Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci - 24. 5. 2016

Zavřít

Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci

1.) Hnutí SPD odstranilo ke dni 24. 5. 2016 formální nedostatky, které se týkaly identifikace drobných dárců na účtech SPD. O tomto stavu nápravy nedostatků byly informovány Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, Poslanecká sněmovna, Ministerstvo vnitra i Vláda ČR. Návrh na pozastavení činnosti hnutí, který podaly politické strany zastoupené v Kontrolním výboru PSP ČR z důvodu těchto formálních nedostatků, považujeme za zásah do ústavních práv občanů ČR, budeme se tomu bránit právní cestou a věříme i v podporu občanů České republiky.

2.) Hnutí SPD upozorňuje občany na začátek lživé a manipulační kampaně před letošními krajskými volbami. Tato kampaň se řídí heslem „Nikdo vám nemůže dát tolik, kolik my vám můžeme slíbit“. Mnohé politické strany vám slibují bezpečnou zemi a přitom souhlasily s kvótami pro nelegální imigranty a odmítají zásadní kroky proti šíření ideologie islamistů. Chtějí zvyšovat mzdy a přitom dlouhodobě podporují systém okrádání české pracovní síly v poměru k západním zemím Evropské unie. Poměr HDP ČR k hrubému domácímu produktu Německa, Francie a Velké Británie je v drsném nepoměru k výši průměrné mzdy. Naše integrace v Evropské unii je založena na využívání levné a kvalitní české pracovní síly. Zisk založený na levné pracovní síle putuje do zahraničí. „Zavedené politické strany“ dále slibují voličům chytré školství a přitom podporují zavádění inkluze do škol. Slibují zdravé zdravotnictví a přitom pokračuje rozpad dostupnosti zdravotní péče a je ohrožena její kvalita pro občany České republiky. S těmito sliby manipulují prolhaná a zaplacená média a naprosto selhává veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas.

3.) Podle informací z médií kandidát rakouské FPÖ, partnerské vlastenecké strany hnutí SPD, těsně prohrál v 2. kole tamních prezidentských voleb. Pan Norbert Hofer měl o pouhých 30 tisíc hlasů méně než jeho protikandidát. Přes tuto těsnou prohru se dle našeho mínění jedná o obrovský úspěch vlastenecké politické strany. Opakovala se situace z nedávných voleb ve Francii, kdy se všichni napříč politickým a mediálním spektrem spojili proti vlasteneckému kandidátovi. Neztrácejme optimismus, ještě před několika lety jsme o takovém výsledku pouze snili. Dnes je jasné, že vlastenecké politické strany vyšly z defenzívy v celé Evropě a my věříme, že i volby v České republice brzy prokážou, že ani Češi se nechtějí stát poddanými bruselského superstátu!

4.) Dne 16. května 2016 proběhla v Poslanecké sněmovně konference, kde hnutí SPD prezentovalo koncepci obrany České republiky, která není v současnosti Armádou ČR zajištěna, a přitom je nutné obranu zajistit. Naše koncepce je založena na zavedení povinného osmitýdenního výcviku pro mladé muže a změně některých výzbrojních priorit Armády ČR. Naše koncepce je v protikladu ke koncepci vlády, ta buduje z české armády malý a drahý expediční sbor neschopný účinně bránit naší zemi. Konference a koncepce hnutí SPD se setkaly s živou diskuzí přítomných a návrhy SPD byly oceněny přítomnými odborníky.

