Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 2. 2. 2021

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážené dámy a pánové, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že očkování se kvůli vládě a EU komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci. Vláda tak chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí. Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost. Vláda plýtvá penězi občanů – za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů! Ministr vnitra Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA.

1. Očkování se kvůli vládě a EU komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou.

Očkování se komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Komunikace ze strany Vlády ČR je špatná. Minulý týden totiž Ministerstvo zdravotnictví nejdříve oznámilo, že doporučilo přerušit očkování 1. dávkou vakcín a měly by být rovněž zastaveny rezervace termínů na očkování, ale premiér toto vyjádření následně dementoval. Jasná a srozumitelná komunikace je součástí krizového řízení a toto současná vláda dlouhodobě nezvládá. Je nedostatek vakcín a vakcinačního materiálu (jehly, stříkačky). Vláda ČR podcenila přípravnou fázi na očkování a nezajistila samostatně dostatek vakcín, když spoléhala naivně na EU. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou, bez EU, např. po vzoru Maďarska, což tato vláda stále odmítá. Očkování podle hnutí SPD musí být dobrovolné, a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by měla dle SPD vláda zajistit co nejrychleji bezpečnou vakcínu a výběr mezi jednotlivými vakcínami.

2. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci. Vláda tak chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí.

Ministerstvo zdravotnictví objednalo ve společném evropském tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun a zaplatilo navíc třímilionový příplatek za jejich expresní leteckou dopravu. Tyto stříkačky ale jednak nejsou vhodné pro vakcínu firem Pfizer/BioNTech, ale také je jimi prováděná aplikace bolestivější, hrozí i riziko zánětu a složité je odhadnout správné množství natahované látky. Těmito chybnými kroky se zásadně prodlužuje očkování lidí, kteří očkování chtějí, a tím pádem se i prodlužují termíny, do kdy bude Vláda ČR prodlužovat nouzový stav. SPD další prodlužování nouzového stavu nepodpoří.

3. Hnutí SPD podalo zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost.

Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost, přičemž odpuštění by bylo po celou dobu trvání těchto omezení. Současně ovšem bude tato doba postiženým živnostníkům nadále započítávána do tzv. povinné doby pojištění, aby nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Jelikož vláda, přes naše četné apely, v této věci nekoná, SPD uplynulý pátek předložilo vlastní návrh zákona na pomoc těmto živnostníkům. Co se týče zdravotního pojištění, měl by je za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát.

4. Vláda plýtvá penězi občanů. Za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů!

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden oznámil, že polní nemocnice v Letňanech, která byla postavena v říjnu loňského roku, se zbourá, protože stejně prý v ní nemá kdo léčit. Její provoz nás všechny stál celkově 65 miliónů korun, a přitom v ní nikdo neležel. Jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje trestní a hmotnou odpovědnost politiků za přijatá rozhodnutí. Pokud by toto platilo, byla by odpovědnost jasná. Takto to zaplatí stát, tedy občané, a toto je pro SPD nepřijatelné!

5. Ministr vnitra Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů. 

Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) oznámilo minulý týden, že plánuje v následujících letech nakoupit pro policejní pořádkové jednotky vodní děla za 103 milionů korun. Většina z nás pamatuje dobu před rokem 1989, kdy demonstranti byli mláceni obušky a rozháněni vodními děly. O to více udivuje, že v době koronavirové krize, kdy je každá koruna dobrá, plánuje ministerstvo vnitra utratit 103 milionů korun na nákupy vodních děl. Asi se Jan Hamáček zhlédl v „prosazování demokracie” násilím ve Francii anebo Německu. Svobodní občané mají právo demonstrovat, a pokud je demonstrace povolena, potom je to již práce organizátorů, kteří mají ve spolupráci s Policií ČR zabezpečit její řádný průběh. Policie ČR má pomáhat a chránit a má také spoustu jiných zákonných možností a postupů, než proti shromážděným v případě neuposlechnutí jejich pokynů používat vodní děla.

6. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA.

Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA. Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden se minulý týden dohodli na prodloužení poslední odzbrojovací dohody, známou jako START 3, o dalších pět let bez jakýchkoli předběžných podmínek a dodatků. Je to dobrá zpráva pro celý svět. Smlouva podepsaná v dubnu 2010 v Praze omezuje počty strategických jaderných zbraní na nejvýše 1 550 na každé straně a počet rozmístěných střel a bombardérů na 700 a její platnost by vypršela 5. února. Příslušný zákon jednohlasně schválili před několika dny ruští poslanci a senátoři, přičemž v USA souhlas amerického Kongresu není zapotřebí. START 3 zůstává poslední platnou dohodou o kontrole jaderných zbraní, když Rusko a USA v roce 2019 odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.

Politické usnesení SPD - 26. 1. 2021

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že zákon o potravinách, který prosadila SPD, přinese zrušení dvojí kvality potravin, nižší ceny a potravinovou soběstačnost. Proto je proti zákonu velká manipulativní kampaň některých médií a lidí jednajících ve prospěch EU a nadnárodních řetězců. Podporujeme změny, které zlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Kvalita českého školství klesá. Hnutí SPD připraví legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice a proti cenzuře na sociálních sítích. Vláda i Evropská unie selhává v otázce očkování. Nesmíme se spoléhat na EU a musíme jít vlastní cestou. Podnikatelé krachují jeden za druhým, protože pomoc státu nepřichází. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Poslanci SPD hlasovali pro větší transparentnost a průhlednost žadatelů o dotace EU

1. Zákon na podporu českých potravin, který prosadila SPD, přinese nižší ceny, potravinovou soběstačnost a odbourá dvojí kvalitu potravin.

Hnutí SPD se minulý týden podařilo ve Sněmovně prosadit jednu ze svých programových priorit, což je zákon proti dvojí kvalitě potravin. Prosadili jsme, že výrobci nemůžou dodávat prodejcům výrobky ve stejných obalech, ale s rozdílným obsahem jednotlivých složek do jednotlivých států EU. Jiný obsah masa byl opakovaně zjištěn např. v rybích prstech dodávaných na trh v Rakousku a pro náš trh. Přičemž podíl masa byl samozřejmě pro rakouské obchody vyšší. Proto je proti zákonu velká manipulativní kampaň některých médií a lidí jednajících ve prospěch EU a nadnárodních řetězců. Poslanci tzv. demobloku hlasovali proti zrušení dvojí kvality potravin. Dále jsme prosadili zvýšení podílu našich národních komodit v nadnárodních potravinových řetězcích. Jedná se o postupné povinné navyšování podílu 120 druhů základních výrobků (z celkového počtu 15 tisíc), a to pouze v obchodech nad 400 m2 prodejní plochy, které umíme u nás v dostatečném množství vyprodukovat. Navyšování bude postupné o 3 procentní body ročně až do roku 2027, kdy dosáhne 73 % z dnešních 55 %, které již dnes supermarkety splňují. Je to tedy pouhých 0,8 % z celkového množství položek. Média a lobbisté globalistů šíří nepravdivé informace, že dojde ke zdražování potravin, anebo dokonce že jich bude v supermarketech nedostatek. Není to pravda! Povinný podíl se jednak týká potravin, které se dají v Česku vyprodukovat, takže o exotické ovoce a jiné produkty rozhodně nepřijdeme, a také že kvalita a čerstvost potravin se zvýší, přičemž jejich cena se naopak sníží, protože konkurenční prostředí vede ke snižování cen. Výkupní ceny zemědělských dodavatelů jsou v České republice dlouhodobě na nízké úrovni a vysoké ceny potravin určují hlavně nehorázné marže nadnárodních potravinových řetězců. Hnutí SPD podporuje producenty českých potravin a také postupnou opětovnou potravinovou bezpečnost a soběstačnost. Prosazujeme kvalitní české potraviny za dostupné ceny!

