Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 18. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda prosazuje okradení důchodců. Předkládáme návrhy hájící seniory. Bojujeme ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii ČR. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním. Jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na našem území. Ve středu se bude smlouva mezi ČR-USA schvalovat ve Sněmovně a pořádáme proti ní demonstraci. Premiér Fiala se nesmyslně chlubí snížením inflace, přitom zdražování nadále pokračuje. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění většina českých občanů nedůvěřuje Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU. Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

1. Fialova vláda prosazuje okradení důchodců. Předkládáme návrhy hájící seniory.

Tuto středu pokračuje schůze Sněmovny, na které se bude v závěrečném třetím čtení projednávat a hlasovat vládní návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a významné zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů včetně jejich snížení. Hnutí SPD má k tomuto vládnímu návrhu zásadní výhrady a předložili jsme k němu deset pozměňovacích návrhů. Jejich prostřednictvím chceme zachovat současnou podobu zákonných valorizací důchodů, případně učinit jejich systém ještě spravedlivějším, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce a nezvyšovaly by se dále rozdíly mezi příjmy a životní úrovní jednotlivých skupin důchodců. Rovněž navrhujeme zachování současného nastavení systému předčasných starobních důchodů tak, aby nedocházelo k diskriminaci celoživotně poctivě pracujících občanů. Navrhujeme i umožnění omezeného přivýdělku při pobírání předčasného důchodu pro zaměstnance na částečné pracovní úvazky, což by pomohlo lidem i státnímu rozpočtu. Navrhujeme také možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění minimálně 45 let. Bojujeme za práva a zájmy současných i budoucích příjemců důchodů proti asociální vládě Petra Fialy (ODS).

2. Bojujeme ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii ČR. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním.

Díky úsilí poslanců a vedení hnutí SPD trvalo první čtení tzv. „vládního konsolidačního balíčku” v minulém týdnu ve Sněmovně celé tři jednací dny. Fialova vláda prosazuje plošné zvýšení všech existujících daní a povinných pojistných odvodů. Návrh na zamítnutí, který předložil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, byl poslanci vládní koalice odmítnut. Ale podařilo se zmařit záměr vlády na zrychlené schválení tohoto návrhu ještě během léta a jeho další projednávání bude pokračovat až v září. Do té doby k němu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bude ochrana českých občanů, živnostníků a firem před vládním zvyšováním zdanění a zdražováním většiny druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček je navíc i po odborné stránce velice nekvalitně připraven, jsou v něm vnitřní rozpory a ani strany vládní koalice se na něm neshodují a chtějí jej v rámci jeho dalších čtení ve Sněmovně změnit. Jde jednoznačně o nejrozsáhlejší zvýšení daní v ČR po roce 1989, přestože ODS před volbami lživě slibovala občanům, že žádné daně zvyšovat nebude. Jde o cynický podvod na voliče, který povede k markantnímu snížení čistých příjmů všech domácností, nejvíce u pracujících rodin s předškolními dětmi, i k dalšímu růstu inflace. Hnutí SPD bude i v dalších fázích projednávání tohoto veskrze nekvalitního a škodlivého vládního návrhu všemi zákonnými prostředky bojovat proti jeho konečnému schválení.

3. Jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na našem území. Ve středu se bude smlouva schvalovat ve Sněmovně a pořádáme proti ní demonstraci. 

Ve středu 19. července odpoledne se bude na mimořádné schůzi Sněmovny v závěrečném, druhém čtení projednávat Česko-americká smlouva o obraně (tzv. smlouva DCA) a zároveň se o ní bude i finálně hlasovat. Hnutí SPD ratifikaci této pro ČR nevýhodné a ponižující smlouvy zásadně odmítá, ale stojí proti nám jednotné spojenectví stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) a hnutí ANO. Tato smlouva řeší detaily dlouhodobého pobytu americké armády v ČR v jedenácti vyjmenovaných lokalitách a je deset let nevypověditelná. Týká se tedy budoucí dlouhodobé přítomnosti vojáků USA na českém území, a to za velmi nerovných podmínek pro ČR. Smlouva uděluje americkým vojákům i jejich rodinným příslušníkům na českém území rozsáhlá privilegia, kdy v podstatě v ničem nebudou podléhat českému právnímu řádu. Tato dohoda výrazným způsobem omezuje českou státní suverenitu, a je navíc nepotřebná a nadbytečná, neboť případný pobyt vojsk členských států NATO v zemích aliančních partnerů již dávno dostatečně upravuje tzv. Smlouva NATO SOFA. V minulém týdnu doporučily ratifikaci smlouvy Výbor pro obranu a Zahraniční výbor Sněmovny. Proti hlasovali pouze poslanci SPD Radovan Vích a Jiří Kobza. Naopak hnutí ANO společně s Fialovou vládou smlouvu podporuje. Poslanci vládní koalice navíc odmítli, aby smlouvu posoudil rovněž i sněmovní Ústavně-právní výbor, přestože existují oprávněné pochybnosti o tom, zda je v souladu s českou Ústavou. Hnutí SPD říká jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích armád, vojáků a základen na českém území a jsme přesvědčeni, že o těchto otázkách by měli vždy rozhodovat čeští občané v celostátním závazném referendu. Ve středu 19. července od 13:00 hodin proto pořádáme v Praze na Malostranském náměstí další demonstraci proti ratifikaci této smlouvy.

4. Premiér Fiala se chlubí snížením inflace, přitom zdražování nadále pokračuje.

Premiér Petr Fiala (ODS) se zcela nesmyslně chlubí svým podílem na údajném meziročním snížení inflace. Tato slova jsou však v naprostém rozporu s realitou i s nejnovějšími údaji o růstu inflace Českého statistického úřadu. Dle těchto údajů je evidentní, že inflace v ČR i nadále roste, pouze se mírně zpomalil její růst, což je dáno zejména vysokou loňskou srovnávací základnou, kdy inflace stoupala enormně rychle a výrazně. Není tedy pravdou, že zboží a služby zlevňují. Meziroční míra růstu inflace v ČR činila v červnu 9,7 %, což je stále jeden z nejhorších výsledků v rámci všech evropských zemí. Dle dat Českého statistického úřadu rostly ceny mnoha druhů zboží i služeb i meziměsíčně. Jde například o ceny dovolených (zdražení o 8,7 %), zeleniny (růst o 5,1 %), či brambor (zdražení o 22,1 %). Co se týče meziročního srovnání, ceny zemního plynu stouply o 39,8 %, ceny tuhých paliv o 35,2 %, ceny vodného o 16,3 %, ceny stočného o 26,9 %, ceny elektřiny o 24,6 %, ceny tepla a teplé vody o 40,7 %. V oblasti potravin se meziročně zvýšily ceny vajec o 28,8 %, ceny zeleniny o 28,2 %, ceny cukru o 50,3 %. Toto jsou skutečně podstatné a vypovídající oficiální údaje o růstu cen v ČR, protože se dotýkají nezastupitelného zboží a služeb denní potřeby a mají přímý vliv na klesající životní úroveň českých občanů. Hnutí SPD říká jasně, že vláda musí plně využít všechny regulační nástroje, které má k dispozici, k tlaku na snižování cen. V opačném případě by měla odstoupit.

5. Čeští občané nedůvěřují Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení ze škodlivé EU.

Dle výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z minulého týdne Evropské unii důvěřuje nejméně Čechů od roku 2016. Důvěra EU mezi českými občany poklesla na 46 %. Více než polovina Čechů již tedy EU nedůvěřuje. Meziročně poklesla i důvěra našich občanů v Severoatlantickou alianci (NATO) a v Organizaci spojených národů (OSN). Konkrétním orgánům EU důvěřuje ještě méně občanů – v případě Evropské komise je to 38 % a u Evropského parlamentu 36 %. Nedůvěra vůči EU tedy v České republice již jednoznačně převažuje nad důvěrou. Není divu. Čím dál více českých občanů si uvědomuje škodlivost členství ČR v EU. A to na základě konkrétních faktů a zkušeností. Členství ČR v EU nejen, že omezuje naši státní suverenitu, ale čím dál více nás poškozuje i ekonomicky a bezpečnostně. Například prostřednictvím programu Green Deal, který podpořila Babišova i Fialova vláda a který postupně likviduje náš průmysl, energetiku, zemědělství i životní úroveň českých občanů. Anebo skrze připravovaný Migrační pakt EU, který podpořil za českou vládu ministr vnitra Rakušan (STAN) a který bude znamenat buď přemísťování tisíců muslimských a afrických imigrantů z jiných států EU do ČR, anebo mnohamiliardové platby na tyto imigranty z našeho rozpočtu. Hnutí SPD je jedinou významnou polickou silou v ČR, která dlouhodobě požaduje přijetí ústavního zákona o celostátním závazném referendu, na základě kterého by čeští občané mohli hlasovat i o vystoupení ČR z EU. Všechny ostatní parlamentní strany včetně hnutí ANO toto odmítají.

6. Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

Maloobchodní tržby v ČR klesají již třináct měsíců v řadě. V květnu činil jejich meziroční pokles 6,1 %, v dubnu 8,4 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Je tak evidentní, že Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech. Téměř 60 % našich občanů omezilo nákupy potravin, včetně příslušníků tzv. střední příjmové třídy. Dle průzkumu portálu AkcniCeny.cz pro MF DNES je tento pokles nejpatrnější u zeleniny, kterou nakupuje o 59 % občanů méně než vloni. Spotřebu masa oproti loňsku omezilo 57 % občanů. Zásadní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající inflace neboli drahota, v jejímž důsledku rychle a rapidně klesá kupní síla českých domácností. Fialova vláda proti inflaci nebojuje, naopak k jejímu růstu svým diletantismem a opatřeními, která provádí anebo chystá, výrazně přispívá. Situace již překračuje kritickou mez, miliony lidí jsou nuceny používat své tenčící se úspory k placení povinných měsíčních výdajů. Stav, kdy poctivě pracujícím lidem nestačí mzda či plat k důstojnému životu a musí omezovat spotřebu potravin, je neudržitelný a je v rozvinuté společnosti neakceptovatelný. Vláda Petra Fialy (ODS), která je hlavním původcem tohoto stavu, musí skončit, než napáchá na našich občanech již doslova nevratné škody.

Politické usnesení SPD - 11. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda ve svém „balíčku” přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy současných i budoucích příjemců důchodů. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

1. Fialova vláda ve svém „balíčku” přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami.

Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto svolala na tento týden mimořádnou schůzi Sněmovny, na které hodlá představit tzv. „konsolidační balíček”, jímž hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po započítání pololetního jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Vláda Petra Fialy (ODS) nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do šedesáti zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH) u většiny druhů zboží a služeb, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů.

2. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy seniorů.

Ve Sněmovně se v tomto týdnu bude na mimořádné schůzi mj. projednávat ve druhém čtení vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Jde o výrazné snížení řádných valorizací důchodů, o úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a o zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá! Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek, včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů.

3. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně.

Migrační pakt EU rozděluje politické strany a státy po celé Evropě. Česká Fialova vláda na jednání Evropské rady, na rozdíl od Polska, Maďarska (které hlasovaly proti) a Slovenska (které se alespoň zdrželo), servilně přikyvuje a hlasovala pro, čímž ohrožuje bezpečnost a sociální smír v ČR. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou imigraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky. V minulém týdnu padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky vláda v Nizozemsku. Jádrem sporu byl nový program premiéra Rutteho, který měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Progresivistické levicové vládní strany ho odmítly. Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku meziročně stoupl o třetinu (na 46 tisíc), překročil kritickou mez a začíná v zemi působit vážné problémy. Podobně ve Francii, Belgii atd. Je to důsledek dlouhodobé tolerance masové imigrace do EU, kterou podporuje Evropská komise a Evropský parlament. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce (Německo, Francie, Itálie), se snaží skrze nový „Migrační pakt EU” část imigrantů přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Jediná možnost, jak se přijetí těchto převážně muslimských nepřizpůsobivých imigrantů vyhnout, je podle návrhu EU platit vysoké výpalné – v přepočtu 500 tisíc korun ročně za každého takto odmítnutého imigranta. To může pro český státní rozpočet znamenat až desítky miliard korun ročně. Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení ČR k novému „Migračnímu paktu EU”. Pokud bude hnutí SPD ve vládě, tak od tohoto „Migračního paktu EU” odstoupíme. Zároveň dlouhodobě požadujeme ochranu našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

4. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců.

Vládní dluh v 1. čtvrtletí meziročně stoupl o 415,3 miliardy korun na 3,099 bilionu korun. Míra zadlužení se zvýšila na 44,5 % HDP. Uvedl to Český statistický úřad. Jenom tento ukazatel by měl stačit na okamžitou demisi současné vlády Petra Fialy (ODS). Ale aby toho nebylo málo, pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD a činí 7,5 %. A nadále pokračuje. Zásadním problémem české ekonomiky je dlouhodobý propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností. Dle dat provozovatele našich největších pracovních portálů, společnosti LMC, má problémy vyjít se svými příjmy již 55 % českých zaměstnanců, přičemž výrazné obtíže má 20 % z nich. Vysokými cenami skokově doháníme Západ, ale v příjmech stále výrazně zaostáváme. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na to, že hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající vysoká inflace, proti které Fialova vláda nebojuje, a ještě ji svými škodlivými rozhodnutími (vysoký deficit rozpočtu, zvyšování DPH) podporuje. Kromě efektivního boje proti inflaci je nutné zasadit se systémově o růst příjmů českých zaměstnanců, což zahrnuje, kromě zvyšování minimální mzdy a zaručených mezd, tlak na zahraniční korporace, které z ČR vyvádějí stamiliardy korun na nezdaněných dividendách, aby se o své zisky rozdělily se svými českými zaměstnanci formou zvyšování jejich příjmů.

5. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

Hnutí SPD nesouhlasí s podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice, kterou slíbil po společném jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským v Praze dne 7. července premiér Petr Fiala (ODS). Naši podporu má ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Dodávky zbraní a munice tento konflikt naopak prodlužují, a tím vedou k růstu počtu padlých a zmrzačených. Zároveň nesouhlasíme s podporou členství Ukrajiny v NATO vyjádřenou hlavními ústavními činiteli České republiky v průběhu této návštěvy. Pokud by Ukrajina na nadcházejícím summitu NATO v Litvě, který právě probíhá (11. a 12. července), dostala pozvánku na členství a stala se členem NATO, znamenalo by to okamžité zatažení České republiky do válečného konfliktu. Ukrajina nesplňuje ani základní podmínky členství jak v NATO, tak i v EU – ať již hospodářsky, vojensky anebo po stránkách dodržování demokratických a lidských práv například národnostních menšin, všudypřítomné korupci či dodržování principů právního státu. Odpovědně jednající vláda by měla iniciovat deeskalaci napětí, zastavení bojů a podporu mírových jednání. Kroky Fialovy vlády však naopak vedou k intenzivní militarizaci a podpory dalšího válčení na evropském kontinentu. To je pro hnutí SPD nepřijatelné. Prioritou odpovědné vlády musí být řešení deficitu veřejných financí, zastavení zdražování, odmítnutí „Migračního paktu EU” a pomoc našim občanům, namísto podpory Ukrajiny, která je prioritou vlády Petra Fialy.

Politické usnesení SPD - 4. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace! Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

1. Poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky.

Minulý týden vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) hlasovala v prvním čtení při projednávání ve Sněmovně pro smlouvu o obranné spolupráci mezi Česko republikou a USA (DCA). Poslanci hnutí SPD jako jediní vzdorovali tomuto kroku celé dva jednací dny, podali jsme i návrh na její zamítnutí v prvním čtení, ale byli jsme spojenectvím vládních stran a hnutí ANO přehlasováni. Hnutí ANO dokonce označilo smlouvu za „technikálii“, což je lež! Smlouva, která řeší detaily pobytu americké armády v České republice a které dáváme k dispozici na deset let jedenáct lokalit, ve kterých mohou USA stavět objekty, do kterých nebudeme mít přístup, není technikálie. A pokud hnutí ANO tvrdí, že o pobytu amerických vojáků musí hlasovat Parlament, tak tím dává jasně najevo, že proti tomu nic nemá. Hnutí SPD bude proti této smlouvě v rámci její ratifikace i nadále bojovat, protože se jedná o ztrátu suverenity a svrchovanosti České republiky. Trvale zastáváme názor, že o jakékoliv cizí základně na našem území by mělo být vyhlášeno celostátní referendum. Vláda Petra Fialy (ODS) se ovšem referendu vyhýbá, protože se občanů bojí. Hnutí SPD říká jasně NE cizím základnám a dlouhodobému pobytu jakýchkoliv cizích vojáků na našem území!

2. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila konečnou legislativní podobu tzv. „konsolidačního balíčku“, který hodlá za týden předložit do Sněmovny. Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o „balík daňových zákonů“, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám. Jde o plošné zvýšení DPH, dále o razantní zvýšení daně z nemovitosti, která má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst, a bude tak dále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení, o zvýšení daně z příjmu právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob, což jde proti spravedlivému principu rovné daně. Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečujících o děti sníží čistý roční příjem o více než 40 tisíc korun. Hnutí SPD tento balíček nepodpoří a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí celou řadu pozměňovacích návrhů.

3. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty.

Summit prezidentů a premiérů členských států EU, který proběhl v minulém týdnu, nenalezl shodu na dalším postupu EU v otázce migrace. Česká Fialova vláda podporuje „Migrační pakt EU“ a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které „Migrační Pakt EU“ naopak odmítají. Hnutí SPD odmítá jakékoli kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu. Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska a blokovali jednání o většinovém rozhodování v otázkách migrace na úrovni Evropské rady. Premiér Fiala (ODS) namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do ČR. Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do ČR, je vystoupení z EU a vlastní migrační a azylová politika.

4. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace!

Sedmnáctiletý mladík alžírského původu, který jel minulý týden sportovním vozem vysokou rychlostí v Nanterre u Paříže v pruhu vyhrazeném pro autobusy, po střelbě policisty zemřel. Přiměřenost zákroku policisty se vyšetřuje, nicméně jeho smrt spustila ve Francii násilné protesty, které trvají již týden. Výsledkem je zatím 80 zraněných policistů, 30 vypálených radnic, tisíce zatčených a zadržených, vyrabované obchody, včetně obchodů se zbraněmi, auta v plamenech. Nasazeno bylo 45 tisíc policistů a příslušníků pořádkových sil a prezident Emmanuel Macron dokonce zvažuje v zemi vyhlásit výjimečný stav. Pro celou Evropu je to další silné varování, co může způsobit nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů. Migrace těch, kteří nechtějí žít podle principů a pravidel zemí, do kterých přišli. Jedná se o osoby žijící převážně na sociálních dávkách, které ve Francii nikdy nic nevybudovaly. Vláda Petra Fialy (ODS) se v rámci podpory migrace chová podobně a současná situace ve Francii by pro ni měla být jasným varováním. Hnutí SPD říká jasně – nulová tolerance nelegální imigrace!

5. Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

V tomto týdnu oslavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je dnem příchodu slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, na naše státní území. Jejich posláním bylo nejen šíření křesťanské civilizace, ale rovněž vytvoření vlastní na říši nezávislé církevní organizace a šíření slovanské vzdělanosti. Jejich historická mise tedy měla i velký politický význam, jelikož významně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké (německé) říši usilující o podmanění českých zemí. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů! 6. července si připomeneme smutné výročí upálení mistra Jana Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu a popravu odvážného člověka, který ani tváří v tvář smrti neodvolal názory, o jejichž správnosti byl přesvědčen. Jan Hus byl významný učenec a kněz, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž významný český vlastenec, který se podílel na přerodu tehdejší Karlovy univerzity z německé na především českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních a státních dějin!

Politické usnesení SPD - 27. 6. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

hnutí SPD je ve Sněmovně jediné proti česko-americké obranné smlouvě, která umožňuje pobyt cizích vojsk a zřizování cizích vojenských základen na našem území. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro. Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v českém Parlamentu. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil. Vyzýváme premiéra Petra Fialu (ODS), aby se na jednání Evropské rady připojil k postojům Polska a Maďarska a odmítl Migrační pakt EU. Opožděný návrh vládní koalice na zvýšení rodičovského příspěvku o pouhých 50 tisíc korun a jen pro nově narozené děti považujeme za nedostatečný a diskriminační. Hnutí SPD navrhuje zvýšení tohoto příspěvku o 100 tisíc korun všem rodičům, kteří jej pobírají. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zavést vysoký poplatek za dřívější splacení hypotéky. Hnutí SPD prosazuje zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s nízkým úrokem a garancí státu. Vládní konsolidační balíček je především rozsáhlým a plošným zvýšením daní. Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají zaplatit čeští občané a firmy. Hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní.

1. Hnutí SPD je ve Sněmovně jediné proti česko-americké obranné smlouvě, která umožňuje pobyt cizích vojsk a zřizování cizích vojenských základen na našem území. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro.

Poslanecká sněmovna má tento týden na programu začátek projednávání „dohody o obraně” mezi Českou republikou a USA (tzv. DCA), kterou odsouhlasila Fialova vláda. Hnutí SPD je v Poslanecké sněmovně jediné proti této smlouvě. Také proto pořádáme v úterý 27. června od 13 hodin v Praze na Malostranském náměstí demonstraci proti cizím vojenským základnám v České republice. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro. Naše výhrady proti pobytu cizích vojsk a zřizování základen na našem území jsou zcela zásadní. Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, není reciproční, je rámcová, a hlavně neobsahuje interpretační doložku jako na Slovensku, ve které je uvedeno, že tato smlouva nevytváří podmínky pro zřízení základny USA, a to ani do budoucna. Jsme přesvědčeni, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. Představa, že v jedenácti českých lokalitách se v režii USA staví objekty, které budou v režimu podobném jako ambasády, tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je, co se tam nachází za materiál a jaká se tam provádí činnost, je pro nás naprosto nepřijatelná. Dohodu také nelze po dobu deseti let vypovědět ani právně napadnout. Máme k ní i řadu dalších výhrad a představíme je v rámci vystoupení našich poslanců ve Sněmovně. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám na našem území!

2. Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v českém Parlamentu. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v Parlamentu ČR. Istanbulská úmluva je veřejnosti nepravdivě předkládána jako dokument sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Ovšem tyto myšlenky jsou v Úmluvě založeny na nebezpečné genderové ideologii rozvracející přirozené uspořádání společnosti a ničící vztahy mezi muži a ženami. Navíc násilí na ženách a domácí násilí lze u nás stíhat a trestat dle platných zákonů. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil a považujeme naši současnou legislativu v této věci za přiměřenou a dostatečnou. Pod falešným krytím vyšší právní ochrany žen proti násilí je primárním cílem Istanbulské úmluvy zakotvení zhoubné genderové ideologie do národní legislativy signatářských států. Istanbulská úmluva také nově definuje pohlaví nikoli jako biologickou danost, ale jako společenský konstrukt a věc osobní volby, kterou lze kdykoli změnit a společnost je povinna to akceptovat. Státům je v tomto směru ukládána povinnost přijmout opatření nezbytná k podpoře změn postojů společnosti formou nátlakové převýchovy prostřednictvím rozsáhlých indoktrinačních kampaní prováděných neziskovými organizacemi a financovanými z veřejných peněz. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

3. Vyzýváme premiéra Petra Fialu (ODS), aby se na jednání Evropské rady připojil k postojům Polska a Maďarska a odmítl Migrační pakt EU.

Na tento týden je plánované jednání Evropské rady za účasti premiérů všech členských států EU. Součástí jeho programu je i tzv. „Migrační pakt”, jehož směřování odsouhlasil za Českou republiku v Radě ministrů vnitra států EU 8. června 2023 ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Při projednávání tohoto bodu ve Sněmovně v rámci mimořádné schůze vládní pětikoalice odmítla přijmout návrh našeho usnesení, že nelegální imigrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice. Vyzýváme proto premiéra Petra Fialu (ODS), aby na tomto jednání Evropské rady jednal v národním zájmu a připojil se k postojům Polska, Maďarska, kteří byli proti, anebo Slovenska, které se společně s dalšími třemi státy při hlasování zdrželo. Migrační pakt ve stávající podobě je zrada naší země a našich občanů. EU je nástroj destrukce svobody jednotlivých národů a my nechceme předávat pravomoci ohledně migrace do Bruselu. Představa přijmout kvóty ve výši desítek tisíc ilegálních imigrantů anebo platit „výpalné” ve výši půl miliónu korun za každého odmítnutého migranta je zcestná, a to v době, kdy je nelegální migrace opět na vzestupu. Podle údajů úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je letos příchozích ilegálních imigrantů do Evropy k dnešnímu dni 76 223, což je meziroční nárůst ve výši 230 %. Nejenom proto je potřeba „Migrační pakt” odmítnout, ale i obnovit kontrolu na česko-slovenské hranici, a zajistit tak větší bezpečnost našich občanů.

4. Opožděný návrh vládní koalice na zvýšení rodičovského příspěvku o pouhých 50 tisíc korun a jen pro nově narozené děti považujeme za nedostatečný a diskriminační. Hnutí SPD navrhuje zvýšení tohoto příspěvku o 100 tisíc korun všem rodičům, kteří jej pobírají.

Vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nejsou již déle než rok schopni předložit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let věku. Přitom od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020 stoupla inflace o více než 30 %, a rodiny s malými dětmi se tak stávají jednou ze sociálně nejohroženějších skupin našich občanů. Hnutí SPD návrh na zvýšení rodičovského příspěvku předložilo do Sněmovny již na jaře loňského roku, vládní poslanci však blokují jeho projednání. Vzhledem k celkovému růstu cen od jeho posledního zvýšení považujeme za adekvátní zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun za celkovou dobu jeho čerpání. Vládní koalice se teprve nyní shodla na navýšení rodičovského příspěvku, ale o pouhých 50 tisíc korun, a navíc pouze pro děti narozené po 1. lednu 2024. To je pro SPD nedostatečné, zvýšení rodičovského příspěvku by mělo být určeno všem rodičům, kteří jej pobírají. Proto předložíme naše vlastní pozměňovací návrhy a budeme prosazovat jejich schválení.

5. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zavést vysoký poplatek za dřívější splacení hypotéky. Hnutí SPD prosazuje zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s nízkým úrokem a garancí státu.

Minulý týden schválila vláda Petra Fialy (ODS) novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která mimo jiné výrazně zvyšuje pokutu za předčasné splacení hypotéky. Dosud se za předčasné splacení hypotečního úvěru hradil jen administrativní poplatek v maximální výši jednoho tisíce korun. Vláda nyní zavádí nový poplatek ve výši 2 % z předčasně splacené části jistiny úvěru, což jsou až desítky tisíc korun. Jde jednoznačně o opatření vládní pětikoalice ve prospěch bank generujících již dnes rekordní zisky, ale zároveň i o změnu v neprospěch občanů, kteří poctivě splácejí půjčky na pořízení vlastního bydlení. Za rychlejší splacení dluhu nesmí být nikdo trestán. Navíc v době ekonomické krize, kdy kvůli inflaci a zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů citelně rostou měsíční splátky hypoték. Vláda není schopna nijak řešit katastrofální situaci ohledně nedostatku bytů a nedostupnosti bydlení, a ještě kromě toho zavádí další poplatky. Pro hnutí SPD je takový přístup nepřijatelný, a naopak navrhujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny na pořízení si vlastního bydlení s nízkým úrokem a garancí státu.

6. Vládní konsolidační balíček je především rozsáhlým a plošným zvýšením daní. Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají zaplatit čeští občané a firmy. Hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní.

Vláda má tuto středu schválit tzv. „konsolidační balíček” k ozdravení veřejných financí. Ve skutečnosti se jedná o obsáhlou a plošnou daňovou reformu, která v případě přijetí bude mít negativní dopad prakticky na všechny naše občany. Hnutí SPD tvrdí již od samého počátku, že státní rozpočet na letošní rok je postaven na nereálných číslech a dnes se naše slova potvrzují. Na jednu stranu vláda Petra Fialy (ODS) nabírá tisíce státních zaměstnanců a na druhé straně křičí, že je potřeba šetřit a odmítá si přitom zmrazit platy. Schodek letošního rozpočtu již dávno přesáhl 300 miliard korun a dále se prohlubuje. Problémem je propad na plánovaných příjmech a vysoké výdaje. Občané šetří anebo jezdí nakupovat do Polska či Německa, kde je levněji, jelikož vláda neřeší drahé potraviny atd., a proto již více než rok klesají tržby v maloobchodě. Tím pádem také vláda vybere méně na DPH, než plánovala. Z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace vláda ani nepočítala s mimořádnou valorizací důchodů. Zásadním problémem jsou potom vládou příliš vysoko zastropované ceny energií u jejich distributorů. Očekávané příjmy zejména z dividend ČEZu a tzv. windfall tax jsou také hluboko pod vládním očekáváním, protože firmy optimalizovaly svá daňová přiznání. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní a využije všech demokratických a zákonných možností, aby soubor těchto 57 norem v 55 zákonech nebyl pětikoalicí prosazen. Zároveň představíme celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom pomohli našim firmám a občanům.

Politické usnesení SPD - 20. 6. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

naše občany stále trápí vysoká inflace způsobená a udržovaná vládou Petra Fialy. Je nezbytně nutné okamžitě razantně snížit cenové stropy na energie a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců. Předsedové politického hnutí SPD a politické strany Trikolora podepsali memorandum o spolupráci. Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) je dalším dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků. Prezident Petr Pavel nesplnil svůj slib, že bude jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně. Hnutí SPD požaduje znovuzavedení ochrany našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který má zásadní podíl na současném stavu nelegální imigrace v České republice. Hnutí SPD je šokováno postojem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) k našim zdravotně postiženým spoluobčanům.

1. Naše občany stále trápí vysoká inflace způsobená a udržovaná vládou Petra Fialy. Je nezbytně nutné okamžitě razantně snížit cenové stropy na energie a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců.

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu vzrostly k 31. květnu průměrné ceny zboží a služeb meziročně o 11,1 %. Přičemž za poslední dva roky, od května 2021, stoupla inflace o 27,1 %, tedy téměř o třetinu. Ještě horší je situace ohledně růstu cen základních životních potřeb. Ceny zemního plynu meziročně vzrostly o 47,6 %, ceny tuhých paliv o 39,4 %, ceny vodného o 16,3 %, stočného o 30,3 %, elektřiny o 24,8 % a ceny tepla a teplé vody 41,3 %. Rovněž ceny mnoha základních potravin meziročně stouply o více než 30 %, u zeleniny ceny takto výrazně stouply dokonce meziměsíčně. Dle hnutí SPD a mnoha ekonomických expertů jsou hlavními důvody inflace, která je v ČR jedna z nejvyšších v Evropě, vysoké ceny energií zaviněné vládou špatně a pozdě nastavenými tzv. cenovými stropy na elektřinu a plyn, které nyní brání jejich zlevnění. Je nezbytně nutné cenové stropy na energie okamžitě razantně snížit a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců. Impulsem pro růst inflace je rovněž stále narůstající astronomický deficit státního rozpočtu, se kterým si Fialova vláda nedokáže poradit. Jednoznačně proinflačním opatřením je i vládou plánované plošné zvyšování daně z přidané hodnoty. Hnutí SPD by naopak tuto daň u komodit základní denní potřeby (energie, potraviny, léky) snížilo dočasně až na nulovou sazbu.

2. Předsedové politického hnutí SPD a politické strany Trikolora podepsali memorandum o spolupráci. 

Předsedové politického hnutí SPD a politické strany Trikolora podepsali 14.června memorandum o spolupráci těchto dvou subjektů. Jde o projev jednoznačné vůle ke spojování národních, konzervativních a euroskeptických politických sil v ČR, jehož cílem je zabránění propadu hlasů vlastenecky zaměřených občanů ve všech volbách, které proběhnou v následujícím roce, tedy ve volbách do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a do Senátu. Hnutí SPD si je vědomo své spoluodpovědnosti za další směřování České republiky a je odhodláno a připraveno přijmout vládní odpovědnost. Zároveň vyzýváme další politické mimoparlamentní subjekty s vlasteneckým programem, aby následovaly Trikoloru a přidaly se k nám.

3. Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly je dalším dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) je již sedmou výměnou ministra vlády Petra Fialy (ODS) za 18 měsíců jejího působení. Místo něho je prezidentu republiky navrhován povoláním učitel poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který se problematice zemědělství a potravin nikdy nevěnoval. Vysoký počet změn ve vládním kabinetu je dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Je to pouze potvrzení toho, že současná vláda není vládou odborníků a že vládní koalice je personálně zcela vyprázdněná. Nekompetentní ministr Zdeněk Nekula nebyl schopen za celou dobu svého působení přijmout žádná opatření ke zlevnění potravin pro naše občany, kteří čelí neskutečné drahotě. Tato výměna ministra je pouze jedním z dalších důkazů nekompetentnosti vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD navrhuje dlouhodobě konkrétní opatření, která by vedla ke snížení cen základních potravin a podpory našich zemědělců tak, aby byli naši producenti schopni čelit štědře dotovaným produktům dováženým ze zahraničí v rámci EU. Hnutí SPD disponuje celou řadou odborníků i mimo hnutí, kteří jsou připraveni naše jednotlivá opatření v rámci případné účasti SPD v nové vládě systémově řešit.