Politické usnesení SPD - 17. 5. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! 1.) Hnutí SPD děkuje všem členům a příznivcům za aktivní účast na demonstraci 14. 5. v Praze na Václavském náměstí na počest 700. výročí narození Karla IV. Za přítomnosti významných zahraničních i domácích hostů jsme prezentovali naše programové cíle a společně si připomněli velkého českého krále a císaře. Hlavním naším požadavkem je vyhlášení referenda o vystoupení ČR z Evropské unie a zastavení nelegální migrace a islamizace. Celá akce se samozřejmě odehrála za cenzury veřejnoprávních médii. Tato média již zcela nepokrytě opustila své veřejnoprávní poslání a jsou plně ve službách bruselských elit. 2.) V souvislosti s chováním veřejnoprávních médií budeme požadovat v případě volebního úspěchu našeho hnutí zásadní změny v pravidlech chování veřejnoprávních médií. Zaměříme se na efektivitu jejích hospodaření a zastavíme každé ovlivňování jejích činnosti elitami Evropské unie. 3.) Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny dne 12. května 2016 doporučuje Vládě, aby podala návrh na pozastavení činnosti našeho hnutí SPD – Tomio Okamura. Důvodem jsou drobné dary, které nám posílají lidé z celé České republiky. U těchto drobných darů ve výši 1 Kč, 50 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč řada lidí neuvedla své datum narození a adresu trvalého bydliště. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny to posoudil jako neprůhledné financování a navrhuje vládě ČR projednat pozastavení činnosti našeho hnutí. Je nutné na tomto místě citovat ústavu ČR: Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, mají občané právo svobodně se sdružovat v politických stranách a tato práva lze omezit jen ve výjimečných případech, „jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.“ Politické strany v Parlamentu vyzývají Vládu ČR, aby omezila Ústavní práva členů a příznivců SPD. Posuďte sami, jestli chybějící adresa u dárce padesátikoruny nebo stokoruny na transparentním účtu je důvodem, který naplňuje znění Ústavy. Hnutí SPD – Tomio Okamura ubezpečuje všechny členy a příznivce SPD, že děláme vše proto, abychom tyto drobné formální nedostatky odstranili a stejně tak podnikneme všechny kroky na obranu ústavních práv našich členů, příznivců a voličů. 4.) Předsednictvo hnutí SPD s hlubokým znepokojením sleduje vývoj dění okolo tak zvané republiky Kosovo. Islámský stát v těchto dnech vyhlásil otevření nové fronty džihádu a to v Kosovu. Tento krok jasně navazuje na záměr Evropské unie zrušit vízovou povinnost mezi Kosovem a zeměmi EU. To by znamenalo, že by k nám mohli přímo proudit tito „bojovnici za islám“. Naše hnutí žádá ukončení diplomatických styků s tak zvanou republikou Kosovo a zachování vízové povinnosti. 5.) Vyhlášení insolvence OKD a vládní dotace jsou dokončením ničení tohoto podniku. SPD podporuje úsilí o sociální zajištění propouštěných horníků a jejích podporu v rekvalifikaci a hledání nového zaměstnání. Zároveň však žádáme majetkovou odpovědnost členů statutárních orgánů OKD, kterým se již v době katastrofálních ztrát v podniku vyplácely odměny v astronomické výši. Roční odměny těchto jednotlivců dosahovaly desítek milionů korun. Je nutné důkladné prošetření hospodaření této společnosti a vyvození trestněprávní odpovědnosti. Pokud bude prokázána trestná činnost v průběhu privatizace, je nutné navrátit společnost k právnímu stavu před privatizací. Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz/