2. Podporujeme změny, které zlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Kvalita českého školství klesá.

Minulý týden bylo na pořadu jednání Sněmovny 3. čtení zákona o pedagogických pracovnících. Podporujeme změny, které zlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Kvalita českého školství klesá a také klesá úroveň technického a přírodovědného vzdělání. Odborné školy začínají mít nedostatek odborných učitelů. Hnutí SPD také podpoří zvýšení ocenění práce třídních učitelů.

3. Hnutí SPD připraví legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice a proti cenzuře na sociálních sítích.

Zásadním problémem začíná být zpochybňování svobody slova jako zaručeného základního práva. Zaprvé, události v USA ukazují na existenci systémové cenzury na sociálních sítích, která se otevřeně stala nástrojem potlačování nepohodlných politických postojů. Hnutí SPD připraví legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice. Zde je na místě otázka navržení a prosazení sankcí za takové cenzurní kroky proti občanům ČR. Zadruhé, součástí obrany svobody projevu bude i otázka posouzení Jednacího řádu Sněmovny. Obrátíme se na Ústavní soud, aby posoudil soulad Jednacího řádu Sněmovny s Ústavou ČR, jelikož svoboda projevu ve Sněmovně musí být jasně zaručena a občané o ní nesmí mít pochybnosti. Nedůvěra v této věci ohrožuje důvěru občanů k ústavnímu systému ČR.

4. Vláda i Evropská unie selhává v otázce očkování. Nesmíme se spoléhat na EU a musíme jít vlastní cestou.

Očkování podle hnutí SPD musí být dobrovolné a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by měla dle SPD vláda zajistit co nejrychleji bezpečnou vakcínu a výběr mezi jednotlivými vakcínami. Česká republika dostane podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v příštích týdnech mnohem méně dávek vakcíny proti koronaviru, než bylo plánováno. Chyba ohledně nedostatku vakcín je na straně EU a vláda by se měla vydat samostatnou cestou jako Maďarsko, které bude mít vakcíny z Ruska anebo Číny. V důsledku toho se zároveň pro důchodce komplikovaný registrační systém se od 1. února nespustí, protože rezervace z důvodu nedostatku vakcín nelze jednotlivými zdravotnickými zařízeními dopředu garantovat. Očkovací strategie není zvládnutá a vláda podcenila přípravu. Riziková skupina I.A nebude naočkovaná do konce února, ale možná do konce března. Aktuálně je denně očkováno zhruba 10 tisíc osob z rizikových skupin, zatímco například Izrael jenom za minulý pátek naočkoval 223 tisíc lidí. Tímto tempem bude očkování všech obyvatel ČR, kteří očkování chtějí, trvat minimálně ještě jeden rok a většina populace bude již v té době promořena.

5. Podnikatelé krachují jeden za druhým, protože pomoc státu nepřichází. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM zavedla protiepidemický systém (tzv. PES), aby byla pro naše občany předvídatelná omezení v jednotlivých stupních. Vláda se však Indexem PES přestala řídit. Česká republika je již více než 12 dní ve 4. stupni, a přesto platí opatření stupně 5. Děti školou povinné neví, co je škola, a distanční výuka to nenahradí. Podnikatelé krachují jeden za druhým, protože pomoc státu nepřichází. Není divu, že začíná občanská neposlušnost jako výraz proti některým nesmyslným nařízením vlády, třeba v oblasti povolení otevření obchodů pouze s dětskou obuví anebo stálým uzavřením lyžařských středisek. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá.

6. Poslanci SPD hlasovali pro větší transparentnost a průhlednost žadatelů o dotace EU

Poslanci SPD hlasovali pro větší transparentnost a průhlednost žadatelů o dotace EU. V této souvislosti probíhá záměrně nepravdivá kampaň několika médií vůči SPD, která tvrdí opak, a zároveň vyzdvihuje strany tzv. demobloku. Skutečnost je taková, že pro sněmovní verzi poslance KDU-ČSL Marka Výborného zákona o evidenci skutečných majitelů hlasovaly všechny strany ve Sněmovně včetně SPD, a to i předtím, než odešla do Senátu. Tvrzení, že je senátní verze v praxi lepší, není ničím podložená. Stávající stav se podařilo ztransparentnit, což je vítané protikorupční opatření. Pomluvy ze strany Seznamzprav nebo Bakalova Aktuálně.cz jsou směšné.

Politické usnesení SPD - 19. 1. 2021

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD ve Sněmovně nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Dalším bodem je, že vláda musí podle hnutí SPD volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19. Vládní systém očkování nefunguje dobře. Občanům v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měl být umožněn rychlý a bezpečný výběr vakcíny. Trváme na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Prosazujeme zákon proti dvojí kvalitě potravin a podporujeme producenty českých potravin. Netransparentní korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, proto se hnutí SPD jasně staví proti němu. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

1. Hnutí SPD ve Sněmovně nepodpoří prodloužení nouzového stavu.

Tento týden bude Vláda ČR, celkově již po sedmé, žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti koronaviru. Nouzový stav v ČR trvá nepřetržitě od 5. října loňského roku. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM měla již 10 měsíců na to, aby reflektovala konkrétní konstruktivní návrhy SPD a předložila do Sněmovny návrhy příslušných legislativních změn, aby nemusel být opakovaně vyhlášen nouzový stav a s ním související omezující plošná opatření, ale zároveň aby situace umožňovala vládě a dalším orgánům státní správy operativně plnit jednotlivá protiepidemická opatření. Některá zdravotnická zařízení kolabují kvůli nedostatku lůžek a odborného personálu a kvůli EU je i nedostatek vakcín pro rizikové skupiny. Nouzový stav ale není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou plošně omezeny základní lidské svobody a mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Je potřeba ze strany Vlády ČR navrhnout legislativní úpravy možností nasazování vojáků do zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb. Nařizovat pracovní povinnost a výpomoc určitým skupinám obyvatel lze již dnes provádět prostřednictvím hejtmanů, a nikoliv pouze v rámci vládou vyhlášeného nouzového stavu. Je také potřeba důsledně uplatňovat a případně novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví. To jsou důvody, proč prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně nepodpoříme.

