Stanoviska2020-07-30T10:53:40+01:00

Politické usnesení SPD - 5. 12. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

1. Zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit.

V minulém týdnu Energetický regulační úřad definitivně rozhodl o výrazném zvýšení regulované části ceny elektřiny a plynu pro rok 2024, což významně zvýší i celkové ceny energií pro občany a firmy. Konkrétně půjde o zdražení plateb za obnovitelné zdroje energií a za distribucí u domácností o 66 procent a u firem až o 190 procent. V případě průmyslově náročných oborů půjde až o likvidační zdražení energií podkopávající mezinárodní konkurenceschopnost českých firem, a to zejména i proto, že vláda, na rozdíl od vlád všech ostatních evropských zemí, neposkytne českým firmám (ani občanům) žádné kompenzace. To vše v době, kdy naše hospodářství dlouhodobě klesá i z důvodu slabé spotřeby domácností, resp. poklesu tržeb v maloobchodě a inflaci. Na mimořádné schůzi Sněmovny k problematice vysokých cen energií v minulém týdnu hnutí SPD navrhlo usnesení, které vyzývalo Fialovu vládu mj. k tomu, aby přijala taková opatření, aby měli naši občané, firmy a domácnosti celkové ceny elektřiny a plynu v příštím roce nižší, než garantují letošní cenové stropy a aby na kompenzaci dopadů vysokých cen energií českým spotřebitelům použila prostředky z emisních povolenek EU. Vládní poslanci však toto usnesení zamítli. Zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je, kromě neschopné a nekompetentní vládní pětikoalice, zhoubná energetická politika EU, Green Deal a systém emisních povolenek EU. Tento model je nutné odmítnout a opustit a je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR.

2. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství.

Vláda odmítla minulý týden ve Sněmovně řešit na návrh SPD závažné problémy českého školství, kvůli kterým proběhla i výstražná stávka. Ve školství, vinou vlády Petra Fialy (ODS), panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost. Hnutí SPD proto podpořilo oprávněné požadavky stávkujících pracovníků ve školství. Vládní škrty v této oblasti znamenají mj. i propad financí na mzdy pro nepedagogické pracovníky, které jsou dnes katastrofálně nízké. Například základní mzda školníka se pohybuje okolo 14 tisíc korun! Vládou navrhované rušení deseti tisíců těchto pracovních pozic ohrozí řádný provoz tisíců našich škol, a tím i podmínky vzdělávání našich dětí, protože nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a kvalitu vzdělávání obecně. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání (tzv. inkluze), který je extrémně drahý a škodlivý. Tato falešná ideologie vede pouze ke snížení kvality vzdělávání a k likvidaci našeho vynikajícího speciálního školství. Pokud bude hnutí SPD v příští vládě, budou v ní za nás zastoupeni odborníci, a nikoliv nekompetentní amatéři jako nynější ministr školství, vzděláním muzikolog Mikuláš Bek (STAN). Ten by měl podle hnutí SPD podat demisi.

3. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda.

V minulém týdnu Poslanecká sněmovna hlasy koaličních poslanců schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024 s dalším astronomickým deficitem 252 miliard korun. Skutečný rozpočtový schodek bude ale výrazně vyšší, jednak kvůli vládou nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v tzv. mimorozpočtových fondech. Současně lze v důsledku masivního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám prostřednictvím tzv. vládního konsolidačního balíčku a významného zvýšení cen energií očekávat další pokles domácí spotřeby a hrubého domácího produktu, a tím i nižší výběr daní, než v rozpočtu předpokládá Fialova vláda. Poslanci hnutí SPD předložili v rámci projednávání rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů, které by přesunuly nepotřebné a zbytné výdaje tam, kde by pomáhaly sociálně ohroženým českým občanům a zároveň by sloužily českým firmám k udržení jejich konkurenceschopnosti a k přežití. Vládní poslanci všechny tyto návrhy zamítli. Hnutí SPD má konkrétní plán řešení, jak systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh, a to formou opatření jak na straně veřejných příjmů, tak i výdajů. Zároveň disponujeme kvalitními ekonomickými experty a jsme připraveni tyto návrhy realizovat jako součást budoucí vlády.

4. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

V sobotu 2. prosince proběhla v Praze X. celostátní konference hnutí SPD. Konference mj. projednala návrhy nominantů z regionálních klubů a následně schválila čelo kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Lídrem kandidátní listiny bude člen SPD, ekonom a vysokoškolský pedagog Ing. Petr Mach, Ph.D. Na druhém místě potom bude europoslanec a člen předsednictva hnutí SPD MUDr. Ivan David, CSc. a na třetím místě předsedkyně partnerské strany Trikolora Zuzana Majerová. Konference zároveň schválila základní programové teze do těchto voleb, stejně tak jako zabezpečení přípravy, organizace, financování a realizace všech voleb plánovaných pro rok 2024, tedy včetně voleb krajských a senátních. Hnutí SPD má jednoznačnou ambici dosáhnout ve volbách do Evropského parlamentu lepšího výsledku než v roce 2019 a po těchto volbách společně s našimi evropskými partnerskými stranami ve společné frakci Identita a demokracie (ID) vytvořit početně nejsilnější skupinu v Evropském parlamentu a následně se na úrovni Evropy vrátit k modelu rovnoprávné spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Hnutí SPD není mezinárodně politicky osamocené, ale máme silné partnery ve střední i západní Evropě, včetně vládních stran, a jsme schopni náš politický program realizovat i na evropské úrovni. Na české politické scéně jsme jediným silným vlasteneckým, konzervativním a euroskeptickým subjektem, který hájí národní zájmy a suverenitu ČR. Žádáme proto všechny obdobně smýšlející občany, aby podpořili hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce a přidali se k nám! Konference rovněž vyslovila poděkování poslanci Jaroslavu Baštovi za jeho veškerou doposud vykonanou práci ve prospěch hnutí SPD a popřála mu mnoho sil v jeho boji s náhlým a závažným onemocněním.

Politické usnesení SPD - 28. 11. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi.

Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy (ODS). Je zcela evidentní, že působení vlády Petra Fialy vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují. Vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům a živnostníkům. Výsledkem je prudké zvyšování daní, snižování valorizací důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství a nedostatek míst ve školách, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, arogantní jednání vlády a nenacházení kompromisů v rámci požadavků tripartity, propad životní úrovně a bezbřehá podpora Ukrajiny. To je reálná politika Fialovy vlády. Za tohoto stavu vláda bude nejen zvyšovat daně a odvody všem českým občanům i firmám, ale plánuje také zvyšovat věk odchodu do důchodu a snížení reálných důchodů budoucím seniorům. Je na čase říci této nejhorší české vládě od listopadu roku 1989 „dost!”, a proto by měla podat demisi!

2. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo.

Česká republika rozhodnutím vlády Petra Fialy (ODS) prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna 2024. Kontroly byly zavedeny až na základě tlaku opozice. Jde o další faktické potvrzení toho, že EU dlouhodobě není absolutně schopna jakkoli řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje tzv. schengenský systém a zachycování vstupu imigrantů do EU na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu neegální imigrace. To za situace, kdy radikální islamisté pochodují zeměmi západní Evropy (Francií a Německem) a chtějí zde vyhlásit chalífát. Islámská ideologie není kompatibilní se způsobem našeho chápání hodnot, svobody a demokracie, které je potřeba bránit. Pokud vláda pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) stále prosazuje řešení na úrovni EU, tak je zcela naivní. Řešením je pouze nulová tolerance nelegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. Před dvěma lety byla Česká republika šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla na dvanácté místo, protože prudce meziročně stoupá počet trestných činů spáchaných cizinci. Řešením je trvalá ochrana našich státních hranic, kterou ovšem vláda Petra Fialy dlouhodobě odmítá. Fialova vláda naopak hlasovala pro přijetí Migračního paktu EU, který bude přerozdělovat migranty do zemí EU se všemi negativními dopady na bezpečnost občanů České republiky. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

3. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů.

Hnutí SPD nesouhlasí s podpisem tzv. „vládního konsolidačního balíčku” prezidentem republiky Petrem Pavlem, který představuje nejrozsáhlejší zvýšení daní a povinných pojistných odvodů pro občany a firmy v novodobých dějinách ČR. Přitom předseda hnutí SPD Tomio Okamura zaslal prezidentu republiky osobní dopis se žádostí a odůvodněním, aby tento zákon nepodepisoval. Prezident však našemu požadavku nevyhověl a zákon podepsal. Opět se tak potvrdil triumvirát vládní pětikoalice (vláda, Hrad a média), a tak se tímto prezidentovým podpisem tyto vládní návrhy stávají od 1. ledna 2024 platnými. Takže nastane další propad čistých příjmů a životní úrovně českých domácností, přičemž nejvíce jím budou postiženy pracující rodiny s předškolními dětmi. Navíc přijetí tohoto zákona ve Sněmovně proběhlo způsobem, který byl podle našeho názoru protiústavní, protože rozprava v závěrečném třetím čtení byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena, přestože desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno vystoupit. Všechny tyto skutečnosti musely být prezidentu Pavlovi známy, a přesto vládní návrh podepsal. Potvrzuje se tak skutečnost, že prezident republiky Petr Pavel není nadstranický, nehájí zájmy všeho lidu a jeho prezidentský slib, že bude zachovávat zákony České republiky, tímto dostává zcela jiný rozměr.

4. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU.

V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně další opoziční mimořádná schůze k otázkám plánovaného růstu cen energií v roce 2024. Když se mimořádná schůze k tomuto tématu konala naposledy, vládní poslanci arogantně a nedemokraticky znemožnili konání rozpravy k tomuto klíčovému ekonomickému i politickému tématu současnosti. Postupem času se navíc potvrzuje, jak vláda Petra Fialy ohledně zvyšování cen energií neříká občanům pravdu a jak celou situaci trestuhodně zanedbala. Dramatické zvýšení státem regulované složky cen energií (o 71 % až 206 % pro domácnosti a firmy) totiž od 1. ledna 2024 způsobí u velké části spotřebitelů i markantní růst jejich celkové ceny, a to zejména u elektřiny. V této souvislosti je třeba jasně říci, že zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika EU a Fialovy vlády, systém obchodování s emisními povolenkami a tzv. Green Deal EU. Přitom v ČR jsme schopni vyrábět dostatek vlastní levné elektřiny a za dostupné ceny ji prodávat českým spotřebitelům, občanům i firmám, a teprve přebytky následně prodávat za tržní ceny do zahraničí. To by vyžadovalo vykoupení akcií minoritních akcionářů polostátní společnosti ČEZ a nezávislou vládu chránící české národní zájmy obsazenou skutečnými experty. Hnutí SPD je připraveno být součástí takové vlády.

5. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu.

Hnutí SPD blahopřeje Straně pro svobodu (PVV) a jejímu lídrovi Geertu Wildersovi k drtivému vítězství v parlamentních volbách v Nizozemí, které proběhly 22. listopadu. Strana pro svobodu je partnerským subjektem hnutí SPD v evropské skupině vlasteneckých politických stran a hnutí a ve frakci Identita a demokracie (ID) v rámci Evropského parlamentu. Strana pro svobodu ve svém programu prosazuje mj. vypsání celostátního referenda o vystoupení Nizozemska z EU, úplné zastavení udělování azylu nelegálním imigrantům i odstoupení od Green Dealu EU. Strana pro svobodu více než zdvojnásobila svůj výsledek z předchozích parlamentních voleb, v dolní komoře nizozemského Parlamentu bude mít 37 křesel ze 150 a dle aktuálních zpráv by Geert Wilders měl být pověřen sestavením vlády a následně by se měl stát nizozemským premiérem. Jednalo by se o zásadní průlom i z hlediska dalšího vývoje a směřování EU, protože by se stal dalším premiérem v rámci Evropské rady (po Viktoru Orbánovi), který může uplatnit právo veta v otázkách přijímání dalších členů, podpory Migračního paktu EU, Green Dealu EU, podpory Ukrajiny atd. Nizozemský příklad jasně ukazuje, že vlastenecká, konzervativní a euroskeptická politika důsledně hájící národní zájmy a zájmy vlastních občanů, kterou v ČR reprezentuje pouze hnutí SPD, má i v evropském měřítku budoucnost a perspektivu.

6. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

Evropský parlament (EP) přijal minulý týden usnesení vyzývající k tomu, aby se EU zbavila možnosti rozhodovat ve svých orgánech jednomyslně. Jde tedy o návrh na zbavení členských států práva veta, tedy práva zablokovat na úrovni EU přijetí rozhodnutí, které je v rozporu s jejich národními zájmy. Tento návrh, který představuje zbavení členských států zbytků jejich státní suverenity, podpořili i čeští poslanci zvoleni za Pirátskou stranu. Usnesení EP obsahuje kromě návrhu na zrušení jednomyslného hlasování v Radě EU i návrh na zrušení možnosti vytvářet v rámci tohoto orgánu tzv. blokační menšiny, což je jediný institut, který dosud umožňuje skupině členských států (např. V4 a jejích spojenců) za přesně vymezených podmínek zabránit přijetí rozhodnutí nebo závazné právní normy, které tyto země poškozují. Návrh EP představuje opuštění principu jednomyslnosti v 65 zbývajících oblastech rozhodování, tedy např. v oblasti zahraniční, bezpečnostní, daňové či sociální politiky a zdravotnictví a přesun dalších kompetencí členských států na úroveň EU. Návrh obsahuje i ustanovení, aby se euro stalo povinnou měnou pro každou členskou zemi EU. Jedná se o návrh na zásadní průlom do zakladatelských smluv EU, který ještě vyžaduje souhlas zástupců vlád členských států v dalších orgánech EU. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy (ODS), aby tyto návrhy na příslušných jednáních vetovala. Opačný postup by byl naprostou zradou českých národních zájmů. Návrhy EP zároveň ukazují na zhoubné směřování EU a na potřebu vypsání celostátního referenda o vystoupení ČR z této organizace, což SPD dlouhodobě a konzistentně prosazuje, ale poslanci pětikoalice jej dlouhodobě odmítají zařadit na program jednání Sněmovny.

Politické usnesení SPD - 21. 11. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační. V ČR je inflace kvůli Fialově vládě druhá nejvyšší ze zemí EU. V příštím roce lze kvůli vládnímu balíčku očekávat další zdražování. Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády je naprosto nerealistický.

1. Kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační.

Poslanci vládní koalice minulý týden skandálně zamítli návrh programu opoziční mimořádné schůze Sněmovny k tématu plánovaného masivního zdražení energií od ledna příštího roku. To znemožnilo detailní prodiskutování této zásadní problematiky a také jakékoli vyjádření poslancům bez tzv. přednostního práva. Výrazné zdražení elektřiny a plynu od ledna příštího roku o 71 až 206 % v regulované složce cen energií pro domácnosti a firmy je absolutně nepřijatelné a dochází k němu kvůli naprosté nečinnosti a neschopnosti vlády Petra Fialy. Dopady tohoto zdražení zejména na české průmyslové podniky budou likvidační a fatální. Jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám růst cen energií nekompenzuje. Pomoc i v příštím roce chystá Polsko i Slovensko. A například německá spolková vláda schválila masivní dotační program pro německé firmy, kterým na energie přispěje v příštích dvou letech 12 miliardami eur (300 miliard korun). Do roku 2028 by pak tyto dotace měly celkově dosáhnout 28 miliard eur (700 miliard korun). Při existenci společného trhu EU to bude znamenat další ohrožení konkurenceschopnosti i samotné existence mnoha českých firem se všemi představitelnými negativními důsledky. Premiér Fiala a další ministři navíc neříkají pravdu o skutečném růstu cen elektřiny a jeho příčinách a důsledcích v příštím roce. Fialova vláda svými diletantskými kroky v oblasti energetiky opakovaně a nevratně poškozuje české hospodářství, průmysl, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů. Musí okamžitě skončit, než napáchá ještě větší a obtížně napravitelné škody.

2. V ČR je inflace kvůli Fialově vládě druhá nejvyšší ze zemí EU. V příštím roce lze kvůli vládnímu balíčku očekávat další zdražování. 

V ČR v říjnu dosáhla inflace dle metodiky Eurostatu hodnoty 9,5 %, a byla tak druhá nejvyšší ze zemí EU. Růst inflace v ČR tak opět zrychluje, zatímco v EU v říjnu inflace klesla v průměru na 3,6 %. V porovnání se zářím klesla míra inflace ve dvaceti dvou členských státech EU a v pěti (včetně ČR) vzrostla. Nejnižší míru inflace měly v říjnu Belgie (–1,7 %), Nizozemsko (–1 %) a Dánsko (–0,4 %). Meziměsíčně vzrostly v ČR hlavně ceny u některých základních potravin, například u vepřového masa o dalších 5 %, u vajec o 10,8 %, u trvanlivého mléka o 5,8 % a u másla o 5 %. V meziročním srovnání byl u nás zaznamenán katastrofálně vysoký růst cen elektřiny o 148,6 %. Ceny tepla a teplé vody meziročně vzrostly o 31 %, ceny vodného o 16,3 % a ceny stočného o 26,9 %. Výroky členů Fialovy vlády o tom, jak úspěšně bojují s inflací, jsou v konfrontaci se statistickými daty demaskovány jako naprosto lživé. V příštím roce lze dokonce očekávat další prohloubení inflace, tedy znehodnocení měny a snížení reálných příjmů, protože tzv. vládní konsolidační balíček bude kvůli plošnému zvýšení nepřímých daní (DPH a spotřební daň) a daně z nemovitosti působit také proinflačně. Hnutí SPD dlouhodobě jasně říká, že snižování ceny energií je základním požadavkem doby a předkládáme i návrhy řešení, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží. Hnutí SPD disponuje odborníky v otázkách energetiky a je připraveno být součástí příští vlády.

3. Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulém týdnu veřejně představil soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Tyto návrhy parametrických změn v důchodovém systému nejsou žádnou penzijní reformou, přestože je to tak vládními politiky prezentováno. Jde jen o krycí název pro zvyšování věku odchodu do důchodu a pro změnu výpočtu starobního důchodu pro budoucí seniory, kterým se sníží poměr budoucích důchodů k předchozím příjmům. Podle návrhu ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany narozené v roce 1966, přestože vláda donedávna tvrdila, že tyto změny se budou týkat až dnešních čtyřicátníků. Nesmírně pochybný je i samotný mechanismus navázání zvyšování důchodového věku na tzv. dobu dožití, přičemž mnohem důležitější je v tomto kontextu tzv. doba dožití ve zdraví, která je nyní u žen i mužů nižší než 65 let. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Jestliže ji Fialova vláda nyní prolomí, pokud budeme součástí příští vlády, vrátíme ji nazpět!

4. Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády je naprosto nerealistický.

V minulém týdnu proběhlo ve Sněmovně tzv. druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024. Jde o rozpočet s přiznaným deficitem 252 miliard korun, ovšem skutečný rozpočtový schodek bude ještě výrazně vyšší kvůli nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v různých mimorozpočtových fondech. Kromě toho lze v důsledku vládního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám a s tím spojeného poklesu spotřeby a poklesu hrubého domácího produktu od příštího roku důvodně očekávat i výrazně nižší výběr daní, než ve svém návrhu rozpočtu předpokládá vláda Petra Fialy. Tento návrh je tudíž absolutně nerealistický, a proto hnutí SPD opakovaně navrhovalo jeho zamítnutí již v prvním čtení, případně jeho vrácení vládě k přepracování. Více než třetinu rozpočtového deficitu také tvoří strmě rostoucí náklady na samotnou splátku tohoto státního dluhu, což je katastrofální. Vláda Petra Fialy ukázala, že není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi.

Politické usnesení SPD - 14. 11. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu. Představa, že by měla Fialova vláda být u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná. Fialova vláda v rozpočtu na rok 2024 pokračuje v zadlužování země. SPD předkládá pozměňovací návrhy, které přesunují zbytné výdaje ve prospěch českých občanů a firem. Prezident Petr Pavel a vládní KDU-ČSL fakticky pomáhají Lichtenštejnům, aby získali majetek, který jim byl oprávněně zestátněn na základě Benešových dekretů. Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost.

1. Premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu. Představa, že by měla být Fialova vláda u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná.

Týden poté, co z průzkumu vyšlo najevo, že v Česku žijí blízko hranice chudoby asi dva miliony lidí a pod touto hranicí další milion, vyrazil premiér Petr Fiala s kamerou v zádech na nákupy do Německa, aby zjistil, co už minimálně deset let všichni vědí. Že jsou tam potraviny levnější, balení větší a že Češi za některé zboží platí až dvojnásobné sumy. Premiér Fiala vůbec nepochopil, co vládnutí pětikoalice způsobuje, a potvrdil, že žije evidentně zcela mimo realitu. O tom, že už se dá levněji nakoupit i v Německu, kde mají ovšem dvakrát až třikrát vyšší příjmy, ví snad každý, kdo skutečnou realitu vnímá. To je ovšem nad schopnosti Petra Fialy. Na současné drahotě má obrovský podíl neschopná vláda, která tím, že náležitě neřeší energetickou krizi, způsobila dlouhou a vysokou inflaci, protože se ceny energií odrážejí ve všem. Máme v přepočtu na kupní sílu již tak v Evropě nejdražší energie, firmy už kvůli tomu ztrácejí konkurenceschopnost a v lékárnách se stojí fronty na běžné léky, kterých je nedostatek. Průmysl je v recesi a po Novém roce se ceny energií ještě prudce zvýší. Přitom všechny země okolo nás již po covidu ekonomicky rostou, zatímco ČR stagnuje a klesá a stále přichází jedna špatná zpráva za druhou. Navíc premiér ani nenavrhuje řešení současné drahoty. Vláda přitom disponuje nástroji v podobě regulačních opatření – například snížením DPH na základní potraviny anebo využitím Zákona o cenách. Představa, že by měla Fialova nepopulární vláda být u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná. Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby podal demisi. Hnutí SPD disponuje odborníky a je připraveno být součástí příští vlády.

2. Fialova vláda v rozpočtu na rok 2024 pokračuje v zadlužování země. SPD předkládá pozměňovací návrhy, které přesunují zbytné výdaje ve prospěch českých občanů a firem.

V tomto týdnu se bude ve Sněmovně projednávat ve druhém čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024. Hnutí SPD tento návrh s astronomickým deficitem ve výši 252 miliard korun v žádném případě nepodpoří. Návrh rozpočtu absolutně neřeší snižování veřejných výdajů a i dle vyjádření Národní rozpočtové rady vlády nadhodnocuje očekávané příjmy a neodráží všechny budoucí výdaje. Skutečný schodek tudíž bude výrazně vyšší, než vláda deklaruje. Dramaticky rostou i výdaje na obsluhu a splácení státního dluhu. Návrh rozpočtu, přestože počítá s desítkami miliard nových příjmů v důsledku rozsáhlého zvýšení daní a odvodů tzv. vládním konsolidačním balíčkem, nikterak neřeší nutnou pomoc českým občanům a firmám s významně se zvyšujícími cenami energií. Poslanci hnutí SPD předkládají k vládnímu návrhu rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu více než 95 miliard korun, které přesouvají nepotřebné a nadsazené výdaje do oblastí, které budou sloužit a pomáhat českým občanům a firmám. Zároveň je třeba co nejrychleji systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh. SPD má v tomto ohledu konkrétní návrhy a disponuje i kvalitními odborníky, kteří jsou připraveni tato nezbytná opatření realizovat na vládní úrovni.

3. Prezident Petr Pavel a vládní KDU_ČSL fakticky pomáhají Lichtenštejnům, aby získali majetek, který jim byl oprávněně zestátněn na základě Benešových dekretů.

Hnutí SPD zásadně protestuje proti jednání prezidenta Petra Pavla, který se snaží pomoci získat vládnoucímu rodu Lichtenštejnského knížectví rozsáhlé majetky patřící České republice. Lichtenštejnské knížectví v této věci žaluje ČR u Evropského soudu pro lidská práva, požaduje vydání majetku a odškodnění od ČR ve výši 35 miliard korun. Jedná se o zhruba 70 tisíc hektarů pozemků a 10 tisíc hektarů lesní a zemědělské půdy na soutoku Dyje a Moravy, o Lednicko-valtický areál, zámek Velké Losiny, nebo hrad Šternberk. Prezident Pavel skandálně o této záležitosti jednal s lichtenštejnským dědičným princem i se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou, což je nepřijatelné zasahování do nezávislosti soudu a hrubé poškozování zájmů ČR. Někdejší majetek Lichtenštejnů v Československu byl řádně zestátněn na základě dekretů prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety), které jsou a musí i nadále být zcela nezpochybnitelnými pilíři našeho právního řádu a naší poválečné státnosti a suverenity. Lichtenštejnové zcela prokazatelně kolaborovali s německými okupanty během druhé světové války. Pavlova podpora požadavku Lichtenštejnů, aby se uvedený majetek vložil do česko-lichtenštejnského fondu, s nímž bude hospodařit Nadace knížete z Lichtenštejna, znamená jeho faktické odevzdání Lichtenštejnům formou mimosoudního vyrovnání. Požadavky Lichtenštejnů podporuje i vládní KDU-ČSL. Tento nehorázný protičeský postup prezidenta republiky a vládní KDU-ČSL hnutí SPD jednoznačně odmítá.

4. Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost.

Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství, na jejichž základě vyhlásily školské odbory na 27. listopadu celodenní výstražnou stávku na základních, středních i mateřských školách. Školské odbory poukazují zejména na škrty ve školství, které znamenají mj. propad financí pro nepedagogické pracovníky, tedy kuchařky, školníky, uklízečky atp. Vláda Petra Fialy navíc hodlá zrušit tisíce těchto pracovních pozic, což ohrozí řádný chod a provoz tisíců škol. Nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, kde je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a ohrožení existence malotřídek. Vládní škrty, které učitele do stávky vehnaly, si navíc paradoxně, bohužel, odskáčou rodiče. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost, což hnutí SPD dlouhodobě kritizuje. Vzdělávání a školství je pro hnutí SPD jednoznačně prioritou. Ministerstvo školství by měl řídit odborník, a nikoliv muzikolog Mikuláš Bek (STAN), který letos v květnu mj. zastupoval vládu Petra Fialy na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Politické usnesení SPD - 7. 11. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro občany a firmy. ČR je v dostupnosti vlastního bydlení na předposledním místě v Evropě. Fialova vláda a ministr Bartoš (Piráti) se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají. Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Objem letos vyvedených peněz z České republiky nadnárodními korporacemi přesáhne 400 miliard korun. Zavedení srážkové daně navrhované SPD by do státního rozpočtu přineslo 60 miliard korun.

1. Hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro občany a firmy.

Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti má příští rok vzrůst o 71 %, pro firmy na hladině vysokého napětí o 113 %, a na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 206 %. Pro domácnost s průměrnou spotřebou elektřiny půjde o meziroční zdražení zhruba o 4 500 korun. To je návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle vyjádření podnikatelských svazů budou takto zvýšené ceny energií pro české firmy likvidační a budou ničit jejich konkurenceschopnost. Dle Hospodářské komory stoupnou energetické náklady některých průmyslových firem až na trojnásobek současného stavu, přičemž jde především o poplatky za tzv. obnovitelné zdroje energie a náklady na distribuční a přenosové služby, jejichž úhradu budou místo státu platit přímo občané a firmy. Celkem se jedná o 56 miliard korun. Hnutí SPD vyzývá neschopnou a nečinnou Fialovu vládu, aby tomuto masivnímu zdražení energií pro české občany a firmy, které povede i k růstu inflace, zabránila například využitím zákona o cenách. Je potřeba i prověřit, zda ERÚ plní své zákonné zadání, kterým je ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů před přirozeným monopolem velkých energetických firem. Zásadním řešením je ale obnova suverenity ČR v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnosti a bezpečnosti, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží.