Politické usnesení SPD - 10. 5. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! 1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vyzývá všechny členy a příznivce k účasti na demonstraci v sobotu 14. 5. v 14:00 na Václavském náměstí v Praze. Při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. budeme požadovat vystoupení z Evropské unie a demisi této vlády. Důvodem je ohrožení svobody a bezpečnosti evropských národů politikou EU a kapitulační politika české vlády, která není schopná hájit svobodu a bezpečnost naší země a občanů. 2.) Předsednictvo hnutí SPD upozorňuje, že premiér Bohuslav Sobotka odmítl na počátku května odpovědět na opakovaný přímý dotaz poslanců hnutí SPD ve Sněmovně, k jakému počtu přijímaných imigrantů se česká vláda Evropské unii zavázala. Na základě poslední písemné odpovědi premiéra Sobotky na dotaz Tomia Okamury ze zimy tohoto roku víme, že se vláda zavázala do poloviny roku 2017 přijmout 3 091 migrantů z afrických a arabských zemí, z toho 1 500 dobrovolně a 1 591 na základě kvót EU. Nyní premiér odmítl veřejně přiznat nová čísla a odmítl také upřesnit, kam tyto lidí hodlá nastěhovat a na kolik to přijde českého daňového poplatníka. Vzniká zřejmé a důvodné podezření, že existují tajné dohody za zády českých občanů a Poslanecké sněmovny, které zavazují v budoucnu Českou republiku k další ztrátě suverenity. 3.) Za zády občanů a za záměrného nezájmu médií se na základě direktivy EU chystá zrušení vízové povinnosti pro kosovské Albánce. Tak zvaná republika Kosovo je země s obrovským vlivem mezinárodní mafie a země, kde se cvičí a připravují radikální islámští bojovníci. Předsednictvo hnutí SPD považuje zrušení vízové povinnosti s Kosovem za součást plánu na zničení národních států Evropy, neboť zcela evidentně tím vzniká zásadní bezpečnostní riziko pro naši zemi. 4.) Vítězství Sadiqa Khana, kandidáta muslimského původu z Pákistánu, který se stal starostou Londýna, je logickým důsledkem imigrační politiky Velké Británie a Evropské unie. Londýn již není anglickým městem, ale městem s převládající a importovanou multikulturou. To, co dnes mainstream oslavuje jako důkaz úspěchu multikultury a s ní spojené demokracie, se časem ukáže jako další krok ke konci demokracie a svobody, neboť některé části islámu jsou s demokracií a svobodou zcela neslučitelné. 5.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) konstatuje, že schválení zpřísnění zákona o legálním držení zbraní získává policie právo kromě jiného bez soudního rozhodnutí vstupovat do obydlí občanů legálně držících zbraň. Tento návrh podpořily vládní strany ČSSD, ANO, KDU-ČSL a „opoziční“ Úsvit. Další zpřísnění podmínek držení zbraní připravuje Evropská komise a Česká republika z titulu svého členství v EU bude muset tato rozhodnutí přenést do své legislativy. Hnutí SPD vyzývá občany k politické aktivitě: svojí bezpečnost neobhájí nikdo individuálně, je zřejmé, že v jisté chvíli bude individuální obrana legálně drženou zbraní prakticky znemožněna. Vyzýváme proto občany k účasti ve volbách a k podpoře politiky našeho hnutí. 6.) Předsednictvo SPD upozorňuje příznivce a členy hnutí, že v souvislosti s blížícími se krajskými volbami dojde k vedení promyšlené manipulační kampaně proti SPD a představitelům hnutí. Nenechte se zmást zmanipulovanými průzkumy veřejného mínění, podpořte a sdílejte materiály hnutí na sociálních sítích a informujte spoluobčany v osobních rozhovorech. Vyzýváme tímto všechny příznivce k zahájení předvolební aktivity mezi spoluobčany! 7.) Hnutí SPD se znepokojením sleduje situaci v českém zdravotnictví. Nekoncepčnost, korupce a maximalizace zisku farmaceutických společností přibližují stav krize v českém zdravotnictví. Je ohrožená úroveň a dostupnost zdravotní péče pro občany České republiky. Dochází k uzavírání oddělení nemocnic, prohlubuje se nedostatek lékařů a zdravotního personálu. Hnutí SPD považuje za nutné připravit celkovou změnu v hospodaření v oblasti veřejné zdravotní péče. Musí dojit k zásadnímu omezení neoprávněných zisků a k likvidaci korupčního prostředí. Získané prostředky je třeba investovat do zvýšení motivace lékařů, zdravotních sester a zdravotního personálu a do zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče. Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz/

Politické usnesení SPD - 3. 5. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! 1.) Hnutí SPD podporuje stanoviska Alternativy pro Německo týkající se nebezpečí islamizace Německa. SPD považuje džihád a právo šaría za neslučitelné s demokracií a svobodou. Tyto části islámu z něho vytváří nenávistnou ideologii. Jejich uplatňování na území České republiky považujeme za nepřípustné. Zákaz džihádu a šaríi jsme v Poslanecké sněmovně navrhli vloni v červenci, ale vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nám náš návrh zamítla. I letos SPD podnikne všechny kroky pro postavení této ideologie mimo zákon. 2.) Hnutí SPD podporuje iniciativu vládních stran zvýšit až o 10% mzdy ve veřejném sektoru a zvýšit penze. Za nepřijatelné ale považujeme to, odkud se vládní strany k tomu rozhodly čerpat peníze. Je nutné připomenout, že ministr Babiš nedávno oznámil pokračování deficitního hospodaření státu i v roce 2017. Vláda nás zadlužuje. Předvolební uplácení voličů vláda kryje státním dluhem. Tedy dnešek nám vylepšují ničením naší blízké budoucnosti. Volič má zapomenout na budoucnost a volit Sobotkovu ČSSD – zadluženou partaj, která zadlužuje nás všechny. SPD připraví jasné změny v hospodaření země, jejíž součástí bude i penzijní reforma. Dokážeme, že odvolatelní a odpovědní politici zajistí vyrovnané hospodaření státu, důstojnou penzi a mzdy pro lidi živící se poctivou prací. Chceme přímou osobní, hmotnou a trestní odpovědnost vrcholných politiků a soudců, což by ihned přineslo velké úspory – tyto návrhy nám však vládní koalice ve Sněmovně zamítla. Prosazujeme majetková přiznání i zpětně, abychom odhalili rozkradené miliardy, které dnes v české státní pokladně tak chybí. 3.) Hnutí SPD považuje zveřejněnou výši mezd a odměn vyplácených managementu, členům správních a dozorčích rad NWR, za potvrzení pochybností okolo tak zvané „privatizace“ OKD, kterou řídilo Ministerstvo financí pod vedením dnešního premiéra Bohuslava Sobotky. Šest výkonných ředitelů společnosti NWR dostalo v letech 2010 až 2015 dohromady na mzdách a odměnách přes 700 milionů korun, přitom od roku 2012 bylo hospodaření společnosti ztrátové. Vznikají důvodná podezření, že tehdejší vlastník ani jeho statutární orgány neměli zájem na rozvoji společnosti, ale pouze a doslova na jejím vydrancování. Nyní bylo vlastnictví převedeno jinam a odpovědnost za takové „hospodaření“ má převzít stát a daňový poplatník. Požadujeme důsledné prošetření celé kauzy orgány činnými v trestním řízení, včetně osobní odpovědnosti dnešního premiéra. Požadujeme demisi Bohuslava Sobotky z postu premiéra a jeho odchod z politiky. Pokud se potvrdí podezření, že v procesu privatizace OKD došlo k trestné činnosti, navrhujeme návrat k právnímu stavu před privatizací, tedy zestátnění společnosti (deprivatizací) a vyvlastnění majetku společnosti státem. 4.) Podle nové vládní novely trestního zákoníku bude hanobit třídu definovanou životním stylem, vzděláním, příjmem i autoritou trestné. Návrhy Ministerstva spravedlnosti na kriminalizaci hanobení životního stylu jsou pokusem kriminalizovat kritiku a svobodu nesouhlasného projevu. Je to právní nástroj k prosazování takzvané politické korektnosti, která má znemožnit svobodu kritiky například islamizace Evropy, nebo propagace homosexualismu. Jde o totalitní návrh. Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz

Politické usnesení SPD - 27. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! 1.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura považuje výroky prezidenta USA Baracka Obamy, kterými chválí přístup německé kancléřky Merkelové k imigraci, za naprosté přehlížení zájmů jednotlivých států Evropy. Politika USA otevřeně ignoruje suverenitu zemí Evropy. Jednotlivé země a národy se tak stávají jen subjektem geopolitických zájmů USA. 2.) Naše hnutí SPD považuje rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky ignorovat odmítavý postoj Poslanecké sněmovny ve věci bezvízového styku s Tureckem za jasný důkaz skutečného stavu řízení země. Pro vládu je podstatnější povel z Bruselu, než vůle Parlamentu ČR. 3.) Poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura hlasovali proti další inkluzí ve školách. Proto poslanci SPD podpoří návrh Senátu ČR na odklad takzvaného inkluzivního vzdělávání. Prosazení odkladu umožní získat čas pro zastavení této nepřipravené a škodlivé reformy našeho školství. 4.) Před několika týdny poslanci SPD navrhovali ve Sněmovně zařazení bodu na pořad schůze, který by se zabýval ekonomickou a sociální situací na Ostravsku. V regionu probíhá krach OKD a do vážných problémů se dostávají i další společnosti. Hrozí zde nezaměstnanost a zánik klíčových firem těžkého průmyslu země. Vláda nejedná a vládní koalice shodila náš návrh bodu pod stůl. 5.) Naše hnutí SPD vítá úspěch kandidáta rakouských Svobodných (FPÖ) Norberta Hofera v prvním kole prezidentských voleb. Přes nenávistnou kampaň a manipulaci ze strany tamních médií získal pan Hofer přes 35% hlasů voličů. Norbert Hofer je kandidát stany rakouských Svobodných, která je partnerskou stranou hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura v evropské frakci Evropa národů a svobody v čele s Marine Le Pen. 6.) 3. května proběhne společná tisková konference našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Strany Práv Občanů (SPO). Na tiskové konferenci budou obě strany informovat veřejnost o výsledku jednání o volebních koalicích ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016. 7.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura považuje návrhy Ministerstva spravedlnosti řízeného ministrem Pelikánem z hnutí ANO, které definují trestní čin „hanobení třídy“, za pokus omezit svobodu projevu. Jde o průhlednou snahu znemožnit kritiku islámu a to například praktik života islámské komunity na základě práva šaría. Jde o otevřenou podporu islamizace České republiky.

