Senátoři

Senátní obvod č. 2 - Sokolov

Petr Nimrichter: "Od roku 2017 jsem členem hnutí SPD - Tomio Okamury. Politická situace a dění v naši republice mě nutí k aktivnímu zapojení do politiky, kde se mohu podílet na změnách, které povedou ke spokojenosti občanů ČR. Pokud bych byl zvolen senátorem, tak budu prosazovat program SPD na úrovni Senátu, ale i zákony, které vedou k prosperitě České republiky."

Senátní obvod č. 5 - Chomutov

Bc. Elvíra Hahnová: "Není mi lhostejné, co se kolem nás děje. Zapojuji se do dění na Chomutovsku, takže bych byla aktivním senátorem, který by se podílel na hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji v regionu. Při studiu jsem si uvědomila, v jak v závažné situaci se nachází naše země. Mám tři ději a přeji si pro ně důstojnou budoucnost, která bude pevně zakořeněna historickým vědomím našeho národa, kultury a tradic. Jsem zásadně proti přijetí EURA."

Senátní obvod č. 8 - Rokycany

Mgr. David Redl: "Kandidaturu jsem přijal s respektem, vědom si odpovědnosti, kterou tímto krokem přijímám za sebe a hlavně za lidi, kteří ve mě vloží svou důvěru. Jsem velice rád, že mohu kandidovat za volební obvod, kde žiji, bydlím a věnuji se vedení sportovní organizace. Ti, co mě znají, ví, že mě nebaví bezdůvodně kritizovat, raději vždy konstruktivně pracuji na změnách k lepšímu. Mám jasno v tom, co chci. Chci podporovat logická řešení problémů v zájmu občanů a našeho státu. U mé profese mám plnou zodpovědnost za sebe, za své činy i pacienty, kteří podstupují operaci srdce s mimotělním oběhem. V politice by to nemělo být jiné. Je tedy nutné, aby politici přijali zodpovědnost za své činy. Nesouhlasím se současnou politikou EU."

Senátní obvod č. 11 - Domažlice

 

Ing. Milan Obdržálek: "Jsem přesvědčen o tom, že každý kdo může, tak musí udělat vše proti tomu, aby náš národ neskončil na smetišti dějin. Nedělat nic bohužel znamená pomáhat zlu, a proto jsem se rozhodl kandidovat, abych tomu jen nečinně nepřihlížel … Zásadním impulsem pro podání mé kandidatury bylo to, že jsem k tomu byl vyzván lidmi, kterých si moc vážím a jejichž důvěra je pro mne zavazující."

Senátní obvod č. 14 - České Budějovice

Doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h.c.: "Dostal jsem nabídku kandidovat do zastupitelstva Českých Budějovic. Velmi jsem si nabídky vážil a zpracovali jsme ucelený, podrobný, reálný a koncepční program, včetně kandidátky se širokou škálou dělnických, technických i vědeckých profesí, více jak polovinou žen (53%) a třetinovým zastoupením mladých lidí, střední generace a starších občanů. Následně jsem dostal nabídku kandidovat do Senátu PČR, což je pro mě čest a tak také ke kandidatuře přistupuji.“

Senátní obvod č. 17 - Praha 12

MUDr. Ivan David, CSc.: "Je naší vlasteneckou povinností zvrátit pomalu probíhající proces úpadku naší země. Evropská unie tento vývoj podporuje. Z vyspělé průmyslové země jsme se stali montovnou a subdodavatelem laciných dílů. Upadá zdatnost a vzdělanost mládeže. Zhoršila se mezilidská solidarita a kultura. Narůstá sociální patologie. Část nejkvalifikovanějších hledá uplatnění v zahraničí, protože cena práce je stlačena na minimum. Neustává tlak na přijímání migrantů. Národ vymírá, nestará se sám o sebe, o svoji budoucnost. Politici se vyhýbají problémům s nesnadným a dlouhodobým řešením."

Senátní obvod č. 20 - Praha 4

Ing. Jiří Kocman: "Již půl roku před volbami mne oslovovali členové SPD, abych do senátu kandidoval. Zprvu jsem odmítal, uváděl jsem, že větší šanci na úspěch má člověk všem známý z médií. Když se návrhy opakovaly, kandidaturu jsem přijal. V senátu bude užitečná moje dlouholetá praxe v kontrole a auditu ve státní správě, svoje znalosti a zkušenosti v senátu využiji ve prospěch občanů České republiky."