2. ČR je v dostupnosti vlastního bydlení na předposledním místě v Evropě. Fialova vláda a ministr Bartoš (Piráti) se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají.

ČR se dlouhodobě potýká s nedostupností bydlení a tato situace se stále zhoršuje. Podle aktuálních dat společnosti Deloitte (tzv. Property Index) jsme v dostupnosti vlastního bydlení, tedy v poměru ceny bydlení k reálným příjmům, na předposledním místě v Evropě. Za posledních sedm let se u nás poměr mezi cenami nemovitostí a příjmy občanů zvýšil o 112 %. Průměrně velký byt v Barceloně či v Miláně je levnější než v Praze. Poptávka po nových bytech v ČR dlouhodobě dvojnásobně převyšuje nabídku, což jejich cenu dále zvyšuje. Roste i cena nájemného. Příčinou je i na evropské poměry rekordní délka stavebního řízení v ČR. Fialova vláda a resortní ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají. Naopak rozpočet ministerstva pro místní rozvoj klesá meziročně o třetinu a objem rozpočtových položek určených přímo na podporu bydlení se meziročně snižuje dokonce o 61 %. Hnutí SPD má jasný recept na podporu dostupnosti bydlení pro české občany. Jde o propracovaný, státem garantovaný program půjček na bydlení pro pracující rodiny, o snížení daně z nemovitosti a zastropování úroků z hypoték, o bezplatné převody pozemků ze státu a krajů na obce za účelem bytové výstavby či o všestrannou podporu družstevního bydlení. Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

3. Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru.

Česká ekonomika nadále klesá, ve třetím čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Dle analýzy Českého statistického úřadu se nově k poklesu domácí spotřeby přidal už i výpadek ve vývozu, tedy pokles zahraniční poptávky po tuzemském zboží. Stagnace či pokles našeho hrubého domácího produktu tak trvá již nepřetržitě rok a půl. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Je tedy evidentní, že jde o situaci zaviněnou chybnou politikou vlády Petra Fialy, nikoli zahraničními vlivy. Propad spotřeby českých domácností je i ve srovnání s ostatními zeměmi EU mimořádně silný. Důležitými důvody poklesu domácího hospodářství jsou i dva roky nepřetržitě trvající pokles reálných mezd českých občanů a dlouhodobý pokles tržeb v maloobchodě díky vysokému objemu nákupů levnějších a kvalitnějších potravin v zahraničí. Primárním zdrojem slábnoucího výkonu české ekonomiky je pak dlouhotrvající výrazná inflace způsobená a neřešená vládou Petra Fialy, která opět stoupá a je aktuálně meziročně na úrovni 8 až 9 %. Naše země akutně potřebuje ekonomický restart, snížení zdanění zaměstnanců, živnostníků i firem, skutečný boj s inflací a hájení českých národních ekonomických zájmů. To zajistí pouze kompetentní vláda s účastí hnutí SPD, a nikoli slabá vláda Petra Fialy sloužící hlavně zahraničním zájmům, která by měla podat demisi.

4. Objem letos vyvedených peněz z České republiky přesáhne 400 miliard korun. Zavedení srážkové daně navrhované SPD by do státního rozpočtu přineslo 60 miliard korun. 

Od ledna do srpna letošního roku bylo podle dat České národní banky vyplaceno do zahraničí na dividendách (a úrocích) již 286,3 miliardy korun, což je o 61 miliard (tedy o 27 %) více oproti stejnému období loňského roku. Lze předpokládat, že celoroční odliv nezdaněných dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice letos přesáhne hranici 400 miliard korun, a dosáhne tak rekordních objemů. Příčinou tohoto stavu jsou vyšší zisky firem v zahraničním vlastnictví, které meziročně vzrostly o 19,5 % (o 63 miliard korun). Naopak podíl zisků zahraničních firem, které byly reinvestovány v ČR, významně poklesl, ve srovnání s rokem 2021 o 40 %. Jde o zásadní problém ČR i z hlediska veřejných financí a státního rozpočtu. Pokud by tyto vyváděné dividendy byly zdaněny srážkovou daní se sazbou 15 %, jak již léta navrhuje hnutí SPD, stouply by příjmy státního rozpočtu ročně o téměř 60 miliard korun! Fialova vláda nemá odvahu tento alarmující stav řešit, přestože jde o jednu z hlavních příčin prohlubujícího se rozpočtového deficitu a narůstajícího státního dluhu. A namísto zdanění vysoce ziskových zahraničních korporací zvyšuje daně o další povinné odvody českým občanům, živnostníkům a firmám, ať už formou tzv. konsolidačního balíčku nebo návrhem státního rozpočtu na příští rok. To hnutí SPD odmítá.

Politické usnesení SPD - 31. 10. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů. V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Jde o katastrofální výsledky vlády Petra Fialy. Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun, zatímco schváleno bylo navýšení jen o 50 tisíc. Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku Fialovou vládou způsobí problémy tisícům rodin a diskriminace některých rodin je protiústavní. V Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu. Prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN, je jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce.

1. Kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů.

Situace v resortu zdravotnictví je velmi vážná a od Nového roku dokonce hrozí kolaps celého zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen situaci vyřešit. Nejen, že chybí základní léky, ale výpověď z přesčasové práce podalo dosud 6 tisíc ze zhruba 13 tisíc lékařů, kteří pravidelně tuto práci vykonávají. Chystají se k nim přidat i zdravotní sestry a další zdravotníci. Vyplývá to z informací, které poskytli zástupci zdravotnických a lékařských odborů agentuře ČTK. Jedná se o reakci lékařského a zdravotnického personálu na vládní novelu zákoníku práce, která navyšuje maximální možný objem přesčasové práce ve zdravotnictví na dvojnásobek. Lékaři požadují snížení množství přesčasů a zvýšení základních výdělků bez příjmů z přesčasové práce. Podle sdělení lékařských odborů chybí v českých nemocnicích až 4 000 lékařů a až 5 000 zdravotních sester. Jde o důsledek dlouhodobě špatné koncepce zdravotnictví. Zásadním problémem jsou masové odchody českých lékařů, kteří vystudovali medicínu na českých vysokých školách za peníze českého státu, do zahraničí. Vyzýváme premiéra Petra Fialu k okamžitému řešení aktuální kritické situace tak, aby nebyly ohroženy životy a zdraví občanů. Součástí řešení musí být i odvolání zcela neschopného ministra Válka. Zároveň je nezbytné okamžitě zahájit konkrétní kroky, které povedou ke snížení nedostatku lékařů a zdravotních sester v českém zdravotnictví a trvalého zajištění zdravotní péče.

2. V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Jde o katastrofální výsledky vlády Petra Fialy.

V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Vyplývá to z nejnovějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Češi tak za energie platili výrazně více než Maďaři, Poláci nebo Slováci. A to přesto, že jsme, na rozdíl od většiny sousedních a evropských států, vývozci a výrobci levné elektřiny. Průměrná cena elektřiny pro domácnosti v ČR se meziročně zvýšila o 26 % na 0,32 euro (7,9 koruny) za kilowatthodinu. Na Slovensku a v Polsku přitom domácnosti za jednu kilowatthodinu elektřiny platily pouze zhruba polovinu této ceny (0,18 euro) a v Maďarsku pouze její třetinu (0,11 euro). Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR vzrostla o 57 % na 0,11 euro (zhruba 2,8 koruny) za kilowatthodinu. V Polsku a na Slovensku domácnosti platily poloviční cenu (0,06 euro). V Maďarsku, kde je cena plynu nejnižší v celé EU, potom pouze čtvrtinu české ceny (0,03 euro). Jedná se o katastrofální výsledky energetické politiky vlády Petra Fialy. Je naprosto nepřijatelné, abychom jako jeden z největších evropských výrobců elektřiny zároveň platili nejvyšší ceny. Navíc v příštím roce v důsledku ukončení tzv. cenových stropů na energie ze strany vlády a kvůli souběžnému výraznému zvýšení regulovaných částí ceny elektřiny a plynu tyto komodity pro české spotřebitele významně zdraží. U průmyslových firem půjde až o několikanásobné likvidační zdražení. Je nezbytně nutné okamžitě vystoupit z jednotného energetického trhu EU a začít českou elektřinu prodávat přednostně za dostupné ceny českým spotřebitelům. Stát musí obnovit plnou kontrolu nad společností ČEZ, a tím i nad výrobou, distribucí, cenotvorbou a prodejem elektřiny. Pokud to Fialova vláda nechce udělat, škodí českým národním zájmům a musí skončit!

3. Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun, zatímco schváleno bylo navýšení jen o 50 tisíc. Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku Fialovou vládou způsobí problémy tisícům rodin a diskriminace některých rodin je protiústavní.