Politické usnesení SPD - 19. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf

Usnesení předsednictva SPD stejně jako další zprávy můžete také sledovat na https://www.facebook.com/hnutispd

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci

 

1.) Ve dnech 15. 4. až 17. 4. se předseda hnutí Tomio Okamura zúčastnil setkání Evropských vlasteneckých stran pod vedením paní Marine Le Pen v Rumunsku. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura zde zastupovalo Českou republiku. Jednání potvrdilo společné stanovisko odmítající nynější formu evropské integrace. Zúčastněné strany jsou pro spolupráci svobodných národních států a odmítají invazi nelegálních imigrantů a budování EU jako totalitního superstátu.
 
 
2.) Česká ekonomika roste, ale živnostníkům se daří stále hůře. To jsou poslední statistická čísla. Velké firmy napojené na dotace a veřejné rozpočty prosperují a malé firmy jsou vytlačovány z trhu. Živnostníci končí s podnikáním. Jde o výsledek dlouhodobého nezájmu státu o účinnou podporu malých podnikatelů. Naše hnutí prosazuje platbu DPH ze skutečně zaplacených faktur. Byla by to zásadní pomoc pro stabilitu malého podnikání. Odmítáme elektronickou evidenci tržeb a budeme prosazovat paušální daň pro živnostníky.
 
 
3.) V pondělí 16. 5. 2016 představí hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně svou koncepci Armády ČR. Tento programový dokument je v opozici proti vládnímu programu armády jako malého a drahého expedičního sboru. Za příklad pro naši koncepci považujeme švýcarskou armádu. Armáda České republiky musí sloužit obraně země a ne zahraničním intervencím.
 
 
4.) Naše hnutí odmítá podpořit návrh kariérního řádu pro pedagogické pracovníky. Jde o návrh, který neřeší nízké ohodnocení pedagogické práce a bude zatěžovat školy další administrativou. Potřebujeme zvýšit mzdy učitelů a nechat je učit a ne šikanovat je byrokracií a zatěžovat činností, která nemá reálný smysl a význam.
 
 
5.) Předsednictvo hnutí konstatuje, že ČSSD ignoruje rozhodnutí soudu a neplatí dluh. V době, kdy statisíce občanů jsou vystaveny zvůli lichvářských půjček a musí platit obrovské úroky, pokuty a poplatky, ČSSD ignoruje rozsudek soudu a chová se jako státostrana nad zákonem. Zákon je podle ČSSD jen pro občany. Co vyžadují v podhradí, tím na hradě pohrdají. V podhradí řádí lichváři a na hradě jsou páni nad zákonem. Naše hnutí prosadí zásadní zákony zakazující lichvu a chránící občany před podvodníky.
 
 
6.) Předsednictvo hnutí vzalo na vědomí informace o jednání zastupitelstva ve Smilovicích. V případě Smilovic se umisťují imigranti do soukromého objektu. Zastupitelstvo obce nevzalo v úvahu názor 30% občanů Smilovic, kteří podepsali protestní petici proti umisťování imigrantů. Místo respektování názoru občanů spolupracuje vedení obce s ministerstvem vnitra na formálním zpochybnění názorů vlastních občanů. Občané Smilovic postupovali zcela správně a dali jasně najevo, že nesouhlasí s rozhodováním v souladu s principem „o nás bez nás“. Je zjevné, že trik umisťování imigrantů do „soukromých zařízení“ bude uplatňován jako trik vlády k právnímu zpochybnění protestních petičních akcí občanů. Není podstatné právní kličkování vlády a některých představitelů samosprávy, podstatné je, že v tuto chvíli podle dostupných údajů ve Smilovicích nezůstal jediný imigrant. Je to proto, že občané obce aktivně hájili svůj názor a za to jim patří naše uznání.
 

 

Politické usnesení SPD - 12. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
 
Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf
 
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
 
1.) Hnutí SPD považuje návrh Evropské komise na zřízení Evropské kanceláře na podporu azylu v každé členské zemi za zcela odkrytou snahu o přeměnu evropských národních států v administrativní jednotky a protektorátní území EU. Jde o otevřené převzetí řízení národních států Bruselem a jednoznačnou politickou agresi proti České republice, kdy naše země již nebude moct rozhodovat o tom, kdo na našem území může žít. Odpovědnost za politickou agresi EU vůči ČR nesou vládní i tak zvané opoziční strany, které v minulých létech nehájily suverenitu České republiky. Falešné nářky těchto politiků jsou dnes vyvolány strachem z volebního výsledku a nikoliv skutečnou změnou jejích politiky. Hnutí Svoboda a přímá demokracie bude v Poslanecké sněmovně opakovat své návrhy na vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU a také navrhne Poslanecké sněmovně hlasování o odstoupení od Lisabonské smlouvy. 2.) Hnutí SPD odmítá spekulace a návrhy vládní koalice o možném zvýšení věku odchodu do důchodu. Jde o snahu de facto omezit nebo zrušit vyplácení starobních důchodů lidem. Tak zvané analýzy „odborníků“, které lživá média propagují, považujeme za manipulaci, která neodpovídá realitě. Problémy spojené s penzijním pojištěním jsou dány špatným hospodařením státu, který penzijní spoření občanů používá k průběžnému financování státních výdajů a nehospodaří se spořenými prostředky budoucích důchodců jako s dlouhodobými vklady. Hnutí SPD prosazuje zachování současné doby odchodu do důchodu. Hnutí SPD představí do sněmovních voleb 2017 sociální plán, který zajistí dobré hospodaření s úsporami budoucích penzistů. 3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie vyzývá své členy a příznivce k politické aktivitě před krajskými volbami v roce 2016. Na základě usnesení z konference v prosinci 2015 se hnutí SPD aktivně zúčastní krajských voleb a v souladu s usnesením předsednictva z února 2016 sestaví ve většině krajů společnou kandidátku se Stranou práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident republiky pan Miloš Zeman. 4.) Předsednictvo hnutí SPD považuje výsledek referenda o asociační smlouvě EU a Ukrajiny v Nizozemí za jednoznačné odmítnutí politiky EU občany. Přes obrovskou mediální masáž, nátlak ze strany Bruselu a USA, se zúčastnilo referenda 32% občanů, z nichž 61% odmítlo přiblížení Ukrajiny k Evropské unii. Jde o jasný projev vůle občanů Nizozemí, kteří odmítli politiku evropské integrace, ukrajinský fašismus a korupci a bezpečnostní rizika spojená s prohlubováním nepřátelstvím k Rusku. 5.) Předsednictvo hnutí SPD upozorňuje občany na změnu stanoviska ministra financí Andreje Babiše k zadlužování českého státu. Před volbami byl slibován vyrovnaný státní rozpočet do tří let, dnes nás pan ministr informuje, že v roce 2019 bude schodek rozpočtu za předpokladu pokračujícího hospodářského růstu 30 miliard korun. Ke schodkovému hospodaření není v podmínkách hospodářského růstu žádný důvod. Jedinou příčinou této situace může být pokračování špatného hospodaření státu. Hnutí ANO i v tomto případě stejně jako v případě elektronických pokladen (EET) mění svá stanoviska tak, jak potřebuje. 6.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura podpoří svým hlasováním v Poslanecké sněmovně případný návrh na zdanění církevních restitucí. Rozsah církevních restitucí považujeme za bezprecedentní porušení zájmů občanů České republiky. Zdanění církevních restitucí je spravedlivým krokem a v případě úspěchu ve sněmovních volbách 2017 ho bude hnutí SPD prosazovat jako nástroj revize celkové výše církevních restitucí. Takto získané prostředky použijeme na podporu rodin s dětmi, seniorů, zdravotně hendikepovaných a investice do rozvoje školství a vědy.

