné práce za ekonomiku hotových výrobku s vysokou přidanou hodnotou. Musíme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně  zaplacených faktur. Naše návrhy jsou jediná  účinná a koncepční cesta ke zvýšení mezd a zabránění nezaměstnanosti.

2. Z krize se musíme proinvestovat.

Hnutí SPD podporuje investice do dopravní, energetické infrastruktury a investiční podporu pro kraje města a obce. Zároveň je nutné škrtnout zbytečné výdaje státního rozpočtu. Stát musí pečlivě hospodařit a chránit stabilitu veřejných financí. Nesmíme ohrozit vyplácení důchodů a stabilitu zdravotního systému.

3. Musíme změnit sociální politiku.

Hnutí SPD žádá ukončení podpory a pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých občanů. Novou koncepcí sociální politiky musí být podpora pracujících rodin s dětmi. Pouze tak se vytvoří perspektiva pro udržení stability penzijního systému a podpory seniorů. Sociální podpora musí směřovat potřebným, a těm, kteří jsou zdravotně postiženi, nebo se ocitli bez vlastní viny v tíživé situaci. Hnutí SPD zde podalo zásadní návrhy změn zákonů a připravilo program Rodina na 1.místě. V sociální oblasti musí skončit teror exekutorů. Prosazujeme jejich zestátnění.

4. Potřebujeme strategickou soběstačnost a bezpečnost.

Česká republika musí obnovit potravinovou soběstačnost, budovat energetickou a lékovou bezpečnost státu. Zdravotní krize může pokračovat potravinovou a energetickou krizí. Znamená to kromě jiného úplnou změnu zemědělské politiky a odmítnutí klimatické politiky EU. Nesmíme připustit zdražování a nedostatek potravin v naší zemi nebo nedostatek a zdražování energie a léků. Žádáme plnou kontrolu státu a obcí nad hromadnými zdroji pitné vody, nerostným bohatstvím, strategickými sítěmi a posílení vlivu nad energetikou. Česká republika musí zachovat koncepci veřejného a dostupného zdravotnictví. Tam, kde zdravotnictví slouží jen zisku, tam v pandemické krizi umírali zbytečně lidé.

5. Požadujeme změnu bezpečnostní koncepce České republiky.

Hnutí SPD vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství o zvýšeném riziku konfrontace ve světě. Bezpečnost naší země zajistí jasné odmítnutí migrační politiky EU a zabránění pronikání islámu do České republiky. Navrhneme změnu strategických dokumentů k rozvoji armády. Nepotřebujeme drahý a malý expediční sbor vybavený drahou zahraniční technikou. Potřebujeme armádu k obraně země. Musíme zvýšit její mobilizační kapacitu a využít především účelné modernizace stávající techniky, které by prováděli naše firmy.

6. Chraňme svobodu a demokracii.

Trvale prosazujeme systémové prvky přímé demokracie a širší zapojení občanů do správy země. Nesmíme připustit okleštění práv lidí a omezování svobody projevu pod záminkou takzvaně korektní politiky. Odmítáme Istanbulskou smlouvu a odmítáme posilování vlivu politických neziskových organizací. Tyto neziskové organizace pod záminkou občanské společnosti vlivově ovlivňují státní správu a média. Za peníze našich občanů provádí politiku v zájmu elit EU.

7. Hnutí SPD prosazuje odchod České republiky z EU.

Žádáme referendum o odchodu z EU. Náš odchod chceme koordinovat s vlasteneckými stranami v ostatních státech. Musí k němu dojít, pokud má být zachována naše státnost a náš národ. Není jiná alternativa! Současnou EU musíme nahradit novou formou spolupráce států Evropy. Spoluprací, která bude vzájemně výhodná a nebude usilovat o diktát nad zájmy jednotlivých zemí.

2020-06-30T11:37:45+02:00

Aktuality

Další informace ukazují, že přijmutí „tlumočníků“ z Afghánistánu Andrejem Babišem je bezpečnostním rizikem pro české občany

Úterý 14.09.2021|

14.9.2021 9:52 Tomio Okamura: Další informace ukazují, že přijmutí „tlumočníků“ z Afghánistánu Andrejem Babišem je bezpečnostním rizikem pro české občany. Mezi „uprchlíky“ by mohli být i atentátníci. „Zažil jsem ...

Bojujeme proti korupci

Úterý 14.09.2021|

14.9.2021 9:40 Tomio Okamura: Bojujeme proti korupci. Prosazujeme uzákonění přímé osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy. Hnutí SPD má jasný protikorupční program. Jeho základem ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zaslat finanční podporu
0
0
0