Minulý týden Sněmovna na základě dlouhodobého tlaku opozice schválila i díky hlasům poslanců SPD zvýšení rodičovského příspěvku, a to o 50 tisíc korun. Vzhledem k růstu inflace od jeho posledního zvýšení (o cca 34 %) v roce 2020 se přesto jedná o zvýšení nedostatečné, protože ceny základních životních nákladů a potřeb pro děti rostou v současné době mnohem rychleji. Hnutí SPD navrhovalo zvýšení o 100 tisíc korun, což ovšem poslanci vládních stran odmítli. Poslanci pětikoalice rovněž podpořili vládní návrh na zkrácení doby čerpání rodičovského příspěvku o jeden rok, což při nedostatku kapacit školek způsobí tisícům našich rodin problémy při zajištění každodenní péče o jejich malé děti. Hnutí SPD navrhovalo v této věci zachovat současný stav. Za zcela nepřijatelnou, nemorální a diskriminační považujeme skutečnost, že vláda chce zvýšený rodičovský příspěvek poskytnout pouze dětem narozeným po 1. lednu 2024, což nese jasné rysy protiústavní diskriminace na základě věku! V této záležitosti jsme již oslovili i vedení poslaneckého klubu hnutí ANO s výzvou, abychom podali společnou stížnost k Ústavnímu soudu.

4. V Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu.

Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval minulý týden návrh změn zakládajících smluv EU, podle kterého by mělo být zrušeno právo veta členských států (tedy zásada jednomyslnosti) při hlasování a rozhodování v orgánech EU. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Tento návrh předložilo Německo s Francií. Tyto státy zároveň navrhují prosazení tzv. sdílených pravomocí EU v oblastech daní, energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic a přeshraniční infrastruktury. V listopadu budou o tomto návrhu hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na jeho plenárním zasedání. To znamená, že by ČR přišla o suverenitu a výhradní kompetence v těchto oblastech a v Evropské radě a v Radě EU by mohla být naše nesouhlasná stanoviska přehlasována. Výsledkem konečného schválení těchto krajně nebezpečných návrhů by byla definitivní ztráta zbytků suverenity a samostatnosti našeho státu a předání pravomocí v klíčových záležitostech, jako jsou zahraniční politika, obrana, bezpečnost, migrace či energetika, do Bruselu a Berlína. Každý, kdo tento návrh podporuje, tedy mj. prezident Pavel, Piráti a TOP 09, jedná přímo proti nejzákladnějším národním zájmům ČR. Hnutí SPD bude proti těmto scestným návrhům bojovat ze všech sil. Jakákoli změna zakládacích smluv EU musí podléhat souhlasu občanů ČR v celostátním závazném referendu. Vzhledem k současné situaci požadujeme vypsat i referendum o vystoupení ČR z EU, protože členství v této organizaci naší zemí přináší čím dál větší bezpečnostní rizika a ekonomické škody, ohrožení naší suverenity a svrchovanosti.

5. Prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN, je jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce.

Hnutí SPD považuje prohlášení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o tom, že se stydí za OSN a požaduje vystoupení ČR z této organizace, za její selhání jako členky vlády. Minulý týden Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt v Izraeli. Kanada navrhovala, aby text obsahoval jednoznačné odsouzení „teroristických útoků” Hamásu a žádala okamžité propuštění rukojmích. Její návrh ale neuspěl. S výsledky hlasování hnutí SPD nesouhlasí, ale taková je realita v rámci 193 států sdružených v rámci OSN. Avšak návrh vystoupení z OSN je potřeba jednoznačně odmítnout. Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem naší státní nezávislosti a suverenity. Ministryně obrany Jana Černochová by neměla pronášet tyto a podobné neuvážené výroky, které v případě, že by je schválila Vláda ČR, by měly velký dopad na možnost aktivně vystupovat na jednáních OSN a znemožnily by i naše ambice být nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v následujících letech. Vystoupením z OSN bychom také mj. přišli o status 17 chráněných památek v rámci Úmluvy o ochraně světového a kulturního dědictví (UNESCO), jimiž jsou např. historická centra Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory, zámecké areály v Kroměříži, Litomyšli atd. Úmluva UNESCO je jednou z nejprestižnějších mezinárodních smluv, protože jejími signatáři jsou téměř všechny státy světa a být na jejím seznamu znamená obrovskou prestiž a mj. i mimořádné příjmy z turistiky. Ministryně obrany Jana Černochová není odborníkem a premiér Petr Fiala by měl prezidentu republiky navrhnout její odvolání z funkce.

Politické usnesení SPD - 24. 10. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda ve státním rozpočtu na rok 2024 extrémně zadlužuje naši zemi a současně odírá lidi o peníze. Máme vlastní návrh, který ušetří zbytečné výdaje a pomůže českým občanům. Fialova vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů. Prosazujeme předčasné volby a novou vládu, na níž jsme připraveni se podílet. Hrozí, že se nelegální imigranti budou hromadit na našem území. Požadujeme okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů. Prezident Petr Pavel opakovaně selhává v procesu nominací kandidátů na ústavní soudce. Potvrzuje se, že Petr Pavel není na výkon funkce prezidenta připraven. Dne 28. října 1918 se českému státu podařilo obnovit svou historickou suverenitu, která je dnes Evropskou unií systematicky ničena.

1. Fialova vláda ve státním rozpočtu na rok 2024 extrémně zadlužuje naši zemi a současně odírá lidi o peníze. Máme vlastní návrh, který ušetří zbytečné výdaje a pomůže českým občanům.

V tomto týdnu se ve Sněmovně začne v prvním čtení projednávat vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024. Vláda Petra Fialy předkládá státní rozpočet s deficitem ve výši 252 miliard korun, přičemž ještě v květnu sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) schodek o 43 miliard korun nižší. Návrh rozpočtu např. meziročně o třetinu snižuje výdaje ministerstva pro místní rozvoj, což zásadně omezí potřebnou podporu bydlení. Návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z tzv. vládního konsolidačního balíčku, který ještě není definitivně schválen, a není tedy platný a účinný. Zvýšení daní společně se zdražením elektřiny přitom povede ke zvýšení celkových odvodů ve výši několika desítek miliard korun. To hnutí SPD odmítá! Navrhneme proto vrátit takto koncipovaný návrh státního rozpočtu k přepracování. Poslanci hnutí SPD jsou zároveň připraveni předložit své vlastní pozměňovací návrhy, které přesměrují neefektivní a zbytné výdaje do oblastí, kde budou sloužit českým občanům a firmám a pomohou jim. Máme vlastní plán konsolidace veřejných financí a snižování státního dluhu, ve kterém mj. navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí.

2. Fialova vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů. Prosazujeme předčasné volby a novou vládu, na níž jsme připraveni se podílet.

V minulém týdnu proběhla ve Sněmovně mimořádná schůze, na které se projednával návrh na vyslovení nedůvěry vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Poslanci hnutí SPD po dobu dvou jednacích dnů podrobili Fialovu vládu tvrdé kritice, kdy podrobně rozebrali její největší selhání, nekompetentnost a katastrofální výsledky její neúspěšné politiky i mnohá zásadní porušení předvolebních slibů všech stran vládní pětikoalice. Koaliční poslanci nakonec při hlasování zabránili vyslovení nedůvěry vládě, čímž zároveň přebírají plnou odpovědnost za veškeré její kroky, které zásadně poškozují Českou republiku, její občany a její budoucnost. Navíc současná vláda již dávno ztratila důvěru občanů. Podle výsledků aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) současné vládě plně důvěřují pouhá tři procenta občanů, zatímco tři čtvrtiny občanů jí nedůvěřují. Již nepřetržitě dva roky, tedy po celou dobu vládnutí Fialovy pětikoalice, máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě, stejně dlouho klesají reálné mzdy, tržby v maloobchodě a příjmy českých občanů. Propadá se náš ekonomický výkon, tedy hrubý domácí produkt, který dosud nedosáhl ani úrovně, kterou měl před covidem v roce 2019. Fialova vláda rekordně zvyšuje zadlužení státu i zdanění občanů a firem. Z těchto důvodů hnutí SPD preferuje co nejrychlejší odchod Fialovy vlády a její nahrazení novou vládou po předčasných volbách. Jsme politicky i odborně připraveni stát se součástí této vlády a pracovat ve prospěch naší země.

3. Hrozí, že se nelegální imigranti budou hromadit na našem území. Požadujeme okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů.

Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí pokračuje stále vyšším tempem a zvyšují se rizika jejích dopadů na občany ČR. Všechny sousední státy totiž již zavedly kontroly na svých státních hranicích. Naposledy Německo, které se v minulých dnech rozhodlo obnovit stálé kontroly na hranicích s ČR a Polskem. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však trvalé kontroly na našich státních hranicích dosud nezavedl, probíhají pouze namátkové kontroly na hranici se Slovenskem, a to ještě s časovým omezením do 2. listopadu. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v ČR, se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde o další totální selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů. V řešení nelegální imigrace totálně selhává celá Evropská unie a její orgány již od roku 2015. Ve skutečnosti připravuje usnadnění imigrace prostřednictvím „bezpečných cest” pro imigranty. Ani Německo už masovou imigraci nezvládá, v Bavorsku proti ní protestují starostové i občané. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů, nebo imigrantů, kteří u nás páchají trestné činy. Zároveň požadujeme, aby vláda Petra Fialy (ODS) přehodnotila své souhlasné stanovisko k novému Migračnímu paktu EU a odmítla připojení ČR k tomuto paktu, který se bude v následujících týdnech definitivně schvalovat a přináší riziko dalšího přerozdělování nelegálních imigrantů po členských státech EU.

4. Prezident Petr Pavel opakovaně selhává v procesu nominací kandidátů na ústavní soudce. Potvrzuje se, že Petr Pavel není na výkon funkce prezidenta připraven.

