Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 30. 1. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou vládou. Budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Budeme také z plných sil nadále bojovat proti schválení protiústavní korespondenční volby. Sněmovna se kvůli vládní pětikoalici odmítla zabývat návrhem SPD na zavedení celostátního referenda. Hnutí ANO odmítá referendum o členství ČR v EU. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo jen šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení rodin a diskriminace na základě pohlaví.

1. Nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou vládou. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky.

Ústavní soud svým rozhodnutím z minulého týdne nezrušil jednorázový pětikoaliční zákon, který v loňském roce snížil mimořádnou valorizaci důchodů v průměru o jeden tisíc korun měsíčně. Důchodce s průměrným důchodem tak kvůli tomuto vládnímu opatření přijde za 20 let strávených ve starobním důchodu o zhruba 270 tisíc korun. Rozhodnutí Ústavního soudu bere hnutí SPD na vědomí, ale nesouhlasí s ním. Argumentace odůvodnění v této věci byla spíše politická a ekonomická, nikoli ústavně právní. Kloníme se naopak k názoru tří soudců Ústavního soudu, včetně původního soudce zpravodaje Jana Svatoně a někdejšího předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, kteří jsou přesvědčeni, že zákon o snížení valorizace důchodů měl být jako protiústavní zrušen, a to zejména kvůli nezákonnému zneužití stavu legislativní nouze vládou při jeho projednávání a též kvůli retroaktivitě účinnosti zákona. Ostatně i samotný nález Ústavního soudu obsahuje jasné tvrzení, že k porušení legitimního očekávání příjemců důchodů ohledně mimořádné valorizace zohledňující skutečnou výši inflace ve sledovaném období skutečně došlo. Vyjadřujeme rovněž politování nad tím, že hnutí ANO odmítlo při přípravě a podání této ústavní stížnosti spolupracovat s hnutím SPD. Společně podaný návrh by měl mnohem vyšší legitimitu a politickou váhu, navíc bychom do něj dodali mnohé další odborné a ústavně právní argumenty. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Prosazujeme mimořádnou valorizaci důchodů kryjící růst inflace.

2. Budeme z plných sil nadále bojovat proti schválení protiústavní korespondenční volby.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) minulý čtvrtek ve Sněmovně silově protlačily do tzv. druhého čtení svůj návrh zákona na zavedení korespondenčního hlasování pro osoby s českým občanstvím dlouhodobě pobývajícími v zahraničí. Hnutí SPD protiústavní a manipulativní korespondenční hlasování z mnoha principiálních i praktických důvodů zcela zásadně odmítá. S návrhem zároveň nesouhlasí i řada renomovaných ústavních právníků, kteří ho pokládají za neslučitelný s Ústavou ČR. Vládní koalice tento návrh prosadila v tzv. prvním čtení opět za cenu jednostranného ukončení rozpravy, kdy byla desítkám opozičních poslanců odepřena možnost k věci vystoupit. Způsob přepočítávání zahraničních hlasů na volební mandáty po zavedení korespondenční volby by rovněž zcela zdeformoval vůli voličů žijících v ČR a jejich představu o podobě složení Poslanecké sněmovny a vedl by k naprostým disproporcím v rozdělení poslaneckých mandátů mezi jednotlivé kraje. Účelovost vládního návrhu podtrhuje souběžně podaný návrh vládních poslanců na enormní rozšíření počtu cizinců, kteří by nově mohli nabýt české státní občanství prostřednictvím jejich pouhého prohlášení o českých předcích přes čtyři generace. Jedná se o lidi, kteří tady s námi nežijí, neplatí u nás daně a ani neovládají český jazyk. Hnutí SPD podalo návrh na zamítnutí korespondenční volby ihned v prvním čtení. V následujících fázích jeho projednávání budeme opět ze všech sil bojovat proti jeho definitivnímu schválení, včetně podávání pozměňovacích návrhů ohledně odložení jeho účinnosti, které odhalí skutečné úmysly vládní koalice a účelovost jejího postupu, jelikož tím skutečným důvodem je totální propad volebních preferencí vládních stran.

3. Sněmovna se kvůli vládní pětikoalici odmítla zabývat návrhem SPD na zavedení celostátního referenda. Hnutí ANO odmítá referendum o členství v EU.

Poslanci vládních stran minulý čtvrtek odmítli schválit program mimořádně schůze Sněmovny, na které se měl projednávat ústavní zákon o referendu, jehož existenci předpokládá česká Ústava. Občané ČR tak ani téměř 35 let od roku 1989 stále nemají možnost všelidového hlasování. Hnutí SPD je jediným subjektem na české politické scéně, který existenci plnohodnotného závazného referenda dlouhodobě důrazně prosazuje ve svém programu. Strany vládní pětikoalice myšlenku referenda ale zásadně odmítají. Hnutí ANO chce zase zásadním způsobem omezit okruh témat všelidového hlasování, když například odmítá referendum o členství ČR v EU, a navíc navrhuje velmi vysoké kvorum podpisů občanů k vyvolání referenda i vysoké kvorum účasti nutné k platnosti referenda. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší naplnění české Ústavy v podobě schválení zákona o proveditelném závazném celostátním referendu bez omezení. Tedy včetně referenda o setrvání či odchodu ČR z EU. I z toho důvodu, že o vstupu do EU hlasovali občané v referendu bez jakéhokoli kvora, přičemž EU se od té doby zásadně změnila – zejména po přijetí Lisabonské smlouvy. Zároveň od referenda o vstupu ČR do EU dosáhli volebního věku 18 let více než dva miliony českých občanů, kteří se k otázce našeho členství v EU dosud nemohli vůbec vyjádřit, což je pro SPD zcela nepřijatelné. Pokud bude SPD součástí příští vlády, prosadíme funkční zákon o referendu jako prvku přímé demokracie.

4. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo jen šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení rodin a diskriminace na základě pohlaví.

Hnutí SPD vítá, že Senát na své schůzi minulý týden neschválil ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. Tím tedy ratifikační proces končí a tato mezinárodní smlouva v ČR nebude platit, a nebude tak pro naši zemi závazná. Hnutí SPD proti ratifikaci tohoto dokumentu dlouhá léta bojovalo, protože jde o nebezpečný mezinárodněprávní závazný instrument nařizující povinné šíření škodlivé genderové ideologie, zejména ve veřejné správě a ve školství signatářských států. Úmluva rovněž signatářským státům stanoví povinnost financovat propagaci jejích cílů politickými neziskovými organizacemi, což by kromě jiného zatížilo předlužený český státní rozpočet dalšími stamiliony korun. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo pouze další šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení tradičních rodin a diskriminace na základě pohlaví. V hnutí SPD samozřejmě odsuzujeme jakékoli násilí páchané na ženách. To lze v plné šíři řešit již nyní v rámci našeho současného právního řádu a trestního práva anebo formou sociální ochrany a pomoci obětem násilí prostřednictvím českých orgánů veřejné správy, a to bez nepřípustného zahraničního nátlaku a bez cizího vměšování a narušování české státní suverenity.

Politické usnesení SPD - 23. 1. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

neschopná Fialova vláda se korespondenčními hlasy ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Podle české Ústavy mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. SPD bude všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby. Ve čtvrtek se bude ve Sněmovně jednat na návrh opozice o možnosti zavedení celostátního referenda do českého právního řádu. Jsme proti návrhu ministerstva spravedlnosti na zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to nejzranitelnější občany. Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany. Na konferenci o budoucnosti České republiky, Evropy i světa, kterou pořádají poslanci SPD, vystoupí i bývalý prezident republiky Miloš Zeman.

1. Neschopná Fialova vláda se korespondenčními hlasy ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Podle české Ústavy mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. SPD bude všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby.

V minulém týdnu začala Sněmovna projednávat návrh vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování pro občany ČR žijící dlouhodobě v zahraničí. Způsob projednávání formou poslaneckého návrhu, který neprošel Legislativní radou vlády, a který je projednáván navíc prostřednictvím mimořádné schůze, je účelový a má za cíl mimo jiné odvést pozornost od důležitých věcí, které by měla pětikoalice řešit. Jedinou představitelnou variantou je pro nás zamítnutí návrhu ihned v jeho prvním čtení. Důvody zůstávají stejné. Volba má být dle české Ústavy tajná, rovná a přímá, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. Strany pětikoalice chtějí měnit volební pravidla a hodlají si vyrobit voliče prostřednictvím korespondenční volby ze zahraničí tím, že hlasování bude umožněno těm, kteří prohlásí, že mají české kořeny, a to až do 4.generace potomků českých imigrantů do zahraničí, kteří nikdy nežili v ČR, neplatí tady daně a ani neumí česky. Zatímco u nás lidem dnes není ani umožněno volit s propadlými doklady, v tomto případě má být v rámci korespondenční volby umožněno hlasování v zahraničí například na základě jakéhosi prohlášení v podstatě komukoliv. Jde přitom o statisíce osob, které by tak měly prostřednictvím korespondenčního hlasování ze zahraničí možnost zvrátit výsledky voleb vygenerované českými občany žijícími v ČR. Neschopná a neúspěšná vláda Petra Fialy se tak prostřednictvím korespondenčních hlasů ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Hnutí SPD bude i nadále všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby do našeho volebního systému.

2. Ve čtvrtek se bude ve Sněmovně na návrh opozice jednat o možnosti zavedení celostátního referenda do českého právního řádu.