Politické usnesení SPD - 5. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
 
Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf
 
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
 
1.) Finanční katastrofa, která postihla ČSSD, není podle mínění SPD jen vnitřní věcí této strany. Ukazuje názorně, jak hospodaří politici, kteří tuto vládnoucí stranu vedou. Stejně jako hospodaří s majetkem strany, hospodaří i s naším státem. Za vzniklé penále jsou plně odpovědní pánové Špidla, Gross, Paroubek a Sobotka. 2.) Případ takzvaných iráckých křesťanských uprchlíků ukazuje podle mínění předsednictva SPD na výraznou možnost korupce pří výběru těchto lidí k přesídlení. Prozrazuje naprostou nesystémovost celého projektu a vyvolává podezření z výrazného mrhání státními prostředky. Tento projekt je organizovaný takzvanými neziskovými organizacemi financovanými státem, které v tomto případě fungují jako cestovní kanceláře pro ekonomické imigranty placené z našich daní. Předsednictvo SPD požaduje po vládě ČR, aby ukončila spolupráci s organizací Generace 21 a ukončila také celý projekt leteckého dovozu takzvaných „obětí pronásledování“, které zjevně touží pouze po ekonomických výhodách. 3.) Vstoupila v platnost dohoda Evropské unie a Turecka na vrácení imigrantů. Podle předsednictva SPD podstatou dohody je, že jednoho ilegálního imigranta vrátíme z Řecka do Turecka a Turecko nám za to pošle letecky na naše náklady jednoho imigranta již legálního a s právem na azyl. Jde o legalizaci nelegální imigrace za miliardy eur z peněz daňových poplatníků. Jde také o cílené překonání ostrahy hranic jednotlivých zemí, neboť imigranti budou dopravovaní do Německa a odtud distribuovaní dále do dalších zemí EU. SPD požaduje referendum o vystoupení z EU, neboť další členství ČR v této organizaci ohrožuje základní zájmy našich občanů a našeho státu. 4.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie považuje činnost agentur pro výzkum veřejného mínění za součást mainstreamové manipulace. Rozdílnost výsledků průzkumů jednotlivých agentur je daná buďto absolutní neschopnosti agentur nebo politickou korupcí. Nebudeme se vůbec ohlížet na tyto výsledky, půjdeme do ulic a v ulicích a na sociálních sítích budeme říkat lidem pravdu a budeme jim také říkat to, co je třeba udělat pro svobodu a demokracii v naší zemi. 5.) Předsednictvo hnutí vítá jednoznačný úspěch petic proti umisťování nelegálních imigrantů do Havířova a Kostelce nad Orlicí. Jen v ulicích Havířova při návštěvě Tomia Okamury podepsalo petici za jediný den 2 500 občanů města. Přes mediální útoky se ukazuje, že politický protivník již ztrácí „monopol na pravdu“ a lidé již začínají otevírat oči. Předsednictvo SPD vyzývá všechny členy a příznivce hnutí k podpoře této demokratické politické aktivity občanů. 6.) Předsednictvo hnutí konstatuje, že k dnešnímu dni byly řádně zvoleny politické reprezentace hnutí v sedmi krajích. V ostatních krajích se tak stane v průběhu dubna. Budujeme početné pevně organizované hnutí, pouze tak budeme schopní vést účinný politický boj na obranu svobody a demokracie. 7.) Informace belgické policie, že na bruselském letišti je zaměstnáno až 50 lidí projevujících náklonnost k Islámskému státu, je podle SPD potvrzením nebezpečnosti islamizace Evropy. Je to důsledek fatálního zablokování činnosti bezpečnostních služeb, které místo boje s radikálními islamisty soustřeďují svou pozornost na potlačování politické opozice proti evropské integraci a islamizaci. 8.) Předsednictvo hnutí považuje za nutné co nejrychleji ukončit boje mezi Arménii a Ázerbájdžánem v prostoru Náhorního Karabachu. Ázerbájdžán je blízkým spojencem Turecka a křesťanská Arménie je spojencem Ruska. Hrozí nebezpečí vzniku zástupného konfliktu mezi Tureckem a Ruskem o oblast Kavkazu.

Politické usnesení SPD - 29. 3. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
1.) Předsednictvo SPD vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí teroru islamistů v Bruselu. Jde o pokračování války, která je vedena proti národům a kultuře Evropy. Odpovědnost za smrt obětí kromě vrahů nesou i politické elity EU a Evropy, které prosazují multikulturní integraci EU.
 
2.) Předsednictvo SPD vyzývá členy a příznivce SPD k účasti na demonstraci v Praze 14. 5. 2016. Je nutné jasně ukázat naši sílu a odhodlání při obraně svobody a demokracie. Požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, odmítáme islamizaci a chceme zastavit nelegální imigraci.
 
3.) Je nutné, aby policie a zpravodajské složky soustředily svoji pozornost na islámské organizace propagující právo šaría a džihád. Je nutné sledovat jejich financování a činnost. Uvedené části islámu jsou zásadním nebezpečím pro svobodu a demokracii a je nutné je v České republice zakázat. Předsednictvo SPD odmítá šikanu policie proti lidem odmítajícím islamizaci.
 
4.) Hnutí SPD vítá úspěchy syrské a ruské armády v boji proti Islámskému státu. Poslanci hnutí vyzvou vládu České republiky k podpoře syrské vlády v boji s islamisty.
 
5.) Předsednictvo SPD považuje ničení čínských vlajek k uvítání státní návštěvy čínského prezidenta za politickou provokaci lokajů EU a lidské vandalství. Čína je důležitým partnerem naší země. Rozvoj ekonomických vztahů s Čínou je významnou šancí pro české podnikatele a firmy. Rozvoj vztahů s touto zemí je také zásadní otázkou suverenity České republiky. Nenávist a odpor proti návštěvě čínského lídra v ČR má jednoduchý důvod: naší zemi je bráněno v suverénní zahraniční politice. Chtějí, abychom přijímali pokyny z Bruselu a chovali se jako správní jednotka EU. S Čínou má jednat Evropská unie a ne její kolonie, tak chápou naše postavení v Bruselu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie.
 