Prezident Petr Pavel zaznamenal další fiasko, když Senát neschválil jeho další nominaci na ústavního soudce Pavla Simona, přestože jej prezident přišel do Senátu osobně podpořit. Prezidentův kandidát v tajné volbě obdržel pouze 23 hlasů ze 73 přítomných senátorů. Prezidentem navrhovaný kandidát Pavel Simon přitom na základě veřejně dostupných informací dlouhodobě porušoval pro soudce platný zákaz jiné než pedagogické výdělečné činnosti a jeho aktivity rovněž porušovaly požadavky na soudcovskou důstojnost a etiku. Jde o další zásadní přehmat prezidenta v oblasti nominací kandidátů do Ústavního soudu po soudci Robertu Fremrovi, v jehož případě se ukázalo, že před listopadem 1989 odsoudil desítky lidí za emigraci do zahraničí a rovněž jako soudce figuroval v politickém procesu zmanipulovaném Státní bezpečností. Prokázalo se, že v procesu nominací kandidátů na ústavní soudce prezident a jeho okolí zásadním způsobem opakovaně selhávají. Zároveň se potvrzuje, že Petr Pavel není na výkon funkce připraven, chybí mu politické zkušenosti a nedisponuje ani kvalitním odborným a personálním zázemím.

5. Dne 28. října 1918 se českému státu podařilo obnovit svou historickou suverenitu, která je dnes Evropskou unií systematicky ničena.

Dne 28. října si připomínáme 105. výročí vzniku samostatného československého státu. Samostatný stát Čechů a Slováků byl založen na základě zásady sebeurčení národů a uznání etnických a historických státních hranic. Tímto krokem jsme se vymanili z područí rakousko-uherské monarchie a sami jsme převzali zodpovědnost za svou budoucnost jako samostatný stát. Je potřeba na prvním místě vyjádřit úctu všem, kdo se zasloužili o obnovu samostatného státu, všem legionářům v bojích první světové války, domácímu odboji okolo Karla Kramáře a Aloise Rašína a zejména našemu prvnímu prezidentu osvoboditeli Tomáši Garrigue Masarykovi. Všem, kteří se vzepřeli minulým režimům a okupantům a zasloužili se za naši svobodu. Těm všem patří naše poděkování, zejména v dnešní době, kdy je naše státní suverenita systematicky ničena ze strany Evropské unie.

Politické usnesení SPD - 17. 10. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

pětikoalice prosadila rekordní zvýšení daní protiústavním způsobem. Prosazujeme vyslovení nedůvěry Fialově vládě, která škodí naší zemi. Hnutí SPD je po všech stránkách připraveno se svými odborníky podílet na případné nové vládě. Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) rezignoval na zajištění dostatku léků českým občanům. Měl by proto rezignovat i na svou funkci. Fialova vláda od ledna opět všem zdraží všem elektřinu, teplo i teplou vodu. Pro firmy bude zdražení o výrazně více než 100 procent likvidační.

1. Pětikoalice prosadila rekordní zvýšení daní protiústavním způsobem. 

Minulý týden poslanci vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů) silově prohlasovali ve Sněmovně tzv. „konsolidační“ balíček, který v případě schválení Senátem a prezidentem republiky zavádí nejvyšší plošné zvýšení daní v historii samostatné ČR. Poslanci hnutí SPD se několik měsíců úspěšně snažili schválení těchto zákonů zabránit, jejich přijetí bylo nakonec umožněno podle našeho názoru protiústavním způsobem a postupem, kdy byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena rozprava v závěrečném třetím čtení, ačkoli desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno k uvedenému bodu vystoupit! Tzv. „konsolidační“ balíček obsahuje změny více než šedesáti zákonů, kterými se zvyšují všechny typy daní a povinných pojistných odvodů. Tato vládní opatření se negativně dotknou všech občanů, kteří v ČR žijí a pracují a rovněž všech živnostníků a firem, které zde podnikají. Zdanění domácností se v příštím roce rapidně zvýší, v průměru o několik desítek tisíc korun ročně, přičemž nejhůře postižení budou nízkopříjmoví a středně příjmoví zaměstnanci s malými předškolními dětmi. Ve dvou následujících letech má dojít ke zvýšení daní a odvodů v celkovém objemu 100 miliard korun. Na všechny společně a nedělitelně potom dopadne zvýšení daně z nemovitosti, vyšší spotřební daně a zvýšení daně z přidané hodnoty, které zdraží většinu zboží a služeb na našem trhu. Vyzýváme prezidenta republiky Petra Pavla, aby se konečně postavil na stranu českých občanů a firem a tento vládní návrh na masivní zvýšení daní vetoval. Zároveň jsme okamžitě připraveni podílet se na vypracování návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem a připojit k němu podpisy všech našich poslanců.

2. Prosazujeme vyslovení nedůvěry Fialově vládě, která škodí naší zemi. Hnutí SPD je po všech stránkách připraveno se svými odborníky podílet na případné nové vládě.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se bude tento týden od úterý jednat a hlasovat o vyslovení nedůvěry pětikoaliční vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Tato vláda není vládou odborníků a hnutí SPD ji kritizuje od samého počátku. Téměř po dvou letech jejího vládnutí došlo k zásadnímu zhoršení všech ekonomických a sociálních ukazatelů v ČR, a hlavně k výraznému zhoršení životní úrovně a příjmové situace všech skupin českých občanů. Máme jeden z nejvyšších a nejdéle trvajících růstů inflace v Evropě, v rámci našeho kontinentu jsme nejhorší i co se týče propadu ekonomického výkonu a poklesu reálných mezd a platů. Dva roky nepřetržitě klesají maloobchodní tržby a domácí spotřeba. Fialova vláda rovněž rekordně zvyšuje zadlužení státu, jeho růst je opět jeden z nejvyšších v Evropě a na konci jejího funkčního období se zvýší o více než jeden bilion korun a celkový státní dluh překročí tři biliony korun, což je naprosto hrozivý a obtížně napravitelný stav. Kromě absolutní věcné a odborné nekompetentnosti je tato vláda i zcela nedůvěryhodná, jelikož již porušila mnoho svých klíčových předvolebních slibů, na jejichž základě získala důvěru voličů. Část vládní koalice, zejména hnutí STAN, je rovněž prokazatelně napojena na organizovaný zločin (kauza Dozimetr, používání šifrovaných telefonů od protagonistů mafie ministry vlády). Důvěra ve vládu Petra Fialy je dlouhodobě na velice nízké úrovni. Podle aktuálního výzkumu agentury CVVM vládě plně důvěřují pouze 3 % občanů! Na této mimořádné schůzi Sněmovny všichni naši přítomní poslanci podrobí premiéra a členy vlády tvrdé kritice a představí i naše návrhy na řešení závažné ekonomické a společenské krize. Nejvhodnějším řešením současné situace je co nejrychlejší odchod vlády Petra Fialy a ustavení nové kompetentní vlády na základě výsledků nových voleb. Hnutí SPD je po všech stránkách připraveno se na nové vládě svými odborníky podílet.

3. Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) rezignoval na zajištění dostatku léků českým občanům. Měl by proto rezignovat i na svou funkci.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden v rozhovoru pro MF Dnes prohlásil, že si lidé budou muset zvyknout na to, že část léků a léčiv bude v lékárnách dostupná jen v omezeném množství a na příděl. Jedná se o naprosto nepřijatelnou rezignaci ministra zdravotnictví na samotnou podstatu zdravotnictví jako veřejné služby, kterou si občané hradí v rámci povinného zdravotního pojištění i na zajištění základních povinností ministerstva zdravotnictví. Není přijatelné, aby byl člověk s tímto přístupem a s těmito názory ministrem zdravotnictví a členem vlády. Nehledě na to, že Vlastimil Válek ve své funkci selhává opakovaně. Nevěnuje se svým základním úkolům, lékovou krizi ani kritický nedostatek lékařů v některých oborech fakticky vůbec neřeší a namísto toho opakovaně propaguje tzv. dvojí standardy ve zdravotnictví, tedy podstatné rozšíření počtu úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. Řada výkonů by tedy nebyla pojišťovnami hrazena bez připojištění. Tím by se značně snížila dostupnost zdravotní péče. Toto my v SPD zásadně odmítáme! Povinností jakéhokoliv ministra zdravotnictví je zajistit všemi dostupnými legislativními i exekutivními nástroji, aby byly v ČR dostatečné zásoby všech důležitých léků. Současně je třeba v maximální míře obnovit kapacity k výrobě léků v ČR. Situace, kdy již více než rok nejsou na českém trhu k dispozici mnohé základní léky a léčiva, včetně antibiotik a léků pro děti, je absolutním selháním premiéra Fialy (ODS), ministra zdravotnictví i vlády jako celku.

4. Fialova vláda od ledna opět všem zdraží elektřinu, teplo i teplou vodu. Pro firmy bude zdražení o výrazně více než 100 procent likvidační.