Tento čtvrtek se bude na mimořádné schůzi Sněmovny jednat o možnosti zavedení celostátního referenda, tedy všelidového závazného hlasování občanů, do českého právního řádu. Opozice to podporuje, ale Fialova vládní pětikoalice se staví proti. Jde o témata, která má hnutí SPD již ve svém názvu a které formovalo jako své základní programové priority právě na myšlenkách přímé demokracie. Požadavek na naplnění české Ústavy v podobě vypracování a schválení funkčního zákona o všeobecném celostátním závazném referendu bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých se hlasuje, je myšlenkou, kterou vneslo do veřejného prostoru a politické diskuse právě hnutí SPD. V minulém i v tomto volebním období jsme předložili návrhy ústavních zákonů o referendu, které ostatní parlamentní politické strany a hnutí ovšem buď odmítaly a blokovaly jejich projednání, anebo je chtěly změnit ve smyslu zásadního omezení témat a otázek, o kterých by občané mohli hlasovat. Případně ostatní strany chtěly enormně zpřísnit podmínky pro vypsání a platnost referenda tak, aby bylo fakticky znemožněno. SPD vítá, že hnutí ANO konečně také připouští vypsání referenda na některá problematická témata v důsledku členství ČR v EU. Bohužel však hnutí ANO zásadně odmítá návrh SPD na zásadní referendum o členství ČR v EU. Hnutí SPD již dlouhodobě požaduje vypsání celostátních referend s otázkami na témata, jako jsou zachování české koruny, zachování práva veta členských států při rozhodování v orgánech EU, Migrační pakt EU znamenající přijímání ilegálních imigrantů do ČR na základě povinných kvót, korespondenční volba, zestátnění exekutorů či členství ČR v EU. K těmto tématům hnutí SPD zároveň organizovalo celou řadu seminářů a peticí, ke kterým se stačí připojit a není potřeba vymýšlet to stejné.

3. Jsme proti zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to nejzranitelnější občany.

Ministerstvo spravedlnosti (za podpory soukromých exekutorů) navrhuje zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu, což by znamenalo zánik dosud platného institutu nezabavitelné částky z příjmu. To by ještě více než dnes zasáhlo občany a jejich rodiny, proti kterým je vedeno exekuční řízení, zejména potom nízkopříjmové zaměstnance, rodiče samoživitele, seniory či invalidní důchodce. Všem lidem v exekuci by dle tohoto návrhu bylo možné srážet z příjmu o 1 890 korun měsíčně více než nyní. Systém fixních srážek navíc upřednostňuje komerční poskytovatele úvěrů, a naopak komplikuje vymáhání výživného nebo náhrady škody. Tento návrh silně kritizuje i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, podle kterého by nová právní úprava nejvíce postihla nejzranitelnější skupiny občanů. O návrhu by měla v nejbližší době jednat vláda Petra Fialy. Hnutí SPD toto řešení zásadně odmítá. Dluhy se platit musí, ale tento proces nesmí být pro dlužníky likvidační. Zvýšení exekučních srážek a zrušení institutu nezabavitelného minima z příjmu totiž povede zejména k tomu, že lidé v exekucích odejdou tzv. mimo systém ze standardního zaměstnání na šedý trh práce, kde ztratí pojistnou ochranu v podobě nemocenské a budoucích důchodů a stát bude přicházet o desítky miliard korun na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Bude to znamenat i vyšší zátěž pro systém sociálních dávek. Hnutí SPD naopak navrhuje zvýšit měsíční nezabavitelné minimum z příjmu, aby byli občané v exekucích motivování pracovat ve standardním pracovním poměru. Systémovým řešením je z našeho pohledu zestátnění výkonu exekucí a jeho převedení na obecné soudy a omezení možnosti půjček pro osoby neschopné je splácet.

4. Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany.

Poslanci stran vládní koalice minulý pátek odmítli schválit program mimořádné opoziční schůze Sněmovny svolané k neudržitelné situaci zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob. Přitom těmto zdravotně postiženým občanům v I. a II. stupni závislosti již téměř devět let nebyly zvýšeny příspěvky na péči, přestože průměrná inflace od té doby již překročila hranici 40 procent a zdražení základních životních potřeb, zejména potravin, energií a dalších nákladů na bydlení, je ještě mnohem vyšší. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků poprvé již v minulém volebním období, v roce 2020. Podruhé jsme tento návrh předložili ihned po minulých volbách do Sněmovny, v říjnu roku 2021. Ovšem vládní poslanci jeho projednání od té doby blokují, přestože naše poslankyně Lucie Šafránková navrhuje jeho předřazení na každé schůzi Sněmovny. Vláda Petra Fialy tedy očividně hodila naše zdravotně postižené spoluobčany přes palubu, protože vlastní návrh na zvýšení příspěvku na péči předložit neumí nebo nechce a návrh hnutí SPD blokuje. Jednoznačně tak prokazuje, že ji naši handicapovaní občané a jejich těžké osudy absolutně nezajímají. V minulém roce jim navíc vláda Petra Fialy (ODS) zdražila vyhláškou všechny terénní asistentské a pečovatelské služby, které jsou tak pro zdravotně postižené občany mnohdy již fakticky nedostupné, což vede i ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Hnutí SPD naopak bojuje a bude nadále bojovat za zájmy zdravotně postižených osob i nadále s vysokou intenzitou, což prokazujeme v naší každodenní politické a legislativní práci.

5. Na konferenci o budoucnosti České republiky, Evropy i světa, kterou pořádají poslanci SPD, vystoupí i bývalý prezident republiky Miloš Zeman.

Ve středu 24. ledna od 10 hodin proběhne v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslanců hnutí SPD Vladimíra Zlínského a Marie Pošarové seminář s názvem „Evropa a svět 2030 – Prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a vliv na prosperitu České republiky.” Seminář zahájí předseda hnutí SPD Tomio Okamura a mezi vystupujícími bude mimo jiné bývalý prezident České republiky Miloš Zeman, ekonomka Ilona Švihlíková a spousta dalších odborníků v oblasti hospodářství, ekonomiky, politologie, publicistiky a podobně. Protože kapacita sálu je téměř vyčerpána, tak tento seminář bude možné sledovat on-line na Streamu 3 Poslanecké sněmovny. Zveme tedy tímto všechny příznivce hnutí SPD a širokou veřejnost ke sledování a účasti na tomto semináři, který je předpokladem vysoce odborné diskuse na uvedená témata, zejména s ohledem na letošní červnové volby do Evropského parlamentu.

Politické usnesení SPD - 16. 1. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů. Hnutí ANO vždy blokovalo a i nadále blokuje naše návrhy týkající se referend o Evropské unii. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend. Fialova vládní pětikoalice chce ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

1. Vládní pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla.

Ve středu 18. ledna se na mimořádné schůzi Sněmovny zahájí projednávání vládního poslaneckého návrhu na zavedení korespondenčních voleb. Jde o zavedení korespondenčního hlasování našich občanů žijících v zahraničí počínaje volbami do Sněmovny v roce 2025. Uvedený návrh přitom ani neprojednala Legislativní rada vlády. Příslušný návrh zákona je navíc předkládán neregulérním způsobem, protože jde o novelizaci dosud neschváleného a neúčinného zákona o správě voleb. Tento návrh navíc přichází v době, kdy je již dnes hlasování našich občanů žijících v zahraničí umožněno na našich ambasádách. Pro vládní koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN jsou korespondenční volby zjevně důležitější než řešení katastrofálních dopadů cen energií a všeobecné drahoty na naše občany a firmy. Hnutí SPD zavedení korespondenčního hlasování do českého právního řádu principiálně odmítá, jelikož navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v Ústavě ČR, kterými jsou mj. rovnost, přímost a tajnost hlasování probíhajícího osobně, bez prostředníka, za plentou a zcela svobodně. Vládními stranami navržené korespondenční hlasování představuje útok na samotné základy svobodné politické soutěže a legitimitu voleb. Současně umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. Strany vládní koalice se zavedením korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí pokoušejí nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, jelikož se jejich podpora mezi voliči v ČR dramaticky propadla. Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých a tajných voleb ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky. Jsme přesvědčeni, že Sněmovna by měla projednávat zásadní zákony, které by pomohly našim občanům a které také budeme navrhovat projednat ve Sněmovně. Odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách.

2. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů.

Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila průměrná míra inflace v roce 2023 10,7 %. Jedná se, a to i v rámci všech evropských zemí, o jednu z nejvyšších hodnot inflace a stále o velice vysoké a rychlé tempo zdražování zboží a služeb pro české občany. Proklamace vlády Petra Fialy o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se tak nezakládají na pravdě. Jsme stále svědky plošného zdražování a poklesu HDP. Aby docházelo k celkovému poklesu cen, musela by mít míra inflace záporné hodnoty (tzv. deflace), což je v některých evropských zemích realitou. Pokud se jedná o meziroční růst cen, tak ten v prosinci roku 2023 dosáhl hodnoty 6,9 %, což je opět evropský nadprůměr. Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci znovu největší vliv ceny v oblasti bydlení, kde vzrostly ceny nájemného o 7,3 %, ceny vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, ceny tepla a teplé vody o 24,2 % a ceny elektřiny o neskutečných 142,4 %. Výrazný byl i meziroční růst cen v oblasti stravovacích služeb (o 8,1 %) a ubytovacích služeb (o 11,4 %). O tom, že je situace vážná, hovoří i tvrdá data, a sice, že loni v ČR ukončilo činnost téměř 280 tisíc živnostníků, což je nejvíce od roku 1993, jak uvedl server iDNES.cz. Diletantská ekonomická politika Fialovy vlády produkující vysokou inflaci i nadále znehodnocuje úspory, mzdy a platy a vede k propadu kupní síly, a tím i životní úrovně a kvality života všech pracujících občanů, důchodců, zdravotně postižených a rodin s dětmi.