2. Vláda musí podle hnutí SPD volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19.

Vláda ČR musí volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19. Taková podpora v důsledku podpoří i jejich zaměstnance. Podpora by měla být stanovena bez zbytečné byrokracie a s využitím údajů, které má stát k dispozici. Platí, že kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Například je možné stanovit pomoc procentuálním podílem z rozdílu výše tržeb vykázaných v daňovém přiznání za roky 2019 a 2020. Tento model je aplikován ve vyspělých západních zemích. Jde o rychlou a snadno kontrolovatelnou metodu, která bude správně preferovat podnikatele vykazující a zdaňující své příjmy.

3. Vládní systém očkování nefunguje dobře. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle. Odmítáme ale diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat.

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný představili minulý týden registrační systém a strategii očkování. Tento materiál přichází jednak v časovém skluzu a je také závislý na dostupnosti očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva s cílem proočkování minimálně 70 % celkové populace. Podle první fáze má být prováděno v souladu se stanovenou prioritizací nejrizikovějších skupin, tedy skupina seniorů (80+), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb a zdravotníci přednostně poskytující péči pacientům s nemocí covid-19. Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Navíc systém po uvedení do provozu dne 15. ledna v 08:00 hodin po 90 minutách zkolaboval. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle. Trváme na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Pokud je ale kvůli EU vakcín nedostatek a nevíme kolik a jakých druhů jich budeme v následujících měsících mít, je logistika a metodika strategie očkování na vodě. K tomu je zároveň potřebný dostatek vakcinačního materiálu (jehly, stříkačky) a zejména kapacit na provádění vakcinací. Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. Klíčovou roli by měli podle názoru SPD hrát zejména praktičtí lékaři, kteří znají své pacienty, mají podmínky pro očkování, a nikoliv vládou vytváření nějakých alternativních paralelních registračních způsobů, když údaje o svých pojištěncích mají např. i zdravotní pojišťovny.

4. Prosazujeme zákon proti dvojí kvalitě potravin a podporujeme producenty českých potravin

Tento týden by měla být na pořadu 79. schůze Poslanecké sněmovny v závěrečném schvalování novela zákona proti dvojí kvalitě potravin, jež by měla podle pozměňujícího návrhu SPD zavést i povinný procentuální podíl základních potravin, které se produkují v České republice. Mělo by se to týkat zhruba stovky z více než 15 tisíc druhů prodávaných potravin. Od roku 2022 by muselo být ve větších prodejnách 55 % vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 %. Povinný podíl by se měl týkat potravin, které se dají v Česku vyprodukovat. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad”. Od dob dohody České republiky s EU, kterou si na nás vynutil Brusel, je možné k nám dovážet a našim občanům v supermarketech prodávat jako „potraviny” i věci, které jsou svým složením horší než ty, které se prodávají ve stejných obalech na západě od nás. Novela zákona umožní našim regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu a napomáhá také k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Hnutí SPD je jediné, které řeší ukončení dvojí kvality potravin, abychom mohli všichni jíst dobré a kvalitní potraviny za dobré ceny. Zároveň také prosazujeme znovuzavedení závazných státních norem regulujících kvalitu základních potravin.

5. Netransparentní korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, proto se hnutí SPD jasně staví proti němu.

Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU) bude usilovat o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by se projednávala možnost pro občany v zahraničí volit již v letošních sněmovních volbách korespondenčně. Hnutí SPD tento návrh odmítá. Korespondenční hlasování při posledních prezidentských volbách v USA je jasnou ukázkou hrozby manipulace. Dnes je zřejmé, že náskok Joe Bidena tvoří právě započtení korespondenčních hlasů, které jsou podhoubím pro možnou manipulaci s hlasy. Při posledních prezidentských volbách v Rakousku dokonce musely být výsledky anulovány a musely proběhnout volby nové. Korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, i když by lidé ve skutečnosti hlasovali proti nim. Zkušenosti z USA a Rakouska jsou pro nás poučením, že něco takového nesmíme připustit u nás. Proto SPD nepodpoří případnou změnu volebního zákona a zavedení možnosti korespondenční volby, jinak hrozí manipulace s volebními výsledky i u nás. Naši občané žijící v zahraničí mají v současnosti možnost volit na zastupitelských úřadech ČR.

6. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

Přípravy na inauguraci 46. prezidenta USA Joea Bidena dne 20. ledna připomínají spíše přípravu na válku. Situace ve Spojených státech je více než vypjatá. Vojáci americké národní gardy se shromažďují v hlavním městě Washingtonu, aby „údajně zabránili” dalšímu pokusu o obsazení Kapitolu či jiných důležitých institucí v hlavním městě. Americká společnost je rozdělena, lidé jsou naštvaní a mnozí nevěří výsledkům voleb, neboť celá situace ohledně prezidentských voleb velmi zapáchá systematickými podvody, zejména při sčítání korespondenčních hlasů v jednotlivých státech. Klíčové budovy jsou ve Washingtonu obklopeny zátarasy, u kterých hlídkují po zuby ozbrojení vojáci, kolem soustavně projíždějí obrněné vozy a nad nimi létají vrtulníky. Internet zaplavují tisíce videí, ale masmédia o tom raději mlčí. Každý, kdo se podílel a podílí na manipulaci voleb, nese zásadní odpovědnost za konec demokracie. Spravedlivé volby jsou zásadní pro existenci demokracie jako způsobu vlády občanů. Cenzura dokonce odstřihla Donalda Trumpa od jeho facebookového a twitterového účtu. SPD je proti omezování svobody slova včetně cenzury sociálních sítí. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

Politické usnesení SPD - 12. 1. 2021

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že protesty občanů jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace Vlády ČR při zvládání nákazy covid-19. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Pro hnutí SPD jsou také nepřijatelné úvahy Vlády ČR o perzekuci lidí, kteří nejsou vakcinováni. Očkování musí být dobrovolné a nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají.  Hnutí SPD prosazuje kvůli zlepšení zdraví obyvatelstva potravinovou nezávislost a soběstačnost České republiky a kvalitní české potraviny za přijatelné ceny.

1. Pokračující protesty občanů jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace Vlády ČR

Pokračující protesty občanů různou formou na různých místech republiky jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace Vlády ČR při zvládání nákazy covid-19. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Lidé budou podporovat taková opatření, kterým budou rozumět a která vedou k výsledku. Vláda však bohužel dělá pravý opak. Naprosto nepřijatelné jsou mediální nápady, které někteří vládní poradci vypouštějí do médií, například o dalším omezení pohybu na okruh 15 kilometrů od domova. Lze to charakterizovat jako nesmyslnost a nekoncepčnost. Tímto postupem vláda přidá ke krizi zdravotní i vážnou krizi ekonomicko-sociální, politickou i společenskou. Lidé nejsou loutky a nelze věčně bez rozmyslu pošlapávat jejich ústavní svobody.

2. Evropská unie nezvládá boj proti covid-19 – dnes vakcinaci fakticky kontroluje EU a omezuje možnost ČR postupovat samostatně a efektivněji.