Fialova vláda od ledna opět zdraží elektřinu všem odběratelům, občanům i firmám tím, že budou muset ve svých účtech dotovat podporu obnovitelných zdrojů energie (tzv. solární baroni). Všem spotřebitelům budou zdraženy i další regulované složky ceny elektřiny a plynu, například platby za distribuční a přenosové služby. Vláda Petra Fialy aktuálně ohlásila, že zdraží všem odběratelům i teplo a teplou vodu, protože teplárnám neposkytne již dříve přislíbený příspěvek, který měl všem spotřebitelům kompenzovat výrazný nárůst ceny tepla. Firmám a podnikatelům vadí, že kromě ukončení zastropování cen energií se také na podniky přesunou platby na podporu obnovitelných zdrojů, a to dokonce ještě ve větším objemu než před rokem 2022. Zatímco v případě domácností lze očekávat zdražení elektřiny v rozmezí o 10 až 20 procent, u firem bude růst ceny mnohem vyšší a dramatičtější, tedy výrazně více než o 100 procent, což pro ně bude naprosto likvidační. Hnutí SPD již téměř dva roky navrhuje systémové řešení energetické krize a vysokých cen energií v ČR. Je nutné zastropovat cenu elektřiny přímo u jejích výrobců, prodávat ji přednostně za rozumně nízké ceny českým spotřebitelům a vyvážet pouze až případné přebytky. Současně nastává nejvyšší čas opustit spekulativní a likvidační systém obchodování s emisními povolenkami podle pravidel EU, který je dlouhodobě základním zdrojem nepřijatelně vysokých cen energií, a zvláště pro ČR s její podobou energetického mixu a skladby hospodářství a průmyslu je enormně nevýhodný.

Politické usnesení SPD - 10. 10. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií. Prezident Petr Pavel porušuje Ústavu, jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, který prosazuje prezident Petr Pavel. Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael.

1. Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií.

V sobotu uplynuly dva roky od posledních řádných voleb do Poslanecké sněmovny. Nacházíme se tedy přesně v polovině současného volebního období a výsledky vládnutí stran tzv. pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) jsou naprosto tristní a podle všech průzkumů se jedná o nejhorší vládu v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů. ČR je jedinou zemí EU, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru. Pokračuje i trend poklesu reálných peněžních příjmů českých domácností, kdy reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Stejně tak klesají i reálné důchody, protože Fialova vláda svévolně a protiústavně snížila jejich valorizaci pod úroveň inflace. Dalším tragickým selháním Fialovy vlády je to, že dopustila, aby byly v ČR ceny energií prakticky nejvyšší v celé Evropě, přestože jsme tradičními producenty a vývozci levné elektřiny. Tyto vysoké ceny energií se promítly do astronomického růstu cen všeho zboží a služeb a jsou klíčovou příčinou růstu inflace. Zvyšuje se i zadlužení ČR, kdy jeho aktuální meziroční nárůst je druhý nejvyšší v EU. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby klesají již nepřetržitě rok a půl a jejich propad je nejvyšší v zemích EU. Tyto tržby se v reálném vyjádření propadly na úroveň roku 2018. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně poklesla o 7,3 %, přičemž v žádné jiné evropské zemi k tak dramatickému propadu spotřeby domácností nedošlo. Fialova vláda tuto situaci, kterou způsobila, neumí a nechce řešit a její tzv. „konsolidační“ balíček povede jen k dalšímu a výraznějšímu zhoršení stavu. Plánované plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě dále sníží čisté příjmy našich domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede opět k dalšímu propadu maloobchodních tržeb, a tudíž i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu. Nutným předpokladem řešení je proto podle hnutí SPD konec vlády Petra Fialy.

2. Prezident Petr Pavel porušuje Ústavu, jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu.

Prezident Petr Pavel minulý týden ve svém projevu v belgických Bruggách prohlásil, že by se členské státy při hlasování v orgánech EU měly vzdát práva veta. Dle českého prezidenta by se tedy ve všech záležitostech mělo na úrovni EU rozhodovat již jen většinovým hlasováním. Prezidentův návrh na zrušení práva veta členských států by znamenal naprostý konec národní a státní suverenity, samostatnosti a svrchovanosti ČR a její rozpuštění ve strukturách EU. Přišli bychom o jakoukoli možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a zájmy občanů ČR a stali bychom se pouze rukojmími a vazaly Berlína, Paříže a Bruselu, pasivními vykonavateli jejich příkazů a jakýmsi novodobým protektorátem. V praxi to znamená, že prezident Petr Pavel slouží cizím mocnostem a jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Právo veta v oblasti zahraniční politiky je dle právních expertů mj. i jedním ze základních znaků svrchovanosti ČR, která je zakotvena a definována v naší Ústavě. Výroky prezidenta Pavla jsou tedy i v rozporu s českou Ústavou, na kterou skládal svůj prezidentský slib. Jde o mimořádně závažnou záležitost zasluhující i posouzení Ústavním soudem, jestli tato vyjádření prezidenta republiky nenesou znaky velezrady dle článku 65 naší Ústavy.

3. Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude mj. projednávat několik důležitých zákonů z oblasti sociální politiky. Pro hnutí SPD je klíčový zejména návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, protože rodiny s malými dětmi jsou nyní jednou ze sociálně nejohroženějších skupin občanů a současně jde i o podporu porodnosti v ČR (porodnost klesá), což je důležitý pilíř našeho programu. Vláda navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, což nepokrývá ani polovinu růstu inflace od jeho posledního zvýšení v roce 2020. Proto SPD navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 100 tisíc korun. Zároveň navrhujeme zakotvit do zákona automatický mechanismus valorizace rodičovského příspěvku, aby jeho zvyšování nezáviselo na libovůli jednotlivých vlád, ale reflektovalo by meziroční růst inflace. Fialova vláda rovněž navrhuje zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku ze čtyř let na tři roky, což odmítáme, protože v ČR nejsou dostatečné kapacity předškolních zařízení, takže toto opatření by způsobilo tisícům rodin neřešitelné problémy, jak zajistit každodenní péči o své malé děti. Nejhorší na vládním návrhu je skutečnost, že zvýšení rodičovského příspěvku se má týkat pouze rodičů dětí, které se narodí po 1. lednu roku 2024. Jde o zcela nepřípustnou protiústavní diskriminaci, a proto navrhujeme, aby nárok na vyšší rodičovský příspěvek měli všichni rodiče, kteří řádně pečují o děti do čtyř let věku, což je zákonná definice nároku na čerpání rodičovského příspěvku. Rodina je pro SPD na 1. místě!

4. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády.

Návrh státního rozpočtu na rok 2024 vlády Petra Fialy (ODS) může reálně ohrozit rozvoj a fungování českého školství a vzdělávací soustavy. Resort školství dostane meziročně přidáno pouze o 1,5 %, přičemž meziroční růst inflace je několikanásobně vyšší. Navíc roste počet žáků a studentů docházejících do našich škol – i v důsledku přijetí desítek tisíc dětí z Ukrajiny. Nepedagogickým pracovníkům (školníci, kuchařky, uklízečky atp.) ve školství jejich již tak velmi nízké příjmy nevzrostou několikátý rok po sobě a tisíce těchto pracovních míst se mají i rušit. To povede k dalšímu odchodu velkého množství těchto lidí do jiných oborů, což ohrozí fungování mnoha škol. Průměrná mzda v nepedagogických profesích ve školství činila v loňském roce 26 512 korun, což je neudržitelné. Školství nesmí být z hlediska budoucnosti a rozvoje naší společnosti i konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním měřítku podfinancováno. To předpokládá i důstojné a motivační příjmy učitelů i nepedagogických pracovníků, kteří v našich školách pracují.

5. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, který prosazuje prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala (ODS) se v minulém týdnu opakovaně vyslovili pro urychlené přijetí Ukrajiny do EU. Hnutí SPD tento nebezpečný názor nesdílí a máme pro to mnoho důvodů a argumentů. Jde hlavně o to, že Ukrajina naprosto nesplňuje drtivou většinu přístupových podmínek pro budoucí členské státy EU, které jsou vyjádřeny v tzv. kodaňských kritériích. Jedná se například o nedodržování práv národnostních menšin na Ukrajině (hlavně v případě ruské a maďarské národnostní menšiny) ze strany tamních státních a vládních orgánů, o neexistenci právního státu a nezávislé justice či o všudypřítomnou korupci. V neposlední řadě jde i o to, že do EU by neměl být přijat stát, na jehož území probíhá válka, jak kromě nás správně upozornil i maďarský premiér Viktor Orbán. Pokud by Ukrajina vstoupila do EU, stala by se pouze rekordním příjemcem dotací a levná ukrajinská pracovní síla by zaplavila evropský pracovní trh a snížila mzdy, což by se obzvlášť silně dotklo České republiky, která by se v důsledku přijetí Ukrajiny stala v rámci EU tzv. čistým plátcem. Pokud se hnutí SPD stane součástí příští vlády, bude tvrdě prosazovat odmítavý postoj k přijetí Ukrajiny do EU.

6. Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael.

Hnutí SPD tvrdě odsuzuje hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael. Plně a jednoznačně podporujeme právo Izraele na sebeobranu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje! Hamás minulou sobotu zaútočil z palestinského autonomního Pásma Gazy, které ovládá, na stát Izrael tisíci raketami a útoky ozbrojených komand na izraelská města a osady. Hamás zavraždil a unesl stovky izraelských vojáků i civilistů, mnoho z nich drží v Pásmu Gazy jako rukojmí. Tuto agresi podpořili i představitelé tzv. Palestinské autonomní správy ze Západního břehu Jordánu, což je palestinská vláda (hnutí Al-Fatáh), masivně politicky i finančně podporovaná mj. ze strany EU. Útoky palestinských teroristických organizací na stát Izrael, ke kterým se v neděli přidalo i libanonské hnutí Hizballáh, nejsou navíc ničím novým, provázejí jeho existenci od samého počátku. Hnutí SPD pevně stojí při občanech státu Izrael v těchto těžkých chvílích. Česká vláda by dle našeho názoru měla jako jasný symbol naší podpory státu Izrael neprodleně přemístit české velvyslanectví z Tel Avivu do hlavního města Izraele Jeruzaléma, což již měla dle názoru SPD učinit dávno.