3. Hnutí ANO vždy blokovalo a i nadále blokuje naše návrhy týkající se referend o Evropské unii. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend.

Hnutí SPD je jediným parlamentním subjektem v ČR, který dlouhodobě a kontinuálně požaduje a navrhuje zavést do Ústavy ČR, do právního řádu a do politické praxe prvky přímé demokracie, na prvním místě pak institut všeobecného celostátního závazného referenda bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých by mohli čeští občané hlasovat. V minulém i v tomto volebním období jsme ve Sněmovně předložili konkrétní návrhy ústavních zákonů o referendu, jejichž projednání ovšem strany současné vládní koalice i hnutí ANO fakticky blokovaly a blokují. Kladou si totiž takové podmínky na podobu tohoto zákona, které by učinily referendum prakticky neproveditelným a nerealizovatelným – a navíc by občanům znemožnily hlasovat o klíčových záležitostech národních zájmů ČR typu členství naší země v EU apod. Hnutí ANO nyní hovoří o vypsání jednorázového referenda k tématům, o jejichž předložení k všeobecnému všelidovému hlasování usiluje hnutí SPD již dlouhá léta – jde o otázku zachování české koruny, resp. o přistoupení ČR ke společné evropské měně euro, o zachování práva veta členských států v orgánech EU, o odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů do ČR na základě kvót EU či o korespondenční volbu. Při projednávání našeho návrhu zákona o referendu hnutí ANO vždy odmítalo umožnit občanům hlasování o mezinárodních smlouvách, o mezinárodních závazcích ČR a o otázkách spojených s členstvím ČR v mezinárodních a nadnárodních organizacích typu EU, přičemž nyní hlasování o některých otázkách tohoto typu samo navrhuje. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend včetně referenda o vystoupení či setrvání v EU. Takové referendum hnutí ANO stále odmítá, přestože se jedná o zcela zásadní otázku právě v souvislosti se snahami o zavedení eura, přijímání imigrantů, zrušení práva veta ČR v EU či Green Dealu EU.

4. Fialova vládní pětikoalice chce ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

Vládní koalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN chce v přímé souvislosti se svou snahou o zavedení korespondenčních voleb ze zahraničí uměle vygenerovat další velké množství nových tzv. českých státních občanů, kteří nikdy nežili v ČR a v naprosté většině případů ani neovládají český jazyk, což je v jiných případech povinný předpoklad získání českého občanství. Jedná se o vládní návrh na změnu zákona o nabývání českého státního občanství, podle kterého by se nově mohli stát občany ČR se všemi právy i potomci českých emigrantů trvale žijících v zahraničí až po čtvrtou generaci. Zisk českého státního občanství u těchto osob by navíc byl možný na základě jejich pouhého jakéhosi prohlášení. Podle názoru SPD má být české státní občanství výsadou a privilegiem pro lidi, kteří žijí v ČR, pracují pro naši zemi, platí zde daně, ovládají český jazyk a mají k naší republice prokazatelně pevný vztah. České státní občanství ale nemá být výhodou a benefitem, který budou vládní politici rozdávat ve velkém množství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch. Proto hnutí SPD toto účelové zneužívání zákona zcela odmítá.

Politické usnesení SPD - 9. 1. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

pokud Ústavní soud tento týden rozhodne, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů proběhlo v rozporu s Ústavou ČR, bude to další jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy. Zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Vyzýváme Fialovu vládu, aby ho zrušila. Podmínky v českém průmyslu se kvůli Fialově vládě zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky. Fialova vláda zneužívá veřejné peníze pro svou vlastní propagandu před evropskými volbami. Se stavem politiky a veřejných financí jsou nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů ČR, což ilustruje škodlivost Fialovy vlády.

1. Pokud Ústavní soud rozhodne, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů proběhlo v rozporu s Ústavou ČR, bude to další jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy.

Ve středu 10. ledna bude zahájeno veřejné jednání Ústavního soudu ve věci poslaneckého návrhu na zrušení jednorázového speciálního vládního návrhu zákona na šedesátiprocentní snížení loňské mimořádné červnové valorizace důchodů, která připravila každého příjemce důchodu natrvalo v průměru o 1 100 korun měsíčně. Jde zároveň o zákon, který vláda Petra Fialy protlačila Poslaneckou sněmovnou až poté, kdy na mimořádnou valorizaci v původní výši vznikl již všem důchodcům jasný zákonný nárok, což bylo doslova plivnutí do tváře všem důchodcům. Zákon vláda prosadila navíc ve zrychleném řízení v tzv. stavu legislativní nouze s odůvodněním, že plná valorizace důchodů by znamenala závažné hospodářské škody. Zákon byl zároveň schválen za pomoci několikanásobného porušení jednacího řádu Sněmovny, kdy byla opakovaně krácena práva desítkám opozičních poslanců vystoupit v řádné rozpravě. Prezident Petr Pavel tento naprosto ostudný, nemorální, asociální a pochybným způsobem schválený návrh nesoucí jasné rysy protiústavnosti navíc nevetoval, čímž prokázal, že mu nezáleží ani na důchodcích a také ani na principech právního státu. Hnutí SPD všechny příjemce důchodů dlouhodobě podporuje a bojuje za ně, jak jsme již mnohokrát prokázali v praxi svými postoji a konkrétními legislativními návrhy. Od počátku proto podporujeme i tuto ústavní stížnost. Pokud Ústavní soud rozhodne, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů proběhlo v rozporu s Ústavou ČR, bude to jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy.

2. Zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Vyzýváme Fialovu vládu, aby ho zrušila.

V letošním roce přestane být legální používání některých typů kotlů pro vytápění domácností v rodinných domech tím, že dojde k omezení či zákazu používání některých starších topidel. Do 1. září 2024 tak budou mnohé české domácnosti povinné vyměnit emisně nevyhovující kotel za nový (tzv. ekologický) kotel nebo tepelné čerpadlo. V opačném případě jim může místně příslušný obecní úřad udělit pokutu až 50 tisíc korun, a to i opakovaně. Jedná se o zákaz používání kotlů v tzv. 1. a 2. emisní třídě (kotle vyrobené před rokem 2000) na tuhá paliva (dřevo, uhlí), kterých je nyní v provozu mezi lidmi zhruba 200 tisíc. Cena nového kotle, který bude vyhovovat přísným emisním podmínkám, se přitom pohybuje v průměru okolo 200 tisíc korun. Navíc je těchto kotlů nyní na trhu nedostatek. Tento zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Hnutí SPD tímto vyzývá vládu Petra Fialy, aby tento zákaz zcela zrušila či aspoň pozastavila a aby ve spolupráci s úřady územních samospráv garantovala, že žádný občan nebude v souvislosti s tímto opatřením pokutován.

3. Podmínky v českém průmyslu se kvůli Fialově vládě zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky.

Alarmujícím způsobem se již delší dobu zhoršuje výkonnost českého průmyslu. Například provozní podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu se v prosinci 2023 zhoršily mnohem výrazněji, než experti očekávali. Příslušný ukazatel, sestavovaný na základě pravidelných šetření mezi průmyslovými manažery nákupu, vykazuje za prosinec 2023 hodnotu pouze 41,8 bodu (nejméně za celý rok 2023), přičemž jakákoli hodnota pod úrovní 50 bodů znamená zhoršování podmínek v průmyslu. Výrazné prosincové zhoršení podmínek v průmyslu pramení zejména z citelného poklesu objemu vlastní produkce, ale i z propadu nových objednávek. Naše firmy ztrácejí konkurenceschopnost, a v důsledku toho začíná docházet k propouštění zaměstnanců, přičemž podmínky v českém průmyslu se zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky. Znatelný pokles objemu nových objednávek souvisí především s nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje v roce 2024, kdy na české firmy dopadne dramatické zdražení regulovaných složek cen energií, vodného a stočného, ale zejména zvýšení daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, spotřební daně či daně z nemovitosti v důsledku škodlivého tzv. vládního konsolidačního balíčku. Jedná se o velmi znepokojivé jevy, protože průmysl je pro ČR naprosto klíčovou složkou hospodářství a motorem ekonomického výkonu. Vláda Petra Fialy ke zhoršování situace v českém průmyslu svými kroky aktivně přispívá mimo jiné tím, že nijak aktivně nevystupuje proti snahám a opatřením EU v oblastech klimatické a energetické politiky v rámci tzv. Green Dealu EU. Hnutí SPD je připraveno být součástí příští vlády odborníků a tyto problémy našeho hospodářství systémově řešit.

4. Fialova vláda zneužívá veřejné peníze pro svou vlastní propagandu před evropskými volbami.

Vláda Petra Fialy od nového roku spouští další vlnu propagandistické kampaně „Česko informuje”. Tato kampaň bude stát 22 milionů korun a má trvat do června, z čehož jasně vyplývá, že jde o vládní snahu se zneužitím veřejných peněz ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR. Jde o bezprecedentní utrácení finančních prostředků vybraných od občanů v době ekonomické a rozpočtové krize pro interní politické a mocenské zájmy vládních stran, kterým rapidně klesají volební preference.

5. Se stavem politiky a veřejných financí jsou nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů ČR, což ilustruje škodlivost Fialovy vlády.