Očkování musí být na bázi dobrovolnosti a nikdo nesmí být k očkování nucen. Nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají. Potřebujeme opatření směřující cíleně na identifikovanou rizikovou skupinu. Těm občanům, kteří se dobrovolně rozhodnou očkovat, musí být umožněn bezpečný výběr z dostupných vakcín. Lidé musí obdržet jasné a srozumitelné informace o vakcínách. Dobrovolná vakcinace musí probíhat co nejrychleji především v rizikové skupině. Dnes vakcinaci fakticky kontroluje EU a omezuje možnost ČR postupovat samostatně. Pokud Izrael dokázal vakcinovat za stejnou dobu 30krát více občanů a dnes má fakticky pokrytou vakcinaci rizikové skupiny, je jasně vidět rozdíl mezi samostatným státem a státem podřízeným elitám EU. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe.

3. Pro hnutí SPD jsou nepřijatelné úvahy Vlády ČR o perzekuci lidí, kteří nejsou vakcinováni. Nikdo nesmí být k očkování nucen a nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají.

Pro hnutí SPD jsou nepřijatelné úvahy Vlády ČR o perzekuci lidí, kteří nejsou vakcinováni, nebo úvahy o ukládání povinnosti podnikatelům lustrovat zákazníky podle očkovacích průkazů. Nikdo nesmí být k očkování nucen a nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají. Naprosto nepřijatelné jsou také záměry vlády postupně omezovat podporu postižených sektorů podnikání a živností, což negativně dopadne nejen na firmy a živnostníky, ale také na jejich zaměstnance.

4. Hnutí SPD prosazuje kvůli zlepšení zdraví obyvatelstva potravinovou nezávislost a soběstačnost České republiky a kvalitní české potraviny za přijatelné ceny.

Česká republika musí cílevědomě pečovat o zdravotní stav svých obyvatel. Základním předpokladem je kromě jiného i dostatek kvalitních potravin. Kvalitní potraviny zásadním způsobem posilují imunitní schopnost lidí. Je nutné prosadit potravinovou bezpečnost naší země a znovu vrátit trh kvalitním českým potravinám. Kvalita potravin a zdraví lidí spolu přímo souvisí. Proto hnutí SPD prosazuje potravinovou nezávislost a soběstačnost České republiky a kvalitní české potraviny za přijatelné ceny.

Politické usnesení SPD - 5. 1. 2021

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody. Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Brexit je výhodný a Británie svým vystoupením z EU získává zpět svou svobodu a nezávislost. Vláda ČR by měla místo financování politických neziskovek či vzdálených rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením. Vítáme rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021.

1. Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody. Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti.

Do České republiky mezi vánočními a novoročními svátky dorazila první zásilka vakcíny na covid-19. Dorazila ve stejné době jako do ostatních členských států EU. Jde však o pouhých několik tisíc dávek. Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku, Číně, ale i Maďarsku se již dávno očkuje, tak ČR dosud čekala na rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala, chybí dostatek zdravotníků, vakcín, které podléhají schválení z úrovně EU, a také potřebného zdravotnického materiálu (jehly, stříkačky a dezinfekce). Nemusíme vakcíny nakupovat pouze od EU a naši občané, kteří být očkovaní chtějí, by měli být naočkováni rychle. Aktuálně se 45 % našich občanů odmítá očkovat proti nákaze covid-19. Jedná se o svobodné rozhodnutí občanů, kteří k tomu mají své oprávněné důvody. Toto by vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM měla respektovat. Na druhou stranu 40 % občanů by se očkovat nechalo a stát by jim potom měl očkování zajistit v co nejkratším možném termínu. V současné době se ale teprve připravuje registrace žadatelů o vakcinaci, která se má spustit až od 1. února. Například Izrael, tedy stát velikostně podobný nám (9 milionů obyvatel), ale byl schopen již za 14 dnů naočkovat jeden milion svých občanů a do konce ledna mají v plánu naočkovat další milion. U nás se počítá s proočkováním zatím do konce září. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnou, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody.

2. Brexit je výhodný a Británie svým vystoupením z EU získává zpět svou svobodu a nezávislost.

O Vánocích došlo k uzavření pobrexitové smlouvy mezi Velkou Británií a EU. Vítáme prohlášení Borise Johnsona, který mimo jiné uvedl: „Vzali jsme si zpět kontrolu nad našimi penězi, hranicemi, zákony, obchodem a rybářskými vodami. Soudní dvůr EU pro nás už nebude hrát roli. Od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost.” Plně se ukazuje, že brexit byl a je pro Británii výhodný a Velká Británie tímto krokem jednoznačně posílila. Boris Johnson v podstatě popsal to, o co jsme po našem vstupu do EU přišli i my, a teď je potřeba nám tyto pravomoci vrátit zpět. Řešením je czexit. Hnutí SPD je jediným politickým subjektem ve Sněmovně, který prosazuje referendum o vystoupení z EU.

3. Vláda ČR by měla místo financování politických neziskovek či rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením.

Chorvatsko postihlo minulý týden opakovaně ničivé zemětřesení o maximální síle 6,4 stupně, a které si vyžádalo sedm lidských životů, několik desítek zraněných a rozsáhlé materiální škody. Nejvíce jsou zasažena města Petrinja, Sisak a Glina a okolní obce. V městě Petrinja, kde žije 24 tisíc obyvatel, musí být dokonce 90 % domů zbouráno kvůli narušené statice a místní starosta dokonce oznámil, že bude lepší srovnat město se zemí. Česká vláda poslala této tradiční dovolenkové destinaci českých občanů pouze vybavení za zhruba 5 milionů korun. Vláda by měla místo financování politických neziskovek či vzdálených rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením. Chorvatsko je nejvýznamnější turistickou destinací pro občany České republiky, do které každoročně vyjíždí za rekreací více než půl miliónu našich občanů (před covid-19). Jsme přesvědčeni o tom, že výše české vládní pomoci Chorvatsku by měla tato fakta vzít v úvahu.

4. Vítáme rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021.

Hnutí SPD vítá oznámení prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021 s tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Hnutí SPD pracuje na volebním programu, který představí veřejnosti v březnu 2021.

Politické usnesení SPD - 22. 12. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu a demokracii i ekonomiku naší země a opatření vůči ohroženým skupinám lze realizovat i bez nouzového stavu. Odmítáme  „vypnutí” republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství. Hnutí SPD podporuje snížení daní pro pracující občany. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh státního rozpočtu, protože vláda plýtvá peníze na nepřizpůsobivé, politické neziskovky, imigranty atd. Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

1. Hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu a demokracii i ekonomiku naší země.

Dnes bude Vláda ČR letos celkově pošesté žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti pandemii koronaviru. Nouzový stav není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Stát se fakticky dostává do situace, kdy se mění pod záminkou boje s pandemií v korporaci řízenou skupinou osob s právem omezovat práva lidí a s možností bez výběrových řízení utrácet veřejné prostředky. Vláda měla dostatek času přijít s novelizací zdravotní a krizové legislativy, která by tyto závažné problémy řešila. Dost času bylo na přijetí cílených opatření, která by řešila ochranu ohrožených skupin a zbytečně neomezovala ekonomický a sociální systém země. Nestalo se tak. Jsme konfrontováni s faktem, že hrozí nebezpečí dlouhodobého pokračování nouzového stavu. Zmatečná opatření a špatná komunikace vážně narušily důvěru občanů. Dnes je zřejmé, že kromě reálného zdravotního rizika je ohrožena i svoboda a demokracie. Snaha učinit z oprávněné kritiky postupu vlády odpovědnost za ztrátu životů je politicky mylné a další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku, včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby. To jsou důvody, proč prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně nepodpoříme.