Senátní obvod č. 23 - Praha 8

Mgr. Luděk Kula: "Podporuji SPD proto, že si vážím tradičních hodnot, jako je rodina, poctivá práce a spravedlnost.“

Senátní obvod č. 26 - Praha 2

Ladislav Jakl: "Nebylo to jednoduché rozhodnutí, kandidatura jistě zasáhne do mého života. Ale když vidím, jak naše zem každým dnem ztrácí svou suverenitu, jak stále víc o nás rozhodují někde v Bruselu, jak se na člověka valí nové a nové zákazy a příkazy, jak se mu vnucuje, jak má žít, a jak sílí snahy otevřít naši zem uměle organizované masové imigraci, říkám si, že je nutné s tím něco dělat. Je nutné se tomu bránit."

Senátní obvod č. 29 - Litoměřice

František Novotný: "Kandiduji za čestné občany a vlastence. Na rozdíl od mnoha občanů nepovažuji politiku za špínu. To jenom někteří politici na celostátní a komunální úrovni mají špinavé ruce a 25 let tito korupčníci rozprodávají náš společný majetek. Chci těmto politikům a dalším lidem zabránit v šikanování občanů, v jejich snaze udělat z národa poslušné stádo."

Senátní obvod č. 32 - Teplice

Bc. Jan Zahradníček: "Mé nejzazší vzpomínky z dětství jsou určitý řád a mravní kodex tehdejší společnosti, ve které jsem vyrůstal. Prožil jsem v Duchcově okres Teplice celý život, včetně zásadních změn, jako byl například listopad 1989. V mé živé paměti je i celý další vývoj naší společnosti až do dnešního dne. Kandidovat do Senátu za okres Teplice jsem se rozhodl proto, protože vidím mnoho problémů, které vnímá obyčejný občan a které bohužel neřeší ti, kteří je řešit mají.  Z pozice senátora bych chtěl být prospěšný celé společnosti, běžnému občanovy a voliči! Chtěl bych být nápomocný k spokojenému životu nás všech.“

Senátní obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou

Mgr. Michal Švarc: "Má odpověď je jednoduchá. Protože slova jako bezpečná země, postrach korupce a odvolatelnost politiků pro mne nejsou jen prázdné předvolební fráze."

Senátní obvod č. 38 - Mladá Boleslav

Josef Nos: "Kandiduji na základě doporučení D.O.S.T. Od svých 4 let se pravidelně objevuji na veřejnosti, zajímám se o veřejné záležitosti a pomáhám je řešit v rámci svých možností. Senát mi samozřejmě dává k dispozici velký rozsah uplatnění mých životních zkušeností.“

Senátní obvod č. 44 - Chrudim

gen. Hynek Blaško: "Chci, aby se změnila skladba senátorů a zlepšila se tak možnost více ovlivňovat činnost Sněmovny, včetně vlády, směrem ke kvalitě přijímaných zákonů. Nedopustit, aby byly dále omezována práva občanů a podnikatelů, implementováním nesmyslných směrnic z EU. Pokud tomu bude odpovídat rozložení sil v Senátu, prosadit závazné referendum."

Senátní obvod č. 47 - Náchod

Andrea Pajgerová: "Z praxe ekonoma vím, jak složitý je systém našich zákonů, vyhlášek a nařízení, jak velmi komplikuje život občanům. Přesvědčila jsem se, že z pozice řadového občana je těžké něco změnit, rozhodla jsem se proto aktivně vstoupit do  politiky, kde jsem začala jako asistentka poslance  p. Podala za Královéhradecký kraj. Nemohu  již jen  přihlížet nekonstruktivnímu hašteření politiků. Ráda bych vnesla do vážených senátorských kruhů trochu ženského nadhledu, stejně jako pohled matky samoživitelky na problémy obyčejných lidí."