Se stavem politiky a veřejných financí jsou aktuálně nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů ČR. Vyplývá to z průzkumu, který v průběhu posledního čtvrtletí loňského roku provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Lidé jsou nejvíce nespokojení se stavem veřejných financí (76 %), s politickou situací (71 %) a s přistěhovalectvím (66 %). Oproti obdobnému průzkumu v roce 2022 nejvíce vzrostla nespokojenost se situací v oblasti přistěhovalectví (imigrace do ČR), armády, zdravotnictví, postavení ČR v EU, obecné kriminality a bezpečnosti občanů. Jde o tristní vizitku působení současné vlády, ze které i poměrně jasně vyplývá, které členy vlády hodnotí z hlediska jejich činnosti čeští občané nejhůře – jde o ministry financí Stanjuru (ODS), vnitra Rakušana (STAN), sociálních věcí Jurečky (KDU-ČSL), obrany Černochové (ODS), zdravotnictví Válka (TOP 09) a pro evropské záležitosti Dvořáka (STAN). A ještě nad tím je samozřejmě nezpochybnitelná zodpovědnost premiéra Fialy (ODS) za tento stav.

Politické usnesení SPD - 3. 1. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

prezident republiky Petr Pavel zaútočil na českou státní suverenitu a potvrdil, že není prezidentem všech občanů, ale obhájcem škodlivé Fialovy vlády. Fialova vláda posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby. SPD navrhuje okamžité zvýšení životního a existenčního minima o 10 %, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace. Od Nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví. Asociální Fialova vláda snížením příspěvku na bydlení zhorší podmínky pracujícím rodinám s dětmi a seniorům. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jménem Fialovy vlády bojuje proti suverenitě České republiky a poškozuje národní zájmy.

1. Prezident republiky Petr Pavel zaútočil na českou státní suverenitu a potvrdil, že není prezidentem všech občanů, ale obhájcem škodlivé Fialovy vlády.

Prezident republiky Petr Pavel svým novoročním projevem potvrdil, že není prezidentem všech občanů. Jeho poselství bylo plné zavádějících informací, nepravd, prázdných frází a ignorování či bagatelizace závažného zhoršování stavu české ekonomiky, životní úrovně občanů i kritické situace mnoha českých firem i celých odvětví. Prezident republiky vůbec nezmínil chybné kroky vlády Petra Fialy (ODS), která připravila za dobu svého působení všechny naše občany o třetinu životní úrovně a které nevěří rekordních 85 % občanů. Chybělo jasné pojmenování příčiny současné krize, kterou je jednoznačně nekompetentní vláda Petra Fialy, která jako jediná v EU nebyla schopna svými kroky dostat ekonomiku České republiky na úroveň před pandemií covid-19. Prezident republiky ve svém projevu dokonce vyzval k přistoupení ke společné evropské měně euro, což je útok na českou státní suverenitu a svrchovanost. Na druhé straně prezident zamlčel všechna zhoubná opatření Green Dealu EU fatálně poškozující českou ekonomiku, energetiku, automobilový průmysl či zemědělství, anebo nový Migrační pakt EU, který znamená závažné bezpečnostní a ekonomické ohrožení ČR v souvislosti s úpravou pravidel pro přerozdělování nelegálních afrických a muslimských imigrantů po EU formou nařizovacího mechanismu tzv. povinné solidarity neboli kvót. Prezident také vůbec nezmínil situaci důchodců, zdravotně postižených spoluobčanů či rodin s dětmi. Svým projevem opět prokázal, že českou společnost rozděluje a že není prezidentem všech občanů, ale pouze ochotným pomocníkem a propagátorem vládní koalice a Fialovy vlády a automatem na podpisy a schvalování jejích škodlivých opatření.

2. Fialova vláda posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby. SPD navrhuje okamžité zvýšení životního a existenčního minima o 10 %, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace.

Vláda Petra Fialy a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odmítli od nového roku 2024 zvýšit částky životního minima a existenčního minima. V době stále téměř dvouciferné průměrné meziroční inflace, růstu cen potravin v řádu desítek procent a více než stoprocentního meziročního zdražení elektřiny se jedná o nepřijatelné a asociální rozhodnutí. A to navíc od 1. ledna ceny elektřiny a plynu kvůli zdražení jejich regulované složky ještě dále porostou. Jestliže vezmeme v úvahu i nastupující negativní dopady vládního zvýšení daní a pojistných odvodů skrze tzv. konsolidační balíček, jedná se tak o další silné poškození sociálně nejohroženějších skupin našich občanů, zejména důchodců, rodin s dětmi a nízkopříjmových pracujících ze strany současné vlády. Rozhodnutí nezvýšit částky životního minima a existenčního minima zároveň posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby a rizika dluhových pastí a exekucí. Od částek životního a existenčního minima se totiž odvíjí výpočet nároku na různé sociální dávky typu přídavku na dítě či porodného anebo doplatku na bydlení. Je to neuvěřitelná vládní necitlivost a arogance. Hnutí SPD navrhuje okamžité zvýšení částek životního a existenčního minima o 10 % tak, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace na naše sociálně ohrožené občany. Lze to učinit poměrně rychle, například od 1. února, nařízením vlády. Nicméně systémovým řešením v tomto případě je, podobně jako u důchodů, upravit valorizaci částek životního a existenčního minima zákonem a navázat ji na objektivní statistické ukazatele typu růstu průměrné inflace anebo růstu inflace vybraných typů zboží a služeb denní potřeby typu potravin, nájemného či energií. Adresná pomoc sociálně ohroženým občanům, jako jsou nízkopříjmoví pracující, pracující rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení, má být základem slušné sociální politiky státu a vlády!

3. Od Nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví.

Od Nového roku vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Příčinou je markantní růst cen energií, ale i zvýšení daně z přidané hodnoty na vodné i stočné o dva procentní body. Dle prozatím dostupných informací půjde o zdražení v průměru zhruba o 10 až 20 %. Mimo jiné to bude znamenat i další významné zvýšení nákladů na bydlení pro české občany. Další příčinou zvýšení cen vody je nárůst nákladů na výrobu a úpravu pitné vody a výrazné zvýšení cen stavebních prací souvisejících s údržbou a obnovou vodovodní infrastruktury. Dlouhodobým a systémovým důvodem stále se zvyšujících cen vodného a stočného v ČR je ovšem překotná privatizace někdejších státních vodohospodářských podniků, kdy lukrativní oblast distribuce a dodávek pitné vody přešla ve velkém rozsahu ze státu do rukou privátních, často zahraničních, subjektů (např. francouzská nadnárodní skupina Veolia), jejichž jediným zájmem je maximalizace zisku (který je navíc často vyváděn z ČR), a tudíž i k neustálému zvyšování ceny vodného a stočného. Dlouholetým cílem hnutí SPD je tzv. deprivatizace vody, tedy návrat distribuce a dodávek pitné vody do rukou měst, obcí či krajů, což by jednoznačně vedlo ke snížení ceny této komodity pro české občany. Není přijatelné, aby strategická oblast dodávek vody byla v rukou soukromých či zahraničních subjektů. Voda není standardní tržní zboží a její distribuce je typickým monopolním odvětvím, kde by tudíž měl v roli vlastníka vystupovat pouze stát, resp. subjekty veřejné správy typu krajů, měst či obcí. Současná vláda by rovněž měla, podle názoru SPD, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, snížit maximální částku tzv. sociálně únosné ceny vodného a stočného pro rok 2024.

4. Asociální Fialova vláda snížením příspěvku na bydlení zhorší podmínky pracujícím rodinám s dětmi a seniorům.

Vláda Petra Fialy od 1. ledna 2024 zhoršuje podmínky pro přístup k příspěvku na bydlení a plošně výrazně snižuje jeho výši pro desítky tisíc českých občanů tím, že oproti loňskému roku snižuje tzv. maximální uznatelné normativní náklady na bydlení pro jednotlivé typy domácností. Jde o naprosto nepochopitelné a kontraproduktivní opatření v době, kdy zároveň našim domácnostem významně – až o desítky procent a tisíce korun ročně – vzrostou náklady na energie kvůli tomu, že státní Energetický regulační úřad zvýšil regulovanou složku cen elektřiny a plynu a vláda zároveň ukončila platnost cenových stropů na silovou elektřinu a plyn účtovaných spotřebitelům ze strany obchodníků s energiemi. Vláda tedy na jedné straně zvyšuje prostřednictvím zdražení energií občanům náklady na bydlení, ale zároveň snižuje sociální pomoc určenou na tyto účely občanům s nižšími příjmy, typicky pracujícím rodinám s dětmi nebo seniorům. Desítkám tisíc občanů se tedy tímto vládním opatřením zvýší jejich povinné měsíční náklady. Maximální měsíční uznatelné náklady na bydlení v nájmu nebo podnájmu se snižují dle typu domácnosti a počtu jejích členů o 1 400 až 1 800 korun měsíčně a o 2 000 až 2 400 korun měsíčně v případě bytů v osobním či družstevním vlastnictví. Snížení normativních nákladů (tzv. normativů) tak bude pro velké množství občanů a rodin (i při jejich vyšších faktických nákladech) znamenat, že na příspěvek na bydlení v roce 2024 již nebudou mít nárok, anebo jim poklesne jeho výše. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí, protože jde o další zhoršení životní úrovně a sociální situace velkého počtu českých občanů. Proto v nejbližší době předložíme novelu zákona o státní sociální podpoře, ve které navrhneme vrátit výši normativních nákladů na bydlení – a tím i výši příspěvků na bydlení – na úroveň loňského roku s platností až do konce roku 2025.

5. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) bojuje proti suverenitě České republiky a poškozuje národní zájmy.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jménem Fialovy vládní pětikoalice v posledních dnech opakovaně v médiích útočí na českou korunu a požaduje přistoupení ČR ke společné evropské měně euro. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus zase prohlásil, že je připraven podpořit zrušení principu jednomyslnosti hlasování v orgánech EU a odebrání práva veta členským státům ve všech oblastech, kde ještě existuje, tedy například v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Ministr Dvořák veřejné vyzývá ke vstupu do systému ERM II, což je povinný dvouletý předstupeň k přijetí eura (tzv. čekárna na euro), již v roce 2025 a k přistoupení ČR k euru v roce 2028. K tomu nemá Fialova vláda absolutně žádný mandát a nesmí o tom svévolně rozhodnout bez vyjádření českých občanů v závazném celostátním referendu. Přijetí eura dle posledního průzkumu společnosti CVVM Akademie věd odmítá 73 % českých občanů. Navíc česká koruna je dle aktuálního reportu společnosti Bloomberg, která je globálním lídrem v oblasti obchodních a finančních informací, druhou nejvýkonnější evropskou měnou po švýcarském franku a ČR má největší devizové rezervy v rámci EU. Za uplynulé čtyři roky, společně se švýcarským frankem, mj. jako jediná z evropských měn zpevnila vůči dolaru. Tyto postoje ministra pro evropské záležitosti Dvořáka a Fialovy vlády směřují proti suverenitě ČR a jejím bytostnými národním zájmům a měl by být za tyto výroky z vlády okamžitě odvolán, jelikož je evidentní, že na půdě orgánů EU nehájí české národní zájmy, což má být prvořadou povinností ministra jakékoli české vlády.

Politické usnesení SPD - 19. 12. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé české historii. Fialova vláda svými kroky podněcuje růst inflace, a proto dochází k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem.  Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany. Kromě elektřiny a plynu od příštího roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard euro je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU. Přes skokové navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a dvoucifernou inflaci se Fialova vláda rozhodla v příštím roce nezvýšit platy vojáků. Hnutí SPD to považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany ministryně obrany Černochové. Přejeme všem občanům ČR šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

1. Důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé české historii. Fialova vláda svými kroky podněcuje růst inflace, a proto dochází k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem.  

Důvěra ve vládu v poločase jejího působení je nejnižší v novodobé historii a aktuálně je podle agentury CVVM ve výši pouhých 17 %. Nejvyšší propad reálných mezd, finanční úniky, plošné zvyšování daní, vysoké ceny energií, tepla, potravin, „blbá nálada”, inflace a nepřiměřená podpora Ukrajiny. To všechno je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) v poločase. To nejhorší ale teprve přijde po Novém roce ve formě plošného zvyšování daní minimálně o několik desítek tisíc ročně na jednu rodinu, ale zejména u živnostníků. Celkově se se má takto vybrat 100 miliard korun a dalších 36 miliard korun za zdražení energií, které vláda uvalila na občany, rodiny, živnostníky a firmy.  Fialova vláda, přes hlasité a nepravdivé proklamace, si s vysokou inflací již dva roky neví rady a svými kroky její růst dále podněcuje a podporuje. V listopadu tak spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o dalších 7,3 %. Dochází proto k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem. To vše způsobuje dlouhodobý pokles spotřeby domácností a propad ekonomického výkonu, který v ČR, jako v jediné evropské zemi, dosud nedosáhl úrovně roku 2019, tedy období před vypuknutím epidemie onemocnění covid. Hlavním viníkem tohoto tristního stavu je bezpochyby vláda premiéra Petra Fialy, která je v ekonomické oblasti zcela nekompetentní a svoji diletantskou a nebezpečnou rozpočtovou, daňovou a hospodářskou politikou dlouhodobý růst inflace přímo způsobuje. Proto hnutí SPD požaduje demisi současné vlády a vypsání předčasných voleb.

2. Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany.

Lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. Pohotovostní lékařské služby by se rovněž měly nově soustředit pouze do nemocnic, které mají urgentní příjmy.  Místo nynějších 113 pohotovostí by jich napříště měli mít čeští občané k dispozici jen zhruba 80. Hnutí SPD s tímto řešením nesouhlasí a jsme přesvědčeni, že by tato opatření ještě více zhoršila současnou kritickou provozní a personální situaci v nemocnicích. Vládní návrh by také jednoznačně vedl i k omezení dostupnosti lékařské pohotovostní péče pro občany, což je nepřijatelné. V praxi by to mj. znamenalo, že by bez urgentní lékařské pomoci v dosahu bydliště zůstaly desítky tisíc občanů a často i celé regiony a okresy. Nový systém organizace a provozu lékařských pohotovostí by navíc byl i výrazně dražší a nákladnější než ten stávající. Hnutí SPD považuje zdravotnictví, včetně lékařských pohotovostí, za klíčovou veřejnou službu, která musí být občanům jednoduše dostupná po celém území ČR. Je povinností státu a vlády toto zajistit. Pokud to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen zajistit a ve vládě prosadit, potom by měl podat demisi!

3. Kromě elektřiny a plynu od příštího roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává.

Ve většině krajských i menších měst si lidé za teplo ve svých bytech připlatí až desítky procent oproti aktuálním cenám letošního roku. Jedná se v průměru o meziroční zdražení v řádu vyšších jednotek tisíc korun. Teplárny a distributoři tepla zdražení odůvodňují vysokou inflací a tím, že vláda Petra Fialy původně přislíbila oblasti teplárenství poskytnutí státní podpory – a poté svůj slib porušila a tuto podporu nakonec neposkytne. Kromě toho vláda zvýšila daň z přidané hodnoty na teplo z 10 na 12 %, což samozřejmě rovněž způsobí zdražení této komodity. Stejně tak jako zvýšení distribučních poplatků ze strany Energetického regulačního úřadu. V případě uhelných tepláren je hlavním zdrojem zdražování tepla růst cen emisních povolenek EU. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Nevyužívá svou roli dominantního vlastníka ve společnosti ČEZ, podporuje všechna škodlivá opatření Green Dealu Evropské unie a jako jediná v Evropě nijak nekompenzuje občanům a firmám astronomický růst cen energií v posledních dvou letech. I proto se markantně propadá důvěra v tuto vládu. Dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky této vládě důvěřuje už pouze 17 % českých občanů. Meziročně tak jde o čtyřicetiprocentní propad důvěry ve vládu. Celých 81 % občanů pak Fialově vládě nedůvěřuje. S tím souvisí i celková nespokojenost občanů s politickou situací v zemi, která je nyní na úrovni 69 %. Za tohoto stavu by bylo nejvhodnějším řešením situace ve společnosti odstoupení nekompetentní, asociální a arogantní vlády Petra Fialy.

4. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard euro je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU. 

Evropská rada minulý týden souhlasila se zahájením přístupových jednání s Ukrajinou, a to jenom díky tomu, že Maďarsko se jako členský stát hlasování nezúčastnilo. Následně nebyla ani schválena finanční pomoc Ukrajině v celkové výši 50 miliard euro díky využití práva veta ze strany Maďarska. Hnutí SPD podporuje tento pragmatický postoj Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán tímto chrání zájmy své země. V minulosti EU již podpořila Ukrajinu celkovou částkou 100 miliard euro (!). Další pomoc ve výši 50 miliard euro je plánována tak, že 34 miliard euro by bylo řešeno půjčkou EU a zbytek (asi 17 miliard euro) by zaplatily členské státy. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. S ohledem na vývoj ekonomiky a stav veřejných financí si to náš rozpočet nemůže dovolit a potřebujeme peníze pro naše vlastní občany. Zároveň nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny v EU. Ukrajina je ve válečném stavu a ze strany Ukrajiny musí být splněna celá řada kritérií, aby se vůbec mohla o své členství ucházet. Je dobře, že v této otázce je možné ze strany členských států stále uplatnit právo veta. Jen pro příklad, Turecko zahájilo přístupové rozhovory v roce 2005 a stále vstupní kritéria neplní mj. z důvodu omezování práv národnostních menšin (zejména Kurdů). Hnutí SPD podporuje v této věci postoje a kroky Maďarska a jejího premiéra Viktora Orbána a vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby postupoval v těchto otázkách společně s Maďarskem a Slovenskem.

5. Přes skokové navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a dvoucifernou inflaci se Fialova vláda rozhodla v příštím roce nezvýšit platy vojáků. Hnutí SPD to považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany ministryně obrany Černochové.

Pětikoalice s podporou hnutí ANO schválila před několika měsíci zákon o financování obrany, který stanoví každoroční mandatorní výdaje na obranu ve výši minimálně 2 % hrubého domácího produktu (HDP). Zároveň se skokově navýšil rozpočet Ministerstva obrany, a to meziročně o 40 miliard korun. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ale neví, za co tyto prostředky účelně utratit. Aby se vůbec naplnila částka 2 % HDP, vláda Petra Fialy na poslední chvíli začlenila více než 8 miliard korun z rozpočtů jiných ministerstev a ústředních orgánů státní správy do rozpočtu Ministerstva obrany jako tzv. uznatelné náklady do výše 2 % HDP. To je ovšem velmi diskutabilní a podle metodiky NATO dokonce takto nelze postupovat. Jeden příklad za všechny je např. kompletní rozpočet kapitoly Správy státních hmotných rezerv ve výši 3,2 miliardy korun. Zcela určitě nelze všechny tyto prostředky využít pro obranu, jako např. pohotovostní zásoby (pro případ povodní, sněhové kalamity atd.), anebo zásoby pro humanitární pomoc fyzickým osobám (v případě velkého výpadku elektrické energie). Ministerstvo obrany plánuje nákupy předražených amerických stíhaček F-35 v celkovém objemu stovek miliard korun. Na celé věci je zarážející skutečnost, že přestože letos byla dvouciferná inflace, vláda se rozhodla v příštím roce platy vojáků nezvýšit. Armáda se přitom těší mimořádné důvěře veřejnosti. Nezvýšení platů vojáků minimálně o výši inflace proto hnutí SPD považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany vlády, ale zejména ministryně obrany Černochové, která není odborník. Celá vláda by měla podat demisi!