2. Odmítáme „vypnutí” republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství.

Vláda ČR na svém středečním jednání s největší pravděpodobností zpřísní systém protiepidemických opatření (PES) na stupeň 5. Tímto se republika v podstatě „vypne” až na výjimky úplně. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství a vykládá si systém PES po svém. Názorným příkladem budiž situace z minulého týdne, kdy byla republika v systému PES na 3. stupni a připravovala se na přechod na 4. stupeň, přičemž již většina krajů byla v pátek 18. prosince na stupni 5 s celkovým skóre 76 bodů. Usnesení Vlády ČR ve smyslu jednotlivých opatření jsou chaotická a rozporuplná. Dalším důkazem je například usnesení Vlády ČR z počátku minulého týdne, které vláda po kritice veřejnosti opět upravila a ve kterém omezila volný pohyb osob přes den, a tím pádem by lidé teoreticky směli nakupovat jen základní potřeby. Jinými slovy – všechny prodejny mohou být otevřené, ale nesmí se do nich chodit. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá.

3. Hnutí SPD podporuje snížení daní pro pracující občany.

Hnutí SPD prosazuje snížení daní, proto podporujeme původní sněmovní verzi daňového balíčku, která daně pracujícím občanům snižovala více než ta senátní. Zdá se ale, že původní sněmovní verze nebude mít dostatečnou podporu ostatních stran, protože ODS z toho, co původně podpořila, couvla, a podporuje menší snížení daní. Aby prošlo – byť i menší – snížení daní, hnutí SPD podpoří senátní verzi, a pokud dojde na hlasování o té sněmovní, podpoří tu sněmovní. Procedura je totiž taková, že se nejprve hlasuje o verzi senátní a pokud bude schválena tato, o té sněmovní se již nehlasuje. Rozdíl mezi senátní a sněmovní verzí je v tom, že senátní verze zachovává zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daní z hrubé mzdy (15 a 23 %) schválené Sněmovnou a zároveň snižuje zvýšení základní daňové slevy na poplatníka schválené Sněmovnou na zhruba 28 tisíc korun. Zároveň navrhuje kompenzace samosprávám kvůli výpadkům z příjmů kvůli pandemii koronaviru v celkovém objemu 22,7 miliardy korun v rámci změn parametrů zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD). Hnutí SPD podpoří návrh Senátu, protože podporujeme, aby občané platili méně na daních a zároveň jim zbylo více peněz v peněženkách. Pokud ale senátní verze neprojde, potom budeme hlasovat pro verzi, kterou jsme navrhli a podpořili a byla také schválena Sněmovnou. Sněmovní verzi považujeme za lepší, protože více snižuje daně pracujícím lidem. Podpora snížení daní pracujícím lidem byla naprosto správným rozhodnutím Poslaneckého klubu SPD. Vítáme také prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který nebude tzv. „daňový balíček” svým podpisem vetovat. SPD je dlouhodobě programově pro snižování daní, přičemž vládní koaliční ČSSD to odmítá.

4. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním.

Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku a Číně se již dávno očkuje, v podmínkách České republiky stále čekáme na schválení vakcíny orgány EU, resp. Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala a chybí očkovací plán, strategie a očkovací centra. Občanům také chybí základní informace o tom, jak dlouho vydrží imunita získaná po takové vakcíně a jaké jsou vedlejší účinky jednotlivých vakcín. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnou, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva. Odmítáme zároveň společný očkovací průkaz EU, neboť tím vzniknou dvě kategorie lidí – očkovaných a neočkovaných. Jsme také přesvědčeni o tom, že se jedná o obrovský byznys pro výrobce vakcín a dalšího potřebného zdravotnického materiálu.

5. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh státního rozpočtu, protože vláda plýtvá peníze na nepřizpůsobivé, politické neziskovky, imigranty atd.

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. Poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun, které ale byly poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítnuty. Proto SPD při závěrečném hlasování návrh rozpočtu nepodpořila. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM podpořila škrty v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany ve výši 10 miliard korun. S tím hnutí SPD také nesouhlasí. Máme spoustu výhrad k práci Ministerstva obrany, předraženým nákupům děl, pásových bojových vozidel a vrtulníků bez výběrových řízení. Zároveň ale odmítáme podporovat zahraniční zbrojní průmysl. Podporujeme modernizaci armády, ale je potřeba zakázky vysoutěžit a více rozložit v čase. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by také měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace (které podporují nelegální migranty), solární barony, škrtnout škodlivou inkluzi ve školství a přestat vojáky vysílat na zahraniční mise do Afghánistánu, Iráku, a do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

6. O víkendu proběhla 7. celostátní konference hnutí SPD formou videokonference. Změnily se stanovy a zahájily přípravy na sněmovní volby v roce 2021.

Dne 19. prosince 2020 proběhla 7. celostátní konference hnutí SPD. Konference byla v souladu s vládními opatřeními poprvé v historii organizována formou videokonference za účasti delegátů ze všech 13 krajů a hlavního města Prahy podle klíče k účasti stanoveném předsednictvem hnutí. Delegáti konference schválili usnesení, kterým zároveň dochází ke změně stanov hnutí a dalšího organizačního zajištění fungování hnutí v době mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19. Konference zároveň vyhodnotila výsledky krajských a senátních voleb 2020 a schválila hlavní teze tvorby programu hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Konference také uložila předsednictvu hnutí a orgánům hnutí SPD zahájit přípravu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Volební program představí hnutí v průběhu března 2021. Hnutí SPD je jediný z parlamentních politických subjektů, který i v době restriktivních opatření kvůli pandemii koronaviru našel způsob, jak celostátní konferenci v závěru roku zorganizovat a provést.

7. Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Hnutí SPD přeje klidné prožití vánočních svátků všem lidem, kteří považují tento křesťanský svátek za příležitost projevit dobrou vůli a lásku mezi lidmi. Přejeme i vše dobré do nového roku 2021.

Politické usnesení SPD - 15. 12. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odmítáme plošná restriktivní opatření vlády, neboť Babišova vláda pokračuje v likvidaci malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim škody dostatečně nekompenzuje. ČSSD nabízí lidem žebrácký důchod a hystericky vyhrožuje odchodem z vlády. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů, ale státní rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, proimigrační politické neziskovky, solární barony a podobně poslanci SPD nepodpoří. Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům. Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie, jíž je SPD členem, iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie, kvůli němuž hrozí příliv desítek milionů imigrantů do Evropy. Podporujeme Velkou Británii při obhajobě její suverenity proti diktátu Bruselu a referendum o vystoupení z EU.