4. Prezident Petr Pavel nesplnil svůj slib, že bude jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně.

Hnutí SPD hodnotí prvních 100 dní prezidenta republiky ve funkci se značnými rozpaky. Selháním bylo již jeho první zásadní rozhodnutí, kdy namísto prezidentského veta na jasně protizákonné snížení mimořádné valorizace důchodů vládou Petra Fialy (ODS) tento zákon podepsal. Nepřijatelný byl i jeho výrok v rámci Terezínské tryzny, tedy pietní akce v rámci vzpomínky na německou nacistickou perzekuci, kdy ve svém projevu mj. uvedl, že „naši předkové páchali zločiny a my za ně máme přijmout odpovědnost“. Jedná se o člověka bez politické minulosti, který v zásadních ekonomicko-hospodářských a politických otázkách nemá vlastní názor a musí se radit s odborníky. Také nesplnil svůj slib, že bude jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně, protože se zástupci SPD ještě nehovořil. Hnutí SPD je dlouhodobě připraveno jednat s prezidentem o aktuálních politických tématech a návrzích řešení.

5. Hnutí SPD požaduje znovuzavedení ochrany našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který má zásadní podíl na současném stavu nelegální imigrace v České republice.

Na jihu Moravy policie jen za první červnový týden zachytila tolik nelegálních imigrantů jako za celý květen, přičemž se jedná o imigranty převážně ze Sýrie. Je to pouhý pomyslný vrchol ledovce a ohrožení bezpečnosti našich občanů. Migrační politika EU je v tomto ohledu naprosto destruktivní. Je zcela absurdní platit „solidární příspěvek” půl milionu korun ročně „na hlavu” Německu za nelegální imigranty, které německá vláda láká do EU a dává jim peníze za nic. Pokud by fungoval tzv. schengenský systém kontroly hranic v rámci EU a návratový mechanismus, žádní ilegální imigranti by na našem území zadržováni nebyli. Hnutí SPD proto požaduje znovuzavedení ochrany našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který podepsal „Migrační pakt EU” a má také na současném stavu nelegální imigrace v České republice zásadní podíl. Zároveň je nutné přijmout zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

6. Hnutí SPD je šokováno postojem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) k našim zdravotně postiženým spoluobčanům.

Hnutí SPD je šokováno postojem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) i celé vlády k našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Ministr financí totiž odmítl vyčlenit peníze na zvýšení příspěvku na péči pro vážné nemocné občany závislé na pomocí jiných osob. Hnutí SPD předložilo již v říjnu 2021 návrh zákona na zvýšení těchto příspěvků, které se v tzv. prvním a druhém stupni závislosti nezvyšovaly od roku 2016, ale poslanci vládní koalice jej od té doby opakovaně odmítají ve Sněmovně projednat.

Politické usnesení SPD - 13. 6. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Evropská unie nám za podpory Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun. Nekompetentní Fialova vláda by měla odstoupit. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na případnou účast v nové vládě odborníků. Učiníme vše pro to, aby Fialova vláda neokradla seniory o jejich zasloužené důchody. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu.

1. Evropská unie nám za podpory Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) hlasoval na jednání ministrů vnitra členských států EU dne 8. června pro systém rozdělování imigrantů v rámci EU. Návrh podpořil na rozdíl od polského a maďarského ministra, a podrazil tak všechny naše spojence z tzv. Visegrádské čtyřky. Další čtyři státy, Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta, se při hlasování zdržely. Rakušan tak učinil bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou. V principu se jedná o povinné přerozdělování ilegálních imigrantů mezi členskými státy EU, převážně muslimů, kteří žádají o azyl v určité konkrétní členské zemi, a pokud je jiný členský stát odmítne přijmout, tak zaplatí v rámci „povinné solidarity” tzv. „výpalné” půl miliónu korun (22 tisíc euro) za každého imigranta. Zastáváme názor, že solidarita přeci nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity. Povinné přijímání ilegálních imigrantů naší zemi nevratně poškodí, bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i jinak. Hnutí SPD proto podporuje svolání mimořádné schůze Sněmovny k této problematice v co nejkratším možném termínu. Zároveň budeme požadovat její přednostní projednání jako mimořádný bod na nejbližší řádné schůzi Sněmovny. Zároveň požadujeme obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, který nám však pětikoalice dlouhodobě odmítá zařadit na pořad jednání Sněmovny.

2. Nekompetentní Fialova vláda by měla odstoupit. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) odložila projednávání dalších škrtů v tzv. „konsolidačním a ozdravném balíčku” ve výši 20 miliard korun ze státního rozpočtu na rok 2023, a to zatím do léta. Přitom se předpokládalo, že projednávání „plošné daňové reformy” bude chtít vláda projednat tento týden. Těch důvodů je ze strany vlády určitě celá řada, ale je jasné, že letošní plánovaný deficit ve výši minus 295 miliard je již zřejmě překročen, protože již ke konci května byla bilance státního rozpočtu ve výši minus 271,4 miliardy korun. Hnutí SPD říká jasně, že škrty v provozních výdajích ministerstev musí být mnohem vyšší, a nikoliv pouze kosmetické. Spoléhat v příjmové stránce pouze na dividendu ČEZu a příjmy z windfall tax je naivní. Tyto příjmy budou mnohem nižší, než vláda počítá. Rozpočet je nereálný a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl odstoupit z funkce stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi. Vláda Petra Fialy (ODS) není vládou odborníků a hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

3. Učiníme vše pro to, aby Fialova vláda neokradla seniory o jejich zasloužené důchody.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) minulý týden protlačili ve Sněmovně v prvním čtení návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění, jehož cílem je trvale snížit růst důchodů a jejich reálnou hodnotu a kupní sílu. Fialova vláda chce razantně omezit řádné valorizace důchodů a zcela zrušit institut mimořádné valorizace, který dosud chránil důchodce před dopady vysoké inflace. Vláda chce rovněž významně zpřísnit podmínky odchodu do předčasného důchodu, který se tak stane pro široké skupiny celoživotně tvrdě pracujících zaměstnanců a živnostníků prakticky nedostupným. Jedná se o opatření, která jsou vůči současným i budoucím důchodcům zcela za hranou jakékoli sociální únosnosti a hnutí SPD je jednoznačně proti. Poslanci hnutí SPD vystoupili k návrhu s řadou kritických projevů a podali jsme i návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. V dalších fázích projednávání tohoto materiálu, ve výborech i na plénu Sněmovny, představíme své vlastní pozměňovací návrhy a učiníme vše pro to, aby v současné podobě nebyl schválen. Zároveň jsme si vědomi toho, že náš důchodový systém potřebuje úpravy směrem k posílení jeho dlouhodobé stability a udržitelnosti tak, aby trvale zajišťoval důstojné důchody bez zvyšování věku odchodu do důchodu a sazeb důchodového pojištění. Klíčovými nástroji k tomu jsou podle SPD silná a efektivní prorodinná politika a podpora porodnosti a dostupného bydlení v pracujících rodinách, nízká inflace, růst reálných mezd a další související opatření. Součástí programu SPD jsou desítky konkrétních opatření, kterými lze tohoto stavu dosáhnout a která jsme představili i ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) při vzájemných jednáních o důchodové reformě.

4. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu.

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla tuto středu, i pod nátlakem Evropského parlamentu, rozhodnout o tom, zda pošle k ratifikaci do Parlamentu tzv. Istanbulskou úmluvu. Hnutí SPD ratifikaci této nebezpečné a škodlivé mezinárodní smlouvy zásadně odmítá. Tento dokument je i nadbytečný, protože český právní řád umožňuje dostatečnou ochranu žen i stíhání a trestání veškerých násilných činů, o kterých se v Úmluvě hovoří. Úmluva nařizuje signatářským státům provádět intervenci do vzdělávacího systému v duchu zhoubné ideologie genderismu a pozitivní diskriminace, stejně tak jako organizovat a financovat školení a osvětové kampaně na její podporu, které by za veřejné peníze prováděly politické neziskové organizace a zřizovat k tomu další státní orgány a instituce. Je proto i útokem na křesťanské společenské hodnoty a tradiční rodinu. Jednalo by se o dalekosáhlou a závaznou nadstátní právní regulaci přinášející pro Českou republiku nebezpečí finančních i jiných sankcí ze strany mezinárodních soudů, která navíc přiznává rozsáhlé kompetence nadnárodním kontrolním orgánům (tzv. skupina GREVIO), jejichž představitelé by nepodléhali české jurisdikci. Istanbulská úmluva by rovněž znamenala průlom do českého právního systému, například v podobě tlaku na oslabení nástrojů důkazní praxe a omezení advokátní mlčenlivosti. Proto ji odmítá i Česká advokátní komora. Hnutí SPD vyzývá vládu České republiky, aby ratifikační proces Istanbulské úmluvy zastavila a odvolala náš podpis tohoto dokumentu.