6. Přejeme všem občanům ČR šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Hnutí SPD přeje všem občanům ČR hezký zbytek adventu, šťastné a klidné vánoční svátky prožité ve zdraví, pokoji a s nejbližšími lidmi v rodinném kruhu a vše dobré v novém roce. Vánoční a novoroční svátky jsou naše tradiční svátky. Považujeme tento čas za vhodnou příležitost zastavit se a projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně důležité a zásadní. Přejeme Vám všem hezké prožití svátků s Vaší rodinou, přáteli a blízkými.

Politické usnesení SPD - 12. 12. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

čeští občané nevěří Fialově vládě. Jako špatnou hodnotí současnou politickou situaci 80 % občanů. Ceny potravin mají opět růst, i když Fialova vláda slibovala, že klesnou. Osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí dosahuje rekordní úrovně. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby.

1. Čeští občané nevěří Fialově vládě. Jako špatnou hodnotí současnou politickou situaci 80 % občanů.

Důvěra občanů ve Fialovu vládu znovu klesla. Lidé ztrácejí důvěru ve stát. Podle aktuálního výzkumu Trendy Česka agentury Kantar CZ pro ČT současnou politickou situaci nehodnotí jako velmi dobrou vůbec nikdo (!), což je zcela mimořádný stav, a naopak jako velmi špatnou a špatnou hodnotí současnou politickou situaci celých 80 % našich občanů. Důvody jsou přitom zcela jasné. Na prvním místě jsou to ceny energií. Regulovaná složka vzroste od nového roku u nízkého napětí o 65 %, u vysokého napětí o 105 % a u velmi vysokého napětí o 190 %. Vláda přitom lhala, že se ceny energií pro domácnosti příští rok nezvýší, anebo maximálně o jednotky procent. Chybí vládní pomoc firmám v oblasti energií, aby tak mohly čelit konkurenci ze zahraničí v oblasti nákladů na jejich produkty. Poplatky na obnovitelné zdroje ve výši 65 miliard korun vláda také přenesla od nového roku na občany a firmy. U firem je to dokonce sedminásobný nárůst. Vývoj ekonomiky za 3. čtvrtletí v rámci EU je 0 %, v České republice potom -0,5 %, zatímco například v Polsku +1,5 %. Současná vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) nepřiměřeně podporuje ukrajinský režim a imigranty z Ukrajiny, zavádí totalitní praktiky ve formě cenzury, vypínání webů a pošlapává práva opozice. Jenom za letošní rok obdržel Ústavní soud několik ústavních stížností na způsoby projednávání zákonů ve Sněmovně (snížení valorizace penzí, zpřísnění pravidel pro předčasné důchody, tzv. konsolidační balíček, navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2024). Tato vláda nemá žádnou vizi a přežívá doslova ze dne na den. Je bezradná, nehájí zájmy občanů a není vládou odborníků. Podle hnutí SPD již dávno nazrála doba na její demisi.

2. Ceny potravin mají opět růst, i když Fialova vláda slibovala, že klesnou. Osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu.

Přestože vláda slibovala, že snížením DPH z 15 na 12 % ceny potravin klesnou, tak nadnárodní řetězce minulý týden oznámily, že od nového roku zvýší stávající ceny potravin o 10 %. Přitom ještě v květnu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdil, že obchody ceny potravin sníží právě o objem poklesu DPH. Dochází tak k naplnění předpokladů hnutí SPD, že kosmetické snížení DPH na potraviny nepovede ke zlevnění potravin. Je to důsledek toho, že osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, v současné době ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Řetězce si stanovují k nákupním cenám od zemědělců a potravinářů přirážky mnohdy až v řádech několika stovek procent. Podle názoru SPD by vláda měla prověřit, zda-li mezi sebou obchodní řetězce neuzavírají kartelové dohody. Na maloobchodním trhu s potravinami v ČR neexistuje standardní tržní prostředí a konkurence, proto jsou v naší zemi nejdražší potraviny ve střední Evropě a mnozí čeští občané dávají přednost nákupům v Polsku a Německu. Vláda se dlouhodobě nesnaží snížit ceny potravin, přestože má regulační nástroje. Současně je nezbytně nutné podrobit důkladné kontrole všechny praktiky obchodních řetězců při vytváření maloobchodních cen a stanovit jim povinnost určitého podílu českých potravin v jejich obchodní nabídce. Svou roli v tomto ohledu dlouhodobě neplní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hnutí SPD již více než rok navrhuje, po vzoru některých evropských zemí, snížit DPH na základní potraviny na nulu, případně ceny vybraných základních potravin zastropovat s využitím Zákona o cenách. Fialova vládní pětikoalice to však odmítá.

3. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí dosahuje rekordní úrovně. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky minulý čtvrtek oznámil, že v Německu letos od ledna do konce listopadu požádalo o azyl přes 304 tisíc osob, což je o 60 % více než za stejné období loňského roku. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí tedy dosahuje rekordní úrovně. Německo tak opět nejméně o další dva měsíce prodlouží kontroly na hranicích s ČR, Polskem a Švýcarskem. Na německo-rakouských hranicích jsou tyto kontroly zavedeny nepřetržitě již od roku 2015. Všechny sousední státy již totiž zavedly kontroly na svých státních hranicích. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však trvalé kontroly na našich státních hranicích zavést odmítá. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v ČR se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde tak o další selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů. V řešení nelegální imigrace ale totálně selhává celá Evropská unie, protože naprosto nefunguje ochrana a ostraha vnější hranice EU a tzv. schengenského prostoru ani tzv. návratová (readmisní) politika okamžitého vracení nelegálních imigrantů do zemí jejich původu. Naopak Evropský parlament se snaží kontrolám zabránit, legalizovat pobyt imigrantů a bránit jejich navracení. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů a také imigrantů, kteří u nás spáchali trestné činy. Zároveň požadujeme, aby vláda Petra Fialy (ODS) odmítla připojení ČR k novému Migračnímu paktu EU, který přináší riziko nuceného přerozdělování nelegálních imigrantů mezi členskými státy EU. Vláda ale Migrační pakt EU podporuje.

4. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby.

Pět vládních stran (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) chce na program první lednové schůze Sněmovny zařadit projednání svého návrhu na zavedení korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí. Volit by se takto mohlo už v roce 2025, a možnost volit korespondenčně by se tak týkala už příštích voleb do Sněmovny. Korespondenční volba je pro současnou vládu evidentně větší priorita než ekonomický a politický stav země. Hnutí SPD korespondenční volby dlouhodobě odmítá, protože jsou v rozporu s Ústavou ČR, kde se v článku 18 uvádí, že volby „se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva”. Volič tak podle ústavy musí svůj hlas sám vložit do prázdné obálky ve volební místnosti za plentou, aby bylo jasné, že není nikým ovlivňován. Toto však korespondenční volba neumožňuje. Korespondenční volba je v rozporu s Ústavou ČR a zároveň by znamenala konec demokracie, protože popírá tajnost a rovnost volby. Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů. V Rakousku musely být v souvislosti s korespondenční volbou dokonce prezidentské volby anulovány. Francie v minulosti korespondenční volbu zrušila z obav před manipulacemi. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky tak, jak to určuje Ústava ČR!

Politické usnesení SPD - 5. 12. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

1. Zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit.

V minulém týdnu Energetický regulační úřad definitivně rozhodl o výrazném zvýšení regulované části ceny elektřiny a plynu pro rok 2024, což významně zvýší i celkové ceny energií pro občany a firmy. Konkrétně půjde o zdražení plateb za obnovitelné zdroje energií a za distribucí u domácností o 66 procent a u firem až o 190 procent. V případě průmyslově náročných oborů půjde až o likvidační zdražení energií podkopávající mezinárodní konkurenceschopnost českých firem, a to zejména i proto, že vláda, na rozdíl od vlád všech ostatních evropských zemí, neposkytne českým firmám (ani občanům) žádné kompenzace. To vše v době, kdy naše hospodářství dlouhodobě klesá i z důvodu slabé spotřeby domácností, resp. poklesu tržeb v maloobchodě a inflaci. Na mimořádné schůzi Sněmovny k problematice vysokých cen energií v minulém týdnu hnutí SPD navrhlo usnesení, které vyzývalo Fialovu vládu mj. k tomu, aby přijala taková opatření, aby měli naši občané, firmy a domácnosti celkové ceny elektřiny a plynu v příštím roce nižší, než garantují letošní cenové stropy a aby na kompenzaci dopadů vysokých cen energií českým spotřebitelům použila prostředky z emisních povolenek EU. Vládní poslanci však toto usnesení zamítli. Zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je, kromě neschopné a nekompetentní vládní pětikoalice, zhoubná energetická politika EU, Green Deal a systém emisních povolenek EU. Tento model je nutné odmítnout a opustit a je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR.

2. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství.

Vláda odmítla minulý týden ve Sněmovně řešit na návrh SPD závažné problémy českého školství, kvůli kterým proběhla i výstražná stávka. Ve školství, vinou vlády Petra Fialy (ODS), panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost. Hnutí SPD proto podpořilo oprávněné požadavky stávkujících pracovníků ve školství. Vládní škrty v této oblasti znamenají mj. i propad financí na mzdy pro nepedagogické pracovníky, které jsou dnes katastrofálně nízké. Například základní mzda školníka se pohybuje okolo 14 tisíc korun! Vládou navrhované rušení deseti tisíců těchto pracovních pozic ohrozí řádný provoz tisíců našich škol, a tím i podmínky vzdělávání našich dětí, protože nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a kvalitu vzdělávání obecně. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání (tzv. inkluze), který je extrémně drahý a škodlivý. Tato falešná ideologie vede pouze ke snížení kvality vzdělávání a k likvidaci našeho vynikajícího speciálního školství. Pokud bude hnutí SPD v příští vládě, budou v ní za nás zastoupeni odborníci, a nikoliv nekompetentní amatéři jako nynější ministr školství, vzděláním muzikolog Mikuláš Bek (STAN). Ten by měl podle hnutí SPD podat demisi.

3. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda.

V minulém týdnu Poslanecká sněmovna hlasy koaličních poslanců schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024 s dalším astronomickým deficitem 252 miliard korun. Skutečný rozpočtový schodek bude ale výrazně vyšší, jednak kvůli vládou nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v tzv. mimorozpočtových fondech. Současně lze v důsledku masivního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám prostřednictvím tzv. vládního konsolidačního balíčku a významného zvýšení cen energií očekávat další pokles domácí spotřeby a hrubého domácího produktu, a tím i nižší výběr daní, než v rozpočtu předpokládá Fialova vláda. Poslanci hnutí SPD předložili v rámci projednávání rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů, které by přesunuly nepotřebné a zbytné výdaje tam, kde by pomáhaly sociálně ohroženým českým občanům a zároveň by sloužily českým firmám k udržení jejich konkurenceschopnosti a k přežití. Vládní poslanci všechny tyto návrhy zamítli. Hnutí SPD má konkrétní plán řešení, jak systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh, a to formou opatření jak na straně veřejných příjmů, tak i výdajů. Zároveň disponujeme kvalitními ekonomickými experty a jsme připraveni tyto návrhy realizovat jako součást budoucí vlády.

4. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

V sobotu 2. prosince proběhla v Praze X. celostátní konference hnutí SPD. Konference mj. projednala návrhy nominantů z regionálních klubů a následně schválila čelo kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Lídrem kandidátní listiny bude člen SPD, ekonom a vysokoškolský pedagog Ing. Petr Mach, Ph.D. Na druhém místě potom bude europoslanec a člen předsednictva hnutí SPD MUDr. Ivan David, CSc. a na třetím místě předsedkyně partnerské strany Trikolora Zuzana Majerová. Konference zároveň schválila základní programové teze do těchto voleb, stejně tak jako zabezpečení přípravy, organizace, financování a realizace všech voleb plánovaných pro rok 2024, tedy včetně voleb krajských a senátních. Hnutí SPD má jednoznačnou ambici dosáhnout ve volbách do Evropského parlamentu lepšího výsledku než v roce 2019 a po těchto volbách společně s našimi evropskými partnerskými stranami ve společné frakci Identita a demokracie (ID) vytvořit početně nejsilnější skupinu v Evropském parlamentu a následně se na úrovni Evropy vrátit k modelu rovnoprávné spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Hnutí SPD není mezinárodně politicky osamocené, ale máme silné partnery ve střední i západní Evropě, včetně vládních stran, a jsme schopni náš politický program realizovat i na evropské úrovni. Na české politické scéně jsme jediným silným vlasteneckým, konzervativním a euroskeptickým subjektem, který hájí národní zájmy a suverenitu ČR. Žádáme proto všechny obdobně smýšlející občany, aby podpořili hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce a přidali se k nám! Konference rovněž vyslovila poděkování poslanci Jaroslavu Baštovi za jeho veškerou doposud vykonanou práci ve prospěch hnutí SPD a popřála mu mnoho sil v jeho boji s náhlým a závažným onemocněním.

Politické usnesení SPD - 28. 11. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi.

Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy (ODS). Je zcela evidentní, že působení vlády Petra Fialy vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují. Vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům a živnostníkům. Výsledkem je prudké zvyšování daní, snižování valorizací důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství a nedostatek míst ve školách, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, arogantní jednání vlády a nenacházení kompromisů v rámci požadavků tripartity, propad životní úrovně a bezbřehá podpora Ukrajiny. To je reálná politika Fialovy vlády. Za tohoto stavu vláda bude nejen zvyšovat daně a odvody všem českým občanům i firmám, ale plánuje také zvyšovat věk odchodu do důchodu a snížení reálných důchodů budoucím seniorům. Je na čase říci této nejhorší české vládě od listopadu roku 1989 „dost!”, a proto by měla podat demisi!

2. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo.

Česká republika rozhodnutím vlády Petra Fialy (ODS) prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna 2024. Kontroly byly zavedeny až na základě tlaku opozice. Jde o další faktické potvrzení toho, že EU dlouhodobě není absolutně schopna jakkoli řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje tzv. schengenský systém a zachycování vstupu imigrantů do EU na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu neegální imigrace. To za situace, kdy radikální islamisté pochodují zeměmi západní Evropy (Francií a Německem) a chtějí zde vyhlásit chalífát. Islámská ideologie není kompatibilní se způsobem našeho chápání hodnot, svobody a demokracie, které je potřeba bránit. Pokud vláda pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) stále prosazuje řešení na úrovni EU, tak je zcela naivní. Řešením je pouze nulová tolerance nelegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. Před dvěma lety byla Česká republika šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla na dvanácté místo, protože prudce meziročně stoupá počet trestných činů spáchaných cizinci. Řešením je trvalá ochrana našich státních hranic, kterou ovšem vláda Petra Fialy dlouhodobě odmítá. Fialova vláda naopak hlasovala pro přijetí Migračního paktu EU, který bude přerozdělovat migranty do zemí EU se všemi negativními dopady na bezpečnost občanů České republiky. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

3. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů.

Hnutí SPD nesouhlasí s podpisem tzv. „vládního konsolidačního balíčku” prezidentem republiky Petrem Pavlem, který představuje nejrozsáhlejší zvýšení daní a povinných pojistných odvodů pro občany a firmy v novodobých dějinách ČR. Přitom předseda hnutí SPD Tomio Okamura zaslal prezidentu republiky osobní dopis se žádostí a odůvodněním, aby tento zákon nepodepisoval. Prezident však našemu požadavku nevyhověl a zákon podepsal. Opět se tak potvrdil triumvirát vládní pětikoalice (vláda, Hrad a média), a tak se tímto prezidentovým podpisem tyto vládní návrhy stávají od 1. ledna 2024 platnými. Takže nastane další propad čistých příjmů a životní úrovně českých domácností, přičemž nejvíce jím budou postiženy pracující rodiny s předškolními dětmi. Navíc přijetí tohoto zákona ve Sněmovně proběhlo způsobem, který byl podle našeho názoru protiústavní, protože rozprava v závěrečném třetím čtení byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena, přestože desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno vystoupit. Všechny tyto skutečnosti musely být prezidentu Pavlovi známy, a přesto vládní návrh podepsal. Potvrzuje se tak skutečnost, že prezident republiky Petr Pavel není nadstranický, nehájí zájmy všeho lidu a jeho prezidentský slib, že bude zachovávat zákony České republiky, tímto dostává zcela jiný rozměr.

4. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU.

V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně další opoziční mimořádná schůze k otázkám plánovaného růstu cen energií v roce 2024. Když se mimořádná schůze k tomuto tématu konala naposledy, vládní poslanci arogantně a nedemokraticky znemožnili konání rozpravy k tomuto klíčovému ekonomickému i politickému tématu současnosti. Postupem času se navíc potvrzuje, jak vláda Petra Fialy ohledně zvyšování cen energií neříká občanům pravdu a jak celou situaci trestuhodně zanedbala. Dramatické zvýšení státem regulované složky cen energií (o 71 % až 206 % pro domácnosti a firmy) totiž od 1. ledna 2024 způsobí u velké části spotřebitelů i markantní růst jejich celkové ceny, a to zejména u elektřiny. V této souvislosti je třeba jasně říci, že zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika EU a Fialovy vlády, systém obchodování s emisními povolenkami a tzv. Green Deal EU. Přitom v ČR jsme schopni vyrábět dostatek vlastní levné elektřiny a za dostupné ceny ji prodávat českým spotřebitelům, občanům i firmám, a teprve přebytky následně prodávat za tržní ceny do zahraničí. To by vyžadovalo vykoupení akcií minoritních akcionářů polostátní společnosti ČEZ a nezávislou vládu chránící české národní zájmy obsazenou skutečnými experty. Hnutí SPD je připraveno být součástí takové vlády.

5. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu.