Politické usnesení SPD - 3. 10. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír. Fialova vláda rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje ukončení zadlužování. Fialova vláda lidem zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i na základě tlaku hnutí SPD plánuje pouze namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi. Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může dle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky.

1. Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír.

Na Slovensku proběhly v sobotu předčasné parlamentní volby do Národní rady, ve kterých s velkým náskokem zvítězila strana SMĚR, jejímž předsedou je Robert Fico, s téměř 23 procenty hlasů. Hnutí SPD blahopřeje všem vlasteneckým stranám a hnutím, které v těchto volbách uspěly. Slováci svými hlasy dali jasně přednost těm politickým silám, které mají ve svém programu obranu národních zájmů, odmítají současnou politiku EU a také další posílání zbraní na Ukrajinu. Hnutí SPD vítá výsledky těchto voleb, podobně jako bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Vítáme, že došlo k posílení politických subjektů s pronárodní a konzervativní orientací a že na Slovensku existuje reálná možnost sestavení takové vlády, která bude směrem do zahraničí, zejména na půdě EU, důrazně hájit především národní zájmy. Vše nasvědčuje tomu, že pokud budoucí slovenskou vládu sestaví vítěz voleb Robert Fico a bude jejím předsedou, tak tato slovenská vláda bude svými kroky mj. prosazovat posílení vztahů v rámci států V4, zlepšení vztahů s Maďarskem, a naopak bude kritická k šíleným plánům EU ve formě Green Dealu a Migračního paktu. Hnutí SPD je připraveno pracovat ve prospěch posilování již tak nadstandardních vztahů a spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou při plném respektu k suverenitě Slovenska.

2. Fialova vláda rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje ukončení zadlužování.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, a to s deficitem ve výši 252 miliard korun, což je zhruba o 40 miliard korun více, než sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v květnu při představování tzv. vládního konsolidačního balíčku. Oproti původním plánům předpokládá návrh rozpočtu s příjmy i výdaji vyššími o 19 miliard. Naprosto nepřijatelné je, že vládní návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z předpokládaného zvýšení daní a odvodů obsažených v tzv. vládním konsolidačním balíčku, který ještě ani není schválen. Návrh rozpočtu se tedy neřídí platnými daňovými zákony. Rozpočtová politika Fialovy vlády rozvrací veřejné finance, zvyšuje závislost ČR na zahraničních věřitelích a podněcuje růst inflace. Hnutí SPD má vlastní plán konsolidace veřejných financí a postupného snižování státního dluhu. Náš plán se opírá o systémové snížení a omezení těch výdajů a agend státu, které jsou zbytné a nepotřebné, neslouží k financování veřejných služeb a nesměřují k českým občanům. Zrušíme či omezíme neinvestiční dotace soukromým subjektům a politickým neziskovým organizacím i veškeré platby do ciziny a navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné z ČR do zahraničí. Disponujeme kvalitními experty a jsme připraveni převzít vládní zodpovědnost.

3. Fialova vláda lidem znovu zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny.

Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o tom, že finanční dotační podporu obnovitelných zdrojů energií (tedy hlavně tzv. solárních baronů) budou od ledna znovu hradit čeští občané a české firmy prostřednictvím vyšších cen energií, zejména elektřiny. V celkovém objemu půjde minimálně o sumu 36 miliard korun. Pro hnutí SPD je přenesení těchto plateb na občany a firmy zcela nepřijatelné. A to nejen kvůli zhoršení sociální situace rodin a domácností, které budou platit v průměru minimálně o zhruba 2 tisíce korun ročně více za elektřinu, ale bude to také likvidační pro řadu firem v energeticky náročných oborech, zejména v souběhu s významným zvýšením dalších regulovaných složek ceny elektřiny a plynu, včetně poplatků za distribuční a systémové přenosové služby. Hnutí SPD dlouhodobě říká, že jedinou rozumnou alternativou řešení neudržitelně vysokých cen energií v ČR je to, že stát konečně převezme plnou odpovědnost za výrobu, distribuci, cenotvorbu a prodej elektřiny. Je potřeba využít postavení ČR jakožto majoritního akcionáře polostátní energetické společnosti ČEZ a postupně se stát jejím stoprocentním vlastníkem. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. To musí skončit – a je zjevné, že bez výměny vlády to nepůjde.

4. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i na základě tlaku hnutí SPD plánuje pouze namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi.

Evropská unie nezvládá nápor nelegální imigrace a německé kontroly na hranicích se staly realitou. Německo minulou středu znovuzavedlo a zpřísnilo zesílené kontroly na hraničních přechodech s ČR a Polskem kvůli rekordnímu přívalu nelegálních imigrantů. Polsko rovněž zpřísňuje hraniční kontroly, a to na přechodech se Slovenskem a polská vláda uvažuje i o zavedení kontrol na hranicích s Německem. Přičemž kontroly na hranicích se Slovenskem mají být podle polských celníků trvalé. Na základě výše uvedených skutečností a nátlaku hnutí SPD ministr vnitra jako poslední z okolních států plánuje od středy 4.října provádět namátkové kontroly na česko- slovenské hranici. Hnutí SPD proto opakovaně vyzývá současnou vládu premiéra Petra Fialy k okamžité obnově kontrol na celé česko-slovenské hranici, a nikoli pouze namátkově. Schengenský systém kontrol na vnější hranicí EU naprosto zkolaboval, readmisní (návratová) politika nefunguje a příčiny imigrace se neřeší. Proto musíme zodpovědnost za hraniční kontroly převzít jako stát my sami. Bezpečnost ČR a českých občanů je pro hnutí SPD na prvním místě!

5. Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může dle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu.

Vláda Petra Fialy (ODS) po ročním vyjednávání a velké reklamní kampani minulý týden schválila nákup 24 kusů amerických stíhacích letounů F-35A Lightning II Block 4, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun (podle některých odhadů jde o 400-500 miliard). Přitom za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu, včetně doplnění skladů potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem, které současná vláda odvezla na Ukrajinu. Hnutí SPD tento nákup odmítá od samého počátku. Jedná se o největší armádní akvizici v naší novodobé historii s prvotními náklady o objemu 150 miliard korun. Přitom stávajících 12 švédských letounů JAS-39 Gripen, které naše armáda používá, má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti a švédská strana nám je po skončení jejich pronájmu v roce 2027 nabízí přenechat zdarma včetně jejich další modernizace. Cena jedné stíhačky F-35A Lightning II Block 4 se nyní pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun). Vláda je ale hodlá nakoupit za neuvěřitelných 4,4 miliardy korun za kus (105 miliard korun) a dalších 45 miliard korun má směřovat do úprav příslušné infrastruktury (přistávací dráhy, výstavba vyhřívaných hangárů atd.). Americké stíhačky jsou tedy minimálně třikrát dražší než švédské Gripeny (cca 1,2 miliardy korun za kus) a náklady na jejich provoz jsou v porovnání s Gripeny dokonce až sedminásobné (42 tisíc dolarů za jednu letovou hodinu)! Opakovaně jsme vyzývali vládu Petra Fialy, aby od tohoto nákupu odstoupila a pokračovala v úspěšném a osvědčeném projektu JAS-39 Gripen. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády a pokud to bude smlouva s americkou stranou umožňovat, navrhneme od ní odstoupit a představíme levnější řešení zajištění našeho vzdušného prostoru. V hnutí SPD chceme moderní českou armádu, ale její vyzbrojování musí respektovat současnou těžkou ekonomickou a rozpočtovou situaci státu.

6. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky.

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu klesl výkon české ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Tento výsledek je horší, než statistici a ekonomové předpokládali. Ve sledovaném období pokračoval i neblahý trend poklesu reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností: mezičtvrtletně o 0,2 procenta a meziročně o 4,1 procenta. Průměrný měsíční příjem lidí ze zaměstnání meziročně klesl o 2,4 procenta, což znamená, že reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Tzv. vládní konsolidační balíček, který je nyní ve Sněmovně v závěrečném třetím čtení a SPD odmítá jeho schválení v navrhované podobě, by přitom vedl pouze k ještě dalšímu zhoršení situace. Vládou navrhované plošné zvýšení téměř všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě více sníží příjmy domácnosti i reálnou kupní sílu všech občanu. To povede, společně s druhou nejvyšší inflací v Evropě, k dalšímu pokračování propadu maloobchodních tržeb, a tedy i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu. Hnutí SPD má vlastní návrhy, jak tyto trendy obrátit, jak restartovat výkon české ekonomiky i jak nastavit podmínky pro růst příjmů českých občanů bez toho, abychom zvyšovali zadlužení státu a podněcovali růst inflace. Touto cestou je snížení nepřímých daní, tedy DPH a spotřební daně, což zásadně zlevní zboží a služby.

Aktuality

Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech

Úterý 31.10.2023|

31.10.2023 13:54 Radek Rozvoral: Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech! Drtivá většina českých občanů odmítá iniciativu prosazovanou západními aktivisty, spočívající v určení tzv. evropského pozitivního seznamu ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0