Politické usnesení SPD - 6. 6. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,
Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii ČR a vede republiku k bankrotu. I proto by měla odstoupit. Fialova vláda chce prosadit pokles reálných důchodů a propad seniorů do chudoby. To odmítáme a předložíme ve Sněmovně vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Evropská unie projevuje mocenskou aroganci. Hnutí SPD stojí za Maďarskem, které čelí perzekuci a diskriminaci ze strany Bruselu a europoslanců Fialovy vlády a hnutí ANO.

1. Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii ČR a vede republiku k bankrotu. I proto by měla odstoupit.

Státní rozpočet na letošní rok skončil ke konci května v minusu ve výši 271,4 miliard korun, přičemž na celý letošní rok si koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN prosadila schodkový rozpočet ve výší minus 295 miliard korun. Takže za pět měsíců je 92 % deficitu vyčerpáno a jedná se o nejhorší deficit státního rozpočtu v novodobé historii České republiky vůbec. Je tedy jasné, že rozpočet na letošní rok je zcela nereálný, na což SPD upozorňovala již od samého začátku jeho projednávání ve Sněmovně. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na teatrální tiskové konferenci představil tzv. „konsolidační balíček” ve výši 94 miliard korun. Po týdnu ale přichází s dalším „konsolidačním balíčkem” na úspory státu ve výši dalších 20 miliard korun. Navrhuje se v něm například snížení platových tarifů státních zaměstnanců o 5 % nebo odložení plánované valorizace plateb za státní pojištěnce, což již způsobilo stávkovou pohotovost pracovníků ve zdravotnictví. Podle Eurostatu máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě vůbec a Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Vláda přitom vybrala z důvodu dvouciferné inflace nad rámec celkově již více než 200 miliard korun na daních. Ministr financí Zbyněk Stanjura je nekompetentní a měl by jako správce státní kasy okamžitě odstoupit a s ním celá vláda. Demonstrace proti vládě Petra Fialy (pořádané hnutím SPD) po celé republice jsou tak naprosto oprávněné. Říkáme dost této vládě pětikoalice a přijďte nás podpořit na naši další demonstraci „Lidé proti vládě” ve středu 7. června od 15:30, tentokrát do Mladé Boleslavi v Parku Výstaviště!

2. Fialova vláda chce prosadit pokles reálných důchodů a propad seniorů do chudoby. To odmítáme a předložíme ve Sněmovně vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se tento čtvrtek začne v tzv. prvním čtení projednávat úvodní série vládních návrhů změn zákona o důchodovém pojištění a systému důchodů. Jde o opatření, která mají za cíl výrazně omezit budoucí valorizace důchodů a zásadně zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu. Hnutí SPD tento vládní materiál v předložené podobě zcela odmítá a předloží k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Vláda Petra Fialy (ODS) chce významně snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné, pro případ vyšší inflace, chce úplně zrušit a nahradit je nízkým sociálním příspěvkem na omezenou dobu, který se ale nestane trvalou součástí výměru důchodu. To povede k dalšímu poklesu reálných důchodů, propadu velkého množství seniorů do příjmové chudoby a zasáhne to nejvíce nízkopříjmové seniory. Neúnosné zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu zase poškodí zaměstnance v náročných profesích. Tato vládní předloha je tak jen snahou o snižování rozpočtového deficitu, který tato vláda sama způsobila a neustále jej prohlubuje, na úkor příjemců důchodů a rezignací na skutečnou, přínosnou a dlouhodobou důchodovou reformu.

3. Evropská unie projevuje mocenskou aroganci. Hnutí SPD stojí za Maďarskem, které čelí perzekuci a diskriminaci ze strany Bruselu a europoslanců Fialovy vlády a hnutí ANO.

Evropský parlament vyzval minulý čtvrtek členské země EU, aby neumožnily Maďarsku kvůli jeho údajným problémům s dodržováním zásad právního státu a tzv. evropských hodnot v příštím roce vykonávat předsednictví v Radě EU. Ve svém usnesení Evropský parlament vyhrožuje členským státům EU, že pokud nebudou otázku maďarského předsednictví co nejdříve řešit, přijme vůči nim odpovídající opatření. Rezoluce Evropského parlamentu rovněž požaduje, aby Evropská komise neuvolňovala Maďarsku peníze ze zmrazených unijních fondů. Pro toto hanebné usnesení hlasovali z českých europoslanců zástupci Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 a dvě europoslankyně zvolené za hnutí ANO. Oba europoslanci zvolení za hnutí SPD hlasovali samozřejmě proti. Jde o další z případů vrcholné mocenské arogance institucí EU vůči členským státům s nepokrytými rysy vydírání. Usnesení Evropského parlamentu je přímou výzvou k porušování základních smluv EU a diskriminací Maďarska z politických důvodů, jelikož v rámci orgánů EU provozuje samostatnou politiku hájící jeho národní a státní zájmy a podle toho zde také hlasuje. Za to nesmí být v demokratickém společenství nikdo trestán. Hnutí SPD vyjadřuje Maďarsku v této věci plnou podporu.

Politické usnesení SPD - 30. 5. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda svým „konsolidačním balíčkem” předvádí aroganci moci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám. Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Prezident Petr Pavel hrubě urazil český národ a oběti nacismu. Vyzýváme prezidenta k omluvě.

1. Fialova vláda svým „konsolidačním balíčkem” předvádí aroganci moci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám.

Vláda Petra Fialy po roce nicnedělání schválila tzv. „konsolidační a ozdravný balíček” na letošní rok v celkové výši 94,1 miliardy korun. Není to žádný konsolidační a už vůbec ne ozdravný balíček, ale obsáhlá daňová reforma, která zvýší daně všem bez rozdílu. Přitom nejen před volbami, ale dokonce ještě nedávno premiér Petr Fiala (ODS) a pětikoalice veřejně tvrdili, že daně zvyšovat nebudou. Minulý týden ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyzval dotčené subjekty k zaslání připomínek k tomuto materiálu a stanovil termín k jejich zaslání v délce pouhých pěti pracovních dnů. Vláda přitom hodlá měnit celkem 57 zákonných norem a jenom důvodová zpráva má celkem 238 stran. Podle hnutí SPD toto není dialog, ale pouze arogance moci. Předkládaný materiál zároveň vykazuje celou řadu nedostatků. Například z národních dotací, ze kterých se stal regulérní byznys a podhoubí pro korupci, vláda chystá seškrtat 54, 4 miliardy korun, ale materiál neuvádí, konkrétně kterých se to týká. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám, proto tyto vládní návrhy nepodpoříme. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě.

2. Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy.

Vláda Petra Fialy (ODS) a ministerstvo školství (vedené již třetím nominantem hnutí STAN v tomto volebním období), ukázaly naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Těchto žáků je zhruba o 11 tisíc více oproti loňsku. Důsledkem je stav, kdy nejsou dostatečné kapacity a tisíce z nich nyní nemají zajištěno místo v 1. ročníku střední školy pro příští školní rok ani na jednu ze dvou škol, na které se hlásili. Rodiče jsou tak nuceni pro své děti hledat prakticky jakákoli studijní místa, aby jinak neskončily v září na Úřadu práce. Problém se týká zejména hlavního města Prahy a Středočeského kraje, ale nejen jich. Selhaly tak zejména krajské samosprávy, do jejichž gesce v případě zřizovatelů střední školství spadá. Demografický vývoj je léta dobře známý a na tuto situaci se bylo možné postupně připravit. Dle hnutí SPD je zde nutná kombinace krátkodobých a dlouhodobých opatření. K těm krátkodobým patří rozšíření povolených kapacit studentů ve třídách a dočasné pronájmy dalších vhodných prostor pro potřeby škol. Z hlediska delší časové perspektivy je nutná reforma podoby přijímacího řízení a dlouhodobé systémové plánování dostatečných kapacit ve středním školství dle výhledu populačního vývoje, a rovněž tak přizpůsobení podoby struktury středního školství potřebám trhu práce včetně významného rozšíření kapacit technického, a zejména učňovského školství.

3. Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje v rámci opatření, které zavádějícím způsobem nazývá důchodovou reformou, výrazné zhoršení a zpřísnění podmínek státní podpory dobrovolného penzijního spoření občanů. Konkrétně se jedná o významné omezení – a v některých případech až o zrušení – státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Když si je vyberou jednorázově, o státní podporu přijdou. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Vláda chce navíc změnit i další podmínky státní podpory penzijního spoření – například zvýšit povinnou měsíční výši úložky, od které je poskytován státní příspěvek z 300 na 500 korun a úplně odebrat tento příspěvek občanům, kteří si platí na penzijní spoření i v důchodovém věku. To jsou opět demotivující návrhy, které oslabí ochotu občanů spořit sobě nebo svým dětem a vnukům na penzi. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek bychom poskytli i při měsíčních úložkách nižších než 300 korun měsíčně, abychom tak výrazněji podpořili nízkopříjmové a mladší občany. Rozšířili bychom i státní podporu stavebního spoření, kterou chce vláda Petra Fialy (ODS) naopak také výrazně omezit.