1. Odmítáme plošná restriktivní opatření vlády. Babišova vláda pokračuje v likvidaci malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim škody dostatečně nekompenzuje.

Vláda ČR na svém pondělním jednání zpřísnila systém protiepidemických opatření (PES) na stupeň 4 s účinností od pátku 18.12.2020. Fakticky tak tímto plošným opatřením znemožnila našim občanům plnohodnotně trávit čtvrtý adventní víkend podle tradičních předvánočních zvyků. Navíc ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v přímém přenosu veřejnoprávní ČT nevyloučil před vánočními svátky další zpřísnění a přechod v systému PES do stupně 5, čímž by se republika v podstatě vypnula až na výjimky úplně. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim výpadky z příjmů a fixní náklady dostatečně nekompenzuje. Vrcholem je potom usnesení Vlády ČR, ve kterém zakázala prodej piva do PET láhve a kávy s sebou z výdejního okénka restaurace, v jehož důsledku následně prodejci prodávali tyto a ostatní nápoje v papírových sáčcích. Trpělivost našich občanů již dávno dosáhla krajní meze. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Je potřeba chránit výhradně rizikové skupiny občanů, kterých je zhruba 17 procent, ale zbytek občanů ohrožený není. Občany je potřeba nechat normálně žít. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá. Ta by umožnila opatření v ohniscích nákazy a ochranu ohrožených skupin bez potřeby plošného vyhlašování nouzového stavu.

2. ČSSD nabízí lidem žebrácký důchod a hystericky vyhrožuje odchodem z vlády.

ČSSD po sedmi letech vládnutí s hnutím ANO hrozí odchodem z vlády. Jde o politickou hysterii připomínající útěk krys z lodi, která je v bouři. ČSSD dělá prohlášení a vydává návrhy ve svém oblíbeném stylu falešných slibů, které mají jen splést voliče. Příkladem jsou důchodové návrhy ministryně Maláčové. Chce, aby lidé nemuseli pracovat a dostali žebrácký důchod. Je to špatně! Dnes je nutné garantovat nezvýšení věku pro odchod do důchodu, zvýšit důchody a zavést zvýhodnění pro ty, kteří řádně vychovají děti. To je naše koncepce a politika. Slušný člověk se práce nebojí. Chce být za ni ale správně ohodnocen a nechce ze své práce vydělávat na snadný život těch, kteří se práce štítí.

3. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů, ale státní rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, proimigrační politické neziskovky, solární barony a podobně poslanci SPD nepodpoří.

Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat mimo jiné třetí závěrečné čtení vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. Poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze k slušným a potřebným lidem. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15 400 korun. Jsme přesvědčeni o tom, že si to naši důchodci zaslouží. SPD při hlasování vládou koncipovaný návrh rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace, přestat financovat solární barony, zahraniční předražené zbojní zakázky pro armádu, škrtnout zpackanou inkluzi ve školství a přestat vojáky vysílat na zahraniční mise do Afghánistánu a Iráku a do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

4. Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům. 

Vláda prostřednictvím ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) minulý týden předložila do Sněmovny ve stavu legislativní nouze novelu krizového zákona, která poskytuje státní moci větší pravomoci a sankce udělované při řešení přestupků. Podle schváleného návrhu půjde uložit ve správním řízení pokutu právnickým osobám až do výše tří miliónů korun za porušení tohoto zákona. Jedná se například o pokuty za otevřené hospody a restaurace po zavírací době. Hnutí SPD hlasovalo proti tomuto zpřísnění, nicméně poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM ho Sněmovnou za pomoci poslanců tzv. demobloku nakonec prohlasovali a byl schválen. Novela zákona zavádí další represe a restrikce proti našim občanům a právnickým osobám, navíc v době, kdy z důvodu koronaviru dochází paradoxně k celkovému poklesu kriminality. Tato restriktivní opatření se přijímají proto, že Vláda ČR současnou situaci nezvládá a jedná naprosto chaoticky a mnohdy směšně. Je zřejmé, že naprosto nelogická a proti zdravému rozumu směřující nařízení občané nechtějí dodržovat. Řešení je v prevenci a vydávání racionálních a srozumitelných opatření, a nikoliv v době ekonomické a koronavirové krize vytvářet pod taktovkou ministra Hamáčka policejní stát.

5. Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie, jíž je SPD členem, iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie, kvůli němuž hrozí příliv desítek milionů imigrantů do Evropy.

Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie (členy jsou například vlastenecké strany Mattea Salviniho a Marine Le Penové) iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie. Členem této strany je i SPD. Chceme dohromady nasbírat milion podpisů napříč Evropou. Cílem petice je informovat občany o hrozbách vyplývajících z paktu a snaha vytvořit tlak na představitele evropských států, aby pakt neschválili. Hrozí, že v příštích letech by se v členských státech EU mohly usadit desítky milionů nelegálních imigrantů ze zemí ležících mimo Evropu (dle Eurostatu přijde do roku 2060 do Evropy 55 milionů imigrantů), přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. To by mohlo rozvrátit Evropu i naši zemi. Proti tomu musíme bojovat a musíme to zastavit! Česká mutace, kde je možné petici online podepsat, je na stránkách www.saveurope.cz.

6. Podporujeme Velkou Británii při obhajobě její suverenity proti diktátu Bruselu a referendum o vystoupení z EU.

Velká Británie a EU se ani na konci minulého týdne nedohodly na podobě obchodní dohody po brexitu. Pokud nedojde k dohodě do konce roku, začnou od ledna unijní státy obchodovat s Británií se cly a kvótami podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Nastává tímto situace, kterou SPD dlouhodobě předvídala, tedy tvrdý brexit bez dohody. Velká Británie tvrdě hájí zájmy svých občanů ve vztahu k EU zejména v otázkách rybolovu, hospodářské soutěže a řešení vzájemných sporů a nenechá se ze strany EU vydírat. Hnutí SPD kroky Velké Británie podporuje a zastáváme názor, že je lepší nemít dohodu žádnou, než mít dohodu špatnou. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt prosazuje referendum o vystoupení z EU.

Politické usnesení SPD - 8. 12. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD nepodpoří ani prodloužení nouzového stavu, ani vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů. Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou, mohou zničit malé podnikatele a poškodit jejich zaměstnance a těží z toho jen nadnárodní korporace. Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Je třeba pomoci lidem, na které dopadla vládní opatření. Výroky předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka jsou výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům.