Hnutí SPD blahopřeje Straně pro svobodu (PVV) a jejímu lídrovi Geertu Wildersovi k drtivému vítězství v parlamentních volbách v Nizozemí, které proběhly 22. listopadu. Strana pro svobodu je partnerským subjektem hnutí SPD v evropské skupině vlasteneckých politických stran a hnutí a ve frakci Identita a demokracie (ID) v rámci Evropského parlamentu. Strana pro svobodu ve svém programu prosazuje mj. vypsání celostátního referenda o vystoupení Nizozemska z EU, úplné zastavení udělování azylu nelegálním imigrantům i odstoupení od Green Dealu EU. Strana pro svobodu více než zdvojnásobila svůj výsledek z předchozích parlamentních voleb, v dolní komoře nizozemského Parlamentu bude mít 37 křesel ze 150 a dle aktuálních zpráv by Geert Wilders měl být pověřen sestavením vlády a následně by se měl stát nizozemským premiérem. Jednalo by se o zásadní průlom i z hlediska dalšího vývoje a směřování EU, protože by se stal dalším premiérem v rámci Evropské rady (po Viktoru Orbánovi), který může uplatnit právo veta v otázkách přijímání dalších členů, podpory Migračního paktu EU, Green Dealu EU, podpory Ukrajiny atd. Nizozemský příklad jasně ukazuje, že vlastenecká, konzervativní a euroskeptická politika důsledně hájící národní zájmy a zájmy vlastních občanů, kterou v ČR reprezentuje pouze hnutí SPD, má i v evropském měřítku budoucnost a perspektivu.

6. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

Evropský parlament (EP) přijal minulý týden usnesení vyzývající k tomu, aby se EU zbavila možnosti rozhodovat ve svých orgánech jednomyslně. Jde tedy o návrh na zbavení členských států práva veta, tedy práva zablokovat na úrovni EU přijetí rozhodnutí, které je v rozporu s jejich národními zájmy. Tento návrh, který představuje zbavení členských států zbytků jejich státní suverenity, podpořili i čeští poslanci zvoleni za Pirátskou stranu. Usnesení EP obsahuje kromě návrhu na zrušení jednomyslného hlasování v Radě EU i návrh na zrušení možnosti vytvářet v rámci tohoto orgánu tzv. blokační menšiny, což je jediný institut, který dosud umožňuje skupině členských států (např. V4 a jejích spojenců) za přesně vymezených podmínek zabránit přijetí rozhodnutí nebo závazné právní normy, které tyto země poškozují. Návrh EP představuje opuštění principu jednomyslnosti v 65 zbývajících oblastech rozhodování, tedy např. v oblasti zahraniční, bezpečnostní, daňové či sociální politiky a zdravotnictví a přesun dalších kompetencí členských států na úroveň EU. Návrh obsahuje i ustanovení, aby se euro stalo povinnou měnou pro každou členskou zemi EU. Jedná se o návrh na zásadní průlom do zakladatelských smluv EU, který ještě vyžaduje souhlas zástupců vlád členských států v dalších orgánech EU. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy (ODS), aby tyto návrhy na příslušných jednáních vetovala. Opačný postup by byl naprostou zradou českých národních zájmů. Návrhy EP zároveň ukazují na zhoubné směřování EU a na potřebu vypsání celostátního referenda o vystoupení ČR z této organizace, což SPD dlouhodobě a konzistentně prosazuje, ale poslanci pětikoalice jej dlouhodobě odmítají zařadit na program jednání Sněmovny.

Politické usnesení SPD - 21. 11. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační. V ČR je inflace kvůli Fialově vládě druhá nejvyšší ze zemí EU. V příštím roce lze kvůli vládnímu balíčku očekávat další zdražování. Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády je naprosto nerealistický.

1. Kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační.

Poslanci vládní koalice minulý týden skandálně zamítli návrh programu opoziční mimořádné schůze Sněmovny k tématu plánovaného masivního zdražení energií od ledna příštího roku. To znemožnilo detailní prodiskutování této zásadní problematiky a také jakékoli vyjádření poslancům bez tzv. přednostního práva. Výrazné zdražení elektřiny a plynu od ledna příštího roku o 71 až 206 % v regulované složce cen energií pro domácnosti a firmy je absolutně nepřijatelné a dochází k němu kvůli naprosté nečinnosti a neschopnosti vlády Petra Fialy. Dopady tohoto zdražení zejména na české průmyslové podniky budou likvidační a fatální. Jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám růst cen energií nekompenzuje. Pomoc i v příštím roce chystá Polsko i Slovensko. A například německá spolková vláda schválila masivní dotační program pro německé firmy, kterým na energie přispěje v příštích dvou letech 12 miliardami eur (300 miliard korun). Do roku 2028 by pak tyto dotace měly celkově dosáhnout 28 miliard eur (700 miliard korun). Při existenci společného trhu EU to bude znamenat další ohrožení konkurenceschopnosti i samotné existence mnoha českých firem se všemi představitelnými negativními důsledky. Premiér Fiala a další ministři navíc neříkají pravdu o skutečném růstu cen elektřiny a jeho příčinách a důsledcích v příštím roce. Fialova vláda svými diletantskými kroky v oblasti energetiky opakovaně a nevratně poškozuje české hospodářství, průmysl, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů. Musí okamžitě skončit, než napáchá ještě větší a obtížně napravitelné škody.

2. V ČR je inflace kvůli Fialově vládě druhá nejvyšší ze zemí EU. V příštím roce lze kvůli vládnímu balíčku očekávat další zdražování. 

V ČR v říjnu dosáhla inflace dle metodiky Eurostatu hodnoty 9,5 %, a byla tak druhá nejvyšší ze zemí EU. Růst inflace v ČR tak opět zrychluje, zatímco v EU v říjnu inflace klesla v průměru na 3,6 %. V porovnání se zářím klesla míra inflace ve dvaceti dvou členských státech EU a v pěti (včetně ČR) vzrostla. Nejnižší míru inflace měly v říjnu Belgie (–1,7 %), Nizozemsko (–1 %) a Dánsko (–0,4 %). Meziměsíčně vzrostly v ČR hlavně ceny u některých základních potravin, například u vepřového masa o dalších 5 %, u vajec o 10,8 %, u trvanlivého mléka o 5,8 % a u másla o 5 %. V meziročním srovnání byl u nás zaznamenán katastrofálně vysoký růst cen elektřiny o 148,6 %. Ceny tepla a teplé vody meziročně vzrostly o 31 %, ceny vodného o 16,3 % a ceny stočného o 26,9 %. Výroky členů Fialovy vlády o tom, jak úspěšně bojují s inflací, jsou v konfrontaci se statistickými daty demaskovány jako naprosto lživé. V příštím roce lze dokonce očekávat další prohloubení inflace, tedy znehodnocení měny a snížení reálných příjmů, protože tzv. vládní konsolidační balíček bude kvůli plošnému zvýšení nepřímých daní (DPH a spotřební daň) a daně z nemovitosti působit také proinflačně. Hnutí SPD dlouhodobě jasně říká, že snižování ceny energií je základním požadavkem doby a předkládáme i návrhy řešení, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží. Hnutí SPD disponuje odborníky v otázkách energetiky a je připraveno být součástí příští vlády.

3. Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulém týdnu veřejně představil soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Tyto návrhy parametrických změn v důchodovém systému nejsou žádnou penzijní reformou, přestože je to tak vládními politiky prezentováno. Jde jen o krycí název pro zvyšování věku odchodu do důchodu a pro změnu výpočtu starobního důchodu pro budoucí seniory, kterým se sníží poměr budoucích důchodů k předchozím příjmům. Podle návrhu ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany narozené v roce 1966, přestože vláda donedávna tvrdila, že tyto změny se budou týkat až dnešních čtyřicátníků. Nesmírně pochybný je i samotný mechanismus navázání zvyšování důchodového věku na tzv. dobu dožití, přičemž mnohem důležitější je v tomto kontextu tzv. doba dožití ve zdraví, která je nyní u žen i mužů nižší než 65 let. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Jestliže ji Fialova vláda nyní prolomí, pokud budeme součástí příští vlády, vrátíme ji nazpět!

4. Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády je naprosto nerealistický.

V minulém týdnu proběhlo ve Sněmovně tzv. druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024. Jde o rozpočet s přiznaným deficitem 252 miliard korun, ovšem skutečný rozpočtový schodek bude ještě výrazně vyšší kvůli nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v různých mimorozpočtových fondech. Kromě toho lze v důsledku vládního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám a s tím spojeného poklesu spotřeby a poklesu hrubého domácího produktu od příštího roku důvodně očekávat i výrazně nižší výběr daní, než ve svém návrhu rozpočtu předpokládá vláda Petra Fialy. Tento návrh je tudíž absolutně nerealistický, a proto hnutí SPD opakovaně navrhovalo jeho zamítnutí již v prvním čtení, případně jeho vrácení vládě k přepracování. Více než třetinu rozpočtového deficitu také tvoří strmě rostoucí náklady na samotnou splátku tohoto státního dluhu, což je katastrofální. Vláda Petra Fialy ukázala, že není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi.

Aktuality

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců

Pátek 14.06.2024|

14.6.2024 11:56Radek Rozvoral: Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců!Zemědělci v rámci celé Evropské unie pořádali od začátku letošního roku celou řadu demonstrací, z důvodu zajištění lepších podmínek pro jejich podnikání. ...

Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana

Neděle 19.05.2024|

19.5.2024 18:49 Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana. Překvapivé výroky Zemana na semináři o bezpečnosti – Stačilo dodržet Minské dohody či nezpronevěřovat se otcům zakladatelům ...

Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky

Úterý 14.05.2024|

14.5.2024 12:55Radek Rozvoral: Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky!Minulý čtvrtek hodinu před polednem začala v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána z podnětu koaličních poslanců, a to s jediným cílem, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0