6.) V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta považuje předsednictvo hnutí SPD zpravodajství ČT za naprosto nevyvážené a zcela jednoznačně poškozující zájem občanů získávat objektivní informace. Konstatujeme, že Česká televize slouží zájmům Evropské unie a nikoliv zájmům českých občanů. Hnutí SPD odmítá jakékoliv nedemokratické praktiky. Proto považujeme propagaci Tibetu za lživou a falešnou. Vláda Dalajlámů v Tibetu se vyznačovala otrokářstvím, nevolnictvím a tělesnými tresty. Pokud ho pánové Schwarzenberg, Kalousek a další vydávají za symbol dodržování lidských práv, pak jde o naprostou lež a účelové matení veřejnosti.
 

 

Politické usnesení SPD - 9. 3. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

 

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura k aktuální politické situaci

1.) Předsednictvo hnutí pověřuje poslance a místopředsedu hnutí Radima Fialu k přednesení návrhu na zařazení do programu Sněmovny bodu „zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky“. Česká republika dnes nemá dostatek sil ani na uzavření českých hranic. Naše hnutí bude prosazovat povinný vojenský výcvik v délce osmi týdnů pro zdravotně způsobilé muže, s možnosti dobrovolného absolvování výcviku pro ženy. Není pochyb o dalším zhoršování bezpečnostní situace v Evropě a v této situaci je dnes Česká republika dokonalé bezbranná. Spojenecké závazky v rámci NATO neobsahují pro Českou republiku žádnou garanci okamžitého ozbrojeného zásahu v náš prospěch.

2.) SPD považuje výsledek víkendových voleb do Národní rady (Parlamentu Slovenska) za důsledek nesouhlasu většiny občanů Slovenské republiky s politikou EU. Všechny předvolební výzkumy se ukázaly jako liché. Míra chyb v průzkumech je daná buď naprostou odbornou neschopnosti agentur a nebo mírou politické korupce, která se blíží zločinnému ohrožení demokracie. Ve volbách výrazně uspěly nové politické strany a hnutí. Nářek českých mainstreamových médií, že voliči volili špatně, je směšný a pouze dokumentuje obavy mainstreemu z výsledků nadcházeních voleb v České republice.

3.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura považuje odchod poslance Fiedlera z Úsvitu za potvrzení informací o zákulisním řízení Úsvitu s Blokem proti islámu. Pan Fiedler odůvodnil svůj odchod tak, že Úsvit s BPI ovládl pan Vít Bárta. Pan poslance Fiedler byl aktivním pučistou, který se účastnil vyhazovu Tomia Okamury a Radima Fialy z Úsvitu. Tehdy mu toto zákulisní řízení nevadilo. Zrada nakonec sežere zrádce. Protože neumí nic než zrazovat. A ti kdo zradu organizují, zrádce rádi nemají. Po spojení s panem Konvičkou už pan Fiedler není potřeba. Tato událost je jasnou odpovědi všem, kteří dosud přemýšleli, proč Tomio Okamura a Radim Fiala byli před rokem vyhození a je to také jasná odpověď každému, kdo mudruje na téma „spojte se s Úsvitem“. Zcela jasně prohlašujeme: SPD se nebude spojovat ani s Úsvitem, ani s panem poslancem Fiedlerem. Budujeme demokratické a vlastenecké hnutí bez zákulisních hráčů a bez zrádců. 4.) Předsednictvo konstatuje, že úspěšně probíhá příprava ustavujících konferencí regionálních klubů v jednotlivých krajích. Tyto konference dovrší vytváření regionálních struktur hnutí a významně posílí schopnosti našeho hnutí v jednotlivých krajích.

Aktuality

O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel

Úterý 22.06.2021|

22.6.2021 11:56 Tomio Okamura: O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel. Evropský parlament minulý týden většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého ...

Místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 16:26 Tomio Okamura: Místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista. Holodňák dle serveru Expres na svém Facebooku pořádá ...

Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, aby fotbalisté museli klečet na podporu takzvaného antirasistického hnutí Black lives matter

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 16:10 Tomio Okamura: Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, aby fotbalisté museli klečet na podporu takzvaného antirasistického hnutí Black lives matter, které je podle mě ve skutečnosti rasisticky zaměřené ...

Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou demokracii a referendum o vystoupení z EU

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 15:34 Tomio Okamura: Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou demokracii a referendum o vystoupení z ...

Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti bělochům

Sobota 19.06.2021|

19.6.2021 9:52 Tomio Okamura: Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zaslat finanční podporu
0
0
0