1. Hnutí SPD nepodpoří ani prodloužení nouzového stavu, ani vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů.

Tento týden bude Vláda ČR letos potřetí při druhé vlně covid-19 žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů. Pro SPD je opakované prodlužování nouzového stavu nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla přijímat protiepidemická opatření podle potřeby a bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Ve skutečnosti ale vláda připravila na poslední chvíli paskvil s cílem vytvořit instituci nazvanou Centrální úřad Státní hygienické služby. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít v případě schválení novely zákona Parlamentem ČR dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů. Tento návrh obsahuje také změnu zákona o elektronických komunikacích, který by umožnil tomuto úřadu vyžádat si od mobilního operátora data o pohybu osob již s pouhým podezřením na nákazu, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Takto koncipovaný návrh je pro SPD zcela nepřijatelný a v žádném případě jej při hlasování nepodpoříme.

2. Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou, mohou zničit malé podnikatele a poškodit jejich zaměstnance a těží z toho jen nadnárodní korporace.

Postup vlády v rámci systému PES, který vykazoval chyby a nebyl dodržován, se dostal do situace, kdy nový nástup omezení může být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou. Nyní jde o faktické přežití malého obchodního a gastro podnikání v ČR. Fakticky dojde k jeho nahrazení nadnárodními řetězci. Ty jediné dnes profitují z této situace. Existence nouzového stavu dává vládě pravomoc, která neumožňuje politickou a demokratickou kontrolu této moci. V ohrožení se ocitá svoboda podnikání, svoboda projevu a také řádné hospodaření země. Je ohroženo vzdělávání nové generace a narušen mezigenerační kontakt v rodinách. Občané nemají důvěru ve výběr vhodné vakcíny, neboť se obávají, že půjde především o byznys z prostředků jejich pojištění. Existují reálné náznaky o možném nucení občanů k vakcinaci jejich společenskou a pracovní diskriminací.

3. Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Je třeba pomoci lidem, na které dopadla vládní opatření.

V závěru minulého týdne jsme byli svědky druhého přepočítání stupně rizika (PES). Index systému PES za poslední víkend skokově vzrostl na hodnotu 64, což znovu značí čtvrtý stupeň rizika a Česká republika je podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jen krůček od návratu do čtvrtého stupně PES. Předchozích třináct dní byl index na 57 bodech. Zhoršení situace způsobilo zvýšení reprodukčního čísla nad hodnotu jedna a nárůst podílu pozitivních testů. Systém PES ale vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Stát na jednu stranu vyzývá občany k testování, ale na druhou stranu v případě pozitivního výsledku jsou testovaní v pracovním poměru odkázaní na domácí karanténu a snížení příjmů až třeba na 60 %. To je pro SPD nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM také již dávno měla ve Sněmovně projednat novelu zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, který zavádí nástroj na ochranu pracovních míst pro statisíce zaměstnanců, jejichž podniky v časech koronavirové krize přijdou o zakázky anebo jim vláda z hygienických důvodů omezí provoz.

4. Výroky předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka jsou výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek opakovaně prohlásil, že se nic nestane, pokud polovina provozovatelů hospod a restaurací, co se třesou o existenci, zkrachuje, a měli by se rekvalifikovat na dělnické profese. Hnutí SPD s těmito výroky nesouhlasí. Tento výrok odborového předáka Dufka je výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům. Hospody jsou naší tradicí a navíc restauratéři, hoteliéři a jejich zaměstnanci současnou situaci nezavinili. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM doposud dostatečně nevyřešila kompenzace lidí, na které její místy chaotická protiepidemická opatření likvidačním způsobem dopadají a řada z nich na ně ani nedosáhne. Koronavir a následná vládní protiepidemická opatření mimo jiné nejvíce postihla právě hotelnictví, restaurace a cestovní ruch, na které jsou navázány další statisíce podnikatelů a živnostníků, např. prádelny, výrobci a dodavatelé potravin, dopravci, odvětví pivovarnictví, výrobci tradičních českých suvenýrů a dalších služeb. Odbory by měly hájit své profesní zaměstnance a nikoliv snižovat důležitost jejich uplatnění na trhu práce. Bohumír Dufek by měl na svou funkci za tyto výroky rezignovat.

Politické usnesení SPD - 1. 12. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

 

 

 Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situacVážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že vláda pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností a protěžování nadnárodních obchodních řetězců. Skupiny napojené na elity EU a Sorosovy organizace se snaží zastrašit radní České televize, kteří se snaží poctivě dělat svou práci a upozorňovat na špatné fungování ČT. EU chce pod pláštěm ochrany „právního státu” a „demokratických hodnot” přinutit své členské státy k přijímání migrantů a aplikaci neomarxistické agendy. Podporujeme odpor Polska a Maďarska k diktátu Bruselu. Nesouhlasíme s propouštěním pracovníků České pošty.

1. Vláda pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností a protěžování nadnárodních obchodních řetězců.

Vláda ČR odložila otevření maloobchodu a stravovacích služeb na čtvrtek 3.12. Nedodržuje tím vlastní hodnocení, které si připravila pod označením PES (protiepidemický systém) a které umožňuje rozvolnění maloprodeje už od pondělí 30.11. Vláda ČR tímto krokem pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností. Z této situace těží nadnárodní obchodní řetězce. Nikdo nezpochybňuje nutnost potřebných preventivních opatření proti nákaze a nutnosti ochrany těch nejohroženějších. Koronavir covid-19 ovšem nezmizí, jak chybně uvažuje premiér Babiš. Vlny virové nákazy zde jsou a zůstanou. Život země ale nemůže být trvale v nouzovém režimu. Je to zásadní ohrožení svobody a ohrožení ekonomiky, a to především jejího národního segmentu malého a středního podnikání. Ekonomika musí fungovat, jinak nebude na zdravotní péči a důchodový systém.

2. Skupiny napojené na elity EU a Sorosovy organizace se snaží zastrašit radní České televize, kteří se snaží poctivě dělat svou práci a upozorňovat na špatné fungování ČT

Naprosto skandální je pokus ovlivnit výkon pravomocí demokraticky zvolené Rady ČT. Dochází k pokusům o zastrašení a diskreditaci členů Rady. Rada ČT byla řádně zvolená Poslaneckou sněmovnou a nyní dělá svoji práci, tedy chrání veřejný zájem koncesionářů v rámci příslušného zákona. Její činnost tak budí nenávist u lobbistů ovládajících hospodaření ČT a také u elit napojených na Sorosovy organizace a elity EU. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by měl rezignovat vzhledem ke svým nepodloženým pokusům o zastrašení členů Rady ČT.

3. EU chce pod pláštěm ochrany „právního státu” a „demokratických hodnot” přinutit své členské státy k přijímání migrantů a aplikaci neomarxistické agendy. Podporujeme odpor Polska a Maďarska k diktátu Bruselu.