Senátní obvod č. 50 - Svitavy

Ing. Josef Krpálek: "Proč chci kandidovat do senátu má několik důvodů. Jedním je dostavba jaderných bloků v lokalitě Dukovany a Temelín. V této souvislosti budu interpelovat premiéra a příslušné ministry tak, aby se naplnilo to okřídlené úsloví - Už aby nám ta dostavba z úst do rukou ráčila vstoupit. Dále budu podporovat všechny aktivity Pardubického kraje a zasadím se o to, aby se řešily oprávněné nároky obecních samospráv, spolků a občanů Svitavska."

Senátní obvod č. 53 - Třebíč

 

JUDr. Petr Paul: "Na Třebíčsku je SPD druhou nejsilnější politickou silou. V senátních volbách naši příznivci mají možnost zvolit si za SPD svého senátora. Prioritou mého volebního programu je dostavba 5. bloku JE Dukovany. Aktivní hlas SPD pro dostavbu musí zaznívat i v Senátu, tak jako podpory stanovisek SPD a zvláště postoje k invazní migraci."

Senátní obvod č. 56 - Břeclav

JUDr. Richard Novák: "Důležitým důvodem pro mou kandidaturu do senátu je mé přesvědčení, že lidé v naší zemi mají právo žít v naprosto bezpečné zemi, pracovat a vychovávat děti a nemít obavy o vlastní životy a o majetky, které vybudovali a stálo je to nemalé úsilí, kdy vlivem narůstajícího tlaku a politiky zejména současné Evropské unie nám hrozí nejen ztráta vlastní státní suverenity  ale i stále trvající hrozba příchodu imigrantů, které dosud EU neumí a možná ani nechce zabránit, kdy v tomto směru musí každý náš občan jasně zaujmout stanovisko, že imigranty ani legální migranty dle nově přijímaných směrnic EU zde prostě nepřijmeme a nechceme. Důvod je zcela jasný a pro normální lidi srozumitelný : nárůst kriminality, násilí a likvidace kulturních hodnot celé Evropy."

Senátní obvod č. 59 - Brno město

Doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeider, CSc.: "Jsme konfrontováni s novými problémy, které vyžadují urgentně odborné řešení. Nestačí jen sedět u televize a nadávat, je třeba se aktivně zapojit a kvalifikovaně jednat. Rád bych se angažoval především v oborech, kterým jsem se věnoval během studií a své dlouhé profesní kariéry. Je to oblast architektura-urbanismus a sociologie města, doprava a její dopad na osídlení, migrace a migrační toky a v této souvislosti udržitelný rozvoj osídlení."

Senátní obvod č. 68 - Opava

MUDr. Kamil Běrský: "Chci s vámi žít svobodně v přímé demokracii. Zaseli jsme v tuto zem,  sklízejme  plody naší tvořivé práce a važme si úsilí a obětí našich předků. Obětujeme se marně poničeným duším. Jsme zmatení a překračujeme hranice mezi tím co chceme a opravdu potřebujeme. S vámi, o vás a pro vás jsme schopni ovlinit naši budoucnost cestou svobodného referenda. Máte mé Slovo, Čest a Svědomí."

Senátní obvod č. 74 - Karviná

 

MUDr. Bohdan Kufa: "Mým cílem je získat příležitost ke korekci politické situace v ČR postupným prosazováním našeho programu ve Sněmovně. Přeji si žít v zemi, ve které je bezpečno, kde vládne spravedlnost a pořádek, v zemi, kde rodina je základem společnosti. V zemi, kde poctivou práci jde vydělat na slušný život a mít důstojný důchod na stáří. Tento můj sen budu měnit ve skutečnost."

Senátní obvod č. 77 - Vsetín

Ing. Radek Vraj: "Znám problémy lidí v regionu, za který kandiduji, protože jsem s lidmi v přímém každodenním kontaktu, jak pracovně, tak při mých zájmových aktivitách.
To, že se problémy, které občany trápí nejvíce, objeví jako předvolební sliby tradičních politických stran a po volbách se na sliby zapomene, mne povzbudilo k tomu, abych se pokusil znova vstoupit do aktivní politiky a něco změnil."

Senátní obvod č. 80 - Zlín

Ing. Radek Henner: "Prioritou pro mě je radikálně změnit myšlení odpovědných osob a orgánů na obranyschopnost naší země. Ten kdo zná historii naší země, ví, že spoléhat se jenom na to, že nám někdo přijde na pomoc, až to budeme potřebovat je poměrně nezodpovědné."