4. Prezident Petr Pavel hrubě urazil český národ a oběti nacismu. Vyzýváme prezidenta k omluvě.

Prezident republiky Petr Pavel se 21. května ve svém projevu u příležitosti 78. výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší vlasti při Terezínské tryzně dopustil hrubé urážky českého národa a českého státu a všech obětí německé okupace českých zemí a bojovníků proti ní. Jedná se zejména o tyto pasáže z jeho projevu: „Na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat”, nebo „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.”. V kontextu času a místa, kde byla tato slova pronesena a s vědomím všech historických souvislostí jde o výroky, které jsou nepřijatelné, nepřípustné a neslučitelné s výkonem funkce prezidenta České republiky. Hnutí SPD proti těmto výrokům hlasitě protestuje. Naši předkové, občané českého a československého státu, nezpůsobili historické chyby, nebyli u přijímání Norimberských zákonů, nezřizovali koncentrační tábory, nepodíleli se na holocaustu a nepáchali válečné zločiny, tak jako nacistické Německo v letech 1933-1945. Naopak byli oběťmi německých zločinů a hrozilo jim úplné vyhlazení. Prezident republiky Petr Pavel vědomě zaměňuje zločince za oběti! Prezident České republiky se obdobných výroků v takto zásadních věcech z hlediska historie a samotné existence vlastního státu nesmí dopouštět a neexistuje pro ně žádná přijatelná omluva. Prezident České republiky Petr Pavel není prezidentem Německa ani Evropské unie. Jde o nepřípustnou relativizaci zločinů nacismu, kterou prezident republiky (ale i premiér Petr Fiala a ministr školství Mikuláš Bek) podporují svou účastí na akcích tzv. sudetských Němců a poníženými a podlézavými postoji vůči nim. To ohrožuje nejvlastnější české národní zájmy. Za svůj skandální projev musí nést prezident Petr Pavel osobní odpovědnost. Zejména vůči našim předkům, vůči všem občanům naší země, kteří bojovali proti německému okupačnímu teroru, kteří v tomto vítězném boji padli, anebo se stali jeho oběťmi, a také vůči jejich pozůstalým. Očekáváme, že Petr Pavel přijme odpovědnost za svoje výroky a omluví se.

Politické usnesení SPD - 23. 5. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda svým „úsporným balíčkem” způsobí jen další zdražování a ožebračí občany. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti Green Dealu a proti likvidaci výroby automobilů ze strany EU. Podporujeme Maďarsko v tom, že zablokovalo vyplácení vojenské pomoci EU pro Ukrajinu. Prosazujeme mírové řešení, ne válku. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů.

1. Fialova vláda svým „úsporným balíčkem” způsobí jen další zdražování a ožebračí občany.

Podle aktuálního výzkumu agentury STEM/MARK s opatřeními spojenými s tzv. „vládním úsporným balíčkem” dvě třetiny občanů nesouhlasí. Postoje hnutí SPD jsou v tomto ohledu shodné s většinovým odmítavým názorem českých občanů. Jedná se v podstatě o nejrozsáhlejší zvýšení daní v dějinách samostatné České republiky, které povede ke zdražení absolutní většiny typů zboží a služeb, což posílí růst inflace. Dalším důsledkem vládních opatření bude citelný propad čistých příjmů domácností, které nejvíce postihnou pracující rodiny s předškolními dětmi, jež v důsledku zrušení školkovného a omezení možnosti využití slevy na manželku přijdou o více než 40 000 korun ročně. Zvyšují se mj. daně na vodu, teplo, léky, dopravu, kadeřnické služby a pivo. Plánují se také zvýšené odvody daní z příjmu právnických osob, zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců a vyšší odvody pro živnostníky a zvýšení daně z nemovitostí dokonce o 100 %. Máme stále jedny z nejdražších potravin v Evropě a naši občané jezdí za levnějšími nákupy do Polska a Německa. Odmítáme dotační byznys, kde se navíc ukazuje, že plánované vládní škrty nebude z velké části možné vůbec realizovat, protože jsou vázány na platné zákony nebo na již uzavřené smlouvy a schválené projekty. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní a preferuje jít cestou plošných škrtů provozních výdajů na jednotlivých ministerstvech, zrušení všech zbytných veřejných plateb do zahraničí či předražených zahraničních zbrojních nákupů. Na straně příjmů je třeba zdanit zahraniční spekulativní kapitál a nezdaněné dividendy vyváděné z České republiky do ciziny.

2. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti Green Dealu a proti likvidaci výroby automobilů ze strany EU.

Italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, předseda politické strany Liga, což je partnerský subjekt hnutí SPD v rámci mezinárodní frakce vlasteneckých stran EU Identita a demokracie, deklaroval v minulém týdnu odhodlání zajistit v rámci orgánů EU zablokování přijetí nařízení emisní normy Euro 7, které by od roku 2025 výrazně poškodilo evropský automobilový průmysl. Norma Euro 7 by přinesla praktický konec výroby cenově dostupných malých a středních automobilů, navíc i zcela postrádá jakékoli ekologické opodstatnění. Slovenský parlament zase v minulém týdnu uložil slovenské vládě povinnost, aby v orgánech EU její ministři hlasovali proti veškerým návrhům směřujícím ke znevýhodnění nebo k zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory, o čemž nedávno – za podpory vlády Petra Fialy – EU rozhodla. Zákaz výroby aut se spalovacími motory i norma Euro 7 jsou opatření, které přímo vycházejí z projektu EU Green Deal, který je dlouhodobě likvidační vůči evropskému průmyslu, dopravě či energetice a vede pouze k dalšímu zadlužování států a k propadu životní úrovně širokých vrstev občanů. Green Deal odsouhlasil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho i vláda Petra Fialy. Hnutí SPD požaduje po Fialově vládě, aby postupovala v této věci obdobným způsobem jako Matteo Salvini anebo slovenský parlament.

3. Podporujeme Maďarsko v tom, že zablokovalo vyplácení vojenské pomoci EU pro Ukrajinu. Prosazujeme mírové řešení, ne válku.

Maďarsko v minulém týdnu zablokovalo vyplacení další části vojenské pomoci EU určené pro Ukrajinu ve výši 500 milionů eur (asi 11,8 miliardy korun). Tento postoj Maďarska okamžitě kritizoval český prezident Petr Pavel. Hnutí SPD považuje maďarský postoj v této záležitosti za zodpovědný a realistický a jeho kritiku ze strany českého prezidenta za krok, který poškozuje česko-maďarské vztahy a strategickou spolupráci v rámci zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Dodávky zbraní a vojenské pomoci na Ukrajinu ze zahraničí přispívají pouze k eskalaci tamního konfliktu a k úmrtí tisíců nevinných lidí. Tato pomoc je navíc poskytovaná na dluh, který budou muset splácet další generace občanů členských států EU včetně České republiky. Hnutí SPD podporuje mírové a diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině.

4. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů.

Od příštího roku mají začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. To mimo jiné zahrnuje i výměnu všech občanských a řidičských průkazů. Zavedení tohoto systému bude enormní finanční a administrativní zátěží pro veřejný i soukromý sektor a jeho náklady experti odhadují minimálně na 56 miliard korun. Jedná se o naprosto neodůvodněný a drahý projekt, který zkomplikuje životy občanů a tisíců institucí a firem a bude znamenat další nesmyslné náklady pro stát v době, kdy musí být prioritou šetření na straně veřejných výdajů. Efekt tohoto opatření, které na vládní úrovni prosazuje zejména Ivan Bartoš (Piráti) na zlepšení životů lidí a fungování veřejné správy, bude nulový až záporný. Například Česká asociace pojišťoven spatřuje velké riziko v tom, že rušení rodných čísel může znamenat složitější komunikaci nejen pro klienty pojišťoven, ale i mezi státem a soukromým sektorem. Může dojít i k ohrožení ochrany soukromí občanů. Jedná se tak hlavně o snahu nalézt pracovní náplň pro Fialovou vládou zbytečně nově zřízenou a drahou Digitální a informační agenturu. Současný systém identifikace občanů pomocí rodných čísel je zažitý a plně funkční a není jediný důvod jej měnit.