Minulý týden se v Budapešti sešli premiéři Polska a Maďarska. Mateusz Morawiecki a Viktor Orbán se zde společně zavázali, že budou nadále vetovat sedmiletý rozpočet EU a jejich balík pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru v celkové astronomické hodnotě 1,8 bilionu eur (46,8 bilionů korun), pokud bude obsahovat podmínku takzvaného „právního státu”. Jednoduše a stručně řečeno Polsku a Maďarsku se nelíbí podmiňování vyplácení peněz z fondů EU takzvanou „ochranou demokratických hodnot”, protože EU chce pod tímto pláštěm přinutit své členské státy k přijímání migrantů a aplikaci neomarxistické agendy. Hnutí SPD souhlasí s postojem Maďarska a Polska, které pouze naprosto právoplatně využily své právo veta. Jsme přesvědčeni o tom, že by měla tímto způsobem postupovat celá V4. Svou podporu Polsku a Maďarsku také již minulý týden vyslovil slovinský premiér Janez Janša. Premiéři Polska a Maďarska tak ukazují jasně, že pracují pro své občany a lid, který je zvolil. Nechceme, aby naše děti platily dluhy za špatná rozhodnutí elitářů z EU, a jsme přesvědčeni, že řešením je referendum o vystoupení z EU, které jako jediný náš parlamentní politický subjekt dlouhodobě prosazujeme.

4. Nesouhlasíme s propouštěním pracovníků České pošty.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil minulý týden plán razantního snížení pracovníků České pošty. Z plánovaného počtu propuštěných 1500 má být 700 poštovních doručovatelů, to vše v době, kdy dochází k enormnímu nárůstu listovních a balíkových zásilek v době pandemie a také roste další tlak na poštovní doručovatele v předvánočním období. Hnutí SPD s tímto plánem nesouhlasí. Česká pošta by měla jít cestou zvyšování platů poštovních doručovatelů, navyšováním výnosů a snižováním provozních nákladů, nikoliv personálních nákladů.

Politické usnesení SPD - 24. 11. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážené dámy a pánové, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD podporuje snižování daní občanům a českým firmám.  Je třeba šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, předražených zakázkách či politických neziskovkách. Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT. SPD se po dvou letech konečně podařilo zmrazit platy politiků. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí. Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU. Šíření islámu a ovládnutí “nevěřících” je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie.

1. Poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu.

Poslanecká sněmovna minulý týden projednávala žádost Vlády ČR o opakované prodloužení nouzového stavu z důvodu pandemie covid-19 o 30 dnů. Poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu, který byl nakonec díky hlasům poslanců ostatních stran prodloužen do 12. prosince 2020. Již v počátku pandemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové, a to bez potřeby vyhlášení nouzového stavu. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM však naše návrhy odmítá.

2. Hnutí SPD podporuje snižování daní občanům a českým firmám. Je třeba šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, předražených zakázkách či politických neziskovkách.

Podpora snížení daní (zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka) byla naprosto správným a programově důsledným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD, když Sněmovna minulý týden hlasovala o tzv. “daňovém balíčku”. Lidé dnes potřebují naději, že se jejich situace zlepší. Je nutné zdůraznit, že součástí daní jsou i zákonné odvody a v celkovém součtu je daňové zatížení našich občanů vysoké. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Není tedy pravda, že země je v dluzích proto, že občané dávají státu málo peněz. Je to lež. Lidé platí dost. Naše země je zadlužená z jiných důvodů. Zaprvé, vlády špatně hospodaří a ve státním rozpočtu jsou zbytečné výdaje. Je nutné vzít peníze těm, co se vyhýbají práci anebo solárním baronům. Je nutné snížit výdaje na státní správu, zbytečné předražené zahraniční nákupy zbraní pro expedice armády a vzít peníze politickým neziskovkám. Zadruhé, vláda dovoluje vyvádění stamiliard z této země v podobě zisků zahraničních korporací. V tom je problém deficitu a dluhu České republiky, a nikoliv v tom, že lidé platí malé daně.

3. Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT.

Nově zvolené složení Rady ČT dělá svoji práci, z které je odpovědné našim občanům. Rada ČT odvolala dozorčí komisi, která dlouhodobě špatně konala svoje povinnosti při ochraně majetku a kontrole hospodaření České televize. K takovému postupu má Rada ČT plné právo. Jde o zákonný postup v zájmu ČR a nejde o žádné ohrožení nezávislosti ČT, která se dávno nechová jako nezávislá, ale naopak otevřeně podporuje politiku v zájmu globalistů a elit EU. Na obranu zájmů těchto elit nyní probíhá štvanice proti členům Rady ČT. Rada ČT má naši plnou podporu při konání v zájmu dobrého hospodaření a objektivity ČT. Jde o jednání v zájmu zákona.

4. SPD se po dvou letech konečně podařilo zmrazit platy politiků.

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila zmrazení platů vrcholných politiků a dalších činitelů včetně soudců. Tento návrh předkládalo SPD již před dvěma roky a tehdy byl zamítnut. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Od roku 2022 pak schválená změna zákona upraví výpočet platů ústavních činitelů. Odvíjet se budou od průměrné mzdy v celé ekonomice místo od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, jako je tomu nyní. Je dobře, že se podaří tyto platy navázat na platy pracujících obyčejných lidí. Pokud by předloha neplatila, vrcholným politikům a dalším činitelům by příští rok vzrostly hrubé platy asi o 9 procent, což je pro SPD nepřijatelné.

5. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí. Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

Policie ČR zadržela na Vysočině minulý týden další dvě skupiny nelegálních imigrantů. Celkem 21 cizinců, kteří vstoupili na území České republiky nelegálně, ke kontrole předložili služební pasy vydané Tureckem. Jednalo se o občany Libye a Maroka. U dvou testy prokázaly nákazu covid-19. Imigranti vstoupili na naše území v době platnosti nařízení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví proti zavlečení onemocnění covid-19, kterým se nařizuje zákaz vstupu na území republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covid-19. Tito cizinci nebyli oprávněni vstoupit a pobývat na území České republiky a byli zajištěni a eskortováni do policejních cel, kde bude o ně postaráno z peněz našich daňových poplatníků. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí, kde není válečný konflikt. Za tuto situaci nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU. To je program SPD!

6. Šíření islámu a ovládnutí “nevěřících” je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie.

Po sérii teroristických útoků islamistů se francouzský prezident Macron obrátil na islámské představitele s cílem deklarovat pravidla regulující pojetí islámu ve Francii. Jde o naivní pokus. Šíření islámu a ovládnutí “nevěřících” je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie. Buď bude svoboda a demokracie nebo islám.

Aktuality

O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel

Úterý 22.06.2021|

22.6.2021 11:56 Tomio Okamura: O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel. Evropský parlament minulý týden většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého ...

Místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 16:26 Tomio Okamura: Místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista. Holodňák dle serveru Expres na svém Facebooku pořádá ...

Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, aby fotbalisté museli klečet na podporu takzvaného antirasistického hnutí Black lives matter

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 16:10 Tomio Okamura: Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, aby fotbalisté museli klečet na podporu takzvaného antirasistického hnutí Black lives matter, které je podle mě ve skutečnosti rasisticky zaměřené ...

Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou demokracii a referendum o vystoupení z EU

Neděle 20.06.2021|

20.6.2021 15:34 Tomio Okamura: Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou demokracii a referendum o vystoupení z ...

Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti bělochům

Sobota 19.06.2021|

19.6.2021 9:52 Tomio Okamura: Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zaslat finanční podporu
0
0
0