Politické usnesení SPD - 16. 5. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda zvýšením daní ve svém balíčku sprostě okrade občany o další peníze. Odmítáme vládní důchodovou reformu, která skandálně snižuje důchody a zvyšuje věk odchodu do důchodu. Čeští občané si myslí, že podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je příliš vysoká. Chceme mír, ne válku! Premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí. Fialova probruselská vláda chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

1. Fialova vláda zvýšením daní ve svém balíčku sprostě okrade občany o další peníze.

Vládě Petra Fialy (ODS) trvale klesají volební preference. Neúnosně prohlubuje deficit státního rozpočtu. Ten skončil v letošním březnu ve schodku 166,2 miliardy korun, což je vůbec nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku České republiky. V dubnu už pak dosáhl objemu 200 miliard korun! Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mj. ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda nedělala více než jeden rok od nástupu energetické a potravinové krize vůbec nic, čímž dopustila astronomickou inflaci a podpořila její růst a poté přišla až minulý týden s tzv. „konsolidačním ozdravným balíčkem”, v němž představila své návrhy „řešení”, a to zvyšováním daní a „důchodovou reformou”. Podle vlády má výrazné zvýšení daní příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard a další rok 70 miliard korun. Přitom před volbami koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) prohlašovala, že žádné daně nezvýší. Hnutí SPD je přesvědčeno, že řešením jsou úspory na straně státu a vláda musí začít v první řadě u sebe, a nikoliv řešit schodek státního rozpočtu snižováním valorizací důchodů a plošným zvyšováním daní. Je potřeba snížit výdaje jednotlivých ministerstev v průměru o 10 %, a nikoliv zavádět obsáhlou daňovou reformu, která bude mít nepříznivý dopad na všechny občany České republiky. Vláda neřeší příčiny, ale hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti. Vláda tímto způsobem zcela přenáší svou neschopnost v podobě břemena státního dluhu na slušné a pracující občany namísto toho, aby například konečně zdanila nadnárodní zahraniční korporace, které z ČR ročně vyvádějí nezdaněné stamiliardové zisky a dividendy. Zvýšení DPH u piva z 10 na 21 % je potom posledním pomyslným „hřebíkem do rakve” venkovských hospod. Demonstrace proti vládě Petra Fialy (pořádané hnutím SPD) po celé republice jsou tak naprosto oprávněné. Říkáme dost této vládě pětikoalice!

2. Odmítáme vládní důchodovou reformu, která skandálně snižuje důchody a zvyšuje věk odchodu do důchodu.

Soubor návrhů, které vláda Petra Fialy (ODS) nazývá důchodovou reformou, žádnou skutečnou reformu nepředstavuje. Je to pouze „horkou jehlou” šitá sada dílčích parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Vláda hodlá už od roku 2030 až o dva měsíce ročně zvyšovat věk odchodu do důchodu a již od roku 2025 se mají nové důchody významně snižovat. Kromě toho se mají od příštího roku snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce Fialova vláda zrušit. To ovšem povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů a poškodí to zejména nízkopříjmové důchodce. Vláda zároveň velmi zpřísňuje podmínky odchodu do předčasného důchodu, což silně poškodí občany, kteří pracují od 18 let, ale i vysokoškoláky. Vláda ale vůbec nepřichází s žádnými skutečně reformními kroky, které by posílily udržitelnost našeho důchodového systému a zajistily by důstojné důchody současným i budoucím důchodcům. Hnutí SPD takové návrhy již veřejně představilo a mnohé z nich máme připraveny v legislativní podobě. Jde zejména o silnou systémovou podporu porodnosti v pracujících rodinách a o efektivní prorodinnou politiku, která dlouhodobě zajistí dostatek plátců důchodového pojištění. Dále jde o reformu systému exekucí, která umožní osobám v exekucích standardně pracovat jako řádní zaměstnanci za důstojné mzdy a zajistí až 12 miliard korun do systému důchodového pojištění ročně navíc. Vládní soubor návrhů v oblasti důchodů je pro nás jako celek absolutně nepřijatelný a uděláme vše pro to, aby v této podobě nebyl nikdy schválen.

3. Čeští občané si myslí, že podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je příliš vysoká. Chceme mír, ne válku!

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) minulou středu zveřejnilo výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že více než polovina českých občanů nesouhlasí s mírou vládní podpory Ukrajiny a myslí si, že je tato podpora příliš vysoká a rozsáhlá. V otázce poskytování vojenského vybavení Ukrajině je česká veřejnost rozdělena přesně napůl. A jen pouhých 12 procent českých občanů by případně podpořilo vyslání českých vojáků na Ukrajinu a jejich přímé zapojení do bojů. Hnutí SPD dlouhodobě respektuje poskytování humanitární podpory a pomoci skutečným válečným uprchlíkům a osobám postiženým vojenským konfliktem na Ukrajině. Současně jasně říkáme, že jakákoli finanční pomoc z českého státního rozpočtu cizím státům a cizím státním příslušníkům nesmí probíhat na úkor českých občanů, zejména jejich nejohroženějších sociálních skupin, jak se tomu nyní děje. Vláda Petra Fialy (ODS) zvyšuje daně a odvody českým občanům a firmám a snižuje zákonné valorizace důchodů, ale finanční pomoc do zahraničí neomezuje. Zároveň odmítáme jakoukoli vojenskou podporu Ukrajiny, například dodávkami zbraní anebo výcvikem jejích vojáků v našich armádních zařízeních. Prioritou hnutí SPD je usilovat o mírové řešení vojenského konfliktu na Ukrajině, a nikoliv jeho podpora.

4. Premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden, v den výročí konce druhé světové války a osvobození naší země od hrůzné německé okupace, po jednání s bavorským premiérem prohlásil, že se zástupce české vlády zúčastní nadcházejícího sjezdu sudetských Němců (Sudetoněmeckého landsmanšaftu), který se uskuteční na konci května. Jde o naprosto nepřijatelný krok, a to nejen pro jeho zcela nevhodné načasování. Jedná se především o pošpinění památky a urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí. Na této okupaci a protičeských represích, se kterými byla neoddělitelně spojena, se zásadním způsobem podíleli právě sudetští Němci, kteří ve spojení s Hitlerem, jehož masově podporovali, rozbili první demokratickou Československou republiku a poté zničili i českou státnost a usilovali i o konečné zničení českého národa. Za to byli po válce po právu z Československa odsunuti. Od té doby usilují o revanš a o revizi poválečného uspořádání – včetně požadavků na majetkové restituce a prolomení tzv. Benešových dekretů, zatímco válečné reparace platit nehodlají. Sudetoněmecké organizace jsou dlouhodobě proti České republice ostře nepřátelsky zaměřené, a proto nesmí být pro jakoukoli českou vládu partnery. Sudetoněmecký landsmanšaft má navíc nacistické kořeny. Jednání se sudetskými Němci, včetně účasti zástupců české vlády na jejich sjezdech, je z pohledu hnutí SPD zradou českých národních zájmů!

5. Fialova probruselská vláda chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

Vládní koalice chce na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny opět zařadit návrh zákona, kterým se mění zákony o České televizi a Českém rozhlasu. Jedná se o závěrečné třetí čtení tohoto vládního návrhu. Jeho podstatou je to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce dokončit politické ovládnutí kontrolních rad veřejnoprávních médií prostřednictvím jejich personálního složení – a tím si dlouhodobě zajistit dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Jde hlavně o to, aby ve vysílání zcela převažovaly pouze provládní a probruselské názory a aby zde byly zastoupeny svými názory zástupci opozice pouze velmi okrajově anebo vůbec. Vládní strany si tím rovněž chtějí pojistit politickou moc a získat neoprávněné výhody v předvolebních kampaních. Vládní koalice chce proto změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Poslanecká sněmovna, která je jediným legitimním reprezentantem názorů široké veřejnosti. Přitom Senát zastupuje pouze naprostou menšinu veřejnosti a má minimální důvěru občanů. Odmítáme i omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice. Poslanci hnutí SPD se snaží přijetí tohoto návrhu zabránit a budou v tom pokračovat.

Aktuality

Diskusní večer s 1. místopředsedou a poslancem SPD Radimem Fialou a právničkou a členkou Svatopluku Janou Turoňovou: Důležitější než souboj pravice a levice je společný boj proti globalistům za národní zájmy

Pondělí 25.09.2023|

25.9.2023 22:54 Diskusní večer s 1. místopředsedou a poslancem SPD Radimem Fialou a právničkou a členkou Svatopluku Janou Turoňovou: Důležitější než souboj pravice a levice je společný boj proti ...

Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu

Úterý 12.09.2023|

12.9.2023 14:53 Radek Rozvoral: Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu! Fialova vláda, které dnes už zcela věří jen dvě procenta občanů, se snaží si všemi ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0